Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Idegen nyelvű irodalom

Stoeger, Franz Xaver (szerk.): Oratio Dominika Polyglotta singularum linguarum characteribus expressa et delineationibus. Az Úr imádsága több nyelven

Budapest, 1991
Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom, Művészet - Kultúra

Szabó Ferencz S.J.: The Life and Work of Ottokár Prohászka (1858-1927)

Fordító: Miklósházy Attila
Budapest, 2007
Életrajz, Idegen nyelvű irodalom

Szabolcs Anzelm Szuromi O. Praem.: Medieval Canon Law. Sources and Theory

Budapest, 2009
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Szabolcs Anzelm Szuromi O. Praem.: Scare Disciplinae Leges

Budapest, 2008
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Szabolcs Anzelm Szuromi O.Praem.: Il quindicesimo anniversario dell'instituto di diritto canonico „ad instar facultatis” dell'universitá cattolica Pázmány Péter

Budapest, 2011
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Szabolcs Anzelm Szuromi O.Praem.: Laudatio del Prof. P. Szabolcs Anzelm Szuromi O.Praem., in ocassione del conferimento del „Premio Stephanus”

Budapest, 2017
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Szuromi Szabolcs Anzelm (szerk.): Medieval Canon Law Collections and European ius Commune

Budapest, 2006
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Szuromi Szabolcs Anzelm (szerk.): Parare Viam Domino. Commemorative Studies on the occasion of Rt. Rev. Polikárp F. Takar OCist.’s 75 th Birthday

Budapest, 2005
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Takács László - Tuhári Attila: Two Renaissance Commentaries on Persius. Bartolomaeus Fontius andIoannes Britannicus Commentaries on Presius

Budapest, 2015
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Ujházi Lóránd István: Psychological suitability in relation to holy orders. Thesis ad Doctoratum in Iure Canonico totaliter edita

Budapest, 2007
Idegen nyelvű irodalom, Pszichológia - Szociológia

Varga Csaba: Codification as a socio-historical Phenomenon

Fordító: Esztenyi Sándor et al.
Budapest, 2011
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba: Comparative Legal Cultures

Budapest, 2012
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba: The Paradigms of Legal Thinking

Budapest, 2012
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba: The place of Law in Lukács world concept

Fordító: Petrányi Judit -Esztenyi Sándor - Varga Csaba
Budapest, 2012
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba: Theory of Law. Norm, logic, system, doctrine & technique in legal processes, with appendix on European law

Budapest, 2012
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba: Theory of the judicial Process. The Establishment of Facts

Budapest, 2015
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Veress Endre: Akták és levelek. Erdély- és Magyarország Moldovával és Havaslaföldével való viszonyához. Első kötet 1468-1540

Budapest, 1914
Idegen nyelvű irodalom, Történelem

Wildinger, Jakov: Novi vinac andrjeoski

Budapest, 1925
Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom

A Szentmise rendje nyolc nyelven

Budapest, 2017
Idegen nyelvű irodalom, Liturgia - Zene

Album Congressus XXXIV Eucharistici Internationalis. Budapest, 25-30 Maii 1938.

Budapest, 1938
Egyháztörténelem, Idegen nyelvű irodalom

Bürgerliche Rechte und Pflichten

Budapest, 1904
Idegen nyelvű irodalom, Tankönyv

Concordatary Law

Fordító: Szuromi Szabolcs
Budapest, 2008
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Développement de la signification théologico-canonique du canon 605 á Laide des principes des canons 17 et 19 du cic 1983

Budapest, 2013
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Dodjite K' Meni

Budapest, 1962
Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom

Elementar Katechismus für katholische kinder

Budapest, 1904
Hittankönyv, Idegen nyelvű irodalom

IX. Pius pápának apostoli levele a Szűz Isten-Anyja' szeplőtelen fogantatásának hitágazati elhatározásáról/ Latin nyelven

