Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Egyháztörténelem

Tomka Ferenc: Halálra szántak, mégis élünk. Egyházüldözés és az ügynök-kérdés 1945-1990-ig

Budapest, 2016
Egyháztörténelem

Tóth Tihamér: A szekularizáció. Katolikus erkölcstan és gazdasági haladás

Budapest, 1935
Egyháztörténelem, Erkölcsteológia

Tóthfalussy Béla (szerk.): Társulati értesítő 1892-1894. Közlemények a hitélet, közművelődés, ipar és közgazdaság terén működő magyar katholikus egyesületek köréből I-III. évfolyam

Budapest, 1895
Egyháztörténelem

Török József: Egyetemes Egyháztörténelem 1.

Budapest, 1999
Egyháztörténelem

Török József: Egyetemes Egyháztörténelem 2.

Budapest, 1999
Egyháztörténelem

Turchányi Egon: Glóriás Árpádok. Kornis Gyula Dr. előszavával

Budapest, 1937
Egyháztörténelem

Valter Ilona: A cikádori, más néven (Báta) Széki ciszterci apátság története

Budapest, 2018
Egyháztörténelem, Művészet - Kultúra

Vanyó László (szerk.): Euszebiosz egyháztörténete

Fordító: Baán István
Budapest, 1983
Egyháztörténelem, Patrisztika

Vargha Dezső: Egyháztörténelem. Iskolai használatra

Budapest, 1900
Egyháztörténelem

Velics László: Vándorelőadásaim az egyházi művészetről

Budapest, 1912
Egyháztörténelem, Művészet - Kultúra

Waigand József (szerk.): Belon Gellért emlékkönyv. Halálának 5. évfordulójára

Budapest, 1992
Egyháztörténelem

Waldmann György: Egyetemes történelem 1. Tanító- és tanítónőképzők számára - Ó és középkor

Budapest, 1906
Egyháztörténelem, Történelem

Waldmann György: Egyetemes történelem 2. Tanító- és tanítónőképzők számára - Újkor

Budapest, 1906
Egyháztörténelem, Történelem

Walter János: Az első három század keresztényellenes ráfogásai

Budapest, 1914
Dogmatika, Egyháztörténelem

Wolkenberg Alajos: A katholikus világmisszió könyve

Budapest, 1929
Egyháztörténelem

Zalka János: Szentek élete. 1. rész

Budapest, 1860
Egyháztörténelem, Életrajz

Zombori István: Le relazioni diplomatiche tra l'Ungheria e la Santa Sede 1920-2000

Budapest, 2001
Egyháztörténelem

Zombori István (szerk.): Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolata 1920-2000

Budapest, 2001
Egyháztörténelem

Zsihovics Ferencz: Szentek élete. 2. rész

Budapest, 1863
Egyháztörténelem, Életrajz

Zsihovics Ferencz: Szentek élete. 3. rész

Budapest, 1867
Egyháztörténelem, Életrajz

Zsihovics Ferencz: Szentek élete. 4. rész

Budapest, 1868
Egyháztörténelem, Életrajz

Album Congressus XXXIV Eucharistici Internationalis. Budapest, 25-30 Maii 1938.

Budapest, 1938
Egyháztörténelem, Idegen nyelvű irodalom

Az Aquinói Szent Tamás Társaság Értesítője. A társaság fennállásának ötvenedik éve alkalmából

Budapest, 1943
Egyháztörténelem

dr. Simor János a Szent István Társulat fővédnökének e társulat nagygyűlésein mondott megnyitó beszédei

Budapest, 1886
Egyháztörténelem

Immaculata. A Szent-István-Társulat Tudományos és Irod. Osztálya által a Boldogságos Szűz Szeplőtelen fogantatásáról szóló hitczikkely kihirdetésének félszázados jubileuma alkalmából 1904. deczember hó 1-én rendezett ünnepély Emlékkönyve

Budapest, 1904
Egyéb teológia, Egyháztörténelem

Katholikus tanítónők és tanárnők lapja. 1934. márc.-ápr.

Budapest, 1934
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

A Katolikus Egyház Magyarországon

Budapest, 2007
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Katolikus egyháztörténelem. A gimnáziumok III. osztályának római katolikus tanulói számmára

Budapest, 1950
Egyháztörténelem, Tankönyv

A keresztes hadak története I. kötet

Fordító: Gyurits Antal
Pest, 1853
Egyháztörténelem

Közgyűlési ünnepély és szónoklat a Jó- 's Olcsó Könyv-kiadó Társulatnál

Pest, 1848
Egyháztörténelem, Művészet - Kultúra

A Magyarországi Latin- és Görög-szertartásu Római Katholikus népiskolai ügyre vonatkozó s a Magyar Püspöki Kar által megállapított rendszabályok, tantervek, utasítások gyűjteménye

Budapest, 1877
Egyházi dokumentum, Egyháztörténelem

Mindszenty József és kortársai: Vértanú és hitvalló püspökeink. Mindszenty József születésének 120. évfordulója alkalmából a központi papnevelő intézetben rendezett 2012. március 28-i teológiai konferencián elhangzott előadások

Budapest, 2012
Egyháztörténelem

A miseliturgia teljes megújítása. Az Apostoli Szentszék rendelkezései

Budapest, 1972
Egyházi dokumentum, Egyháztörténelem

Nemzetközi Missziós Kongresszus Budapesten (1925. augusztus 19-22.)

Budapest, 1925
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Regula bullata. A gyöngyösi Ferences könyvtár regula-kódexe

Budapest, 2009
Egyháztörténelem, Lelkiségi irodalom

Szabó Szádok O.P. jelentései az index kongregációnak

Budapest, 2001
Egyháztörténelem

A Szent István Társulat évkönyve 1879

Budapest, 1879
Egyháztörténelem

Szent Terézia és a kármeliták. A sarutlan kármeliták alapítójának szenttéavatása háromszázados évfordulójára. I. kötet

Budapest, 1921
Egyháztörténelem, Életrajz

A Szentatya Magyarországon

Budapest, 1991
Egyháztörténelem, Történelem

A váradi regestrum. Értelmezi Kandra Kabos

Budapest, 1898
Egyháztörténelem, Történelem

VII. évi jelentés a József Ágost Ő Cs. és Kir. fensége védnöksége alatt álló kath. tanonczokat védő egyesület működéséről

Budapest, 1900
Egyháztörténelem

A XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Emlékkönyve

Budapest, 1938
Egyháztörténelem, Életrajz

Zichy Nándor Gróf születése 80 éves jubileumára az Országos Katholikus Szövetség országos díszgyűlésnek jegyzőkönyve

Budapest, 1909
Egyháztörténelem

KBART