Szent István Társulat

  Bejelentkezés

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Könyvek - Egyháztörténelem

  • 1
  • 2
Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve

Budapest, 2001
Egyháztörténelem, Kézikönyv

Adriányi Gábor: Prohászka és a római index

Budapest, 2002
Egyháztörténelem

Angenendt, Arnold: A kora középkor. A nyugati kereszténység 400-tól 900-ig

Fordító: Varóczi Zsuzsanna
Budapest, 2008
Egyháztörténelem, Történelem

Artner Edgár: A keresztény ókor régiségei. Emlékeink nyomdokain

Budapest, 1958
Egyháztörténelem, Művészet - Kultúra

Beke Margit (szerk.): Emlékkönyv Pázmány Péter halálának 370. évfordulója alkalmából az Esztergomi (Esztergom-Budapesti) Főegyházmegye papságának szentelési és halálozási adataival, 1892-2006

Budapest, 2008
Egyháztörténelem

Beke Margit (szerk.): Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis VI.

Budapest, 2014
Egyháztörténelem, Művészet - Kultúra

Benedek, XVI.: Az Egyház apostoli arca. Katekézisek az apostolok egyházáról

Fordító: Kránitz Mihály
Budapest, 2008
Egyéb teológia, Egyháztörténelem

Boldog Bartolo Longo: A Pompeji Rózsfüzér királynője kegytemplom története

Fordító: Diós István
Budapest, 2008
Egyháztörténelem

Boros István (szerk.): Hármas törekvés. A váci katolikus papság és értelmiség identitáskeresése

Budapest, 2018
Egyháztörténelem

Borovi József: A belgiumi magyar katolikusok lelki gondozásának története

Budapest, 2002
Egyháztörténelem

Borovi József: A franciaországi magyar katolikus lelkészségek története II.

Budapest, 2001
Egyháztörténelem

Borovi József: Magyar katolikus lelkipásztori szolgálat Dél-Afrikában. 1960-1981

Budapest, 2004
Egyháztörténelem

Borovi József: Magyar katolikus lelkipásztorok szolgálata Hollandiában. 1920-2000

Budapest, 2002
Egyháztörténelem

Borovi József: A magyar katolikusok lelkigondozása Nagy-Britanniában

Budapest, 2003
Egyháztörténelem

Borovi József: A németországi magyar lelkészségek. Berlin 1934-2000

Budapest, 2001
Egyháztörténelem

Borovi József: A szórványban élő magyar katolikusok lelkigondozásának története

Budapest, 2000
Egyháztörténelem

Bunyitay V. - Rapaics R. - Karácsonyi J. (szerk.): Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából - I. kötet, 1520–1529

Budapest, 1902
Egyháztörténelem

Bunyitay V. - Rapaics R. - Karácsonyi J. (szerk.): Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából - II. kötet, 1530–1534

Budapest, 1904
Egyháztörténelem

Bunyitay V. - Rapaics R. - Karácsonyi J. (szerk.): Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából - III. kötet, 1535–1541

Budapest, 1906
Egyháztörténelem

Cséfalvy Pál - Ugrin Emese: Ipolyi Arnold emlékkönyv. Halálának századik évfordulója alkalmából az esztergomi Keresztény Múzeumban 1986. december 12-én rendezett emlékülés anyaga

Budapest, 1989
Egyháztörténelem

Cserháti Ferenc: Vatikáni megbízottak a külföldi magyar lelkipásztori szolgálatban 1945-2006

Budapest, 2009
Egyháztörténelem

Cserháti József: Az Egyház saját tanítása tükrében

Budapest, 1964
Egyéb teológia, Egyháztörténelem

Dobos Károly Dániel: Jézus alakja a Koránban. Bevezetés a muszlim-keresztény párbeszédbe

Budapest, 2016
Egyháztörténelem

Erdélyi László: Egyházi földesúr és szolgái a középkorban

Budapest, 1907
Egyháztörténelem, Történelem

Ferent, Ioan: A kunok és püspökségük

Fordító: Domokos Pál Péter
Budapest, 1981
Egyháztörténelem

Flasch, Kurt: Nicolaus Cusanus és kora

Fordító: Kiss Dorottya - Pap Krisztina
Budapest, 2009
Egyháztörténelem, Életrajz

Giczy György: Törvénytisztelet és Messianizmus a Talmudban és a középkori zsidó-keresztény disputákon

