Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Biblia - Biblikum

Andreas Szörényi: Psalmen und kult im Alten Testament

Budapest, 1961
Biblia - Biblikum, Idegen nyelvű irodalom

Aubermann Miklós: Katholikus iskolai Biblia. Polgári és felsőbb leányiskolák II. osztálya számára

Budapest, 1912
Biblia - Biblikum, Tankönyv

Benedek pápa, XVI.: Verbum Domini-Az Úr szava

Fordító: Diós István
Budapest, 2011
Biblia - Biblikum, Egyházi dokumentum

Dávid Nóra et al. (szerk.): Tíz évhét. Tanulmányok Fröhlich Ida 70. születésnapja alkalmából

Budapest, 2018
Biblia - Biblikum, Történelem

Dobos Károly Dániel: Sém fiai. A sémi nyelvek és a sémi írásrendszerek története

Budapest, 2016
Biblia - Biblikum, Nyelvkönyv, Tankönyv

Duplacy, Jean et al. (szerk.): Biblikus Teológiai Szótár

Fordító: Szabó Ferenc - Nagy Ferenc
Budapest, 2009
Biblia - Biblikum, Kézikönyv, Lexikon - Szótár

Farkasfalvy Dénes: Bevezetés az újszövetségi szentírás könyveihez

Budapest, 1995
Biblia - Biblikum, Egyéb teológia, Open access

Ferenc pápa: Evangelii Gaudium. Ferenc pápa az Evangélium öröme kezdetű apostoli buzdítása

Fordító: Diós István
Budapest, 2014
Biblia - Biblikum, Egyházi dokumentum

Gál Ferenc: Az apostolok cselekedeteinek olvasása

Budapest, 1982
Biblia - Biblikum

Gál Ferenc: Beszélgetések az evangéliumról

Budapest, 1980
Biblia - Biblikum

Gál Ferenc: János evangéliuma

Budapest, 2008
Biblia - Biblikum

Gál Ferenc: Pál apostol levelei

Budapest, 1992
Biblia - Biblikum, Egyéb teológia

Gál Ferenc - Kosztolányi István: Újszövetségi Szentírás (2006)

Fordító: Rózsa Huba
Budapest, 2006
Biblia - Biblikum

Gál Ferenc et al. (szerk.): Biblia. Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás, 2018

Fordító: Gál Ferenc et al.
Budapest, 2018
Biblia - Biblikum

Gerely József: Képes Biblia. Polgári iskolák részére

Budapest, 1913
Biblia - Biblikum, Gyermek - ifjúsági irodalom

Gerely József: Kis képes Biblia. Az elemi iskolák I-II. osztálya részére

Budapest, 1914
Biblia - Biblikum, Hittankönyv

Giesswein Sándor: Egiptom és a Biblia

Budapest, 1909
Biblia - Biblikum

Gnilka, Joachim: A Názáreti Jézus. Üzenet és történelem

Fordító: Kőszeghy Miklós - Odrobina László
Budapest, 2001
Biblia - Biblikum

Gnilka, Joachim: Az Újszövetség teológiája

Fordító: Kiss B. Zsolt
Budapest, 2007
Biblia - Biblikum, Kézikönyv

Gnilka, Joachim: Biblia és Korán. Ami összeköti és ami elválasztja őket

Fordító: Sasvári Györgyné
Budapest, 2016
Biblia - Biblikum, Egyháztörténelem

Haag, Herbert: Bibliai lexikon

Fordító: Ruzsiczky Éva
Budapest, 1989
Biblia - Biblikum, Kézikönyv, Lexikon - Szótár

Hock János: Képes Biblia. Az Ó- és Újszövetség történelme 50 színes képpel

Budapest, 1989
Biblia - Biblikum, Gyermek - ifjúsági irodalom

Hock János: Képes Biblia. Az Ó- és Új-szövetség történelme 50 színes képpel

Budapest, 1989
Biblia - Biblikum, Gyermek - ifjúsági irodalom

Hollai Antal: Szemlélni és befogadni. Gondolatok a Jelenések könyvéből

Budapest, 2017
Biblia - Biblikum, Lelkiségi irodalom

Holzner, Josef: Szent Pál. Az apostol élete és levelei

Fordító: Fekete Antal et al.
Budapest, 1982
Biblia - Biblikum

Jakubinyi György: A prédikátor könyve

Budapest, 2008
Biblia - Biblikum, Egyéb teológia

Jakubinyi György: Máté evangéliuma

Budapest, 2007
Biblia - Biblikum

Káldi György S.J.: Ószövetségi Szentírás a Vulgáta szerint 1. Káldi György S.J. fordítása nyomán, tekintettel az eredeti szövegre, átdolgozta, bevezetésekkel és jegyzetekkel ellátta a Szent István-Társulat Szentírás-bizottsága

