Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Etika - Bioetika

Anzenbacher, Arno: Keresztény társadalometika

Fordító: Vaik Dóra - Papp Tibor - Bitter Ákos - Gáspár Csaba László
Budapest, 2001
Etika - Bioetika, Filozófia

Boda László: Természetjog, erkölcs, humánum. A jogbölcselet etikai látóhatára

Budapest, 2001
Etika - Bioetika

Correra, Juha de Dios Vial, Sgreccia, Elio: A humánembrió identitása és jogállása. A Pápai Életvédő Akadémia dokumentációja

Fordító: Czakó István et al.
Budapest, 2001
Egyházi dokumentum, Etika - Bioetika

Ferencz Antal: A bioetika alapjai

Budapest, 2001
Etika - Bioetika

Hársfai Katalin: A keresztény etika gyökerei Szent Ágostonnál

Budapest, 2010
Etika - Bioetika, Tankönyv

Hársfai Katalin: Etika

Budapest, 2012
Etika - Bioetika, Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Hudyma Emil: Az élet problémája

Budapest, 1912
Etika - Bioetika, Ismeretterjesztés

Jehlicska Ferenc Rezső: Erkölcsi és társadalmi jólét. Társadalmi etika

Budapest, 1916
Etika - Bioetika, Jog - Társadalomtudomány

Jelenits István et al.: Emberismeret és etika

Budapest, 2013
Etika - Bioetika, Filozófia, Tankönyv

Jobbágyi Gábor: Az élet joga. Abortusz, eutanázia, művi megtermékenyítés

Budapest, 2004
Etika - Bioetika, Jog - Társadalomtudomány

Jobbágyi Gábor: Orvosi jog. Hippokratésztől a klónozásig

Budapest, 2014
Etika - Bioetika, Jog - Társadalomtudomány

Kecskés Pál: A házasság etikája

Budapest, 1928
Család - Párkapcsolat, Etika - Bioetika

Mácz István: Kísértés a jóra. Etikai olvasókönyv

Budapest, 1993
Etika - Bioetika, Lelkiségi irodalom

Németh László Imre (szerk.): Az egyetemes etika keresése. A természeti törvény új szemlélete

Fordító: Ivancsó István
Budapest, 2013
Egyházi dokumentum, Etika - Bioetika

Nyíri Tamás: Alapvető etika

Budapest, 1994
Etika - Bioetika, Tankönyv

Nyíri Tamás: Alepvető etika

Budapest, 2003
Etika - Bioetika

Patonai Adrienne: Az élet szent okokból élni akar. Hit és tudomány

Budapest, 2006
Etika - Bioetika, Jog - Társadalomtudomány

Roska Péter: Etika. Emberségünk Titka Krisztusban Adatott. A keresztény élet apológiája

Budapest, 2021
Etika - Bioetika

Strauch Benedek: A keresztény kat. Anyaszentegyház hit- és erkölcsszabályainak rövid kivonata, elmélkedésekbe és fohászokba foglalva

Fordító: Pálma Pál
Eger, 1859
Etika - Bioetika, Hittankönyv

Zlinszky János: Keresztény erkölcs és jogászi etika

Budapest, 2017
Etika - Bioetika, Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

KBART