Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Egyháztörténelem

Debreczeni János: Szentek élete. 5. rész

Budapest, 1878
Egyháztörténelem, Életrajz

Demény Dezső: Egyháztörténelem. A középiskolák felsőbb osztályai számára

Budapest, 1904
Egyháztörténelem, Tankönyv

Demkovits Ágoston: A Kath. Egyház rövid története. Népiskolák számára

Budapest, 1905
Egyháztörténelem

Diós István(szerk.): Szentek élete

Budapest, 2002
Egyháztörténelem, Életrajz, Kézikönyv

Dobos Károly Dániel: Jézus alakja a Koránban. Bevezetés a muszlim-keresztény párbeszédbe

Budapest, 2016
Egyháztörténelem

Ehrhard Albert - Huszár Elemér: Katholikus kereszténység és modern kultúra

Budapest, 1907
Egyháztörténelem, Művészet - Kultúra

Endrefalvy Ottó: Katolikus egyháztörténelem. Polgári iskolák IV. osztálya számára

Budapest, 1946
Egyháztörténelem, Tankönyv

Erdélyi László: Egyházi földesúr és szolgái a középkorban

Budapest, 1907
Egyháztörténelem, Történelem

Erdélyi László (szerk.) - Erdélyi László: A pannonhalmi főapátság története 1. A megalapítás és terjeszkedés kora 996-1243

Budapest, 1902
Egyháztörténelem

Erdélyi László (szerk.) - Erdélyi László: A tihanyi apátság története 1. Az apátság önállósága 1055-1701

Budapest, 1908
Egyháztörténelem

Erdélyi László (szerk.) - Füssy Tamás: A zalavári apátság története a legrégibb időktől fogva napjainkig

Budapest, 1902
Egyháztörténelem

Erdélyi László (szerk.) - Molnár Szulpicz: A pannonhalmi főapátság története 4. Nagy háborúk kora, a magyar Szent-Benedek-Rend föloszlása és föléledése 1535-1708

Budapest, 1906
Egyháztörténelem

Erdélyi László (szerk.) - Németh Ambrus: A pannonhalmi főapátság története 5. A magyar Szent-Benedek-Rend megerősödése és bukása az állami mindenhatósággal szemben 1709-1802

Budapest, 1907
Egyháztörténelem

Erdélyi László (szerk.) - Sörös Pongrácz: A bakonybéli apátság története 1. Az önállóság kora 1023-1548

Budapest, 1903
Egyháztörténelem

Erdélyi László (szerk.) - Sörös Pongrácz: A bakonybéli apátság története 2. A Pannonhalmától való függés kora 1548-tól napjainkig

Budapest, 1904
Egyháztörténelem

Erdélyi László (szerk.) - Sörös Pongrácz: A pannonhalmi főapátság története 2. A pápák és zsinatok reformáló törekvései 1243-1404

Budapest, 1903
Egyháztörténelem

Erdélyi László (szerk.) - Sörös Pongrácz: A tihanyi apátság története 2. Tihany mint fiókapátság 1701-től napjainkig

Budapest, 1911
Egyháztörténelem

Erdélyi László (szerk.) - Sörös Pongrácz - Rezner Tibold: A pannonhalmi főapátság története 3. Az uralkodók reformáló törekvései. A pannonhalmi apátságnak főapátsággá való szervezése 1405-1535

Budapest, 1905
Egyháztörténelem

Erdő Péter: Az ókeresztény kor egyházfegyelme. Az első négy században

Budapest, 1983
Egyháztörténelem, Jog - Társadalomtudomány

Félegyházi József: Az Egyház a korai középkorban

Budapest, 1967
Egyháztörténelem

Ferent, Ioan: A kunok és püspökségük

Fordító: Domokos Pál Péter
Budapest, 1981
Egyháztörténelem

Filoni, Fernando: Az egyház Irakban. Az iraki kereszténység története, fejlődése és küldetése a kezdetektől napjainkig

Fordító: Ujházi Lóránd
Budapest, 2019
Egyháztörténelem

Flasch, Kurt: Nicolaus Cusanus és kora

Fordító: Kiss Dorottya - Pap Krisztina
Budapest, 2009
Egyháztörténelem, Életrajz

Forgó András (szerk.): A Piarista rend Magyarországon

Budapest, 2010
Egyháztörténelem

Fraknói Vilmos: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a Római Szent-Székkel 1. 1000-1417. A Magyar Királyság megalapításától a Konstanczi Zsinatig

