Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Egyházi dokumentum

Benedek pápa, XVI.: Caritas in Veritate. XVI. Benedek pápa szeretet az igazságban kezdetű enciklikája

Fordító: Dér Katalin - Horváth Pál
Budapest, 2009
Egyházi dokumentum

Benedek pápa, XVI.: Jézus Krisztus tanítványai és misszionáriusai. Őszentsége XVI. Benedek pápa beszéde a latin-amerikai és karibi püspökök V. konferenciájának megnyitó ülésén

Fordító: Diós István
Budapest, 2007
Egyházi dokumentum

Benedek pápa, XVI.: Porta fidei – A hit kapuja. Hittani kongregáció – Javaslatok és lelkipásztori útmutatás a Hit évéhez

Fordító: Diós István
Budapest, 2012
Egyházi dokumentum

Benedek pápa, XVI.: Sacramentum Caritatis-A szeretet szentsége

Fordító: Diós István
Budapest, 2007
Egyházi dokumentum, Liturgia - Zene

Benedek pápa, XVI.: Verbum Domini-Az Úr szava

Fordító: Diós István
Budapest, 2011
Biblia - Biblikum, Egyházi dokumentum

Benedek pápa, XVI.: XVI. Benedek pápa Deus caritas est kezdetű enciklikája a püspököknek, a papoknak és diakónusoknak, az Istennek szentelt személyeknek és minden krisztushívőnek a keresztény szeretetről

Fordító: Diós István
Budapest, 2007
Egyházi dokumentum

Benedek, XVI.: XVI. Benedek pápa Spe salvi kezdetű enciklikája a püspököknek, papoknak és diakónusoknak, az istennek szentelt személyeknek és minden krisztushívőknek a keresztény reményről

Fordító: Diós István
Budapest, 2008
Egyházi dokumentum

Berta Ferenc - Hevensei János (szerk.): Új evangelizálás és Jézus szíve-kultusz. XII. Pius pápa Haurietis aquas kezdetű apostoli körlevele Jézus Szentséges tiszteletéről

Fordító: Hevenesi János et al.
Budapest, 1999
Egyházi dokumentum

Correra, Juha de Dios Vial, Sgreccia, Elio: A humánembrió identitása és jogállása. A Pápai Életvédő Akadémia dokumentációja

Fordító: Czakó István et al.
Budapest, 2001
Egyházi dokumentum, Etika - Bioetika

Denzinger, Heinrich - Hünermann, Peter: Hitvallások és az Egyház Tanítóhivatalának megnyilatkozásai

Budapest, 2004
Egyéb teológia, Egyházi dokumentum

Diós István - Csaba Györgyné (szerk): XVI. Benedek pápa megnyilatkozásai 1. Pápai dokumentumok 2005-2013

Fordító: Diós István - Kránitz Mihály - Stift Hildegard
Budapest, 2018
Egyházi dokumentum, Kézikönyv

Diós István - Csaba Györgyné (szerk): XVI. Benedek pápa megnyilatkozásai 2. Pápai dokumentumok 2005-2013

Fordító: Diós István - Kránitz Mihály - Stift Hildegard
Budapest, 2018
Egyházi dokumentum, Kézikönyv

Diós István (szerk.): A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai

Budapest, 2000
Egyházi dokumentum

Diós István (szerk.): II. János Pál megnyilatkozásai I. Pápai dokumentumok 1978-2005

Fordító: Keresztes Szilárd
Budapest, 2005
Egyházi dokumentum

Diós István (szerk.): II. János Pál megnyilatkozásai II. Pápai dokumentumok 1978-2005

Fordító: Keresztes Szilárd
Budapest, 2005
Egyházi dokumentum

Diós István (szerk.): II. János Pál megnyilatkozásai III. Pápai dokumentumok 1978-2005

Fordító: Keresztes Szilárd
Budapest, 2005
Egyházi dokumentum

Diós István (szerk.): Summorum Pontificum. XVI. Benedek pápa Motu Proprio kiadott apostoli levele a római rítus rendkívüli formájáról