Budapest, 1930
Biblia - Biblikum

Káldi György S.J.: Ószövetségi Szentírás a Vulgáta szerint 2. Káldi György S.J. fordítása nyomán, tekintettel az eredeti szövegre, átdolgozta, bevezetésekkel és jegyzetekkel ellátta a Szent István-Társulat Szentírás-bizottsága

Budapest, 1932
Biblia - Biblikum

Káldi György S.J.: Ószövetségi Szentírás a Vulgáta szerint 3. Káldi György S.J. fordítása nyomán, tekintettel az eredeti szövegre, átdolgozta, bevezetésekkel és jegyzetekkel ellátta a Szent István-Társulat Szentírás-bizottsága

Budapest, 1934
Biblia - Biblikum

Káldi György S.J.: Újszövetségi Szentírás a Vulgáta szerint 1. Káldi György S.J. fordítása nyomán, tekintettel az eredeti szövegre, átdolgozta, bevezetésekkel és jegyzetekkel ellátta a Szent István-Társulat Szentírás-bizottsága

Budapest, 1927
Biblia - Biblikum

Káldi György S.J.: Újszövetségi Szentírás a Vulgáta szerint 2. Káldi György S.J. fordítása nyomán, tekintettel az eredeti szövegre, átdolgozta, bevezetésekkel és jegyzetekkel ellátta a Szent István-Társulat Szentírás-bizottsága

Budapest, 1928
Biblia - Biblikum

Karácsonyi Sándor: Kis Biblia. Rövid egyháztörténettel és szartartástannal katholikus elemi népiskolák számára

Budapest, 1927
Biblia - Biblikum, Egyháztörténelem

Keresztes Szilárd: A Biblia lelkipásztori konkordanciája

Budapest, 2013
Biblia - Biblikum, Kézikönyv

Kmoskó Mihály: Néhány fontosabb messiási jövendölés magyarázata. A Biblia héber szövege alapján

Budapest, 1918
Biblia - Biblikum

Kocsis Imre: Az Újszövetségi exegézis alapelvei és gyakorlata

Budapest, 2016
Biblia - Biblikum

Kocsis Imre: Az újszövetségi exegézis alapelvei és gyakorlata

Budapest, 2020
Biblia - Biblikum, Tankönyv

Kocsis Imre: Az Üdvösség igéje. Újszövetségi tanulmányok

Budapest, 2013
Biblia - Biblikum

Kocsis Imre: Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába I.

Budapest, 2010
Biblia - Biblikum, Egyéb teológia, Open access

Kocsis Imre: Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába II.

Budapest, 2016
Biblia - Biblikum

Kocsis Imre: Bevezetés az Újszövetség könyveibe

Budapest, 2019
Biblia - Biblikum, Kézikönyv

Kocsis Imre: Lukács evangéliuma

Budapest, 2007
Biblia - Biblikum

Kocsis Imre: Újszövetségi exegézis. Választott szövegek Lukács evangéliumából

Budapest, 2015
Biblia - Biblikum, Egyéb teológia

Kremer, Jacob: A Biblia - Isten szava mindenkinek. Útmutató a Szentírás olvasásához

Fordító: Ruzsiczky Éva
Budapest, 1992
Biblia - Biblikum

Kroll, Gerhard: Jézus nyomában

Fordító: Diós István
Budapest, 1982
Biblia - Biblikum, Kézikönyv

Kuminetz Géza (szerk.): Lángolt a szívünk. A hetven éves Takács Gyula köszöntése

Budapest, 2017
Biblia - Biblikum

Liptay György - Rózsa Huba: Krisztus Jézus született. Gyermekségevangélium Lukács és Máté szerint

Budapest, 1978
Biblia - Biblikum

Martos Levente Balázs: Márk Evangéliuma

Budapest, 2014
Biblia - Biblikum, Egyéb teológia

Martos Levente Balázs - Kocsis Imre (szerk.): Kísértés a Bibliában. A Biblikus Kutatócsoport konferenciakötete

Budapest, 2023
Biblia - Biblikum, Open access

Mészáros Károly: Konkordancia. Készült a II. Vatikáni Zsinat dokumentumaiból

Budapest, 1971
Biblia - Biblikum, Kézikönyv

KBART