Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Életrajz

Dávid Katalin: Vasfüggönyös kereszténység

Budapest, 2017
Egyháztörténelem, Életrajz

Debreczeni János: Szentek élete. 5. rész

Budapest, 1878
Egyháztörténelem, Életrajz

Diós István (szerk.): A szentek élete

Fordító: Diós István et al.
Budapest, 1984
Egyháztörténelem, Életrajz

Diós István et al.: Szentek élete I.

Budapest, 2009
Életrajz

Diós István et al.: Szentek élete II.

Budapest, 2009
Életrajz

Diós István(szerk.): Szentek élete

Budapest, 2002
Egyháztörténelem, Életrajz, Kézikönyv

Eareckson, Joni: Joni

Budapest, 1984
Életrajz

Egres Odo: Szent Bernát élete és tanítása

Fordító: Fáy Miklós
Budapest, 1990
Életrajz

Elmer István (szerk.): Hogy a lámpatartóra tegyék. Fekete Károly református püspök, Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek, Palánki Ferenc római katolikus megyéspüspök húsvéti üzenetéről

Budapest, 2019
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Elvira anya: Az ölelés. Cenacolo Közösség története

Fordító: Tőzsér Endre
Budapest, 2016
Életrajz

Erdélyi László: Emlékbeszéd Sörös Pongrác rendes tag felett

Budapest, 1941
Életrajz, Ismeretterjesztés

Erdősi Károly: A Szent-Szív-Társaság alapítónője Barat Magdolna Zsófia élettörténete

Budapest, 1900
Életrajz

Erdősi Károly: Ősi erények. Történelmi színjáték Hunyadi János korából

Budapest, 1903
Életrajz, Magyar irodalom, Történelem

Fehér Mátyás: Árpádházi Szent Margit lelke

Budapest, 1944
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Feldmann, Christian: Isten szelíd forradalmára. Joseph Kentenich és egy új világ víziója

Fordító: Guld Veronika
Budapest, 2008
Életrajz

Ferenczi Sándor: A gyulafehérvári (erdélyi) Főegyházmegye történeti papi névtára

Budapest, 2009
Életrajz

Filó Károly: A szentéletű Bosnyák Zsófia története

Budapest, 1908
Életrajz, Ismeretterjesztés

Flasch, Kurt: Nicolaus Cusanus és kora

Fordító: Kiss Dorottya - Pap Krisztina
Budapest, 2009
Egyháztörténelem, Életrajz

Fodor Ferenc: Gróf Teleki Pál (1879-1941) rendes tag emlékezete

Budapest, 1941
Életrajz, Ismeretterjesztés

Fraknói Vilmos: Vitéz János esztergomi érsek élete

Budapest, 1879
Életrajz

Früchtl Ede: XII. Pius pápa

Budapest, 1939
Egyháztörténelem, Életrajz

Fülöp Cyrill, P.: Királyi hercegnő a kolostorban

Budapest, 1911
Életrajz

Gajzágó László: Serleg-beszéd Gróf Apponyi Albertről

Budapest, 1944
Életrajz, Történelem

Gondrand, Francois: Isteni léptekkel. Josemaría Escrivá de Blaguer, az Opus Dei alapítójának életrajza

Fordító: Szabó Zoltán - Thompson Beatrix
Budapest, 2016
Életrajz

Grisar, Hartmann: Luther Márton élete

Fordító: Hoitsy Lajos Pál
Budapest, 1929
Életrajz

Gyulay Endre: Félelem nélkül. Szerdahelyi Csongor beszélgetése a hetvenöt éves Gyulay Endrével

Budapest, 2005
Életrajz

Halák László (szerk.): „A megnyesett fa kizöldül”. Portré Dr. Lékai Lászlóról

Budapest, 1984
Egyháztörténelem, Életrajz

Hidvégi Máté et al. (szerk.): Boldog Salkaházi Sára. Emlékkönyv

Budapest, 2006
Életrajz

Hóman Bálint: Fejérpataky László emlékezete

Budapest, 1928
Életrajz

Horváth Tamás - Szabó Irén (szerk.): Magyarország virága. 13. századi források Árpád-házi Szent Erzsébet életéről

Fordító: Bellus Ibolya
Budapest, 2001
Egyháztörténelem, Életrajz

Huzsvár László: Sajtóapostolból apostolutód. Szerdahelyi Csongor beszélgetése Huzsvár László nyugalmazott nagybecskereki megyéspüspökkel

Budapest, 2013
Életrajz

Hünermann, Wilhelm: Lángoló tűz

Fordító: Kárpáti Károly
Budapest, 2015
Életrajz, Világirodalom

Ijjas Antal: Isten igaz embere. XXIII. János pápa

Budapest, 1976
Életrajz

Jedlicska Pál: Eredeti részletek Gróf Pálffy-család okmánytárához 1401–1653, s gróf Pálffyak életrajzi vázlatai

Budapest, 1910
Életrajz, Történelem

Karácson Imre: Szent Imre herczeg. Élet- és jellemrajz

Budapest, 1911
Életrajz

Karácsonyi János: Szent Gellért csanádi püspök és vértanú élete

Budapest, 1925
Életrajz

Karácsonyi János: Szent István király élete

Budapest, 1904
Életrajz, Történelem

Karácsonyi János: Szent László király élete

Budapest, 1926
Életrajz

Karácsonyi János: Szent László király élete (Szent István Könyvek)

Budapest, 1926
Életrajz, Ismeretterjesztés

Karácsonyi János: Szent-Gellért, csanádi püspök élete és művei

Budapest, 1887
Életrajz

Karasszon Dénes - Sternegg Mária - Zlinszky János: Billroth műtőjétől az Erzsébet Kórház igazgatói székéig. Dr. Janny Gyula 1842-1916

Budapest, 2004
Életrajz

Keresztúry Rókus: Sugárzó lelke tovább világít. 'Sigmond Lóránt O. Cist. írásai

Budapest, 2000
Egyháztörténelem, Életrajz

Kiel, Elfride: A szeretet nagy szentje. Árpádházi Erzsébet

Fordító: Possonyi László
Budapest, 1970
Életrajz

Kindelmann Győző (szerk.): Emlékkönyv Szent Imre születésének 1000. évfordulójára

Budapest, 2007
Egyháztörténelem, Életrajz, Kézikönyv

Király Ilona: Árpád-házi Szent Margit és a sziget

Budapest, 1979
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Kiss Albin: Emlékbeszéd Nagy Béniről

Budapest, 1922
Életrajz, Ismeretterjesztés

Kocsis Fülöp: Keleti lélekkel a Kárpát-medencében. Elmer István beszélgetése Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyéspüspökkel

Budapest, 2012
Életrajz

Kránitz Mihály (szerk.): Az Egyház küldött. VI. Pál pápa apostoli műve

Budapest, 2009
Egyháztörténelem, Életrajz

Kühár Flóris: Emlékbeszéd Bitter Illés (1868-1939) rendes tag felett

Budapest, 1942
Életrajz

Lantos-Kiss Antal: Elragadottak

Budapest, 1939
Egyháztörténelem, Életrajz

KBART