Budapest, 2007
Egyházi dokumentum

Esty Miklós (szerk.): Lelkipásztori rendelkezés az Egyházról a mai világban - II. vatikáni egyetemes zsinat

Budapest, 1967
Egyházi dokumentum, Open access

Ferenc pápa: Amoris laetitia – Családban megélt szeretetről

Fordító: Diós István
Budapest, 2016
Egyházi dokumentum

Ferenc pápa: Christus vivit – Krisztus él

Fordító: Diós István
Budapest, 2019
Egyházi dokumentum

Ferenc pápa: Evangelii Gaudium. Ferenc pápa az Evangélium öröme kezdetű apostoli buzdítása

Fordító: Diós István
Budapest, 2014
Biblia - Biblikum, Egyházi dokumentum

Ferenc pápa: Ferenc pápa Admirabile signum kezdetű apostoli levele a betlehemi jászol jelentéséről és értékéről

Fordító: Diós István
Budapest, 2019
Egyházi dokumentum

Ferenc pápa: Ferenc pápa Aperuit illis kezdetű motu proprio apostoli levele, amellyel elrendeli Isten igéjének vasárnapját

Fordító: Diós István
Budapest, 2020
Egyházi dokumentum

Ferenc pápa: Gaudete et exsultate. Ferenc pápa Örüljetek és ujjongjatok kezdetű apostoli buzdítása

Fordító: Diós István
Budapest, 2018
Egyházi dokumentum

Ferenc pápa: Litterae apostolicae motu proprio datae Mitis iudex Dominus Iesus quibus canones codicis iuris canonici de causis ad matrimonii nullitatem declarandem reformantur Franciscus. Ferenc pápa saját kezdeményezésére kiadott Az Úr Jézus, aki szelíd bíró kezdetű apostoli levele a házasság semmisnek nyilvánításáért folyó kánoni eljárás reformjáról az egyházi törvénykönyvben

Fordító: Erdő Péter
Budapest, 2015
Egyházi dokumentum

Ferenc pápa: Misericordiae vultus. Ferenc pápa Az irgalmasság arca kezdetű bullája

Fordító: Diós István
Budapest, 2015
Egyházi dokumentum

II. János Pál pápa: Fides et Ratio. II. János Pál pápa enciklikája a hit és ész kapcsolatának természetéről

Fordító: Diós István
Budapest, 1999
Egyéb teológia, Egyházi dokumentum

Ince pápa, IV.: IV. Ince pápa bullája

Budapest, 1927
Egyházi dokumentum

János Pál (pápa) II., Szent: II. János Pál pápa első encikliája és levelei

Fordító: Diós István
Budapest, 1980
Egyházi dokumentum

János Pál (pápa) II., Szent: Incarnationis Mysterium. II. János Pál pápa bullája a 2000. év nagy jubileumáról

Fordító: Diós István
Budapest, 1999
Egyéb teológia, Egyházi dokumentum

János Pál (pápa) II., Szent: Redemptoris Mater. A Boldogságos Szűz Mária a zarándokló egyház életében

Fordító: Kiss László
Budapest, 1987
Egyéb teológia, Egyházi dokumentum

János Pál pápa, II.: A családi közösség. II. János Pál pápa „Familiaris consortio” kezdetű apostoli buzdítása az egész katolikus egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez a keresztény család feladatairól a mai világban

Fordító: Diós István
Budapest, 2002
Egyházi dokumentum

János Pál pápa, II.: Általános Hitoktatási Direktórium. Róma, 1979

Fordító: Diós István
Budapest, 1994
Egyházi dokumentum

János Pál pápa, II.: Dives in misericordia. II. János Pál pápa „Irgalomban gazdag isten” kezdetű enciklikája

Fordító: Diós István
Budapest, 2016
Egyházi dokumentum

János Pál pápa, II.: II. János Pál Ecclesia de eucharistia kezdetű enciklikája a püspököknek, a papoknak és diákonusoknak, a szerzeteseknek és minden hívőnek az eucharisztia és az egyház kapcsolatáról

