Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Ismeretterjesztés

Egyed István: Apponyi mint közjogász

Budapest, 1941
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány

Éhik Gyula: Prémek és prémes állatok

Budapest, 1931
Ismeretterjesztés

Entz Béla: A Balaton jégviszonyairól. Székfoglaló 2006. március 17.

Budapest, 2011
Ismeretterjesztés

Entz Géza: Miért pusztulnak ki véglénytenyészeteink?. Felolvasta a Szent István Akadémia IV. osztályának 1930 április hó 4-iki ülésén

Budapest, 1931
Ismeretterjesztés

Erdélyi László: Emlékbeszéd Sörös Pongrác rendes tag felett

Budapest, 1941
Életrajz, Ismeretterjesztés

Erdősi Károly: Magyar könyvtermelés és világkönyvtermelés. Felolvasta 1922. évi április hó 21-én

Budapest, 1922
Ismeretterjesztés

Erdősi Károly (szerk.): A hetvenötéves Szent-István-Társulat

Budapest, 1923
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Érdujhelyi Menyhért: A kolostorok és káptalanok befolyása Magyarország mezőgazdasági fejlődésére a mohácsi vész előtt

Budapest, 1903
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Érdujhelyi Menyhért: Szerzeteseink mezőgazdasági tevékenysége 1526 előtt

Budapest, 1906
Ismeretterjesztés

Fallenbüchl Ferenc: A rabváltó trinitárius szerzetesek Magyarországon

Budapest, 1940
Ismeretterjesztés, Történelem

Fallenbüchl Ferenc: Az ágostonrendiek Magyarországon

Budapest, 1943
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Fejér Adorján: Római régiségek

Budapest, 1926
Ismeretterjesztés, Történelem

Fejérdy András (szerk.): A Tanácsköztársaság és az egyházak. Egyházpolitika, keresztényüldözés, egyházi útkeresés

Budapest, 2020
Ismeretterjesztés, Történelem

Filó Károly: A szentéletű Bosnyák Zsófia története

Budapest, 1908
Életrajz, Ismeretterjesztés

Fodor Ferenc: Gróf Teleki Pál (1879-1941) rendes tag emlékezete

Budapest, 1941
Életrajz, Ismeretterjesztés

Fodor György - Sarbak Gábor (szerk.): Ünnepi kötet - Maróth Miklós hetvenedik születésnapja tiszteletére

Budapest, 2013
Ismeretterjesztés

Forster Gyula: Adalékok a káptalanok történetéhez, különös tekintettel a Gyulafehérvári és a Fogaras-Balázsfalvi káptalanra

Budapest, 1925
Ismeretterjesztés, Történelem

Fraknói Vilmos: Martinovicsnak Istentagadó elveket hirdető, imént fölfedezett francia munkája. Felolvastatott 1920. évi november hó 19-én

Budapest, 1920
Ismeretterjesztés

Galla Ferenc: A clunyi reform hatása Magyarországon - La riforma di Cluny e L'ungheria

Budapest, 1931
Ismeretterjesztés, Történelem

Garay Alajos (szerk.): A Szent-István-Társulat Naptára az 1907. évre

Budapest, 1907
Ismeretterjesztés

Garay Alajos (szerk.): A Szent-István-Társulat Naptára az 1908. évre

Budapest, 1908
Ismeretterjesztés

Garay Alajos (szerk.): A Szent-István-Társulat Naptára az 1909. évre

Budapest, 1909
Ismeretterjesztés

Garay Alajos (szerk.): A Szent-István-Társulat Naptára az 1910. évre

Budapest, 1910
Ismeretterjesztés

Garay Alajos (szerk.): Szent-István-Társulat Naptára 1862. évre

Budapest, 1862
Ismeretterjesztés

Garay Alajos (szerk.): Szent-István-Társulat Naptára 1863. évre

Budapest, 1863
Ismeretterjesztés

Garay Alajos (szerk.): Szent-István-Társulat Naptára 1867. évre

Budapest, 1867
Ismeretterjesztés

Gerevich Tibor et al. (szerk.): Magyar Katolikus Almanach I. évfolyam, 1927

Budapest, 1927
Ismeretterjesztés, Művészet - Kultúra

Gondos József: A szülőhely és Somogyvármegye földrajza

Budapest, 1904
Ismeretterjesztés, Tankönyv

Griger Miklós: Az Ördög Kopója vagyis az Iszákosság

Budapest, 1912
Ismeretterjesztés

Gróh Gyula: Az ólom öndiffusiója megolvasztott és szilárd állapotban

Budapest, 1922
Ismeretterjesztés

Győrffy János: Földrajz a városi katholikus népiskolák V. és VI. osztálya számára

