Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Hittankönyv

Aubermann Miklós: Katholikus szertartástan. Középiskolák IV., Polgári- s felsőbb leányiskolák III. osztálya számára

Budapest, 1912
Hittankönyv, Tankönyv

Aubermann Miklós: Katolikus Iskolai Biblia - 1. rész: Ó-szövetség. Középiskolák II. osztálya számára

Budapest, 1912
Hittankönyv, Tankönyv

Bernolák Éva: A sziklára épült egyház. Egyáztörténelem. Hittankönyv az általános iskolák 6. osztálya számára

Budapest, 2016
Egyháztörténelem, Hittankönyv

Bindes Ferenc: Üdvösségünk története I. Isten népe

Budapest, 1991
Hittankönyv

Bindes Ferenc: Válaszol az úr

Budapest, 1989
Hittankönyv

Bognár Lajos et al. (szerk.): Hitünk és életünk

Budapest, 2017
Hittankönyv

Bucsi József: Elsőáldozók és bérmálkozók hittankönyve

Budapest, 1965
Hittankönyv

Csekó, Gabriel (szerk.): Egri kis katekizmus katholikus gyermekek számára

Budapest, 1912
Hittankönyv, Lelkiségi irodalom

Demény Dezső: Ágazatos hittan. A középiskolák felsőbb osztályai számára

Budapest, 1898
Hittankönyv

Demény Dezső: Ágazatos hittan. Iskolai és magánhasználatra

Budapest, 1906
Hittankönyv

Demény Dezső - Baumann Károly: Katholikus hittan. Középiskolák számára

Budapest, 1906
Hittankönyv

Demkovits Ágoston: Katholikus szertartástan. Népiskolák számára

Budapest, 1914
Hittankönyv, Tankönyv

Dobai Károly: Hitelemzések a Római Katholikus népiskolák I-II. osztálya számára módszertanilag kidolgozva. A Római Katholikus elemi katekizmus alapján, a Magyar Püspöki Karnak 1907. évi március 14-én készült tanításterve és utasításai szerint

Budapest, 1910
Hittankönyv, Tankönyv

Dreher Tódor: Iskolai hitelemzések

Fordító: Végh Kálmán Mátyás
Budapest, 1925
Hittankönyv, Tankönyv

Edelényi István: Útmutató A mennyei Atya szeret minket c. hittankönyv használatához. A szülők és hitoktatók figyelmébe

Budapest, 1982
Hittankönyv

Edelényi István - Katona József - Lukács István: A mennyei atya szeret minket

Budapest, 2015
Hittankönyv

Fogassy Judit: A szentmise katekézise. Katekétáknak, családoknak

Budapest, 2004
Hittankönyv, Liturgia - Zene

Fülöpné Erdő Mária: A Mennyei Atya gyermekei. Alapfokú ismeretek az egyházról. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 3. osztálya számára

Budapest, 2017
Hittankönyv

Fülöpné Erdő Mária: Beszélgetés Istennel. Az imáról, a templomról és a szentmiséről gyerekeknek. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára

Budapest, 2015
Hittankönyv

Fülöpné Erdő Mária: Élet a hitben. Hit- és erkölcstan gyerekeknek. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 4. osztálya számára

Budapest, 2016
Hittankönyv

Fülöpné Erdő Mária: Élő beszélgetés Istennel – CD melléklettel. Az imáról, a templomról és a szentmiséről gyerekeknek

Budapest, 2009
Gyermek - ifjúsági irodalom, Hittankönyv

Fülöpné Erdő Mária: Isten szava. A bibliaismeret alapjai. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 2. osztálya számára

Budapest, 2015
Hittankönyv

Gallay Lászlóné: Életünk Krisztus. Alapvető hittan. Liturgia. Az Egyház szentségei. Az ima a hívők életében. Hittankönyv az általános iskolák 8. osztálya számára

Budapest, 2016
Hittankönyv

Gerely József: Kis képes Biblia. Az elemi iskolák I-II. osztálya részére

Budapest, 1914
Biblia - Biblikum, Hittankönyv

Gerely József: Római katholikus szertartástan. Kis kiadás népiskolák számára

Budapest, 1902
Hittankönyv, Liturgia - Zene

Gigler Károly: Hittankönyv. A népiskolák III-IV. osztálya számára

Budapest, 1943
Hittankönyv

Glasz Ferenc: Római katholikus vallástan - ágazatos hittan. A középiskolák ötödik osztálya részére

