Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Egyházi dokumentumok

Benedek pápa, XVI.: A kölni Ifjúsági Világtalálkozó. XVI. Benedek pápa beszédei Kölnben, a XX. Ijfúsági Világnap alkalmából, 2005. augusztus 18 - 21.

Fordító: Diós István - Stift, Hildegard
Budapest, 2005
Egyházi dokumentumok

Cserháti József - Fábián Árpád (szerk.): A II. Vatikáni Zsinat tanítása. A zsinati döntések megyarázata és okmányai

Budapest, 1975
Egyházi dokumentumok

Diós István (szerk.): Pápai megnyilatkozások az Eucharisztiáról. Pápai dokumentumok

Fordító: Diós István
Budapest, 2019
Egyházi dokumentumok

Dolhai Lajos et al. (szerk.): Minden forrásom belőled fakad. Az Eucharisztia a keresztény élet és az Egyház küldetésének forrása

Budapest, 2019
Egyházi dokumentumok

Ferenc pápa: Földanyánk. A környezetvédelmi kihívás keresztény olvasata

Fordító: Tőzsér Endre
Budapest, 2020
Egyházi dokumentumok

János Pál pápa, II.: A Szentatya levele a gyermekekhez

Budapest, 1995
Egyházi dokumentumok

János Pál pápa, II.: A Szentatya üzenete a betegek IX. világnapjára

Budapest, 2001
Egyházi dokumentumok

János Pál pápa, II.: Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot. II. János Pál pápa szentföldi zarándokútjának beszédei és nagyböjrt első vasárnapi homíliája

Fordító: Diós István
Budapest, 2000
Egyházi dokumentumok

János Pál pápa, II.: II. János Pál pápa levele a művészekhez

Fordító: Diós István
Budapest, 1999
Egyházi dokumentumok

János Pál pápa, II.: II. János Pál pápa levele az idősekhez

Fordító: Vertse Márta
Budapest, 2000
Egyházi dokumentumok

János Pál pápa, II.: II. János pál pápa Mane nobiscum domine "Maraadj velünk, Urunk" kezdetű apostoli levele a püspököknek, a papságnak és a híveknek az eukarisztia évére 2004 októberétől 2005 októberéig

Fordító: Diós István
Budapest, 2004
Egyházi dokumentumok

János Pál pápa, II.: Orientale Lumen. II. János Pál pápa Kelet világossága kezdetű apostoli levele a püspökökhöz, a papokhoz és a hívekhez XIII. Leó pápa "A keletiek méltósága" kezdetű apostoli levele centenáriumából

Fordító: Keresztes Szilárd
Budapest, 1996
Egyházi dokumentumok

A Katolikus Egyház Katekizmusa. Második kiadás

Budapest, 1994
Egyházi dokumentumok

A plébániai közösségek lelkipásztori konverziója az egyház evangelizáló küldetésének szolgálatában. Instrukció, 2020. július 20.

Fordító: Kéri Benedek Atanáz
Budapest, 2020
Egyházi dokumentumok

Megújulás a szeretetben - Renewal in love

Budapest, 2020
Egyházi dokumentumok

KBART