Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Filozófia

Schütz Antal: Az örökkévalóság. Tíz előadás, melyeket 1934 őszén a Pázmány-Egyetemen valamennyi kar hallgatói számára tartatott

Budapest, 1937
Filozófia

Schütz Antal: Őrség. Korkérdések és tájékozódások

Budapest, 1936
Filozófia

Scola, Angelo: Fogadjuk be a valóságot. Gondolatok az egyetem intézményéről

Fordító: Ordasi Zsuzsa
Budapest, 2003
Filozófia

Sík Sándor: Esztétika 3. Művészet

Budapest, 1942
Filozófia, Magyar irodalom

Simon, Yves R.: Tekintély és társadalom. Az autoritás fogalma

Fordító: Kovács Benedek
Budapest, 2004
Filozófia

Spaemann, Robert: A végső istenérv

Fordító: Boros István
Budapest, 2013
Filozófia

Szabó Ferenc: P. Emmanuel önmagáról

Fordító: Szabó Ferenc
Budapest, 1995
Filozófia

Szabó Ferenc (szerk.): R. Schneider önmagáról

Fordító: Kaposi Tamás - Németh József
Budapest, 1994
Filozófia

Szeiler Zsolt (szerk.): Theória, szemlélődés, misztika. A Katolikus Misztika Kutatócsoport konferenciakötete

Budapest, 2023
Egyéb teológia, Filozófia, Open access

Szilveszter Ferenc: Filozófia Propedeutika. Függelékkel, középiskolák számára

Budapest, 1914
Filozófia, Tankönyv

Takács Menyhért: Az evangélium bölcselete. Vallásfilozófiai tanulmány

Budapest, 1914
Egyéb teológia, Filozófia

Trikál József: A gondolkodás művészete - Szent István Könyvek 40.

Budapest, 1926
Filozófia

Trikál József: A jelenségekből a valóságba

Budapest, 1929
Filozófia

Trikál József: A lélek rejtett élete

Budapest, 1931
Filozófia, Pszichológia - Szociológia

Trikál József: Az Isteni szellemiség útjai. Változatok egy téma körül

Budapest, 1942
Filozófia

Trikál József: Az okkultizmus bölcseleti szempontból

Budapest, 1931
Egyéb teológia, Filozófia

Trikál József: Természetbölcselet

Budapest, 1924
Filozófia

Turay Alfréd: Istent kereső filozófusok. Teodicea

Budapest, 1990
Filozófia, Tankönyv

Turay Alfréd: Istent kereső filozófusok. Teodicea. Harmadik, javított kiadás

Budapest, 2002
Filozófia

Turay Alfréd - Nyíri Tamás - Bolberitz Pál: A filozófia

Budapest, 1981
Filozófia, Tankönyv

Varga Csaba: Útkeresés. Kísérletek - kéziratban

Budapest, 2001
Filozófia, Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba (szerk.): Jog és antropológia

Fordító: H. Szilágyi István et al.
Budapest, 2005
Filozófia, Jog - Társadalomtudomány

Veremund Zoltán: Mi az ember?. Theodor Haecker

Budapest, 1940
Filozófia

Vető Miklós: Budapesttől Párizsig (1936-1957). És a következő hatvan év

Fordító: Vető István
Budapest, 2022
Életrajz, Filozófia

Vető Miklós: Isten és ember. Filozófiai tanulmányok

Budapest, 2021
Filozófia

Vincze Krisztián: Antropológiai és vallásfilozófiai megfontolások

Budapest, 2020
Filozófia

Vincze Krisztián (szerk.): A Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság Közleményei VII.

Budapest, 2022
Egyéb teológia, Filozófia

Vincze Krisztián (szerk.): Ars longa vita brevis. A hetvenéves Rokay Zoltán köszöntése

Budapest, 2017
Egyéb teológia, Filozófia

Werfel, Franz: Élhetünk-e istenhit nélkül?

Fordító: Dénes Béla
Budapest, 2009
Filozófia, Világirodalom

Wolkenberg Alajos: Teozófia és antropozófia. Ismertetése és bírálata

Budapest, 1922
Egyéb teológia, Filozófia

Tanulmányok Aquinói Szent Tamás bölcsészetéről. II.

Budapest, 1884
Egyéb teológia, Filozófia

KBART