Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Idegen nyelvű irodalom

Rey San Esteban: Librillo de Preceptos Morales

Budapest, 2019
Idegen nyelvű irodalom, Ismeretterjesztés, Történelem

Roi Saint Étienne: Petit traité d'éducation morale. Libellus de institutione morum

Budapest, 2019
Idegen nyelvű irodalom, Ismeretterjesztés, Történelem

Romhányi Beatrix F. - Sarbak Gábor: Formularium maius Ordinis S. Pauli Primi Heremite

Budapest, 2013
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány, Művészet - Kultúra

Rónai András (szerk.): Atlas of Central Europe

Budapest, 1993
Idegen nyelvű irodalom, Történelem

Sárközy Péter: „Roma Est Patria Omnium Fuitque”

Budapest, 2017
Idegen nyelvű irodalom, Művészet - Kultúra

Schanda Balázs: The Constitution of The Republic of Hungary

Budapest, 2007
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Schulk, Emerich: ABC- und LESEBUCH. Zweite Anflage

Budapest, 1901
Idegen nyelvű irodalom, Nyelvkönyv

Schulk, Emerich: Deutches lesebuch

Budapest, 1907
Idegen nyelvű irodalom, Tankönyv

Schulk, Emerich: Deutsches Lesebuch für di zweite klasse

Budapest, 1899
Idegen nyelvű irodalom

Schulk, Emerich: Deutsches Lesebuch für die dritte klasse

Budapest, 1899
Idegen nyelvű irodalom

Schulk, Emerich: Zweites Lese- Real- und Sprachbuch

Budapest, 1907
Idegen nyelvű irodalom

Seidl, Ambrosius: The hungarian Central Cooperative Society its organisation and work

Budapest, 1904
Idegen nyelvű irodalom, Ismeretterjesztés

Sfântul rege Ştefan: Cărticică de învăţături morale. Libellus de institutione morale

Budapest, 2019
Idegen nyelvű irodalom, Ismeretterjesztés, Történelem

Sólya Miklós: Osvunto Evandyeliomo Sar o Mathe Ramosardya Les

Fordító: Choli Daróczi József
Budapest, 1991
Biblia - Biblikum, Idegen nyelvű irodalom

Stjepan I. Sveti: Knjižica za Obrazovanje Morala

Budapest, 2019
Idegen nyelvű irodalom, Ismeretterjesztés, Történelem

Stoeger, Franz Xaver (szerk.): Oratio Dominika Polyglotta singularum linguarum characteribus expressa et delineationibus. Az Úr imádsága több nyelven

Budapest, 1991
Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom, Művészet - Kultúra

Štpán, Král svatý : Kniha o morálce

Budapest, 2019
Idegen nyelvű irodalom, Ismeretterjesztés, Történelem

Święty, Stefan I : O moralności. Libellus de institutione morum

Budapest, 2019
Idegen nyelvű irodalom, Ismeretterjesztés, Történelem

Szabó Ferencz S.J.: The Life and Work of Ottokár Prohászka (1858-1927)

Fordító: Miklósházy Attila
Budapest, 2007
Életrajz, Idegen nyelvű irodalom

Szabolcs Anzelm Szuromi O. Praem.: Medieval Canon Law. Sources and Theory

Budapest, 2009
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Szabolcs Anzelm Szuromi O. Praem.: Scare Disciplinae Leges

Budapest, 2008
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Szabolcs Anzelm Szuromi O.Praem.: Il quindicesimo anniversario dell'instituto di diritto canonico „ad instar facultatis” dell'universitá cattolica Pázmány Péter

Budapest, 2011
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Szabolcs Anzelm Szuromi O.Praem.: Laudatio del Prof. P. Szabolcs Anzelm Szuromi O.Praem., in ocassione del conferimento del „Premio Stephanus”

Budapest, 2017
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Szuromi Szabolcs Anzelm (szerk.): Medieval Canon Law Collections and European ius Commune

