Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Ismeretterjesztés

Bangha Béla S.J.: Utak és élmények 1. Róma lelke

Budapest, 1942
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Bangha Béla S.J.: Utak és élmények 2. Amerika

Budapest, 1942
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Bendefy László: Az ismeretlen Juliánusz. A legelső magyar ázsiakutató életrajza és kritikai méltatása

Budapest, 1936
Életrajz, Ismeretterjesztés

Bíró Bence et al. (szerk.): A magyar múltat kutatni, írni és láttatni - ez által szolgálni a hazát. Tisztelgő kötet J. Újváry Zsuzsanna 25. pázmányos oktatói éve előtt

Budapest, 2020
Ismeretterjesztés, Történelem

Bognár Sándor: Quo Vadis növényvédelmi akarológia

Budapest, 2006
Ismeretterjesztés

Boroviczény Nándor: A katholikus hitszónoklás tankönyve. Különös tekintettel a gyakorlatra

Budapest, 1911
Egyéb teológia, Ismeretterjesztés, Tankönyv

Bőle Kornél O.P.: Spanyol földön. Utirajz

Budapest, 1927
Ismeretterjesztés

Czike Imre: Bor kezelése a pinczében

Budapest, 1904
Ismeretterjesztés

Czike Imre: Kaszálók és legelők ápolása

Budapest, 1905
Ismeretterjesztés

Czuberka Alfréd: Kuruczkori fegyverek

Budapest, 1906
Ismeretterjesztés, Történelem

Császár Ákos: Ötven éve halt meg Szőkefalvi Nagy Gyula

Budapest, 2006
Életrajz, Ismeretterjesztés

Cselőtei Lajos: A svédrendszerű torna alapgyakorlatai. 248 ábrával

Budapest, 1914
Ismeretterjesztés

Cséplő István: Utmutatás ifjúsági egyesületek alakítására és vezetésére

Budapest, 1923
Ismeretterjesztés, Pszichológia - Szociológia

Cserjesi Károly: Szegény Ember Gazdasága. vagy a Magyarországon vadon termő gyógynövények ismertetése és tanácsok ezek gyüjtésére, szárítására és értékesítésére

Budapest, 1907
Ismeretterjesztés

Damaschke Adolf: A földreform

Fordító: Déri Imre
Budapest, 1916
Ismeretterjesztés, Történelem

Divéki Adorján: Felső-Magyarország kereskedelmi összeköttetése Lengyelországgal, főleg a XVI-XVII. században

Budapest, 1905
Ismeretterjesztés, Történelem

Dóri B. László: Kis gazdaságtan. Az elemi fiúiskolák III. és IV. osztálya számára

Budapest, 1922
Ismeretterjesztés, Tankönyv

Dreisziger Ferenc: Népiskolai nevelés- és oktatástan a magyar népoktatásügy szervezetével, férfi- és nőtanítóképző-intézetek számára

Budapest, 1913
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány

Drozdy Gyula - Győrffy János: Földrajzi előismeretek. Hontvármegye rövid földrajza. A hontvármegyei népiskolák III. osztályú tanulói számára

Budapest, 1908
Ismeretterjesztés, Tankönyv

Éhik Gyula: Prémek és prémes állatok

Budapest, 1931
Ismeretterjesztés

Entz Béla: A Balaton jégviszonyairól. Székfoglaló 2006. március 17.

Budapest, 2011
Ismeretterjesztés

Fodor György - Sarbak Gábor (szerk.): Ünnepi kötet - Maróth Miklós hetvenedik születésnapja tiszteletére

Budapest, 2013
Ismeretterjesztés

Gondos József: A szülőhely és Somogyvármegye földrajza

Budapest, 1904
Ismeretterjesztés, Tankönyv

Győrffy János - Hámori Márton: Földrajzi előismeretel. Zemplénvármegye rövid földrajza. A zemplénvármegyei népiskolák III. oszt. tanulói számára

Budapest, 1904
Ismeretterjesztés, Tankönyv

Havas Katalin, G.: Arisztotelésztől napjainkig. Logika vagy logikák?