Budapest, 1906
Ismeretterjesztés, Tankönyv

Győrffy János - Hámori Márton: Földrajzi előismeretel. Zemplénvármegye rövid földrajza. A zemplénvármegyei népiskolák III. oszt. tanulói számára

Budapest, 1904
Ismeretterjesztés, Tankönyv

Gyürki László: Magyar zarándokok és emlékek a Szentföldön

Budapest, 2008
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés, Művészet - Kultúra, Történelem

Haľko József: A csehszlovák szakadár katolikus akció. Kommunista kísérlet a katolikus egyház nemzeti egyházzá formálására Csehszlovákiában

Fordító: Babics Zsófia et al.
Budapest, 2022
Ismeretterjesztés, Történelem

Hanuy Ferenc: A katholikus autonomia főbb problémái

Budapest, 1918
Ismeretterjesztés, Történelem

Havas Katalin, G.: Arisztotelésztől napjainkig. Logika vagy logikák?

Budapest, 2001
Filozófia, Ismeretterjesztés

Heller Farkas: Ethikai tudomány-e a közgazdaságtan?. Székfoglaló értekezésül felolvasta a Szent István Akadémia II. osztályában 1926 november 19-ikén

Budapest, 1927
Ismeretterjesztés

Heller György: Vonatok mozgási jelenségeinek vizsgálata, különös tekintettel a fékezés időszakára

Budapest, 2004
Ismeretterjesztés

Hóman Bálint: Tudományos történetirásunk megalapitása a XVIII. században

Budapest, 1920
Ismeretterjesztés, Történelem

Horusitzky Henrik: Részlet Budapest Székesfőváros Duna-balparti területe földtani, talajtani és vizi viszonyainak ismeretéhez. Felolvasta 1922. évi február hó 17-én

Budapest, 1924
Ismeretterjesztés

Horváth E. János: A babonáról. Jó tanácsok a magyar nép számára

Budapest, 1906
Ismeretterjesztés, Művészet - Kultúra

Horváth E. János: Dinnyészkedjünk!. Rövid útmutató a dinnyetermesztésre

Budapest, 1909
Ismeretterjesztés

Horváth E. János: Gyümölcsfa-tenyésztés. Utmutató a gyümölcsfák nevelésére, a gyümölcs értékesítésére

Budapest, 1904
Ismeretterjesztés

Horváth E. János: Mire jó a futóhomok?. Szőlőművelési útmutató

Budapest, 1907
Ismeretterjesztés

Horváth E. János - Wenninger M.: A Kisgazda Utmutatója 1. rész. Mezőgazdasági tanácsadó

Budapest, 1908
Ismeretterjesztés

Horváth E. János - Wenninger M.: A Kisgazda Utmutatója 2. rész. Mezőgazdasági tanácsadó

Budapest, 1909
Ismeretterjesztés

Horváth E. János - Wenninger M.: A Kisgazda Utmutatója 3. rész. Mit, hol, miből tanulhat a kisgazda? Mit, hol, hogyan kaphat olcsón, ingyen?

Budapest, 1908
Ismeretterjesztés

Horváth Jenő: A modern Amerika története 1492-1920

Budapest, 1928
Ismeretterjesztés, Történelem

Horváth Sándor O.P.: A haza és hazaszeretet bölcseleti alapjai. Felolvasta 1922. évi március hó 3-án

Budapest, 1922
Ismeretterjesztés

Huber Lipót: A napkeleti bölcsek (Szent Máté 2, 1-12). Exegetikus tanulmány

Budapest, 1908
Egyéb teológia, Ismeretterjesztés

KBART