Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Jog - Társadalomtudomány

Túri Béla: A főkegyuri jog és az autonómia különös tekintettel a vallás- és tanulmányalapitványokra. Különös tekintettel a vallás- és tanulmányalapitványokra

Budapest, 1907
Jog - Társadalomtudomány

Ujházi Lóránd: A Katolikus katonai ordinariátus struktúrája és szabályozása

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány

Varela, Rouco et al.: Folia Canonica. Review of Eastern and Western Canon Law

Budapest, 2008
Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba: A jog mint folyamat

Budapest, 2005
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Varga Csaba: A jogi gondolkodás paradigmái

Budapest, 2004
Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba: Codification as a socio-historical Phenomenon

Fordító: Esztenyi Sándor et al.
Budapest, 2011
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba: Comparative Legal Cultures

Budapest, 2012
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba: Előadások a jogi gondolkodás paradigmáiról

Budapest, 2003
Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba: Jogrendszerek, jogi gondolkodásmódok az európai egyesülés perspektívájában. Magyar körkép európai uniós összefüggésében

Budapest, 2009
Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba: The Paradigms of Legal Thinking

Budapest, 2012
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba: The place of Law in Lukács world concept

Fordító: Petrányi Judit -Esztenyi Sándor - Varga Csaba
Budapest, 2012
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba: Theory of Law. Norm, logic, system, doctrine & technique in legal processes, with appendix on European law

Budapest, 2012
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba: Theory of the judicial Process. The Establishment of Facts

Budapest, 2015
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba: Útkeresés. Kísérletek - kéziratban

Budapest, 2001
Filozófia, Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba (szerk.): A jog társadalomelmélete felé

Budapest, 2002
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Varga Csaba (szerk.): Alkotmányelmélet és európai integráció

Budapest, 2004
Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba (szerk.): Jog és antropológia

Fordító: H. Szilágyi István et al.
Budapest, 2005
Filozófia, Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba (szerk.): Skandináv jogi realizmus

Budapest, 2003
Jog - Társadalomtudomány

Vass Károly (szerk.): Magyar polgári törvénykezési jog

Budapest, 1906
Jog - Társadalomtudomány

Visegrády Antal: A magyar jogi kultúra az uniós tagállamok jogi kultúráinak rendszerében

Budapest, 2017
Jog - Társadalomtudomány

Waldstein, Wolfgang: A szívébe írva. A természetjog mint az emberi társadalom alapja

Fordító: Erdődy János - Radványi Anna
Budapest, 2015
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Weiler, J. H. H.: Keresztény Európa

Fordító: Rihmer Zoltán
Budapest, 2006
Jog - Társadalomtudomány

Wetzel xav. Ferencz: A férfi. Férfiaknak kor- és rangkülönbség nélkül

Fordító: Domonkos István
Budapest, 1911
Család - Párkapcsolat, Jog - Társadalomtudomány

Zeman Jenő: Katholikus pap a modern társadalomban

Budapest, 1907
Jog - Társadalomtudomány

Zimándi Pius: Kódexirodalmunk és a társadalmi kérdések

Budapest, 1940
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány

Zlinszky János: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának kezdetei

Budapest, 2008
Jog - Társadalomtudomány, Kézikönyv

Zlinszky János: A római jog továbbélése. Áttekintő jegyzet

Budapest, 2005
Jog - Társadalomtudomány

Zlinszky János: A tizenkéttáblás törvény töredékei

Fordító: Zlinszky János
Budapest, 2016
Jog - Társadalomtudomány

Zlinszky János: A XII Táblától a 12 ponton át a magánjog új törvénykönyvéig. Válogatott Tanulmányok

Budapest, 2013
Jog - Társadalomtudomány

Zlinszky János: Az alkotmány értéktartalma és a mai politika. Előadások a Szent István Társulatnál XXII.

Budapest, 2005
Jog - Társadalomtudomány

Zlinszky János: Keresztény erkölcs és jogászi etika

Budapest, 2017
Etika - Bioetika, Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Zlinszky János: Közéleti- és jogászi etika a gyakorlatban

Budapest, 2007
Jog - Társadalomtudomány

Zsidai Ágnes: A tiszta jogszociológia. Horváth Barna szinoptikus jogbölcselete

Budapest, 2008
Jog - Társadalomtudomány, Pszichológia - Szociológia

Zsidai Ágnes: Jogbölcseleti torzó. Bibó István jogelméletének rekonstrukciója

Budapest, 2008
Jog - Társadalomtudomány

A budapesti róm. kat. egyházközségek egyházi adójának Szabályzata

Budapest, 1947
Jog - Társadalomtudomány

A magyar püspöki konferencia kiegészítő szabályai az egyházi törvénykönyvhöz

Budapest, 1994
Egyházi dokumentum, Jog - Társadalomtudomány

A magyarországi katolikus egyházközségek igazgatási és adóztatási szabályzata

Budapest, 1934
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány

A Magyarországi Latin- és Görög-szertartású Római Katholikus népiskolai ügyre vonatkozó s a Magyar Püspöki Kar által megállapított rendszabályok

Budapest, 1877
Jog - Társadalomtudomány, Történelem

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma. Az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa

Fordító: Dér Katalin - Horváth Pál
Budapest, 2007
Jog - Társadalomtudomány, Kézikönyv, Pszichológia - Szociológia

Concordatary Law

Fordító: Szuromi Szabolcs
Budapest, 2008
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Développement de la signification théologico-canonique du canon 605 á Laide des principes des canons 17 et 19 du cic 1983

Budapest, 2013
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Folia Theologica et canonica. Faculty of Theology of the Pázmány Péter Catholic University

Budapest, 2016
Egyéb teológia, Jog - Társadalomtudomány

Helyi tanításterv és utasítások a Budapest szék.-főv. népiskolák római kath. vallástanítása részére

Budapest, 1909
Egyházi dokumentum, Jog - Társadalomtudomány

Initio non erat nisi gratia. Ünnepi kötet Dr. Erdő Péter tiszteletére 60. születésnapja alkalmából

Budapest, 2012
Egyháztörténelem, Jog - Társadalomtudomány

Joghallgatók egyetemi tanácsadója. A katonai teendők pontos ismertetésével

Budapest, 1905
Jog - Társadalomtudomány

Joghallgatók egyetemi tanácsadója. A katonai teendők pontos ismertetésével, a Budapesti és a Kolozsvári Kir. Magy. Tudomány-Egyetemre az 1906/7. tanévre

Budapest, 1906
Jog - Társadalomtudomány

Rendszabályok a Magyarországi Latin és Görög szertartású R. Kath. Kisdedóvók, népiskolák és gazdasági ismétlő iskolák közigazgatásához

Budapest, 1911
Jog - Társadalomtudomány

Utmutató a katholikus háziasszonyok szövetségéhez

Budapest, 1907
Jog - Társadalomtudomány

KBART