Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Család - Párkapcsolat

Antonelli, Ennio: A házasság válsága és az eucharisztia

Fordító: Diós István
Budapest, 2015
Család - Párkapcsolat, Egyéb teológia

Bánk József (szerk.): Fegyelem és kegyelem

Budapest, 1973
Család - Párkapcsolat, Pszichológia - Szociológia

Bíró László: Osztatlan szívvel. A püspök atyával Karikó Éva beszélget hitről, szerelemről és hitvestársi szeretetről

Budapest, 2022
Család - Párkapcsolat, Életrajz, Lelkiségi irodalom

Dán György: Ő meg én. Leányoknak, asszonyoknak

Budapest, 1943
Család - Párkapcsolat

Eisl, Maria - Laun, Andreas: A szerelem dinamikája. Új szempontok a Rötzer-féle természetes fogamzásszabályozáshoz

Fordító: Földesiné Csiszér Anikó
Budapest, 2014
Család - Párkapcsolat

Fehér Ágota: Az ember társas világának értékei

Budapest, 2015
Család - Párkapcsolat, Pszichológia - Szociológia, Tankönyv

Harrach Péter: A család jövője a magyar társadalomban

Budapest, 2002
Család - Párkapcsolat

János Pál pápa, II.: II. János Pál pápa Levele a családokhoz. 1994-ben a Család évében

Fordító: Diós István
Budapest, 1994
Család - Párkapcsolat, Egyházi dokumentum

János Pál pápa, II.: Üzenet a családoknak

Fordító: Diós István
Budapest, 2011
Család - Párkapcsolat, Egyházi dokumentum

Kecskés Pál: A házasság etikája

Budapest, 1928
Család - Párkapcsolat, Etika - Bioetika

Koroncz László et al. (szerk.): Szeretetben - boldogan

Budapest, 1980
Család - Párkapcsolat

Kuby, Gabriele: Kiút a szeretethez. Fiataloknak, akik azt szeretnék, hogy legyen jövőjük

Fordító: Sallai Gábor
Budapest, 2015
Család - Párkapcsolat, Gyermek - ifjúsági irodalom

Lengyel Antal (szerk.): Házasság előtt

Budapest, 1972
Család - Párkapcsolat, Lelkiségi irodalom

Lóber Gyula: Az anyaság

Budapest, 1927
Család - Párkapcsolat

Miriano, Costanza: Vedd feleségül és halj meg érte!. Igazi férfiak a félelem nélküli nőkért

Fordító: Karsai Nóra Mária
Budapest, 2017
Család - Párkapcsolat

Müller Lajos: A házasság

Budapest, 1927
Család - Párkapcsolat

Németh László Imre (szerk.): A Püspöki Szinódus zárójelentése a családról Ferenc pápának. A Püspöki Szinódus 14. Rendes Közgyűlésének (2015. október 4-25.) záróokmánya

Fordító: Tőzsér Endre
Budapest, 2015
Család - Párkapcsolat, Egyházi dokumentum

Németh László Imre (szerk.): Férfinak és nőnek teremtette őket. A "GENDER a nevelésben" kérdésről folytatandó dialógus szolgálatára

Budapest, 2022
Család - Párkapcsolat, Egyéb teológia

Ouellet, Marc: Isteni hasonlóság. A család szentháromságos antropológiája felé

Fordító: Sallai Gábor
Budapest, 2016
Család - Párkapcsolat, Filozófia

Rajz Mihály: Családunk katekizmusa

Budapest, 1983
Család - Párkapcsolat, Hittankönyv

Richards, Larry: Légy férfi. Légy olyan férfi, mint amilyennek Isten teremtett

Fordító: Tóth Péter Pál
Budapest, 2013
Család - Párkapcsolat

Sarah, Robert: Házaspárok, ébresszétek szerelmeteket!

Fordító: Barsi Balázs
Budapest, 2021
Család - Párkapcsolat, Lelkiségi irodalom

Schütz Antal: A házasság. Tíz előadás, melyeket 1931 őszén a Pázmány-Egyetem valamennyi karának hallgatói számára tartott

Budapest, 1933
Család - Párkapcsolat, Egyéb teológia

Skrabski Árpád - Kopp Mária: A boldogságkeresés útjai és útvesztői a párkapcsolatokban

Budapest, 2010
Család - Párkapcsolat

Süle Ferenc: Az életerő forrásai a családban

Budapest, 2009
Család - Párkapcsolat, Pszichológia - Szociológia

Szuszai Antal: A nagy mesterség második része. Az elemi iskolák házi nevelése

Budapest, 1911
Család - Párkapcsolat, Ismeretterjesztés

Szuszai Antal: A Nagy Mesterség. Vagyis a gyermekek első házi nevelésének a mestersége

Budapest, 1905
Család - Párkapcsolat, Ismeretterjesztés

Tóth Tihamér: A keresztény házasság. A Pázmány-Egyetem templomában az 1934-35. tanévben elmondott szentbeszédek

Budapest, 1936
Család - Párkapcsolat, Egyéb teológia

West, Christopher: Jó hírek a házasságról és a szexualitásról. A katolikus tanítás szerinti válaszok legőszintébb kérdéseidre

Fordító: Tímárné Varjú Viktória - Finok Zoltán
Budapest, 2015
Család - Párkapcsolat

Wetzel xav. Ferencz: A férfi. Férfiaknak kor- és rangkülönbség nélkül

Fordító: Domonkos István
Budapest, 1911
Család - Párkapcsolat, Jog - Társadalomtudomány

Zsigovits Béla: Családi fészek

Budapest, 1922
Család - Párkapcsolat

A házasságra és a családi életre való felkészítés lelkipásztori irányelvei. Az olasz püspöki konferencia család- és életügyi bizottságának dokumentuma

Fordító: Domokos György
Budapest, 2013
Család - Párkapcsolat, Egyházi dokumentum

A keresztény házasság. Rövid összefoglalás a házasság szentségéről

Budapest, 1980
Család - Párkapcsolat, Hittankönyv

Családlexikon. A családdal és az élettel kapcsolatos vitatott fogalmakról és etikai kérdésekről

Fordító: Diós István
Budapest, 2012
Család - Párkapcsolat, Kézikönyv, Lexikon - Szótár

Tiszta férfiúság az egyetemeken. Előadások a szexuális kérdésről az egyetemi ifjúság számára

Budapest, 1943
Család - Párkapcsolat, Erkölcsteológia

KBART