Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Egyéb teológia

Adam, Karl: A katolicizmus lényege

Fordító: Vécsey Gábor báró
Budapest, 1936
Dogmatika, Egyéb teológia

Alszeghy Zoltán - Nagy Ferenc - Szabó Ferenc - Weissmahr Béla: Teológiai vázlatok 1.

Budapest, 1983
Egyéb teológia, Kézikönyv

Alszeghy Zoltán - Nagy Ferenc - Szabó Ferenc - Weissmahr Béla: Teológiai vázlatok 2.

Budapest, 1983
Egyéb teológia, Kézikönyv

Alszeghy Zoltán - Nagy Ferenc - Szabó Ferenc - Weissmahr Béla: Teológiai vázlatok 3.

Budapest, 1983
Egyéb teológia, Kézikönyv

Alszeghy Zoltán - Nagy Ferenc - Szabó Ferenc - Weissmahr Béla: Teológiai vázlatok 4.

Budapest, 1983
Egyéb teológia, Kézikönyv

Alszeghy Zoltán et al. (szerk.): Teológiai vázlatok 5. Tanulmányok a filozófia és a teológia köréből a II. Vatikáni Zsinat után

Budapest, 1983
Egyéb teológia, Filozófia

Alszeghy Zoltán et al. (szerk.): Teológiai vázlatok 6. Tanulmányok a filozófia és a teológia köréből a II. Vatikáni Zsinat után

Budapest, 1983
Egyéb teológia, Filozófia

Antonelli, Ennio: A házasság válsága és az eucharisztia

Fordító: Diós István
Budapest, 2015
Család - Párkapcsolat, Egyéb teológia

Aubermann Miklós: A katholikus hit védelme. Apologétika a középiskolák számára

Budapest, 1907
Egyéb teológia, Tankönyv

Augustinus, Aurelius: Levelek a donatisták ellen

Fordító: Hamvas Endre Ádám - Szabó Ádám Ágoston
Budapest, 2022
Egyéb teológia, Patrisztika

Azzaro, Pierluca - Gájer László (szerk.): A Közép-európai országok társadalmi, gazdasági és spirituális helyzete az egyház társadalmi tanítása tükrében. Konferencia a Vatikáni Joseph Ratzinger Alapítvány és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara szervezésében Budapesten, 2019. október 8-9-én

Budapest, 2021
Egyéb teológia, Jog - Társadalomtudomány

Bábel Balázs: Hiszem a Hitvallásunkat

Budapest, 2013
Egyéb teológia

Balogh József: Szent Ágoston, a levélíró. Szemelvényekkel leveleskönyvéből

Budapest, 1926
Egyéb teológia, Filozófia

Bangha Béla S.J.: A katolikus Egyház krisztusi eredete - Katolicizmus és zsidóság

Budapest, 1941
Egyéb teológia, Egyháztörténelem

Bangha Béla S.J.: A Nagyasszony zászlaja alatt 1.

Budapest, 1941
Egyéb teológia

Bangha Béla S.J.: A Nagyasszony zászlaja alatt 2.

Budapest, 1941
Egyéb teológia

Bangha Béla S.J.: Az oltár fényében

Budapest, 1942
Egyéb teológia, Egyháztörténelem

Bangha Béla S.J.: Az örök élet igéi 1.

Budapest, 1942
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Bangha Béla S.J.: Az örök élet igéi 2.

Budapest, 1942
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Bangha Béla S.J.: Az örök élet igéi 3.

Budapest, 1942
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Bangha Béla S.J.: Az örök élet igéi 4.

Budapest, 1942
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Bangha Béla S.J.: Hit és világnézet 1.

Budapest, 1942
Egyéb teológia

Bangha Béla S.J.: Hit és világnézet 2.