Budapest, 1901
Egyháztörténelem

Fraknói Vilmos: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a Római Szent-Székkel 2. 1418-1526. A Konstanczi Zsinattól a mohácsi vészig

Budapest, 1902
Egyháztörténelem

Fraknói Vilmos: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a Római Szent-Székkel 3. 1526-A mohácsi vésztől Magyarországnak a török járom alól fölszabadításáig

Budapest, 1903
Egyháztörténelem

Friedreich Endre: A budapesti piarista telek története

Budapest, 1914
Egyháztörténelem

Füssy Tamás: IX. Pius pápasága 3.

Budapest, 1880
Egyháztörténelem

Gerevich Tibor et al. (szerk.): Magyar Katolikus Almanach

Budapest, 1929
Egyháztörténelem, Művészet - Kultúra

Giczy György: Törvénytisztelet és Messianizmus a Talmudban és a középkori zsidó-keresztény disputákon

Budapest, 1993
Egyháztörténelem

Giesswein Sándor: Szent Jakab Jeruzsálem első püspöke. Egyszersmind válaszul e kérdésre: voltak-e az Úr Jézusnak testvérei?

Budapest, 1906
Egyháztörténelem

Gnilka, Joachim: Biblia és Korán. Ami összeköti és ami elválasztja őket

Fordító: Sasvári Györgyné
Budapest, 2016
Biblia - Biblikum, Egyháztörténelem

Godefroid, Kurth: Az egyház és a világtörténeti válságok

Fordító: Michel Károly
Budapest, 1921
Egyháztörténelem, Jog - Társadalomtudomány

Goyau György: A pápaság egyetemes története

Fordító: Kubínyi Viktor
Budapest, 1900
Egyháztörténelem

Grynaeus Alajos: Akadémiai egyházi beszéd, mellyet Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásáról dogmaticailag meghatározott hit-czikknek ünnepélyes kihirdetése alkalmakor az Egyetemi templomban tartott Grynaeus Alajos

Budapest, 1855
Dogmatika, Egyháztörténelem

Guitman Barnabás: Reges pii. A magyar királyok vallásossága a kora újkorban

Budapest, 2019
Egyháztörténelem

Gyürki László OESSH: Zarándoklatok és keresztény jelenlét a Szentföldön

Budapest, 2005
Egyháztörténelem

Haiczl Kálmán: A Garamszentbenedeki apátság története

Budapest, 1913
Egyháztörténelem

Hamman, Adalbert: Így éltek az első keresztények (95-197)

Fordító: Baán István
Budapest, 2016
Egyháztörténelem

Hesemann, Michael: Az első pápa. Régészek Péter apostol nyomában

Fordító: Diós István
Budapest, 2011
Egyháztörténelem

Hesemann, Michael: A Názáreti Jézus. Régészek a Megváltó nyomában

Fordító: Diós István
Budapest, 2016
Egyháztörténelem

Hesemann, Michael: A Názáreti Mária. Történelem-Régészet-Legendák

Fordító: Diós István
Budapest, 2012
Egyháztörténelem

Hesemann, Michael: Stigmata. Akik Krisztus sebhelyeit viselik

Fordító: Diós István
Budapest, 2016
Egyháztörténelem

Hesemann, Michael: A Szent Grál felfedezése. Egy kutatás vége

Fordító: Diós István
Budapest, 2013
Egyháztörténelem, Történelem

Hetényi Varga Károly: Pásztor volt vagy béres? A Magyar Katolikus Egyház a Harmadik Birodalom árnyékában

Budapest, 2012
Egyháztörténelem

Hévey Gyula: Vázlatok a katholikus missziók életéből

Budapest, 1914
Egyháztörténelem

Hóman Bálint: Szent István

Budapest, 1998
Egyháztörténelem

Horváth Tamás - Szabó Irén (szerk.): Magyarország virága. 13. századi források Árpád-házi Szent Erzsébet életéről

Fordító: Bellus Ibolya
Budapest, 2001
Egyháztörténelem, Életrajz

Hoványi Lehel: Ujabb levelek a fensőbb katholicismusról II.

Budapest, 1885
Egyéb teológia, Egyháztörténelem

KBART