Szent István Társulat

  Bejelentkezés

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Könyvek - Egyéb teológia

  • 1
  • 2
Bábel Balázs: Hiszem a Hitvallásunkat

Budapest, 2013
Egyéb teológia

Baritz Sarolta Laura - Fülep Dániel (szerk.): Tanulmánygyűjtemény a környezettudatos gondolkodásához

Budapest, 2008
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Beke Margit (szerk.): Boldog Meszlényi Zoltán Lajos válogatott kéziratai

Budapest, 2014
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Benedek, XVI.: Az Egyház apostoli arca. Katekézisek az apostolok egyházáról

Fordító: Kránitz Mihály
Budapest, 2008
Egyéb teológia, Egyháztörténelem

Beran Ferenc: „Értük szentelem magam”. A papság teológiája

Budapest, 2010
Egyéb teológia

Beran Ferenc: A lelki élet teológiája

Budapest, 2016
Egyéb teológia

Blosius, Ludovicus: A lélek tükre

Fordító: Szigeti Kerény
Budapest, 2002
Egyéb teológia

Boda László: Hitünk önvédelme. Mai kérdések - Mai válaszok

Budapest, 2013
Egyéb teológia

Cattaneo, Arturo (szerk.): Nős papok? Harminc égető kérdés a cölibátusról

Fordító: Kajtár Edvárd
Budapest, 2014
Egyéb teológia

Chardin, Teilhard de: Hit az emberben. Válogatott tanulmányok

Fordító: Dienes Valéria
Budapest, 1968
Egyéb teológia, Filozófia

Chenu, M.D.: Aquinói Szent Tamás és a teológia

Fordító: Odrobina László
Budapest, 1999
Egyéb teológia

Chesterton, Gilbert K.: Igazságot!

Fordító: Lukácsi Huba
Budapest, 1985
Egyéb teológia, Filozófia

Cserháti József: Az Egyház saját tanítása tükrében

Budapest, 1964
Egyéb teológia, Egyháztörténelem

Cserháti József - Keszthelyi Ferenc - Nyíri Tamás: Teológiai évkönyv

Budapest, 1975
Egyéb teológia

Dörnyei István - Gergye Győző - Csőgl János: Szentmiseáldozat és oltáriszentség

Budapest, 1971
Egyéb teológia, Liturgia - Zene

Előd István (szerk.): Deum Docuit. Schütz Antal, a hittudós

Budapest, 1982
Egyéb teológia

Gál Ferenc: Idő az örökkévalóságban

Budapest, 1963
Dogmatika, Egyéb teológia

Gál Ferenc: Az örök élet reménye

Budapest, 1974
Dogmatika, Egyéb teológia

Gál Ferenc: A teológus az egyházban

Budapest, 1973
Egyéb teológia

Gál Ferenc: A teremtett és megváltott ember

Budapest, 1970
Egyéb teológia

Gál Ferenc: Zsinat és korforduló

Budapest, 1968
Egyéb teológia

Horváth Sándor O.P.: Angyalok - Démonok

Budapest, 2015
Egyéb teológia

Höffner, Joseph: Keresztény társadalmi tanítás

Fordító: Illéssy István
Budapest, 2002
Egyéb teológia, Jog - Társadalomtudomány

Kecskés Pál: Lélekben és igazságban. Lelki kalauz

Fordító: Kecskés Pál
Budapest, 1976
Egyéb teológia

Kecskés Pál: Szent Ágoston breviárium

Fordító: Kecskés Pál
Budapest, 1960
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom, Patrisztika

Kereszty Rókus: Bevezetés az Egyház teológiájába

Fordító: Csizmazia Placid
Budapest, 1998
Dogmatika, Egyéb teológia

Koncz Lajos: A mi Istenünk. A kinyilatkoztatás és a hit teológiája

Pécs, 1978
Egyéb teológia

Koncz Lajos: A mi Krisztusunk. Történeti és teológiai alapvetés

Budapest, 1975
Egyéb teológia

König, Franz, Kremer, Jacob: Régi igazság új köntösben. A hit a harmadik évezred küszöbén