Fordító: Diós István
Budapest, 2003
Egyházi dokumentum, Liturgia - Zene

János Pál pápa, II.: II. János Pál pápa „Centesimus annus” (Századik év) kezdetű enciklikája tisztelendő püspöktestvéreihez, a klérus tagjaihoz és a szerzetesrendekhez. A Rerum novarum kezdetű enciklika kibocsátásának századik évfordulója alkalmából

Fordító: Balogh Gábor - Barabás Miklós - Goják János
Budapest, 1991
Egyházi dokumentum, Jog - Társadalomtudomány

János Pál pápa, II.: II. János Pál pápa Dies Domini kezdetű apostoli levele a vasárnap megszenteléséről

Fordító: Diós István
Budapest, 1998
Egyházi dokumentum

János Pál pápa, II.: II. János Pál pápa Levele a családokhoz. 1994-ben a Család évében

Fordító: Diós István
Budapest, 1994
Család - Párkapcsolat, Egyházi dokumentum

János Pál pápa, II.: II. János Pál pápa Misericordia Dei kezdetű Motu propriója a bűnbocsánat szentsége kiszolgálásának néhány kérdéséről. A Szentatya, II. János Pál pápa levele az áldozópapoknak 2002 Nagycsütörtökére

Fordító: Diós István - Somorjai Ádám OSB
Budapest, 2002
Egyházi dokumentum

János Pál pápa, II.: II. János Pál pápa Redemptoris custos kezdetű apostoli buzdítása Szent Józsefről, valamint Krisztus és az Egyház életében kifejtett tevékenységéről

Fordító: Katona Farkas Ferenc
Budapest, 1995
Egyházi dokumentum

János Pál pápa, II.: II. János Pál pápa Redemptoris Missio kezdetű minden időre érvényes missziós megbizatásáról szóló liturgikus enciklikája

Fordító: Kiss László
Budapest, 1992
Egyházi dokumentum

János Pál pápa, II.: II. János Pál pápa Rosarium virginis mariae kezdetű apostoli levele a püspököknek, a papoknak és a híveknak a szent rózsafüzérről

Fordító: Diós István
Budapest, 2020
Egyházi dokumentum

János Pál pápa, II.: II. János Pál pápa Veritatis splendor kezdetű enciklikája a katolikus egyház minden püspökének az egyház erkölcstanának néhány alapvető kérdéséről

Fordító: Diós István
Budapest, 1994
Egyházi dokumentum

János Pál pápa, II.: Korunk hitoktatásáról. Általános kateketikai direktórium - Catechesi Tradendae

Fordító: Diós István
Budapest, 1980
Egyházi dokumentum, Lelkiségi irodalom

János Pál pápa, II.: Novo millennio ineunte. II. János Pál pápa apostoli levele a püspökökhöz, a papokhoz és a hívekhez, a 2000. esztendő Nagy Jubileuma végén

Fordító: Somorjai Gabi
Budapest, 2001
Egyházi dokumentum

János Pál pápa, II.: Universi Dominici gregis. II. János Pál pápa apostoli konstitúciója az Apostoli Szék üresedéséről és a Római Pápa megválasztásáról

Fordító: Diós István
Budapest, 2005
Egyházi dokumentum

János Pál pápa, II.: Ut unum sinit. II. János Pál pápa hogy egyek legyenek kezdetű enciklikája

Fordító: Diós István
Budapest, 1996
Egyházi dokumentum

János Pál pápa, II.: Üzenet a családoknak

Fordító: Diós István
Budapest, 2011
Család - Párkapcsolat, Egyházi dokumentum

János Pál pápa, II.: Vita Consecrata-Megszentelt élet

Fordító: Diós István
Budapest, 2000
Egyházi dokumentum

János pápa, XXIII.: Pacem in terris

Fordító: Ruschek Antal
Budapest, 1963
Egyházi dokumentum

KBART