Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Filozófia

Jelenits István et al.: Emberismeret és etika

Budapest, 2013
Etika - Bioetika, Filozófia, Tankönyv

Kecskés Pál: A bölcselet története

Budapest, 1981
Filozófia

Kecskés Pál: A bölcselet története főbb vonásaiban

Budapest, 1933
Filozófia

Kókay József - Magyar Imre (szerk.): Elmosta-e az evolúciót az özönvíz. A neokreacionista csapda

Budapest - Bécs, 1995
Filozófia

Kreeft, Peter: Menny és pokol között. Párbeszéd valahol a túlvilágon. John F. Kennedy, C. S. Lewis és Aldous Huxley eszmecseréje az élet legfontosabb kérdéséről

Fordító: Szerdahelyi Miklós
Budapest, 2010
Filozófia

Kuminetz Géza: A lelkiismeret a tomista bölcselet tükrében

Budapest, 2008
Egyéb teológia, Filozófia

Kuminetz Géza: Egy tomista jog- és állambölcselet vázlata I.

Budapest, 2013
Filozófia

Kuminetz Géza: Egy tomista jog- és állambölcselet vázlata II.

Budapest, 2018
Filozófia, Jog - Társadalomtudomány

Kuminetz Géza (szerk.): Iustitia duce, caritate comite. Válogatott tanulmányok Erdő Péter bíboros, prímás-érsek 70. születésnapjára

Budapest, 2022
Egyéb teológia, Egyháztörténelem, Filozófia

Kühár Flóris: A keresztény bölcselet története

Budapest, 1927
Filozófia

Kühár Flóris: A vallásbölcselet főkérdései

Budapest, 1930
Egyéb teológia, Filozófia

Legeza Mihály S.J.: A transzcendens okság elmélete. Kritikai tanulmány

Budapest, 1944
Filozófia, Lelkiségi irodalom

Lewis, C. S.: Keresztény vagyok!

Fordító: Várhidi Gyula
Budapest, 1988
Egyéb teológia, Filozófia

Lohfink, Norbert: Haragos visszatekintés az államra

Fordító: Kocsi György
Budapest, 2005
Egyéb teológia, Filozófia

Losonczy István: Jogfilozófiai előadások vázlata

Budapest, 2002
Filozófia, Jog - Társadalomtudomány

Maritain, Raissa: Nagy barátságok

Fordító: Rozorné Jávor Tünde - Kerekes Károly
Budapest, 1986
Filozófia, Ismeretterjesztés

McGrath, Alister: Az ateizmus alkonya. A hitetlenség térhódítása és hanyatlása a modern világban

Fordító: Paulik Péter
Budapest, 2008
Filozófia

Mezei Balázs - Schmal Dániel (szerk.): Megújító újdonság. Tanulmányok Vető Miklós gondolkodásáról

Budapest, 2020
Filozófia, Ismeretterjesztés

Molnár Tamás: Az Egyház, évszázadok zarándoka

Fordító: Lukácsi Huba
Budapest, 1997
Egyéb teológia, Filozófia

Molnár Tamás: Igazság és történelem. Molnár Tamás gondolatainak gyűjteménye

Budapest, 2000
Filozófia

Moór Gyula - Varga Csaba (szerk.): Schriften zur Rechtsphilosophie

Budapest, 2006
Filozófia, Idegen nyelvű irodalom

Morus Tamás: Utópia

Fordító: Kardos Tibor
Budapest, 2002
Filozófia

Naszlady Attila: Egyetemesség a tudományban

Budapest, 2004
Filozófia, Jog - Társadalomtudomány

Nemesszeghy Ervin: Istenre talál a tudomány? Előadások a Szent István Társulatnál XXIII.

Fordító: Farkas Olivér - Sarbak Gábor
Budapest, 2002
Egyéb teológia, Filozófia

Noszlopi László: A világnézetek lélektana

Budapest, 2012
Filozófia, Pszichológia - Szociológia

Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése

Budapest, 2001
Filozófia

Nyíri Tamás: A keresztény ember küldetése a világban

Budapest, 1968
Filozófia

Nyíri Tamás: Antropológiai vázlatok

Budapest, 1972
Filozófia

Nyíri Tamás: Az ember a világban

Budapest, 1981
Filozófia

Nyíri Tamás: Az idők jelei

Budapest, 1971
Filozófia

Nyíri Tamás: Ki ez az „ember”?

Budapest, 1976
Filozófia

Ouellet, Marc: Isteni hasonlóság. A család szentháromságos antropológiája felé

Fordító: Sallai Gábor
Budapest, 2016
Család - Párkapcsolat, Filozófia

Péter Szabó - Tamás Frankó (szerk.): Sacrorum canonum scienta radici tradizioni prospettive. Studi in onore del cardinale Péter Erdő per il suo 70 compleanno

Budapest, 2022
Egyéb teológia, Egyháztörténelem, Filozófia

Pitroff Pál: A szépirodalom esztétikája

Budapest, 1933
Filozófia, Művészet - Kultúra

Pitroff Pál: Bevezetés az esztétikába

Budapest, 1930
Filozófia, Művészet - Kultúra

Platz Bonifác: Természettudomány és igazság

Budapest, 1910
Filozófia

Prohászka Ottokár: Az elme útjain. Bölcseleti dolgozatok

Budapest, 1927
Egyéb teológia, Filozófia

Rokay Zoltán: Egység a különbözőségben. A 60 éves Bolberitz Pál köszöntése

Budapest, 2002
Filozófia, Kézikönyv

Rokay Zoltán: Filozófiai antropológia

Budapest, 2010
Filozófia

Rokay Zoltán: Filozófiatörténet I. Ókor, középkor

Budapest, 2002
Filozófia, Tankönyv

Rokay Zoltán: Filozófiatörténet II. Újkor, 1400-1900

Budapest, 2010
Filozófia

Rokay Zoltán: Filozófiatörténet III. Legújabb kor

Budapest, 2018
Filozófia

Salacz Gábor (szerk.): Newman-breviárium

Fordító: Salacz Gábor
Budapest, 2002
Filozófia

Salignac de La Mothe Fénelon, François de: Értekezés Isten létéről és tulajdonságairól

Fordító: Mezei Balázs
Budapest, 2002
Filozófia

Sarbak Gábor (szerk.): Canterburyi Szent Anzelm összes művei

Fordító: Dér Katalin
Budapest, 2007
Filozófia, Művészet - Kultúra, Világirodalom

Saresberiensis, Ioannes: Metalogicon

Fordító: Adamik Tamás
Budapest, 2003
Filozófia, Világirodalom

Sárkány Péter (szerk.): A keresztény filozófia fogalma. Történeti és szisztematikus elemzések

Budapest, 2023
Egyéb teológia, Filozófia, Open access

Scheler, Max: A filozófia lényegéről

Fordító: Zuh Deodáth
Budapest, 2008
Filozófia

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph: A kinyilatkoztatás filozófiája

Fordító: Mazgon Máté
Budapest, 2019
Filozófia

Schütz Antal: A bölcselet elemei

Budapest, 1940
Filozófia

KBART