Buda, 1855
Egyházi dokumentum, Idegen nyelvű irodalom

IX. Pius pápának apostoli levele a Szűz Isten-Anyja' szeplőtelen fogantatásának hitágazati elhatározásáról/ Német nyelven

Buda, 1855
Egyházi dokumentum, Idegen nyelvű irodalom

IX. Pius pápának apostoli levele a Szűz Isten-Anyja' szeplőtelen fogantatásának hitágazati elhatározásáról/ Szerb nyelven

Buda, 1855
Egyházi dokumentum, Idegen nyelvű irodalom

IX. Pius pápának apostoli levele a Szűz Isten-Anyja' szeplőtelen fogantatásának hitágazati elhatározásáról/ Szlovák nyelven

Buda, 1855
Egyházi dokumentum, Idegen nyelvű irodalom

Katechismus pre Pociatocnikov

Budapest, 1900
Idegen nyelvű irodalom

Katolicsanszki Katekizmus

Budapest, 1909
Hittankönyv, Idegen nyelvű irodalom

Katolicsanszki Katekizmus. z glávnimi zgodbami Biblije

Budapest, 1907
Hittankönyv, Idegen nyelvű irodalom

Kleine Schul-Bíbel mit Bildern

Budapest, 1900
Idegen nyelvű irodalom

Kleiner Römisch-Katholischer Katechismus

Budapest, 1907
Idegen nyelvű irodalom

Kleiner Römisch-Katholischer Katechismus. 6. auflage

Budapest, 1913
Idegen nyelvű irodalom

Mali katekizmus

Budapest, 1909
Hittankönyv, Idegen nyelvű irodalom

Missae Propriae Dioecesium Hungariae

Budapest, 1964
Idegen nyelvű irodalom

Our responsibility for the created world. Circular Letter of the Hungarian Catholic Bishops Conference on the Protection of the Created World

Fordító: Sarolta Laura - Sáringer Zoltán Baritz OP
Budapest, 2009
Egyházi dokumentum, Idegen nyelvű irodalom

Piccolo Catechismo cogli elementi della storia sacra

Budapest, 1909
Hittankönyv, Idegen nyelvű irodalom

Piccolo Catechismo della Religione Cattolica. Con permesso dell' autoritá ecclesiastica

Budapest, 1914
Egyéb teológia, Idegen nyelvű irodalom

Rimo-Katolicki Katekizami i Biblija za pocetnike. za drugi razred nizih puckih skola, zajedno s ucivom prvoga razreda

Budapest, 1907
Hittankönyv, Idegen nyelvű irodalom

Rimo-Katolicki Mali Katekizam

Budapest, 1907
Hittankönyv, Idegen nyelvű irodalom

Rimsko-Katolicanski Pocetni Katekizmus. s pervim naukom iz svetoga pisma za drugi razred na selskih skolah skupa z naukom za pervi razred

Budapest, 1908
Hittankönyv, Idegen nyelvű irodalom

Rimsko-Katolícki Osnovni Katekizm

Budapest, 1907
Idegen nyelvű irodalom

Rimsko-Katolícky Katechismus

Budapest, 1912
Idegen nyelvű irodalom

Rimsko-Katolicky Katechismus pre pociatocníkov s krátkym vytahom Biblie. pre druhu triedu l'udovich skol

Budapest, 1907
Hittankönyv, Idegen nyelvű irodalom

Rimsko-Katolícky Maly Katechismus

Budapest, 1912
Idegen nyelvű irodalom, Tankönyv

Römisch Katholischer Elementarkatechismus mit de grundzügen der Bible

Budapest, 1907
Hittankönyv, Idegen nyelvű irodalom

Römisch-Katholischer Elementarkatechismus. Mit den grundzügen der Bibel

Budapest, 1907
Idegen nyelvű irodalom, Tankönyv

Schematismus venerabilis cleri archidioecesis strigoniensis 1936.

Budapest, 1936
Idegen nyelvű irodalom, Művészet - Kultúra

KBART