Szent István Társulat

  Bejelentkezés

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Könyvek - Biblia - Biblikum

Benedek pápa, XVI.: Verbum Domini-Az Úr szava

Fordító: Diós István
Budapest, 2011
Biblia - Biblikum, Egyházi dokumentum

Dávid Nóra et al. (szerk.): Tíz évhét. Tanulmányok Fröhlich Ida 70. születésnapja alkalmából

Budapest, 2018
Biblia - Biblikum, Történelem

Duplacy, Jean et al. (szerk.): Biblikus Teológiai Szótár

Fordító: Szabó Ferenc - Nagy Ferenc
Budapest, 2009
Biblia - Biblikum, Kézikönyv, Lexikon - Szótár

Ferenc pápa: Evangelii Gaudium. Ferenc pápa az Evangélium öröme kezdetű apostoli buzdítása

Fordító: Diós István
Budapest, 2014
Biblia - Biblikum, Egyházi dokumentum

Gál Ferenc: Beszélgetések az evangéliumról

Budapest, 1980
Biblia - Biblikum

Gál Ferenc: János evangéliuma

Budapest, 2008
Biblia - Biblikum

Gnilka, Joachim: Biblia és Korán. Ami összeköti és ami elválasztja őket

Fordító: Sasvári Györgyné
Budapest, 2016
Biblia - Biblikum, Egyháztörténelem

Gnilka, Joachim: A Názáreti Jézus. Üzenet és történelem

Fordító: Kőszeghy Miklós - Odrobina László
Budapest, 2001
Biblia - Biblikum

Gnilka, Joachim: Az Újszövetség teológiája

Fordító: Kiss B. Zsolt
Budapest, 2007
Biblia - Biblikum, Kézikönyv

Haag, Herbert: Bibliai lexikon

Fordító: Ruzsiczky Éva
Budapest, 1989
Biblia - Biblikum, Kézikönyv, Lexikon - Szótár

Hock János: Képes Biblia. Az Ó- és Új-szövetség történelme 50 színes képpel

Budapest, 1989
Biblia - Biblikum, Gyermek - ifjúsági irodalom

Hollai Antal: Szemlélni és befogadni. Gondolatok a Jelenések könyvéből

Budapest, 2017
Biblia - Biblikum, Lelkiségi irodalom

Holzner, Josef: Szent Pál. Az apostol élete és levelei

Fordító: Fekete Antal et al.
Budapest, 1982
Biblia - Biblikum

Jakubinyi György: Máté evangéliuma

Budapest, 2007
Biblia - Biblikum

Kocsis Imre: Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába II.

Budapest, 2016
Biblia - Biblikum

Kocsis Imre: Lukács evangéliuma

Budapest, 2007
Biblia - Biblikum

Kocsis Imre: Az Újszövetségi exegézis alapelvei és gyakorlata

Budapest, 2016
Biblia - Biblikum

Kocsis Imre: Az Üdvösség igéje. Újszövetségi tanulmányok

Budapest, 2013
Biblia - Biblikum

Kremer, Jacob: A Biblia - Isten szava mindenkinek. Útmutató a Szentírás olvasásához

Fordító: Ruzsiczky Éva
Budapest, 1992
Biblia - Biblikum

Kuminetz Géza (szerk.): Lángolt a szívünk. A hetven éves Takács Gyula köszöntése

Budapest, 2017
Biblia - Biblikum

Liptay György - Rózsa Huba: Krisztus Jézus született. Gyermekségevangélium Lukács és Máté szerint

Budapest, 1978
Biblia - Biblikum

Mészáros Károly: Konkordancia. Készült a II. Vatikáni Zsinat dokumentumaiból

Budapest, 1971
Biblia - Biblikum, Kézikönyv

Nemeskürty István: Deáki bötüről magyar nyelvre. Magyar Biblia-fordítások Hunyadi János korától Pázmány Péter századáig

Budapest, 2002
Biblia - Biblikum, Magyar irodalom

Rózsa Huba: A Genesis könyve I.. A bibliai őstörténet

Budapest, 2011
Biblia - Biblikum

Rózsa Huba: A Genesis könyve II. A pátriárkák

Budapest, 2009
Biblia - Biblikum

Rózsa Huba: Isten az Üdvözítő. Ószövetségi tanulmányok

Budapest, 2014
Biblia - Biblikum

Rózsa Huba: Mi a Biblia? Bevezetés a Biblia ismeretébe

Budapest, 2014
Biblia - Biblikum

Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése I.. Bevezetés az Ószövetség könyveinek irodalom- és hagyománytörténetébe

Budapest, 2013
Biblia - Biblikum

Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése II.. Bevezetés az Ószövetség könyveinek irodalom- és hagyománytörténetébe

Budapest, 2013
Biblia - Biblikum

Rózsa Huba: Őstörténet. A világ keletkezése és az emberiség eredete a Biblia szerint

Budapest, 2008
Biblia - Biblikum

Rózsa Huba: Úton a Mesterrel. Magyarázatok az „A” liturgikus év evangéliumaihoz

Budapest, 2010
Biblia - Biblikum, Lelkiségi irodalom

Rózsa Huba: Úton a Mesterrel. Magyarázatok az „C” év evangéliumaihoz

Budapest, 2009
Biblia - Biblikum, Lelkiségi irodalom

Rózsa Huba: Üdvösségközvetítők az Ószövetségben

Budapest, 2001
Biblia - Biblikum

Rózsa Huba: A világ és az emberiség eredete a Bibliában. A Ter 1-11 magyarázata

Budapest, 2015
Biblia - Biblikum

Sáry Pál: Bűnvádi eljárások az Újszövetségben

Budapest, 2007
Biblia - Biblikum, Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Sólya Miklós: Osvunto Evandyeliomo Sar o Mathe Ramosardya Les

Fordító: Choli Daróczi József
Budapest, 1991
Biblia - Biblikum, Idegen nyelvű irodalom

Szabó Mária: A zsoltárok kincsei. Zsoltárfordítás nyelvi-filológiai jegyzetekkel

Budapest, 2013
Biblia - Biblikum

Ádámtól Krisztusig I. Az Ószövetségi Szentírás útján

Budapest, 1965
Biblia - Biblikum

Ádámtól Krisztusig II. Az Ószövetségi Szentírás útján

Budapest, 1965
Biblia - Biblikum

KBART