Budapest, 2006
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Szuromi Szabolcs Anzelm (szerk.): Parare Viam Domino. Commemorative Studies on the occasion of Rt. Rev. Polikárp F. Takar OCist.’s 75 th Birthday

Budapest, 2005
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Takács László - Tuhári Attila: Two Renaissance Commentaries on Persius. Bartolomaeus Fontius andIoannes Britannicus Commentaries on Presius

Budapest, 2015
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

the King, St. Stephen : Instruction Invirtuous Conduct

Budapest, 2019
Idegen nyelvű irodalom, Ismeretterjesztés, Történelem

Ujházi Lóránd István: Psychological suitability in relation to holy orders. Thesis ad Doctoratum in Iure Canonico totaliter edita

Budapest, 2007
Idegen nyelvű irodalom, Pszichológia - Szociológia

Varga Csaba: Codification as a socio-historical Phenomenon

Fordító: Esztenyi Sándor et al.
Budapest, 2011
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba: Comparative Legal Cultures

Budapest, 2012
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba: The Paradigms of Legal Thinking

Budapest, 2012
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba: The place of Law in Lukács world concept

Fordító: Petrányi Judit -Esztenyi Sándor - Varga Csaba
Budapest, 2012
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba: Theory of Law. Norm, logic, system, doctrine & technique in legal processes, with appendix on European law

Budapest, 2012
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba: Theory of the judicial Process. The Establishment of Facts

Budapest, 2015
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Veress Endre: Akták és levelek. Erdély- és Magyarország Moldovával és Havaslaföldével való viszonyához. Első kötet 1468-1540

Budapest, 1914
Idegen nyelvű irodalom, Történelem

Wildinger, Jakov: Novi vinac andrjeoski

Budapest, 1925
Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom

A Szentmise rendje nyolc nyelven

Budapest, 2017
Idegen nyelvű irodalom, Liturgia - Zene

Album Congressus XXXIV Eucharistici Internationalis. Budapest, 25-30 Maii 1938.

Budapest, 1938
Egyháztörténelem, Idegen nyelvű irodalom

Biografía del Siervo de Dios obispo Zoltán Lajos Meszlényi

Budapest, 2009
Életrajz, Idegen nyelvű irodalom

Bürgerliche Rechte und Pflichten

Budapest, 1904
Idegen nyelvű irodalom, Tankönyv

Collectio rituum ad instar appendicis ritualis Romani ad usum dioecesium et paroeciarum linguae Hungaricae

Budapest, 1961
Idegen nyelvű irodalom, Liturgia - Zene

Concordatary Law

Fordító: Szuromi Szabolcs
Budapest, 2008
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Développement de la signification théologico-canonique du canon 605 á Laide des principes des canons 17 et 19 du cic 1983

Budapest, 2013
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Dodjite K' Meni

Budapest, 1962
Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom

Elementar Katechismus für katholische kinder

Budapest, 1904
Hittankönyv, Idegen nyelvű irodalom

IX. Pius pápának apostoli levele a Szűz Isten-Anyja' szeplőtelen fogantatásának hitágazati elhatározásáról/ Latin nyelven

Buda, 1855
Egyházi dokumentum, Idegen nyelvű irodalom

IX. Pius pápának apostoli levele a Szűz Isten-Anyja' szeplőtelen fogantatásának hitágazati elhatározásáról/ Német nyelven

Buda, 1855
Egyházi dokumentum, Idegen nyelvű irodalom

IX. Pius pápának apostoli levele a Szűz Isten-Anyja' szeplőtelen fogantatásának hitágazati elhatározásáról/ Szerb nyelven

Buda, 1855
Egyházi dokumentum, Idegen nyelvű irodalom

IX. Pius pápának apostoli levele a Szűz Isten-Anyja' szeplőtelen fogantatásának hitágazati elhatározásáról/ Szlovák nyelven

Buda, 1855
Egyházi dokumentum, Idegen nyelvű irodalom

Katechismus pre Pociatocnikov

Budapest, 1900
Idegen nyelvű irodalom

KBART