Budapest, 1993
Egyháztörténelem

Gnilka, Joachim: Biblia és Korán. Ami összeköti és ami elválasztja őket

Fordító: Sasvári Györgyné
Budapest, 2016
Biblia - Biblikum, Egyháztörténelem

Hamman, Adalbert: Így éltek az első keresztények (95-197)

Fordító: Baán István
Budapest, 2016
Egyháztörténelem

Hesemann, Michael: Az első pápa. Régészek Péter apostol nyomában

Fordító: Diós István
Budapest, 2011
Egyháztörténelem

Hesemann, Michael: A Szent Grál felfedezése. Egy kutatás vége

Fordító: Diós István
Budapest, 2013
Egyháztörténelem, Történelem

Hetényi Varga Károly: Pásztor volt vagy béres? A Magyar Katolikus Egyház a Harmadik Birodalom árnyékában

Budapest, 2012
Egyháztörténelem

Hóman Bálint: Szent István

Budapest, 1998
Egyháztörténelem

Horváth Tamás - Szabó Irén (szerk.): Magyarország virága. 13. századi források Árpád-házi Szent Erzsébet életéről

Fordító: Bellus Ibolya
Budapest, 2001
Egyháztörténelem, Életrajz

J. Újvárí Zsuzsanna (szerk.): Összekötnek az évezredek

Budapest, 2011
Egyháztörténelem, Történelem

Kandra Kabos: A váradi regestrum

Budapest, 1898
Egyháztörténelem, Történelem

Karácsonyi J. - Kollányi F. - Lukcsics J. (szerk.): Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából - V. kötet, 1548–1551

Budapest, 1912
Egyháztörténelem

Karácsonyi J. - Kollányi F. (szerk.): Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából - IV. kötet, 1542–1547

Budapest, 1909
Egyháztörténelem

Kindelmann Győző (szerk.): Emlékkönyv Szent Imre születésének 1000. évfordulójára

Budapest, 2007
Egyháztörténelem, Életrajz, Kézikönyv

King, Peter: A monachizmus Nyugaton. A monasztikus szerzetesség története a Latin Egyházban

Fordító: Balássy András
Budapest, 2007
Egyháztörténelem

Kovács Gergely: Vég nélkül. Szentavatás régen és ma

Budapest, 2014
Egyháztörténelem

Kránitz Mihály (szerk.): Az Egyház küldött. VI. Pál pápa apostoli műve

Budapest, 2009
Egyháztörténelem, Életrajz

Ladocsi Gáspár: Keresztényüldözés a római birodalomban

Budapest, 2018
Egyháztörténelem

Lepori, Mauro Giuseppe: A Péternek nevezett Simon. Egy Istent követő ember nyomában

Fordító: Keresztes Ágnes
Budapest, 2008
Egyéb teológia, Egyháztörténelem

Markschies, Christoph: A gnózis

Fordító: Boros István
Budapest, 2011
Egyháztörténelem, Patrisztika

Mészáros István: „Devictus Vincit”. Tanulmányok a magyar katolikus egyház 1945-2000 közötti történetéről

Budapest, 2002
Egyháztörténelem

Meszlényi Antal: A magyar hercegprímások arcképsorozata 1707-1945

Budapest, 1970
Egyháztörténelem

Meszlényi Antal: A magyar katholikus egyház és az állam 1848/49-ben

Budapest, 1928
Egyháztörténelem, Történelem

Mezey László (szerk.): Athleta Patriae

Budapest, 1980
Egyháztörténelem, Történelem

Miklósházy Attila (szerk.): A tengerentúli emigráns magyar katolikus egyházi közösségek története Észak- és Dél-Amerikában, valamint Ausztráliában

Budapest, 2008
Egyháztörténelem

  • 1
  • 2

KBART