Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Életrajz

Acsay Antal: Lubrich Ágost emlékezete (1825-1900)

Budapest, 1905
Életrajz, Ismeretterjesztés

Áldásy Antal: Emlékbeszéd Némethy Lajosról

Budapest, 1922
Életrajz, Ismeretterjesztés

Bábel Balázs: Isten országútján. Elmer István beszélgetése Bábel Balázs kalocsai érsekkel

Budapest, 2005
Életrajz

Babura László: Szent Ágoston élete

Budapest, 1924
Életrajz

Babura László: Szent Ambrus élete

Budapest, 1925
Életrajz

Babura László: Szent Jeromos élete

Budapest, 1926
Életrajz

Balanyai György: Calasanzi Szent József élete

Budapest, 1923
Életrajz

Balanyi György: Assisi Szent Ferenc élete

Budapest, 1925
Életrajz

Balanyi György: Csehországi Boldog Ágnes (1205-1282). Felolvasta a a Szent István Akadémi II. osztályának 1938 november 11-én tartott ülésén

Budapest, 1939
Életrajz, Ismeretterjesztés

Balanyi György: Montecorvinoi János. Felolvasta a Szent István Akadémia II. osztályában 1929. évi május 17-én

Budapest, 1930
Életrajz, Ismeretterjesztés

Balás Béla: Kalandra hív Krisztus. Elmer István beszélgetése Balás Béla megyéspüspökkel

Budapest, 2007
Életrajz

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium II. A Mária-ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai hagyományvilágából

Budapest, 1977
Egyháztörténelem, Életrajz

Balog Márta - Csernai Balázs: Az én utam a szeretet, nincs időm másra. Mester Margit Mária élete és lelkisége

Budapest, 2019
Életrajz

Bangha Béla S.J.: Jellemrajzok a katolikus Egyház életéből

Budapest, 1941
Egyháztörténelem, Életrajz

Bánhegyi Jób: Magyar nőírók

Budapest, 1939
Életrajz, Magyar irodalom

Bánk József: Serédi bíboros fiatal évei Rómában 1908-1927

Budapest, 1999
Egyháztörténelem, Életrajz

Barna Leander: Nagy Szent I. Gergely pápa. 590-604

Budapest, 1926
Egyháztörténelem, Életrajz

Barnabás: A kassai vértanúk élete és halála

Budapest, 1904
Életrajz, Történelem

Bártfai Szabó László: A Forgách család története

Budapest, 1910
Életrajz, Történelem

Bártfai Szabó László: A Sárvár-Felsővidéki gróf Széchényi család története 1.

Budapest, 1911
Életrajz, Történelem

Bártfai Szabó László: A Sárvár-Felsővidéki gróf Széchényi család története 2.

Budapest, 1913
Életrajz, Történelem

Bazin, René: A Szahara szíve. Charles de Foucauld

Budapest, 1931
Életrajz

Bedeő Pál: Szentek élete . mellyet a zsenge ifjúság számára írt Bedeő Pál

Budapest, 1988
Életrajz, Gyermek - ifjúsági irodalom

Bedeő Pál: Szentek élete. Mellyet a zsenge ifjúság számára írt Bedeő Pál

Budapest, 1989
Életrajz, Gyermek - ifjúsági irodalom

Beke Margit: Az Esztergomi (Esztergom-Budapesti) Főegyházmegye papsága 1892-2006

Budapest, 2008
Egyháztörténelem, Életrajz

Békefi Remig: Pauler Gyula emlékezete

Budapest, 1904
Életrajz, Ismeretterjesztés

Bendefy László: Az ismeretlen Juliánusz. A legelső magyar ázsiakutató életrajza és kritikai méltatása

Budapest, 1936
Életrajz, Ismeretterjesztés

Bíró László: Osztatlan szívvel. A püspök atyával Karikó Éva beszélget hitről, szerelemről és hitvestársi szeretetről

Budapest, 2022
Család - Párkapcsolat, Életrajz, Lelkiségi irodalom

Bíró Vencel: Gróf Apor István. Székfoglalóul felolvasta a Szent István Akadémia II. osztályában 1927. március 18-án

Budapest, 1927
Életrajz, Ismeretterjesztés

Bíró Vencel: Karácsonyi János emlékezete

Budapest, 1943
Életrajz

Bolberitz Pál - Szerdahelyi Csongor: Ember vezeti az embert Istenhez. Beszélgetés Bolberitz Pál professzorral

Budapest, 2019
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Bonitz Ferenc: Gróf Zichy Nándor Élet- és jellemrajz

Budapest, 1912
Életrajz

Bosák Nándor: Törd meg az éhezőknek kenyeredet. Szerdahelyi Csongor beszélgetése Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi megyéspüspökkel

Budapest, 2009
Életrajz

Bóta Ernő: Xavéri szent Ferenc élete

Budapest, 1910
Életrajz

Bougaud Emil: Szent Chantal élete és a Visitatio-Rend eredete I. kötet

Fordító: Budapesti Papnövendékek Magyar Egyházirodalmi Iskolája
Budapest, 1903
Egyháztörténelem, Életrajz

Bölcskey Ödön: Capistranói Szent János élete

Budapest, 1926
Életrajz

Bőle Kornél: Árpádházi Szent Margit

Budapest, 1944
Életrajz, Magyar irodalom

Brandenstein Béla: Nietzsche

Budapest, 2002
Életrajz, Filozófia

Capuai Rajmund: Sziénai Szent Katalin élete. Legenda maior

Fordító: Diós István
Budapest, 1983
Egyháztörténelem, Életrajz

Chesterton, G. K.: Önéletrajz

Fordító: Vági Barnabás - Katona László - Szőnyi Szilárd
Budapest, 2002
Életrajz

Chesterton, G.K.: Aquinói Szent Tamás

Fordító: Boldizsár Iván
Budapest, 1938
Életrajz, Filozófia

Concha Győző: Eötvös és Montalembert barátsága

Budapest, 1918
Életrajz

Coudenhove, Ida Friederike: Egy hősi élet hősi legendája. Ward Mária

Fordító: Thurzó Gábor
Budapest, 1938
Életrajz, Világirodalom

Czobor Béla: Giovanni Battista de Rossi emlékezete

Budapest, 1869
Életrajz, Ismeretterjesztés

Császár Ákos: Ötven éve halt meg Szőkefalvi Nagy Gyula

Budapest, 2006
Életrajz, Ismeretterjesztés

Cselőtei Lajos: Görgey jellemrajz

Budapest, 1929
Életrajz

Cserháti Ferenc: A magyarok vándor püspöke. Elmer István beszélgetése Cserháti Ferenccel, a külföldön élő magyarok püspökével

Budapest, 2012
Életrajz

Csordás Eörs: Isten ügyének katonája. Gáspár Gusztáv életáldozata

Budapest, 2006
Életrajz

Csordás Eörs: Isten ügyének katonája. Gáspár Gusztáv életáldozata 1908-1951

Budapest, 2006
Életrajz

Dávid Katalin: Soah. Emlékeim vészkorszak idejéből

Budapest, 2014
Életrajz, Történelem

KBART