Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Egyéb teológia

Kuminetz Géza: A klerikusi életállapot. Válogatott pasztorálteológiai és kánonjogi tanulmányok

Budapest, 2010
Egyéb teológia

Kuminetz Géza: A lelkiismeret a tomista bölcselet tükrében

Budapest, 2008
Egyéb teológia, Filozófia

Kuminetz Géza (szerk.): A klerikusi életszentség bölcseleti, teológiai alapjai és kánonjogi garanciái. Teológiai tanulmányok

Budapest, 2010
Egyéb teológia

Kuminetz Géza (szerk.): Tanulmányok a keresztényi bölcselet, a katolikus teológia és a kánonjog köréből

Budapest, 2019
Egyéb teológia, Jog - Társadalomtudomány

Kühár Flóris: Az apostoli atyák

Budapest, 1944
Egyéb teológia, Patrisztika

Lelovics Lipót (szerk.): Szent Tamás Breviárium

Fordító: Lelovics Lipót
Budapest, 1968
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Léonard, André: Miért hiszünk? A hit érvei

Fordító: Németh Helga
Budapest, 2012
Egyéb teológia

Lepori, Mauro Giuseppe: A Péternek nevezett Simon. Egy Istent követő ember nyomában

Fordító: Keresztes Ágnes
Budapest, 2008
Egyéb teológia, Egyháztörténelem

Lewis, C. S.: Keresztény vagyok!

Fordító: Várhidi Gyula
Budapest, 1988
Egyéb teológia, Filozófia

Lippay Lajos (szerk.): Küzdelmekben az igazság felé. Szent Ágoston bölcselete. A nagy egyházatya halálának 1500 éves jubileumára

Budapest, 1930
Egyéb teológia

Lohfink, Norbert: Haragos visszatekintés az államra

Fordító: Kocsi György
Budapest, 2005
Egyéb teológia, Filozófia

Lohmann Ker. János: A papi rend

Fordító: Jankovics István
Budapest, 1905
Egyéb teológia

Magdics Ignác: Hitelemzéstan a tanító- és tanítónőképző intézetek katolikus növendékei számára

Budapest, 1946
Egyéb teológia, Hittankönyv

Marmion, Dom Columba O.S.B.: Krisztus, a lélek élete. Lelkigyakorlatok

Fordító: Simon Árkád
Budapest, 1938
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Marx, Reinhard: A tőke. Védőbeszéd az emberért

Fordító: Marx Gyula
Budapest, 2009
Egyéb teológia, Pszichológia - Szociológia

Máté-Tóth András (szerk.): Intézmény és karizma az Egyházban 2.0. Ünnepi kötet Tomka Ferenc tiszteletére 75. születésnapja alkalmából

Budapest, 2017
Egyéb teológia

Meignan, Abbé: Renan műve s a német itészet

Budapest, 1864
Egyéb teológia

Mettepenningen, Jürgen: Nouvelle Théologie - Új teológia. A modernizmus örököse, a II. Vatikáni Zsinat előfutára

Budapest, 2018
Egyéb teológia

Mihályfi Ákos: A nyilvános Istentisztelet. Egyetemi előadások a lekipásztorkodástan köréből

Budapest, 1923
Egyéb teológia

Mihályfi Ákos: Az emberek megszentelése. Szentségek és szentelmények. Egyetemi előadások a lekipásztorkodástan köréből

Budapest, 1926
Dogmatika, Egyéb teológia

Mihályfi Ákos: Az igehirdetés. Egyetemes előadások a lelkipásztorkodástan köréből. 2. kiadás

Budapest, 1921
Egyéb teológia

Mihályfi Ákos: Az igehirdetés. Egyetemes előadások a lelkipásztorkodástan köréből. 3. kiadás

