Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Életrajz

Bábel Balázs: Isten országútján. Elmer István beszélgetése Bábel Balázs kalocsai érsekkel

Budapest, 2005
Életrajz

Babura László: Szent Ágoston élete

Budapest, 1924
Életrajz

Babura László: Szent Ambrus élete

Budapest, 1925
Életrajz

Babura László: Szent Jeromos élete

Budapest, 1926
Életrajz

Balanyai György: Calasanzi Szent József élete

Budapest, 1923
Életrajz

Balanyi György: Assisi Szent Ferenc élete

Budapest, 1925
Életrajz

Balás Béla: Kalandra hív Krisztus. Elmer István beszélgetése Balás Béla megyéspüspökkel

Budapest, 2007
Életrajz

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium II. A Mária-ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai hagyományvilágából

Budapest, 1977
Egyháztörténelem, Életrajz

Balog Márta - Csernai Balázs: Az én utam a szeretet, nincs időm másra. Mester Margit Mária élete és lelkisége

Budapest, 2019
Életrajz

Bangha Béla S.J.: Jellemrajzok a katolikus Egyház életéből

Budapest, 1941
Egyháztörténelem, Életrajz

Bánk József: Serédi bíboros fiatal évei Rómában 1908-1927

Budapest, 1999
Egyháztörténelem, Életrajz

Barnabás: A kassai vértanúk élete és halála

Budapest, 1904
Életrajz, Történelem

Bártfai Szabó László: A Forgách család története

Budapest, 1910
Életrajz, Történelem

Bártfai Szabó László: A Sárvár-Felsővidéki gróf Széchényi család története 1.

Budapest, 1911
Életrajz, Történelem

Bártfai Szabó László: A Sárvár-Felsővidéki gróf Széchényi család története 2.

Budapest, 1913
Életrajz, Történelem

Bazin, René: A Szahara szíve. Charles de Foucauld

Budapest, 1931
Életrajz

Bedeő Pál: Szentek élete . mellyet a zsenge ifjúság számára írt Bedeő Pál

Budapest, 1988
Életrajz, Gyermek - ifjúsági irodalom

Bedeő Pál: Szentek élete. Mellyet a zsenge ifjúság számára írt Bedeő Pál

Budapest, 1989
Életrajz, Gyermek - ifjúsági irodalom

Beke Margit: Az Esztergomi (Esztergom-Budapesti) Főegyházmegye papsága 1892-2006

Budapest, 2008
Egyháztörténelem, Életrajz

Bendefy László: Az ismeretlen Juliánusz. A legelső magyar ázsiakutató életrajza és kritikai méltatása

Budapest, 1936
Életrajz, Ismeretterjesztés

Bíró Vencel: Karácsonyi János emlékezete

Budapest, 1943
Életrajz

Bonitz Ferenc: Gróf Zichy Nándor Élet- és jellemrajz

Budapest, 1912
Életrajz

Bosák Nándor: Törd meg az éhezőknek kenyeredet. Szerdahelyi Csongor beszélgetése Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi megyéspüspökkel

Budapest, 2009
Életrajz

Bóta Ernő: Xavéri szent Ferenc élete

Budapest, 1910
Életrajz

Bougaud Emil: Szent Chantal élete és a Visitatio-Rend eredete I. kötet

Fordító: Budapesti Papnövendékek Magyar Egyházirodalmi Iskolája
Budapest, 1903
Egyháztörténelem, Életrajz

Bölcskey Ödön: Capistranói Szent János élete

Budapest, 1926
Életrajz

Brandenstein Béla: Nietzsche

Budapest, 2002
Életrajz, Filozófia

Capuai Rajmund: Sziénai Szent Katalin élete. Legenda maior

Fordító: Diós István
Budapest, 1983
Egyháztörténelem, Életrajz

Chesterton, G. K.: Önéletrajz

Fordító: Vági Barnabás - Katona László - Szőnyi Szilárd
Budapest, 2002
Életrajz

Chesterton, G.K.: Aquinói Szent Tamás

Fordító: Boldizsár Iván
Budapest, 1938
Életrajz, Filozófia

Concha Győző: Eötvös és Montalembert barátsága

Budapest, 1918
Életrajz

Coudenhove, Ida Friederike: Egy hősi élet hősi legendája. Ward Mária

Fordító: Thurzó Gábor
Budapest, 1938
Életrajz, Világirodalom

Császár Ákos: Ötven éve halt meg Szőkefalvi Nagy Gyula

Budapest, 2006
Életrajz, Ismeretterjesztés

Cselőtei Lajos: Görgey jellemrajz

Budapest, 1929
Életrajz

Cserháti Ferenc: A magyarok vándor püspöke. Elmer István beszélgetése Cserháti Ferenccel, a külföldön élő magyarok püspökével

Budapest, 2012
Életrajz

Csordás Eörs: Isten ügyének katonája. Gáspár Gusztáv életáldozata

Budapest, 2006
Életrajz

Csordás Eörs: Isten ügyének katonája. Gáspár Gusztáv életáldozata 1908-1951

Budapest, 2006
Életrajz

Dávid Katalin: Soah. Emlékeim vészkorszak idejéből

Budapest, 2014
Életrajz, Történelem

Dávid Katalin: Vasfüggönyös kereszténység

Budapest, 2017
Egyháztörténelem, Életrajz

Debreczeni János: Szentek élete. 5. rész

Budapest, 1878
Egyháztörténelem, Életrajz

Diós István et al.: Szentek élete I.

Budapest, 2009
Életrajz

Diós István et al.: Szentek élete II.

Budapest, 2009
Életrajz

Diós István(szerk.): Szentek élete

Budapest, 2002
Egyháztörténelem, Életrajz, Kézikönyv

Eareckson, Joni: Joni

Budapest, 1984
Életrajz

Egres Odo: Szent Bernát élete és tanítása

Fordító: Fáy Miklós
Budapest, 1990
Életrajz

Elmer István (szerk.): Hogy a lámpatartóra tegyék. Fekete Károly református püspök, Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek, Palánki Ferenc római katolikus megyéspüspök húsvéti üzenetéről

Budapest, 2019
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Elvira anya: Az ölelés. Cenacolo Közösség története

Fordító: Tőzsér Endre
Budapest, 2016
Életrajz

Erdősi Károly: A Szent-Szív-Társaság alapítónője Barat Magdolna Zsófia élettörténete

Budapest, 1900
Életrajz

Erdősi Károly: Ősi erények. Történelmi színjáték Hunyadi János korából

Budapest, 1903
Életrajz, Magyar irodalom, Történelem

Fehér Mátyás: Árpádházi Szent Margit lelke

Budapest, 1944
Életrajz, Lelkiségi irodalom

KBART