Szent István Társulat

  Bejelentkezés

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Könyvek - Hittankönyv

Bindes Ferenc: Üdvösségünk története I. Isten népe

Budapest, 1991
Hittankönyv

Bindes Ferenc: Válaszol az úr

Budapest, 1989
Hittankönyv

Bognár Lajos et al. (szerk.): Hitünk és életünk

Budapest, 2017
Hittankönyv

Edelényi István: Útmutató A mennyei Atya szeret minket c. hittankönyv használatához. A szülők és hitoktatók figyelmébe

Budapest, 1982
Hittankönyv

Edelényi István - Katona József - Lukács István: A mennyei atya szeret minket

Budapest, 2015
Hittankönyv

Fogassy Judit: A szentmise katekézise. Katekétáknak, családoknak

Budapest, 2004
Hittankönyv, Liturgia - Zene

György Attila: A hit világossága. Olvasókönyv a keresztény hitigazságokhoz

Budapest, 1981
Gyermek - ifjúsági irodalom, Hittankönyv

György Attila: A kegyelem forrásai. Olvasókönyv a szentségtanhoz

Budapest, 1981
Gyermek - ifjúsági irodalom, Hittankönyv

György Attila: Keresztény tanítás rajzokban

Budapest, 1981
Gyermek - ifjúsági irodalom, Hittankönyv

György Attila: A szeretet parancsai. Olvasókönyv a keresztény erkölcstanhoz

Budapest, 1981
Gyermek - ifjúsági irodalom, Hittankönyv

Hamvas Andreas: Alapvető hittan. A gimnáziumok katolikus tanulói számára

Budapest, 1964
Hittankönyv

Hamvas Andreas: Az üdvösség története. Hittankönyv az általános iskolák 8. osztályának római katolikus tanulói számára

Budapest, 1964
Hittankönyv

Hamvas Endre: Hitelemzések . Kis katekizmus alapján átdolgozott Jézushoz megyünk c. hittankönyvhöz

Budapest, 1985
Hittankönyv

Hamvas Endre: Jézussal élünk

Budapest, 1989
Hittankönyv

Hamvas, Andreas: Bibliai történetek a katekizmus igazságaival. Hittankönyv

Budapest, 1968
Hittankönyv

Hamvas, Andreas: Bibliai történetek a katekizmus igazságaival. Hittankönyv az ált. isk. 3-4. oszt. katolikus tanulói számára

Budapest, 1964
Hittankönyv

Hamvas, Andreas: Hit- és erkölcstan. Hittankönyv az általános iskolák VII-VIII. osztályának katolikus tanulói számára

Budapest, 1968
Hittankönyv

Hamvas, Andreas: Kis katekizmus. A biblia elemeivel

Budapest, 1964
Hittankönyv

Hamvas, Andreas: Szertartástan. Az általános iskolák 5. osztályának római katolikus tanulói számára

Budapest, 1964
Hittankönyv

Kecskés Pál (szerk.): A lelki élet mesterei írásából

Budapest, 1964
Hittankönyv

Pákozdi István - Illéssy Mátyás - Gallay Lászlóné: Liturgika és alapvető hittan 12. osztály

Budapest, 2016
Hittankönyv

Principe, Pietro: Hitünk képeskönyve

Fordító: Somorjai Ádám
Budapest, 2000
Hittankönyv

Rajz Mihály: Családunk katekizmusa

Budapest, 1983
Család - Párkapcsolat, Hittankönyv

Ruppert János: Keresztény élet

Budapest, 1980
Hittankönyv

Székely János: Bibliaismeret 9. osztály

Budapest, 2018
Hittankönyv

Székely János: Leszállt közénk a Szent Isten. Jézus örömhíre roma fiataloknak

Budapest, 2015
Hittankönyv

Tomka Ferenc: Találkozás a kereszténységgel. Bérmálkozóknak és katekumeneknek

Budapest, 2012
Hittankönyv

Tomka Ferenc: Vegyétek a szentlelket!. Bérmálkozók könyve

Budapest, 2016
Hittankönyv

Görökatolikus szertartástan. Az általános iskolák 5. osztályának görögkatolikus tanulói számára

Budapest, 1958
Hittankönyv

A katolikus egyház katekizmusának kompendiuma

Fordító: Diós István
Budapest, 2013
Dogmatika, Hittankönyv

Kérdezzük meg a Szentírást. Bibliás katekizmus

Budapest, 1980
Hittankönyv

A keresztény házasság. Rövid összefoglalás a házasság szentségéről

Budapest, 1980
Család - Párkapcsolat, Hittankönyv

Magyar Katolikus Katekizmus. A római katolikus kis katekizmus átdolgozása

Budapest, 1989
Hittankönyv

Szeretet az Isten

Budapest, 1991
Hittankönyv

Az üdvösség története. Függelék. Kis magyar uzuális

Budapest, 1976
Hittankönyv

Az üdvösség története. Hittankönyv az általános iskolák VI. osztályának római katolikus tanulói számára

Budapest, 1960
Hittankönyv

KBART