Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Egyháztörténelem

J. Újvárí Zsuzsanna (szerk.): Összekötnek az évezredek

Budapest, 2011
Egyháztörténelem, Történelem

Jeszenák Gábor: Katholikus iskoláink jogi természete, vagyis hogyan biztositsuk azok katholikus jellegét

Budapest, 1904
Egyháztörténelem, Jog - Társadalomtudomány

Jordán Károly: A Kath. Egyház történelme. A tanuló-ifjúság használatára

Budapest, 1907
Egyháztörténelem

K. Török Mihály Miklós: A magyar egyházpolitikai harc története. Az 1847-48. Pozsonyi Országgyűléstől 1895-ig

Budapest, 1933
Egyháztörténelem

Kandra Kabos: A váradi regestrum

Budapest, 1898
Egyháztörténelem, Történelem

Karácson Imre: Két török diplomata Magyarországról a XVIII. században

Budapest, 1894
Egyháztörténelem, Történelem

Karácsonyi J. - Kollányi F. - Lukcsics J. (szerk.): Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából - V. kötet, 1548–1551

Budapest, 1912
Egyháztörténelem

Karácsonyi J. - Kollányi F. (szerk.): Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából - IV. kötet, 1542–1547

Budapest, 1909
Egyháztörténelem

Karácsonyi Sándor: Kis Biblia. Rövid egyháztörténettel és szartartástannal katholikus elemi népiskolák számára

Budapest, 1927
Biblia - Biblikum, Egyháztörténelem

Kárpáthy-Kravjánszky Mór: A magyar inkvizíciós perek Velencében. Vendégként felolvasta a Szent István Akadémia II. osztályában 1932. évi november 18-án

Budapest, 1933
Egyháztörténelem

Keresztúry Rókus: Sugárzó lelke tovább világít. 'Sigmond Lóránt O. Cist. írásai

Budapest, 2000
Egyháztörténelem, Életrajz

Kindelmann Győző (szerk.): Emlékkönyv Szent Imre születésének 1000. évfordulójára

Budapest, 2007
Egyháztörténelem, Életrajz, Kézikönyv

King, Peter: A monachizmus Nyugaton. A monasztikus szerzetesség története a Latin Egyházban

Fordító: Balássy András
Budapest, 2007
Egyháztörténelem

Kiss Andor: Görög szertartású katolikus egyháztörténelem. Polgári ipari és tanonciskolák számára

Budapest, 1946
Egyháztörténelem, Tankönyv

Kiss János - Sziklay János (szerk.): A Katholikus Magyarország 1001-1901 1-2. kötet. A magyarok megtérésének és a Magyar Királyság megalapításának kilencszázados évfordulója alkalmából

Budapest, 1902
Egyháztörténelem

Kovács Gergely: Vég nélkül. Szentavatás régen és ma

Budapest, 2014
Egyháztörténelem

Kránitz Mihály (szerk.): Az Egyház küldött. VI. Pál pápa apostoli műve

Budapest, 2009
Egyháztörténelem, Életrajz

Kránitz Mihály (szerk.): A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai negyven év távlatából 1962-2002. A zsinati dokumentum áttakintése és megvalósulása

Budapest, 2002
Egyháztörténelem

Ladocsi Gáspár: Keresztényüldözés a római birodalomban

Budapest, 2018
Egyháztörténelem

Lepori, Mauro Giuseppe: A Péternek nevezett Simon. Egy Istent követő ember nyomában

Fordító: Keresztes Ágnes
Budapest, 2008
Egyéb teológia, Egyháztörténelem

Lippay Lajos: A keleti egyházak

Budapest, 1934
Egyháztörténelem

Lippay Lajos: A protestantizmus

Budapest, 1935
Egyháztörténelem

Madaune abbé: A katholicizmus ujjászületése Angolországban a XIX. században

Budapest, 1899
Egyháztörténelem

Mailáth, Josephi: Leo XIII. et societas aevi nostri

Budapest, 1903
Egyháztörténelem, Idegen nyelvű irodalom

Markschies, Christoph: A gnózis

Fordító: Boros István
Budapest, 2011
Egyháztörténelem, Patrisztika

Martin Aurél: Szent Pál

Budapest, 1913
Egyháztörténelem, Életrajz

Marton József - Bodó Márta: Ezeréves múltunk. Tanulmányok az erdélyi egyházmegye történelméről

