Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Könyvek - Életrajz

Kiel, Elfride: A szeretet nagy szentje. Árpádházi Erzsébet

Fordító: Possonyi László
Budapest, 1970
Életrajz

Kindelmann Győző (szerk.): Emlékkönyv Szent Imre születésének 1000. évfordulójára

Budapest, 2007
Egyháztörténelem, Életrajz, Kézikönyv

Király Ilona: Árpád-házi Szent Margit és a sziget

Budapest, 1979
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Kocsis Fülöp: Keleti lélekkel a Kárpát-medencében. Elmer István beszélgetése Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyéspüspökkel

Budapest, 2012
Életrajz

Kránitz Mihály (szerk.): Az Egyház küldött. VI. Pál pápa apostoli műve

Budapest, 2009
Egyháztörténelem, Életrajz

Kühár Flóris: Emlékbeszéd Bitter Illés (1868-1939) rendes tag felett

Budapest, 1942
Életrajz

Laurentin, René: Bernadette élete

Fordító: Sinkó Ferenc
Budapest, 1981
Életrajz

Leclerc, P. Eloi O. F. M.: Egy szegény ember bölcsessége

Fordító: Barsi Balázs O. F. M.
Budapest, 1985
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Leclercq, Jean: Clairvaux-i Szent Bernát

Budapest, 1998
Életrajz

Lovas Elemér O.S.B.: Árpádházi Boldog Margit élete

Budapest, 1939
Életrajz

Magyar Erzsébet: Ki volt Meszlényi Zoltán? Mozaikok egy vértanú püspök életéből

Budapest, 2009
Életrajz

Márki Sándor: II. Rákóczi Ferenc élete

Budapest, 1925
Életrajz

Mihályfi Ákos: Emlékbeszéd Szvorényi Józsefről

Budapest, 1895
Életrajz, Történelem

Miklósházy Attila S.J.: Egy szív, egy lélek. Kipke Tamás és Elmer István beszélgetése Miklósházy Attilával, a külföldön élő magyarok nyugalmazott püspökével

Budapest, 2009
Életrajz

Mindszenty József: Mindszenty - Emlékirataim

Budapest, 1989
Életrajz

Mondin, Battista: Pápák Enciklopédiája

Fordító: R. Vida Ilona
Budapest, 2001
Egyháztörténelem, Életrajz, Kézikönyv

Naszályi Emil: Csúcsok és szakadékok

Budapest, 1982
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Nemeshegyi Péter S.J.: John Henry Newman vándorútja

Budapest, 2010
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Német László: A teremtett világ igézetében. Szerdahelyi Csongor beszélgetése Német László nagybecskereki püspökkel

Budapest, 2010
Életrajz

Nigg, Walter: A szentek visszatérnek. A keresztény lét útmutatói

Fordító: Vida Tivadar
Budapest, 1984
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Orosz Atanáz: Merre vezet az út? Elmer István beszélgetése Orosz Atanáz görögkatolikus püspökkel

Budapest, 2013
Életrajz

Őrfi Mária: Lángolj és világíts. Fejezetek Endrédy Vendel zirci apát életéből

Budapest, 1997
Életrajz

P. Szeghy Ernő: Emlékeim

Budapest, 1982
Életrajz

Palánki Ferenc: Az élet a szeretetben teljes. Elmer István beszélgetése Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspökkel

Budapest, 2017
Életrajz

Pápai Lajos: Te kövess engem. Elmer István beszélgetése Pápai Lajos megyéspüspökkel

Budapest, 2006
Életrajz

Pataky Arnold: Emlékbeszéd Kmoskó Mihály rendes tag felett

Budapest, 1937
Életrajz

Pataky Arnold: Emlékbeszéd Mihályfi Ákos volt osztályelnök, tiszteleti tag felett

Budapest, 1938
Életrajz, Történelem

Pataky Arnold: Székely István emlékezete

Budapest, 1928
Életrajz

Pataky Arnold: Wolkenberg Alajos emlékezete

Budapest, 1937
Életrajz

Persico Ilona grófnő: A szent szeretet hősnője. Az ifjabbik szent Melánia élete (383-439)

Fordító: Némethy Ernő
Budapest, 1941
Életrajz, Világirodalom

Pór Antal: Aeneas Sylvius II. Pius pápa. Élet- és korrajz

Budapest, 1880
Életrajz

Pór Antal: Hunyadi János. Élet- és korrajz

Budapest, 1873
Életrajz

Pór Antal: Szent István király

Budapest, 1871
Életrajz

Preszly Elemér: A Hiteltől a Nagy Magyar Szatiráig. Harminc év Széchenyi István életéből

Budapest, 1941
Életrajz, Történelem

Prohászka Ottokár: Sion hegyén

Budapest, 1929
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Puskely Mária: Akik hittek a szeretetben

Budapest, 1979
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Puskely Mária: Nyisd fel szemedet és láss!. Boldog Batthyány-Strattmann László élete

Budapest, 2003
Életrajz

Puskely Mária (szerk.): Boldog Batthyány-Strattmann László

Budapest, 2016
Életrajz

Radi, Luciano: Tolentinói Szent Miklós. Tolentino szentjének élete

Fordító: Józsa Zsófia
Budapest, 2017
Életrajz

Rédly Elemér: Isten kegyelméből. Emlékeimből

Budapest, 2014
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Regnier A.: Szent Márton élete

Fordító: Rogács Ferenc
Budapest, 1913
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Regőczi István - Dobos Marianne (szerk.): Az Isten vándora

Budapest, 1990
Életrajz

Salm, Luke: De La Salle Szent János, az iskolatestvérek rendalapítója

Fordító: Hegedűs Szeverin testvér
Budapest, 1994
Életrajz

Schütz Antal: Életem. Emlékezések

Budapest, 1942
Életrajz

Seregély István: Magunkat nem hagyhatjuk el. Szerdahelyi Csongor beszélgetése Seregély István egri érsekkel

Budapest, 2007
Életrajz

Sinkó Ferenc (szerk.): Kamill testvér kalandozásai a XX. században. Fr. Kovács Kamill ferences testvér önéletrajza

Budapest, 1989
Egyháztörténelem, Életrajz

Sörös Pongrác: Jerosini Brodarics István (1471-1539)

Budapest, 1907
Életrajz

Spinelli, Mario: Kalazanci Szent József az ingyenes közoktatás elindítója

Fordító: Szántó Judit
Budapest, 2007
Egyháztörténelem, Életrajz

Spink, Kathryn: Roger testvér, Taizé alapítója

Fordító: Lukács László
Budapest, 1989
Életrajz

Szabó Ferenc S.J.: Prohászka Ottokár élete és műve (1858-1927)

Budapest, 2007
Egyháztörténelem, Életrajz

KBART