Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Erkölcsteológia

Beran Ferenc: A keresztény erkölcs alapjai

Budapest, 2004
Erkölcsteológia

Boda László: Erkölcsteológia 2. Isten országa közöttünk

Budapest, 2000
Erkölcsteológia, Tankönyv

Boda László: Erkölcsteológia 3. A keresztény vallásosság

Budapest, 1998
Erkölcsteológia, Tankönyv

Boda László: Erkölcsteológia IV. Emberré lenni vagy birtokolni? A tulajdonnal, a személyi kibontakozással és a nemiséggel kapcsolatos keresztény felelősség

Budapest, 2001
Erkölcsteológia

Evetovics Kunó: Katolikus erkölcstan II. rész

Budapest, 1940
Erkölcsteológia

Giussani, Luigi: Lehet így élni? 1. A Hit. A keresztény lét szokatlan megközelítése

Fordító: Domokos György
Budapest, 2008
Erkölcsteológia

Giussani, Luigi: Lehet így élni? A remény 2. A keresztény lét szokatlan megközelítése

Fordító: Domokos György
Budapest, 2008
Erkölcsteológia

Hamvas Andreas (szerk.): Hit- és erkölcstan. Hittankönyv az általános iskolák VII-VIII. osztályának katolikus tanulói számára (1964)

Budapest, 1964
Erkölcsteológia, Hittankönyv

Hamvas Endre: Katolikus erkölcstan. A gimnáziumok katolikus tanulói számára

Budapest, 1963
Erkölcsteológia, Hittankönyv

Hanauer A. István: A kölcsönös igazságosság a kath. erkölcstanban különös tekintettel a magyar magánjogra

Budapest, 1909
Erkölcsteológia, Jog - Társadalomtudomány

Haring, Bernhard CSSR: Krisztus törvénye 3.

Fordító: Németh Mihály
Budapest, 2015
Erkölcsteológia

Jehlicska Ferenc: Erkölcs és vallás

Budapest, 1912
Egyéb teológia, Erkölcsteológia

Király Ernő: A keresztény élethivatás. A keresztény élet az erkölcsteológia fényében

Budapest, 1982
Erkölcsteológia

Kováts, Josepho: Compendium systematis Theologiae moralis

Budapest, 1855
Egyéb teológia, Erkölcsteológia, Idegen nyelvű irodalom

Marczell Mihály: A katholikus nevelés szelleme

Budapest, 1925
Erkölcsteológia, Jog - Társadalomtudomány

Marczell Mihály: Érosz és Étosz

Budapest, 1940
Erkölcsteológia, Pszichológia - Szociológia

Martuszka Mihály: Kath. keresztény erkölcstan. Az 1900. évi hitoktatási tanterv alapján a középiskolák VI. osztálya számára

Budapest, 1906
Erkölcsteológia, Hittankönyv

Nemes György - Mácsik Mária: Isten útján. Dogmatika. Erkölcstan. Hittankönyv az általános iskolák 7. osztálya számára

Budapest, 2016
Dogmatika, Erkölcsteológia, Hittankönyv

Nemes György - Nemes Rita - Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan. Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára

Budapest, 2016
Dogmatika, Erkölcsteológia, Hittankönyv

Németh László Imre: Biblia és erkölcs

Fordító: Diós István
Budapest, 2019
Biblia - Biblikum, Egyházi dokumentum, Erkölcsteológia

Puskás Attila - Perendy László - Hoványi Márton (szerk.): A hét főbűn. Teológiai tanulmányok

Budapest, 2016
Egyéb teológia, Erkölcsteológia, Open access

Spirago, Fr.: Felnőttek katekizmusa 2. Erkölcstan

Budapest, 1929
Erkölcsteológia, Hittankönyv

Tarjányi Zoltán: Az Istennel való kapcsolatunk erényei. Morálteológia II.

Budapest, 2014
Erkölcsteológia, Tankönyv

Tóth Tihamér: A szekularizáció. Katolikus erkölcstan és gazdasági haladás

Budapest, 1935
Egyháztörténelem, Erkölcsteológia

Weber, Helmut: Általános erkölcsteológia

Fordító: Tuba Iván
Budapest, 2001
Erkölcsteológia, Kézikönyv

Weber, Helmut: Speciális erkölcsteológia

Budapest, 2015
Erkölcsteológia

Katolikus keresztény erkölcstan. A gimnáziumok II. osztályának róm. kat. Tanulói számára

Budapest, 1950
Erkölcsteológia, Hittankönyv

Tiszta férfiúság az egyetemeken. Előadások a szexuális kérdésről az egyetemi ifjúság számára

Budapest, 1943
Család - Párkapcsolat, Erkölcsteológia

KBART