Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Egyéb teológia

Denzinger, Heinrich - Hünermann, Peter: Hitvallások és az Egyház Tanítóhivatalának megnyilatkozásai

Budapest, 2004
Egyéb teológia, Egyházi dokumentum

Desdouits, M.: Az ember és a teremtés. vagy a végokok elmélete a mindenségben

Budapest, 1853
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Dolhai Lajos: A szentségek liturgikus teológiája

Budapest, 2021
Egyéb teológia

Dolhai Lajos: Az Eucharisztia teológiája

Budapest, 2018
Egyéb teológia

Dörnyei István - Gergye Győző - Csőgl János: Szentmiseáldozat és oltáriszentség

Budapest, 1971
Egyéb teológia, Liturgia - Zene

Dudek János: A keresztény vallás apológiája

Budapest, 1893
Egyéb teológia

Dudek János: Bűnbocsánat az Ősegyházban. Dogmatörténeti részlet

Budapest, 1910
Dogmatika, Egyéb teológia

Dupanloup Bódog: A september 15-diki Conventio és a december 8-diki Encyclica

Fordító: Füssy Tamás
Budapest, 1865
Egyéb teológia

Előd István (szerk.): Deum Docuit. Schütz Antal, a hittudós

Budapest, 1982
Egyéb teológia

Erőss Alfréd: Az emberi személy problémája

Budapest, 1944
Egyéb teológia

Faber Frigyes Vilmos: Mindent Jézusért

Budapest, 1940
Egyéb teológia

Fábry Kornél - Bors Katalin (szerk.): Simposio Teologico

Budapest, 2022
Egyéb teológia, Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom

Fábry Kornél - Bors Katalin (szerk.): Teológiai szimpózium

Budapest, 2022
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Ferenc pápa: Ferenc pápa Pascite gregem dei kezdetű apostoli rendelkezése, mellyel megújítja az Egyházi Törvénykönyv VI. könyvét. Hivatalos latin szöveg magyar fordítással

Fordító: Erdő Péter
Budapest, 2021
Egyéb teológia, Jog - Társadalomtudomány

Ferenc pápa: Fratelli tutti. Ferenc pápa mindnyájan testvérek kezdetű enciklikája

Fordító: Diós István
Budapest, 2021
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Ferenc pápa: Imádság. Az új élet lélegzése

Fordító: Tőzsér Endre
Budapest, 2021
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Földváry Miklós István - Talmácsi József (szerk.): XVI. Benedek pápa és a Szent Liturgia. Nemzetközi konferencia Budapest, 2008. augusztus 21-24.

Fordító: Dobszay László - Csontos Gyergely
Budapest, 2011
Egyéb teológia, Liturgia - Zene

Frencl Incze: Liturgika vagyis a Kath. Egyház szertartásainak magyarázata

Budapest, 1882
Egyéb teológia, Liturgia - Zene

Frenyó Zoltán: Szent Ágoston és az Augusztinizmus

Budapest, 2018
Egyéb teológia

Frielingsdorf, Karl: Istenképek. Ahogy beteggé tesznek - és ahogy gyógyítanak

Fordító: Tringer László
Budapest, 2019
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Gál Ferenc: A hit ébresztése

Budapest, 1967
Egyéb teológia

Gál Ferenc: A kinyilatkoztatás fényében

Budapest, 1971
Egyéb teológia

Gál Ferenc: A szentlélek kiáradása

Budapest, 1986
Egyéb teológia

Gál Ferenc: A teológus az egyházban

Budapest, 1973
Egyéb teológia

Gál Ferenc: A teremtett és megváltott ember

Budapest, 1970
Egyéb teológia

Gál Ferenc: Az örök élet reménye

Budapest, 1974
Dogmatika, Egyéb teológia

Gál Ferenc: Az üdvtörténet misztériumai

Budapest, 1967
Egyéb teológia

Gál Ferenc: Idő az örökkévalóságban

Budapest, 1963
Dogmatika, Egyéb teológia

Gál Ferenc: Istenről beszélünk

Budapest, 1969
Egyéb teológia

Gál Ferenc: Jézus Krisztus, a Megváltó

Budapest, 1972
Egyéb teológia

Gál Ferenc: Katolikus hittételek

Budapest, 1960
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Gál Ferenc: Pál apostol levelei

Budapest, 1992
Biblia - Biblikum, Egyéb teológia

Gál Ferenc: Zsinat és korforduló

Budapest, 1968
Egyéb teológia

Gálos László: A Szentlélekisten

Budapest, 1934
Egyéb teológia

Gánóczy Sándor: Határon innen, határon túl. Teológiai párbeszédek

Budapest, 2009
Egyéb teológia

Goffine Lénárt - Steck Xav. Ferencz: Goffine Lénárt Katholikus oktató és épületes könyve. Rövid értelmezése a vasárnapi és ünnepi leczkéknek és evangéliumoknak, ezekből levont hit- és erkölcsi tanításokkal és az egyházi szertartások magyarázatával, továbbá a szentmiséről szóló oktatással

Budapest, 1896
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Gräf, Richard P.: Igen, Atyám! Mindennapi életünk Istenben

Fordító: Kertész Kálmán
Budapest, 1939
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Guardini, Romano: Az Úr Krisztus

Fordító: Márton Áron
Budapest, 2006
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Gyulai Gaal György: Az oltár áldozata De la Taille szerint

Budapest, 1941
Egyéb teológia

Hanauer Á. István: A bérmálás kegyelme

Budapest, 1928
Egyéb teológia

Häring, Bernhard: Krisztus törvénye 1. Általános erkölcsteológia

Fordító: Németh Mihály
Budapest, 1997
Egyéb teológia

Häring, Bernhard: Krisztus törvénye 2. Részletes erkölcsteológia 1.

Fordító: Németh Mihály
Budapest, 1998
Egyéb teológia

Horváth Sándor: Aquinói Szent Tamás világnézete

Budapest, 1924
Egyéb teológia, Filozófia

Horváth Sándor O.P.: Angyalok - Démonok

Budapest, 2015
Egyéb teológia

Hoványi Lehel: Ujabb levelek a fensőbb katholicismusról II.

Budapest, 1885
Egyéb teológia, Egyháztörténelem

Höffner, Joseph: Keresztény társadalmi tanítás

Fordító: Illéssy István
Budapest, 2002
Egyéb teológia, Jog - Társadalomtudomány

Huber Lipót: A napkeleti bölcsek (Szent Máté 2, 1-12). Exegetikus tanulmány

Budapest, 1908
Egyéb teológia, Ismeretterjesztés

II. János Pál pápa: Fides et Ratio. II. János Pál pápa enciklikája a hit és ész kapcsolatának természetéről

Fordító: Diós István
Budapest, 1999
Egyéb teológia, Egyházi dokumentum

Jakubinyi György: A prédikátor könyve

Budapest, 2008
Biblia - Biblikum, Egyéb teológia

János Pál (pápa) II., Szent: Incarnationis Mysterium. II. János Pál pápa bullája a 2000. év nagy jubileumáról

Fordító: Diós István
Budapest, 1999
Egyéb teológia, Egyházi dokumentum

KBART