Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Életrajz

Laurentin, René: Bernadette élete

Fordító: Sinkó Ferenc
Budapest, 1981
Életrajz

Leclerc, P. Eloi O. F. M.: Egy szegény ember bölcsessége

Fordító: Barsi Balázs O. F. M.
Budapest, 1985
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Leclercq, Jean: Clairvaux-i Szent Bernát

Budapest, 1998
Életrajz

Lóczy Lajos: Emlékbeszéd Laczkó Dezső rendes tag felett

Budapest, 1938
Életrajz, Ismeretterjesztés

Lovas Elemér O.S.B.: Árpádházi Boldog Margit élete

Budapest, 1939
Életrajz

Lukács László: Az igazság munkatársa. Joseph Ratzinger - XVI. Benedek pápa élete és műve

Budapest, 2016
Egyéb teológia, Életrajz

Lukinich Imre: Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király (1533-1586.) emlékezete. Születésének négyszázadik évfordulóján

Budapest, 1935
Életrajz, Ismeretterjesztés

Luttor Ferenc: XV. Benedek, a béke-pápa

Budapest, 1916
Egyháztörténelem, Életrajz

Magyar Erzsébet: Ki volt Meszlényi Zoltán? Mozaikok egy vértanú püspök életéből

Budapest, 2009
Életrajz

Marczell Mihály: Emlékbeszéd Tóth Tihamér veszprémi megyéspüspök, Akadémiánk rendes tagja és I. osztályának volt titkára felett. A Szent István Akadémia 1940. évi április hó 19-én tartott együttes-ülésén elmondotta Marczell Mihály rendes tag

Budapest, 1940
Életrajz, Ismeretterjesztés

Marczell Mihály : Ward Mária pedagógiája

Budapest, 1943
Életrajz, Ismeretterjesztés

Márki Sándor: Emlékbeszéd Ortvay Tivadarról

Budapest, 1923
Életrajz, Ismeretterjesztés

Márki Sándor: II. Rákóczi Ferenc élete

Budapest, 1925
Életrajz

Martin Aurél: Szent Pál

Budapest, 1913
Egyháztörténelem, Életrajz

Marton Zsolt: A megtérés útja

Budapest, 2020
Életrajz

Mayer Mihály: Szabadon elkötelezve. Elmer István beszélgetése Mayer Meihály megyés püspökkel

Budapest, 2005
Életrajz

Meszlényi Antal: Magyarországi Szent Margit 1242-1270

Budapest, 1944
Egyháztörténelem, Életrajz

Mihályfi Ákos: Emlékbeszéd Dudek Jánosról

Budapest, 1918
Életrajz, Ismeretterjesztés

Mihályfi Ákos: Emlékbeszéd Szvorényi Józsefről

Budapest, 1895
Életrajz, Történelem

Mihályfi Ákos: Giesswein Sándor emlékezete. Felolvasta az 1924. évi nov. 14-én tartott együttes-ülésén

Budapest, 1925
Életrajz, Ismeretterjesztés

Mihályfi Ákos et al.: Gróf Apponyi Albert elnök emlékezete

Budapest, 1937
Életrajz, Ismeretterjesztés

Miklósházy Attila S.J.: Egy szív, egy lélek. Kipke Tamás és Elmer István beszélgetése Miklósházy Attilával, a külföldön élő magyarok nyugalmazott püspökével

Budapest, 2009
Életrajz

Mindszenty József: Mindszenty - Emlékirataim

Budapest, 1989
Életrajz

Miskolczy István: Emlékbeszéd Áldásy Antalról

Budapest, 1935
Életrajz

Mondin, Battista: Pápák Enciklopédiája

Fordító: R. Vida Ilona
Budapest, 2001
Egyháztörténelem, Életrajz, Kézikönyv

Naszályi Emil: Csúcsok és szakadékok

Budapest, 1982
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Nemeshegyi Péter S.J.: John Henry Newman vándorútja

Budapest, 2010
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Német László: A teremtett világ igézetében. Szerdahelyi Csongor beszélgetése Német László nagybecskereki püspökkel

Budapest, 2010
Életrajz

Nigg, Walter: A szentek visszatérnek. A keresztény lét útmutatói

Fordító: Vida Tivadar
Budapest, 1984
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Novák Lajos: Rajner Lajos emlékezete

Budapest, 1932
Életrajz

Orosz Atanáz: Merre vezet az út? Elmer István beszélgetése Orosz Atanáz görögkatolikus püspökkel

Budapest, 2013
Életrajz

Ö. Kovács József - Szabó Csaba (szerk.): Inkább létezni, mint látszani. Ullmann Péter Ágoston premontrei szerzetes emlékezései

Budapest, 2017
Egyháztörténelem, Életrajz

Őrfi Mária: Lángolj és világíts. Fejezetek Endrédy Vendel zirci apát életéből

Budapest, 1997
Életrajz

P. Szeghy Ernő: Emlékeim

Budapest, 1982
Életrajz

Palánki Ferenc: Az élet a szeretetben teljes. Elmer István beszélgetése Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspökkel

Budapest, 2017
Életrajz

Pályi Gyula - Berzeviczy Klára - Frenyó Zoltán: Aquinói Szent Tamás magyar rokonai

Budapest, 2021
Egyháztörténelem, Életrajz

Pápai Lajos: Te kövess engem. Elmer István beszélgetése Pápai Lajos megyéspüspökkel

Budapest, 2006
Életrajz

Papencordt Gáspár: Gonzagai Szent Alajos az ifjúság példaképe és védőszentje

Budapest, 1901
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Papp Károly: Emlékbeszéd Lóczy Lajosról

Budapest, 1922
Életrajz

Pataky Arnold: Emlékbeszéd Hanauer Árpád István váci megyéspüspök fölött

Budapest, 1942
Életrajz, Ismeretterjesztés

Pataky Arnold: Emlékbeszéd Kmoskó Mihály rendes tag felett

Budapest, 1937
Életrajz

Pataky Arnold: Emlékbeszéd Mihályfi Ákos volt osztályelnök, tiszteleti tag felett

Budapest, 1938
Életrajz, Történelem

Pataky Arnold: Székely István emlékezete

Budapest, 1928
Életrajz

Pataky Arnold: Wolkenberg Alajos emlékezete

Budapest, 1937
Életrajz

Peregrin Kálmán: Mindszenty, Tomek, Barankovics. Arcvonások és fordulópontok a keleti politika világában

Budapest, 2020
Egyháztörténelem, Életrajz, Történelem

Persico Ilona grófnő: A szent szeretet hősnője. Az ifjabbik szent Melánia élete (383-439)

Fordító: Némethy Ernő
Budapest, 1941
Életrajz, Világirodalom

Pogány Kázmér (összeáll.): XI. Pius pápa életrajza

Budapest, 1922
Életrajz

Pór Antal: Aeneas Sylvius II. Pius pápa. Élet- és korrajz

Budapest, 1880
Életrajz

Pór Antal: De-Surdis II. János esztergami érsek

Budapest, 1907
Életrajz, Ismeretterjesztés

Pór Antal: Hunyadi János. Élet- és korrajz

Budapest, 1873
Életrajz

KBART