Budapest, 2001
Filozófia, Ismeretterjesztés

Heller György: Vonatok mozgási jelenségeinek vizsgálata, különös tekintettel a fékezés időszakára

Budapest, 2004
Ismeretterjesztés

Horváth E. János: A babonáról. Jó tanácsok a magyar nép számára

Budapest, 1906
Ismeretterjesztés, Művészet - Kultúra

Horváth E. János: Dinnyészkedjünk!. Rövid útmutató a dinnyetermesztésre

Budapest, 1909
Ismeretterjesztés

Horváth E. János: Gyümölcsfa-tenyésztés. Utmutató a gyümölcsfák nevelésére, a gyümölcs értékesítésére

Budapest, 1904
Ismeretterjesztés

Horváth E. János: Mire jó a futóhomok?. Szőlőművelési útmutató

Budapest, 1907
Ismeretterjesztés

Horváth E. János - Wenninger M.: A Kisgazda Utmutatója 1. rész. Mezőgazdasági tanácsadó

Budapest, 1908
Ismeretterjesztés

Horváth E. János - Wenninger M.: A Kisgazda Utmutatója 2. rész. Mezőgazdasági tanácsadó

Budapest, 1909
Ismeretterjesztés

Horváth E. János - Wenninger M.: A Kisgazda Utmutatója 3. rész. Mit, hol, miből tanulhat a kisgazda? Mit, hol, hogyan kaphat olcsón, ingyen?

Budapest, 1908
Ismeretterjesztés

Huber Lipót: Az Úr Jézus szülőföldjén. Paur Géza harmincznyolcz rajzával

Budapest, 1900
Ismeretterjesztés

Hudyma Emil: Az élet problémája

Budapest, 1912
Etika - Bioetika, Ismeretterjesztés

Jerney János (szerk.): Magyar nyelvkincsek Árpádék korszakából 1.

Pest, 1854
Ismeretterjesztés, Történelem

Jerney János (szerk.): Magyar nyelvkincsek Árpádék korszakából 2.

Pest, 1854
Ismeretterjesztés, Történelem

Kadic Ottokár: A Mussolini-barlang ásatásának eredményei

Budapest, 1940
Ismeretterjesztés, Történelem

Kalmár Gusztáv: Ismeretlen népek, névtelen földek. A nagy felfedezők küzdelmei a fekete világrészeken

Budapest, 1929
Ismeretterjesztés

Kalmár Gusztáv: Küzdelmek a fehér halál országában 1. A nagy sarkutazók szenvedései és győzelmei

Budapest, 1931
Ismeretterjesztés

Kalmár Gusztáv: Küzdelmek a fehér halál országában 2. A nagy sarkutazók szenvedései és győzelmei

Budapest, 1932
Ismeretterjesztés

Kalmár Gusztáv: Négy világrész földje és népei. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália

Budapest, 1934
Ismeretterjesztés, Történelem

Kauser János: A villamosság alaptörvényei

Budapest, 1947
Ismeretterjesztés

Kendi Finály István: Vitaminok és hormonok

Budapest, 1937
Ismeretterjesztés

Kiss Albin: A középkor szelleme

Budapest, 1911
Ismeretterjesztés, Lelkiségi irodalom

Kóródy Miklós - Székely Márton (szerk.): Magyar olvasókönyv. A katholikus népiskolák IV. osztálya számára, különös tekintettel a selyemtenyésztésre

Budapest, 1908
Ismeretterjesztés, Tankönyv

Kóródy Miklós (szerk.): Képes olvasókönyv. Különös tekintettel az eperfatenyésztésre

Budapest, 1908
Ismeretterjesztés, Tankönyv

Kubányi Endre (szerk.): Szülészeti és szülészeti műtéttani jegyzetek

Budapest, 1924
Ismeretterjesztés

Kuhn Lajos: A ragadozó madarak. Torontál vármegye madárvilágában

Budapest, 1898
Ismeretterjesztés

Lukcsics József: A Galilei-Kérdés

Budapest, 1910
Ismeretterjesztés, Történelem

KBART