Budapest, 2009
Egyháztörténelem

Melichár Kálmán: A zsinatok

Budapest, 1932
Egyháztörténelem

Mészáros István: „Devictus Vincit”. Tanulmányok a magyar katolikus egyház 1945-2000 közötti történetéről

Budapest, 2002
Egyháztörténelem

Mészáros István: A Szent István Társulat százötven éve. 1848-1998

Budapest, 1998
Egyháztörténelem, Kézikönyv

Meszlényi Antal: A magyar hercegprímások arcképsorozata 1707-1945

Budapest, 1970
Egyháztörténelem

Meszlényi Antal: A magyar jezsuiták a XVI. században

Budapest, 1931
Egyháztörténelem

Meszlényi Antal: A magyar katholikus egyház és állam 1848-49-ben

Budapest, 1928
Egyháztörténelem

Meszlényi Antal: A magyar katholikus egyház és az állam 1848/49-ben

Budapest, 1928
Egyháztörténelem, Történelem

Meszlényi Antal: Magyarországi Szent Margit 1242-1270

Budapest, 1944
Egyháztörténelem, Életrajz

Mezey László (szerk.): Athleta Patriae

Budapest, 1980
Egyháztörténelem, Történelem

Mig Balázs: Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye névtára és évkönyve 2017.

Budapest, 2017
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Mig Balázs et al.: Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye névtára és évkönyve. 2007

Budapest, 2007
Egyháztörténelem

Mihalovics Zsigmond: A világi apostolkodás kézikönyve

Budapest, 1942
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés, Kézikönyv

Mihályfi Ákos: Lélekmentés a nagy világégés után

Budapest, 1920
Egyháztörténelem, Lelkiségi irodalom

Miklósházy Attila (szerk.): A tengerentúli emigráns magyar katolikus egyházi közösségek története Észak- és Dél-Amerikában, valamint Ausztráliában

Budapest, 2008
Egyháztörténelem

Molnárfi Tibor: A korona. Regnum Marianum. A valóság mítosza, a mítosz valósága

Budapest, 1996
Egyháztörténelem, Művészet - Kultúra

Mondin, Battista: Pápák Enciklopédiája

Fordító: R. Vida Ilona
Budapest, 2001
Egyháztörténelem, Életrajz, Kézikönyv

Mózes Huba (szerk.): Program és mítosz között. 500 éve született Oláh Miklós. Az 1993.január 9-10-i kolozsvári megemlékezés anyagából

Budapest, 1993
Egyháztörténelem

Munkay János: Istennek földi országa Európában 1840 óta. Vagyis minő viszonyban áll a katholicismus hitélete, azaz: A hit és erkölcsök emelkedése, annak külterjedelméhez 1840 óta Európában?

Pest, 1855
Egyháztörténelem

Nemes György - Nemes Rita - Gőcze Iván: Egyháztörténelem. Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára

Budapest, 2016
Egyháztörténelem, Hittankönyv

Németh Gyula: A keresztény katholikus Anyaszentegyház rövid története. Iskolai használatra

Budapest, 1899
Egyháztörténelem, Tankönyv

Németh László Imre: A magyarok római kápolnája

Budapest, 2015
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Németh László Imre: Zágon-leveleskönyv. Iratgyűjtemény-töredék Mindszenty József bíborostól 1967-1975

Budapest, 2011
Egyháztörténelem

Notter Antal: A Szent István Társulat története. Ötvenedik rendes közgyűlése alkalmából

Budapest, 1904
Egyháztörténelem, Történelem

KBART