Budapest, 1904
Hittankönyv

Győrffy János et al.: Harmadik olvasókönyv. A katholikus népiskolák harmadik osztálya számára. Az új tanítástervhez átdolgozva

Budapest, 1918
Hittankönyv, Lelkiségi irodalom, Tankönyv

György Attila: A hit világossága. Olvasókönyv a keresztény hitigazságokhoz

Budapest, 1981
Gyermek - ifjúsági irodalom, Hittankönyv

György Attila: A kegyelem forrásai. Olvasókönyv a szentségtanhoz

Budapest, 1981
Gyermek - ifjúsági irodalom, Hittankönyv

György Attila: A szeretet parancsai. Olvasókönyv a keresztény erkölcstanhoz

Budapest, 1981
Gyermek - ifjúsági irodalom, Hittankönyv

György Attila: Keresztény tanítás rajzokban

Budapest, 1981
Gyermek - ifjúsági irodalom, Hittankönyv

Hamvas Andreas: Alapvető hittan. A gimnáziumok IV. osztályú katolikus tanulói számára

Budapest, 1956
Hittankönyv

Hamvas Andreas: Alapvető hittan. A gimnáziumok katolikus tanulói számára

Budapest, 1964
Hittankönyv

Hamvas Andreas: Az üdvösség története. Hittankönyv az általános iskolák 8. osztályának római katolikus tanulói számára

Budapest, 1964
Hittankönyv

Hamvas Andreas: Az üdvösség története. Hittankönyv az általános iskolák VI. osztályának római katolikus tanulói számára

Budapest, 1960
Hittankönyv

Hamvas Andreas (szerk.): Bibliai történetek a katekizmus igazságaival. Hittankönyv az általános iskolák III-IV. osztályának katolikus tanulói számára

Budapest, 1965
Hittankönyv

Hamvas Andreas (szerk.): Hit- és erkölcstan. Hittankönyv az általános iskolák VII-VIII. osztályának katolikus tanulói számára (1964)

Budapest, 1964
Erkölcsteológia, Hittankönyv

Hamvas Andreas (szerk.): Kis katekizmus a Biblia elemeivel. Az általános iskolák I-II. osztályának katolikus tanulói számára

Budapest, 1959
Hittankönyv

Hamvas Endre: Hitelemzések . Kis katekizmus alapján átdolgozott Jézushoz megyünk c. hittankönyvhöz

Budapest, 1985
Hittankönyv

Hamvas Endre: Jézussal élünk

Budapest, 1989
Hittankönyv

Hamvas Endre: Katolikus erkölcstan. A gimnáziumok katolikus tanulói számára

Budapest, 1963
Erkölcsteológia, Hittankönyv

Hamvas, Andreas: Bibliai történetek a katekizmus igazságaival. Hittankönyv

Budapest, 1968
Hittankönyv

Hamvas, Andreas: Bibliai történetek a katekizmus igazságaival. Hittankönyv az ált. isk. 3-4. oszt. katolikus tanulói számára

Budapest, 1964
Hittankönyv

Hamvas, Andreas: Hit- és erkölcstan. Hittankönyv az általános iskolák VII-VIII. osztályának katolikus tanulói számára (1968)

Budapest, 1968
Hittankönyv

Hamvas, Andreas: Kis katekizmus. A biblia elemeivel

Budapest, 1964
Hittankönyv

Hamvas, Andreas: Szertartástan. Az általános iskolák 5. osztályának római katolikus tanulói számára

Budapest, 1964
Hittankönyv

Huszár Elemér: Jahvétól Krisztushoz. Hitoktatás a keresztség szentségére készülő izraeliták számára

Budapest, 1940
Hittankönyv, Lelkiségi irodalom

Kecskés Pál (szerk.): A lelki élet mesterei írásából

Budapest, 1964
Hittankönyv

Magdics Ignác: Hitelemzéstan a tanító- és tanítónőképző intézetek katolikus növendékei számára

Budapest, 1946
Egyéb teológia, Hittankönyv

KBART