Budapest, 1942
Egyéb teológia

Bangha Béla S.J.: Jézus istenségének bizonyítékai - Fejezetek az ősegyház történetéből

Budapest, 1941
Egyéb teológia, Egyháztörténelem

Bangha Béla S.J.: Nagy kérdések útján - Istenhit és Istentagadás. Gondolatok a világnézeti kérdésekről

Budapest, 1941
Egyéb teológia

Baritz Sarolta Laura - Fülep Dániel (szerk.): Tanulmánygyűjtemény a környezettudatos gondolkodásához

Budapest, 2008
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Beke Margit (szerk.): Boldog Meszlényi Zoltán Lajos válogatott kéziratai

Budapest, 2014
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Békés Gellért: Krisztusi örömhír. Evangéliumi boldogság. Bibliai témák, teológiai megfontolás

Budapest, 1983
Egyéb teológia

Bello, Don Tonio: Korunk asszonya Mária

Fordító: Érszegi Márk Aurél - Kovács András - Molnár András - Pákozdi István
Budapest, 2004
Egyéb teológia

Belon Gellért: Bibliai elmélődések

Budapest, 1987
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Benedek (pápa), XVI.: A föld sója. Kereszténység és Katolikus Egyház az ezredfordulón

Fordító: Diós István
Budapest, 2005
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Benedek pápa, XVI.: Pál, a népek apostola

Fordító: Kránitz Mihály
Budapest, 2008
Egyéb teológia, Egyháztörténelem, Open access

Benedek, XVI.: Az Egyház apostoli arca. Katekézisek az apostolok egyházáról

Fordító: Kránitz Mihály
Budapest, 2008
Egyéb teológia, Egyháztörténelem

Beran Ferenc: „Értük szentelem magam”. A papság teológiája

Budapest, 2010
Egyéb teológia

Beran Ferenc: A lelki élet teológiája

Budapest, 2016
Egyéb teológia

Berthe, P.: Jézus Krisztus élete, szenvedése, győzelme

Fordító: Szeghy Ernő
Budapest, 1906
Egyéb teológia

Blosius, Ludovicus: A lélek tükre

Fordító: Szigeti Kerény
Budapest, 2002
Egyéb teológia

Boda László: Hitünk önvédelme. Mai kérdések - Mai válaszok

Budapest, 2013
Egyéb teológia

Boroviczény Nándor: A katholikus hitszónoklás tankönyve. Különös tekintettel a gyakorlatra

Budapest, 1911
Egyéb teológia, Ismeretterjesztés, Tankönyv

Boroviczény Nándor: A szociális tevékenység kézikönyve

Budapest, 1917
Egyéb teológia, Kézikönyv

Casel, Odo: Az Egyház misztériuma. A megváltottak közössége Jézus Krisztusban. Összegyűjtött írások

Fordító: Nádasi Alfonz
Budapest, 2014
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Cattaneo, Arturo (szerk.): Nős papok? Harminc égető kérdés a cölibátusról

Fordító: Kajtár Edvárd
Budapest, 2014
Egyéb teológia

Chardin, Teilhard de: Hit az emberben. Válogatott tanulmányok

Fordító: Dienes Valéria
Budapest, 1968
Egyéb teológia, Filozófia

Chenu, M.D.: Aquinói Szent Tamás és a teológia

Fordító: Odrobina László
Budapest, 1999
Egyéb teológia

Chesterton, Gilbert K.: Igazságot! Az örökkévaló ember

Fordító: Lukácsi Huba
Budapest, 1985
Egyéb teológia, Filozófia

Cserháti József: Az Egyház és szentségei. A liturgikus reform teológiai alapjai

Budapest, 1972
Egyéb teológia, Liturgia - Zene

Cserháti József: Az Egyház saját tanítása tükrében

Budapest, 1964
Egyéb teológia, Egyháztörténelem

Cserháti József: Mindennap együtt az Úrral. Liturgikus szövegek és elmélkedések

Budapest, 1977
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Cserháti József - Keszthelyi Ferenc - Nyíri Tamás: Teológiai évkönyv

Budapest, 1975
Egyéb teológia

Danielik János: Emlék-könyv. II. kötet

Budapest, 1852
Egyéb teológia

KBART