Fordító: Gál Ferenc
Budapest, 1991
Egyéb teológia

Kránitz Mihály: Együtt az úton. Ökumenikus és vallásközi párbeszéd

Budapest, 2013
Egyéb teológia

Kránitz Mihály - Puskás Attila (szerk.): Jézus a mi üdvözítőnk. Teológiai tanulmányok

Budapest, 2010
Egyéb teológia

Kránitz Mihály - Szopkó Márk: Teológiai kulcsfogalmak szótára

Budapest, 2016
Egyéb teológia, Lexikon - Szótár

Kránitz Mihály - Török Csaba: Teológiai módszertan. Elméleti és gyakorlati bevezetés

Budapest, 2017
Egyéb teológia

Kremer, Jacob: A halottak jövője. A személyes feltámadás reménye a századok nyomán

Fordító: Ruzsiczky Éva
Budapest, 1991
Egyéb teológia

Kuminetz Géza: A klerikusi életállapot. Válogatott pasztorálteológiai és kánonjogi tanulmányok

Budapest, 2010
Egyéb teológia

Kuminetz Géza (szerk.): A klerikusi életszentség bölcseleti, teológiai alapjai és kánonjogi garanciái. Teológiai tanulmányok

Budapest, 2010
Egyéb teológia

Lelovics Lipót (szerk.): Szent Tamás Breviárium

Fordító: Lelovics Lipót
Budapest, 1968
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Léonard, André: Miért hiszünk? A hit érvei

Fordító: Németh Helga
Budapest, 2012
Egyéb teológia

Lepori, Mauro Giuseppe: A Péternek nevezett Simon. Egy Istent követő ember nyomában

Fordító: Keresztes Ágnes
Budapest, 2008
Egyéb teológia, Egyháztörténelem

Lewis, C. S.: Keresztény vagyok!

Fordító: Várhidi Gyula
Budapest, 1988
Egyéb teológia, Filozófia

Marx, Reinhard: A tőke. Védőbeszéd az emberért

Fordító: Marx Gyula
Budapest, 2009
Egyéb teológia, Pszichológia - Szociológia

Máté-Tóth András (szerk.): Intézmény és karizma az Egyházban 2.0. Ünnepi kötet Tomka Ferenc tiszteletére 75. születésnapja alkalmából

Budapest, 2017
Egyéb teológia

Mettepenningen, Jürgen: Nouvelle Théologie - Új teológia. A modernizmus örököse, a II. Vatikáni Zsinat előfutára

Budapest, 2018
Egyéb teológia

Molnár Tamás: Az Egyház, évszázadok zarándoka

Fordító: Lukácsi Huba
Budapest, 1997
Egyéb teológia, Filozófia

Mózessy Gergely (szerk.): Prohászka Ottokár - Püspök az emberért. Válogatás a Székesfehérvári Egyházmegye Prohászka Évének tanulmányaiból

Budapest, 2006
Egyéb teológia

Navarro, Luis Sánchez: Mit gondol Jézus az újraházasodott elváltakról?. Feledésbe merült fénysugár az aktuális vitára

Fordító: Puskely Márta
Budapest, 2016
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Nemesszeghy Ervin: Istenre talál a tudomány? Előadások a Szent István Társulatnál XXIII.

Fordító: Farkas Olivér - Sarbak Gábor
Budapest, 2002
Egyéb teológia, Filozófia

Németh László (szerk.): Jézus Krisztus, az élő víz hordozója. Keresztény reflexió a „New Age”- ről

Fordító: Várnai Jakab
Budapest, 2003
Egyéb teológia

Nobilis Márió (szerk.): Teremtésvédelemről lelkipásztoroknak, közösségeknek

Budapest, 2008
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Őry Miklós - Szabó Ferenc - Vass Péter: Pázmány Péter. Válogatás műveiből II. kötet

Budapest, 1983
Egyéb teológia, Magyar irodalom

  • 1
  • 2

KBART