Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Egyháztörténelem

Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve

Budapest, 2001
Egyháztörténelem, Kézikönyv

Adriányi Gábor: Prohászka és a római index

Budapest, 2002
Egyháztörténelem

Áldásy Antal: A keresztes hadjáratok története

Budapest, 1924
Egyháztörténelem

Angenendt, Arnold: A kora középkor. A nyugati kereszténység 400-tól 900-ig

Fordító: Varóczi Zsuzsanna
Budapest, 2008
Egyháztörténelem, Történelem

Artner Edgár: A keresztény ókor régiségei. Emlékeink nyomdokain

Budapest, 1958
Egyháztörténelem, Művészet - Kultúra

Artner Edgár: Az ősegyház kommunizmusa

Budapest, 1923
Egyháztörténelem

Artner Edgár: Egyház és történelem. Az isteni és emberi elem megnyilatkozása az egyház történetében

Budapest, 1926
Egyháztörténelem

Artner Edgár: Ókeresztény egyház- és dogmatörténet. Ókeresztény egyház- és vallástörténet a vallástörténet megvilágításában

Budapest, 1946
Dogmatika, Egyháztörténelem

Balanyi György: A római kérdés

Budapest, 1929
Egyháztörténelem

Balanyi György: A szerzetesség története

Budapest, 1923
Egyháztörténelem

Balics Lajos: A kereszténység története hazánk mai területén a magyarok letelepedéséig

Budapest, 1901
Egyháztörténelem, Történelem

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium II. A Mária-ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai hagyományvilágából

Budapest, 1977
Egyháztörténelem, Életrajz

Balogh Albin: Pannónia őskereszténysége 1. Történeti rész

Budapest, 1932
Egyháztörténelem

Bangha Béla S.J.: A katolikus Egyház krisztusi eredete - Katolicizmus és zsidóság

Budapest, 1941
Egyéb teológia, Egyháztörténelem

Bangha Béla S.J.: A világhódító kereszténység - Bangha Béla S.J. összegyűjtött munkái 30.

Budapest, 1941
Egyháztörténelem

Bangha Béla S.J.: Az oltár fényében

Budapest, 1942
Egyéb teológia, Egyháztörténelem

Bangha Béla S.J.: Az Úr katonái

Budapest, 1942
Egyháztörténelem

Bangha Béla S.J.: Jellemrajzok a katolikus Egyház életéből

Budapest, 1941
Egyháztörténelem, Életrajz

Bangha Béla S.J.: Jézus istenségének bizonyítékai - Fejezetek az ősegyház történetéből

Budapest, 1941
Egyéb teológia, Egyháztörténelem

Bangha Béla S.J.: Képek a Jézustársaság történetéből

Budapest, 1942
Egyháztörténelem

Bangha Béla S.J.: Örök kőszál

Budapest, 1942
Egyháztörténelem

Bangha Béla S.J.: Utak és élmények 1. Róma lelke

Budapest, 1942
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Bangha Béla S.J.: Utak és élmények 2. Amerika

Budapest, 1942
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Bánk József: Serédi bíboros fiatal évei Rómában 1908-1927

Budapest, 1999
Egyháztörténelem, Életrajz

Barna Leander: Nagy Szent I. Gergely pápa. 590-604

Budapest, 1926
Egyháztörténelem, Életrajz

Beke Margit: A katolikus Budapest 1. Általános Történeti szempontok – Plébániák

Budapest, 2013
Egyháztörténelem

Beke Margit: A katolikus Budapest 2. Általános Történeti szempontok – Plébániák

Budapest, 2013
Egyháztörténelem

Beke Margit: A katolikus Budapest 3. Oktatási és nevelési intézmények

Budapest, 2019
Egyháztörténelem

Beke Margit: A katolikus Budapest 4. Oktatási és nevelési intézmények

Budapest, 2019
Egyháztörténelem

Beke Margit: Az Esztergomi (Esztergom-Budapesti) Főegyházmegye papsága 1892-2006

Budapest, 2008
Egyháztörténelem, Életrajz

Beke Margit: Fejezetek az új- és legújabb kori elitképzéshez. A katolikus egyház szerepe a modern magyar értelmiségi elit nevelésben a bécsi pázmáneumban

Budapest, 2011
Egyháztörténelem

Beke Margit (szerk.): Emlékkönyv Pázmány Péter halálának 370. évfordulója alkalmából az Esztergomi (Esztergom-Budapesti) Főegyházmegye papságának szentelési és halálozási adataival, 1892-2006

Budapest, 2008
Egyháztörténelem

Beke Margit (szerk.): Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis VI.

Budapest, 2014
Egyháztörténelem, Művészet - Kultúra

Békefi Remig: A magyarországi káptalanok megalakulása és Szent Chrodegang regulája

Budapest, 1901
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Békefi Remig: Hogyan lettek a czisztercziek tanítórenddé Magyarországon? - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 45.

Budapest, 1902
Egyháztörténelem

Benedek pápa, XVI.: Pál, a népek apostola

Fordító: Kránitz Mihály
Budapest, 2008
Egyéb teológia, Egyháztörténelem, Open access

Benedek, XVI.: Az Egyház apostoli arca. Katekézisek az apostolok egyházáról

Fordító: Kránitz Mihály
Budapest, 2008
Egyéb teológia, Egyháztörténelem

Bernolák Éva: A sziklára épült egyház. Egyáztörténelem. Hittankönyv az általános iskolák 6. osztálya számára

Budapest, 2016
Egyháztörténelem, Hittankönyv

Bódiss Jusztin: A kereszténység legrégibb nyomai a római íróknál

Budapest, 1914
Egyháztörténelem

Boér Miklós: Az Unam Sanctam Bulla az egyház és az állam viszonyáról

Budapest, 1941
Egyháztörténelem, Történelem

Boldog Bartolo Longo: A Pompeji Rózsfüzér királynője kegytemplom története

Fordító: Diós István
Budapest, 2008
Egyháztörténelem

Boros István: Keresztény megújulási mozgalmak. (1500-1800)

Budapest, 2019
Egyháztörténelem

Boros István (szerk.): Hármas törekvés. A váci katolikus papság és értelmiség identitáskeresése

Budapest, 2018
Egyháztörténelem

Borovi József: A belgiumi magyar katolikusok lelki gondozásának története

Budapest, 2002
Egyháztörténelem

Borovi József: A franciaországi magyar katolikus lelkészségek története II.

Budapest, 2001
Egyháztörténelem

Borovi József: A magyar katolikusok lelkigondozása Nagy-Britanniában

Budapest, 2003
Egyháztörténelem

Borovi József: A németországi magyar lelkészségek. Berlin 1934-2000

Budapest, 2001
Egyháztörténelem

Borovi József: A szórványban élő magyar katolikusok lelkigondozásának története

Budapest, 2000
Egyháztörténelem

Borovi József: Magyar katolikus lelkipásztori szolgálat Dél-Afrikában. 1960-1981

Budapest, 2004
Egyháztörténelem

Borovi József: Magyar katolikus lelkipásztorok szolgálata Hollandiában. 1920-2000

Budapest, 2002
Egyháztörténelem

KBART