Budapest, 1927
Egyéb teológia

Molnár Tamás: Az Egyház, évszázadok zarándoka

Fordító: Lukácsi Huba
Budapest, 1997
Egyéb teológia, Filozófia

Mózessy Gergely (szerk.): Prohászka Ottokár - Püspök az emberért. Válogatás a Székesfehérvári Egyházmegye Prohászka Évének tanulmányaiból

Budapest, 2006
Egyéb teológia

Navarro, Luis Sánchez: Mit gondol Jézus az újraházasodott elváltakról?. Feledésbe merült fénysugár az aktuális vitára

Fordító: Puskely Márta
Budapest, 2016
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Nemeshegyi Péter: Vissza a gyökerekhez. Teológiai tanulmányok

Budapest, 2002
Egyéb teológia

Nemesszeghy Ervin: Istenre talál a tudomány? Előadások a Szent István Társulatnál XXIII.

Fordító: Farkas Olivér - Sarbak Gábor
Budapest, 2002
Egyéb teológia, Filozófia

Németh László (szerk.): Jézus Krisztus, az élő víz hordozója. Keresztény reflexió a „New Age”- ről

Fordító: Várnai Jakab
Budapest, 2003
Egyéb teológia

Newman, John Henry: Apologia Pro Vita Sua

Fordító: Balázs Zoltán
Budapest, 2020
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Nobilis Márió (szerk.): Teremtésvédelemről lelkipásztoroknak, közösségeknek

Budapest, 2008
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Őry Miklós - Szabó Ferenc - Vass Péter: Pázmány Péter. Válogatás műveiből II. kötet

Budapest, 1983
Egyéb teológia, Magyar irodalom

Őry Miklós - Szabó Ferenc - Vass Péter: Pázmány Péter. Válogatás műveiből III. kötet

Budapest, 1983
Egyéb teológia, Magyar irodalom

Pápai Lajos: A hit szemei. Az ember útja a hithez

Budapest, 2013
Egyéb teológia

Pápai Lajos: Reformáció - reform - párbeszéd 1517-2017

Budapest, 2016
Egyéb teológia, Egyháztörténelem

Pázmány Péter: Keresztény imádságos könyv

Budapest, 1892
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Platz Bonifác: Apologiai vitatkozások az igazság körül

Budapest, 1915
Dogmatika, Egyéb teológia

Pollák János: Renan és az apostolok

Budapest, 1866
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Poupard, Paul: A katolikus hit

Fordító: Török József
Budapest, 2001
Egyéb teológia

Prohászka Ottokár: A bűnbocsánat szentsége

Budapest, 1924
Egyéb teológia

Prohászka Ottokár: A diadalmas világnézet, 5. kiadás

Budapest, 1927
Egyéb teológia

Prohászka Ottokár: A diadalmas világnézet, 6. kiadás

Budapest, 1935
Egyéb teológia

Prohászka Ottokár: A keresztény bűnbánat és bűnbocsánat. A Budapesti Kir. M. Tudományegyetem Hittudományi Kara által a Horváth-féle jutalommal kitüntetett pályamunka

Budapest, 1927
Egyéb teológia

Prohászka Ottokár: Az elme útjain. Bölcseleti dolgozatok

Budapest, 1927
Egyéb teológia, Filozófia

Prohászka Ottokár: Élet igéi 1. Beszédek

Budapest, 1927
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról 1.

Budapest, 1928
Egyéb teológia

Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról 2.

Budapest, 1928
Egyéb teológia

Prohászka Ottokár: Föld és ég 1. Kutatások a geológia és theológia érintkező pontjai körül

Budapest, 1927
Egyéb teológia

Prohászka Ottokár: Föld és ég 2. Kutatások a geológia és theológia érintkező pontjai körül

Budapest, 1927
Egyéb teológia

Prohászka Ottokár: Gondolatok a századvégi hódolatnak és a magyar katholiczizmus 900. jubileumának ünnepére

Budapest, 1900
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Hit és ész. Hitvédelmi dolgozatok

Budapest, 1928
Dogmatika, Egyéb teológia

KBART