Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Filozófia

Alszeghy Zoltán et al. (szerk.): Teológiai vázlatok 5. Tanulmányok a filozófia és a teológia köréből a II. Vatikáni Zsinat után

Budapest, 1983
Egyéb teológia, Filozófia

Alszeghy Zoltán et al. (szerk.): Teológiai vázlatok 6. Tanulmányok a filozófia és a teológia köréből a II. Vatikáni Zsinat után

Budapest, 1983
Egyéb teológia, Filozófia

Anzenbacher, Arno: Keresztény társadalometika

Fordító: Vaik Dóra - Papp Tibor - Bitter Ákos - Gáspár Csaba László
Budapest, 2001
Etika - Bioetika, Filozófia

Balogh József: Szent Ágoston, a levélíró. Szemelvényekkel leveleskönyvéből

Budapest, 1926
Egyéb teológia, Filozófia

Bergson, Henri: Az erkölcs és a vallás két forrása

Fordító: Dienes Valéria
Budapest, 2002
Filozófia

Blazovich Jákó: A nagy Szfinx. Újkori emberarcok

Budapest, 1936
Filozófia

Bódiss Jusztin: Xenophon „Sokrates emléke” című munkájának hiperkritikusai és pedagógia értéke

Budapest, 1909
Filozófia

Bognár Cecil: Értékelmélet

Budapest, 1924
Filozófia

Bolberitz Pál: A keresztény bölcselet alapjai

Budapest, 2011
Filozófia

Bolberitz Pál: A magyar filozófia kezdetei. Nicolaus Cusanus recepciója Lasóki Csókás Monedolatus Péter „De Homine” c. művében

Budapest, 2004
Filozófia

Bolberitz Pál: Bevezetés a logikába

Budapest, 2010
Filozófia

Bolberitz Pál: The beginnings of Hungarian Philosophy

Budapest, 2004
Filozófia, Idegen nyelvű irodalom

Bolberitz Pál - Hosszú Lajos: Bölcselettörténet

Budapest, 2017
Filozófia

Bolzano, Bernard: A lélek halhatatlansága, avagy Athanasia. Mi a filozófia?

Fordító: Csiklós Ella - Mezei Balázs
Budapest, 2001
Filozófia

Brandenstein Béla: Nietzsche

Budapest, 2002
Életrajz, Filozófia

Brandenstein Béla, báró: Művészetfilozófia

Budapest, 1939
Filozófia

Brandenstein Béla, báró: Platon

Budapest, 1941
Filozófia

Brugger, Walter: Filozófiai lexikon

Fordító: Balázs István et al.
Budapest, 2005
Filozófia, Kézikönyv

Chardin, Teilhard de: Benne élünk

Fordító: Rezek Román
Budapest, 2005
Filozófia

Chardin, Teilhard de: Hit az emberben. Válogatott tanulmányok

Fordító: Dienes Valéria
Budapest, 1968
Egyéb teológia, Filozófia

Chesterton, G.K.: Aquinói Szent Tamás

Fordító: Boldizsár Iván
Budapest, 1938
Életrajz, Filozófia

Chesterton, Gilbert K.: Igazságot!

Fordító: Lukács Huba
Budapest, 2004
Filozófia

Chesterton, Gilbert K.: Igazságot! Az örökkévaló ember

Fordító: Lukácsi Huba
Budapest, 1985
Egyéb teológia, Filozófia

Chesterton, Gilbert Keith: Eretnekek

Fordító: Lukácsi Huba
Budapest, 1991
Filozófia

Corrigan, Felicitas: Barátok egy életre. Az apáca, a hitetlen és a felsőbbrendű ember. Bernard Shaw, dame Laurentia és Sydney Cockerell levelezése

Fordító: Tandori Dezső
Budapest, 1997
Filozófia

Cusanus, Nicolaus: A hit békéje. Paul Richard Blum Bevezető tanulmányával

Fordító: Mezei Balázs - Szeiler Zsolt
Budapest, 2017
Filozófia

Dabóci Mária - Fila Béla - Fila Lajos (szerk.): Horváth Sándor O. P emlékkönyve. Örök eszmék Aquinói Szent Tamásnál

Budapest, 1985
Filozófia, Lelkiségi irodalom

Danielik János: A történet szelleme. Történet-bölcselmi értekezés

Pest, 1857
Filozófia

Donat József: A tudomány szabadsága. A modern szellemi áramlatok bírálata

Budapest, 1916
Filozófia, Jog - Társadalomtudomány

Eliot, T. S.: A kultúra meghatározása. Jegyzetlapok

Fordító: Lukácsi Huba
Budapest, 2003
Filozófia

Erdey Ferenc: A XIII. század bölcseletének válsága és Aquinói Szent Tamás

Budapest, 1930
Filozófia

Erdey Ferenc: Kant valláserkölcsi világnézete

Budapest, 1929
Filozófia

Eriugena, Johannes Scottus: A természetekről (Periphyseon) I.

Fordító: Vassányi Miklós
Budapest, 2015
Filozófia

Fichte, Johann Gottlieb: A boldog élet útmutatója avagy a vallás tana

Fordító: Hankovszky Tamás
Budapest, 2010
Filozófia

Ficino, Marsilio: Platonikus írások

Fordító: Vassányi Miklós
Budapest, 2003
Filozófia

Frenyó Zoltán: A filozófia tankönyve

Budapest, 2016
Filozófia, Tankönyv

G. Havas Katalin: Így logikus!

Budapest, 2002
Filozófia, Tankönyv

Giesswein Sándor: Társadalmi problémák és keresztény világnézet

Budapest, 1907
Filozófia, Jog - Társadalomtudomány

Golen Károly (szerk.): Út az Ómega felé. Válogatás Teilhard de Chardin műveiből

Fordító: P. Rezek Román
Budapest, 1980
Filozófia, Lelkiségi irodalom

Guitton, Jean et al.: Isten és a tudomány. A materializmus felé

Fordító: Török József
Budapest, 2004
Filozófia

H. Szilágyi István: A jogi antropológia főbb irányai

Budapest, 2005
Filozófia, Jog - Társadalomtudomány

Hadwijch: A Lélek nyelvén. Hadwijch művei

Fordító: Balogh Tamás et al.
Budapest, 2005
Filozófia, Világirodalom

Havas Katalin, G.: Arisztotelésztől napjainkig. Logika vagy logikák?

Budapest, 2001
Filozófia, Ismeretterjesztés

Horváth Sándor: Aquinói Szent Tamás világnézete

Budapest, 1924
Egyéb teológia, Filozófia

Jánosi József: A bölcseleti megismerés határainak kérdése

Budapest, 1936
Filozófia

Jánosi József: Az erkölcs metafizikai gyökerei. Az önkifejtődés és a cél-érték problémája

Budapest, 1943
Filozófia

Jánosi József: Bölcselet és valóság. A filozófia és a valóságmegismerés természetének vizsgálata

Budapest, 1940
Filozófia

Jelenits István et al.: Emberismeret és etika

Budapest, 2013
Etika - Bioetika, Filozófia, Tankönyv

Kecskés Pál: A bölcselet története

Budapest, 1981
Filozófia

Kecskés Pál: A bölcselet története főbb vonásaiban

Budapest, 1933
Filozófia

KBART