Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Kézikönyv

  • 1
  • 2
Puskely Mária: Bibliai tájakon

Budapest, 1990
Kézikönyv

Rokay Zoltán: Egység a különbözőségben. A 60 éves Bolberitz Pál köszöntése

Budapest, 2002
Filozófia, Kézikönyv

Rózsa Huba: Bevezetés az Ószövetség könyveibe

Budapest, 2016
Biblia - Biblikum, Kézikönyv

Rózsa Huba (szerk.): Az ige szolgálatában. A 60 éves Tarjányi Béla köszöntése

Budapest, 2003
Egyéb teológia, Kézikönyv

Schreiner, Josef: Az Ószövetség teológiája

Fordító: Kiss B. Zsolt
Budapest, 2004
Biblia - Biblikum, Egyéb teológia, Kézikönyv

Schütz Antal: Dogmatika 1. A Katolikus hitigazságok rendszere

Budapest, 1937
Dogmatika, Kézikönyv

Schütz Antal: Dogmatika 2. A Katolikus hitigazságok rendszere

Budapest, 1937
Dogmatika, Kézikönyv

Schütz Antal (szerk.): Szentek élete az év minden napjára. I. kötet

Budapest, 1932
Életrajz, Kézikönyv

Schütz Antal (szerk.): Szentek élete az év minden napjára. II. kötet

Budapest, 1933
Életrajz, Kézikönyv

Schütz Antal (szerk.): Szentek élete az év minden napjára. III. kötet

Budapest, 1933
Életrajz, Kézikönyv

Schütz Antal (szerk.): Szentek élete az év minden napjára. IV. kötet

Budapest, 1933
Életrajz, Kézikönyv

Szennay András (szerk.): Népek nagy nevelője…

Budapest, 1981
Életrajz, Kézikönyv

Szennay András (szerk.): Teológiai évkönyv 1982

Budapest, 1982
Egyéb teológia, Kézikönyv

Szentiványi Róbert: A szentírástudomány tankönyve

Budapest, 1946
Biblia - Biblikum, Kézikönyv

Turányi László: Magyar Katolikus Almanach 1984

Budapest, 1984
Kézikönyv

Turányi László (szerk.): Magyar Katolikus Almanach 1988. A magyar Katolikus Egyház Élete 1945-1985

Budapest, 1988
Kézikönyv

Vanyó László: Ókeresztény írók lexikona

Budapest, 2004
Kézikönyv, Lexikon - Szótár, Patrisztika

Verbényi István - Arató Miklós Orbán (szerk.): Liturgikus lexikon

Budapest, 2001
Kézikönyv, Lexikon - Szótár, Liturgia - Zene

Weber, Helmut: Általános erkölcsteológia

Fordító: Tuba Iván
Budapest, 2001
Erkölcsteológia, Kézikönyv

Ziegenaus, Anton - Scheffczyk, Leo: A teremtés jövője Istenben. Eszkatológia

Budapest, 2008
Dogmatika, Kézikönyv

Zlinszky János: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának kezdetei

Budapest, 2008
Jog - Társadalomtudomány, Kézikönyv

A búcsúk kézikönyve. Szabályok és búcsúengedélyek

Fordító: Diós István
Budapest, 2000
Egyházi dokumentum, Kézikönyv

A katolikus egyház katekizmusa

Budapest, 2002
Egyházi dokumentum, Kézikönyv

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma. Az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa

Fordító: Dér Katalin - Horváth Pál
Budapest, 2007
Jog - Társadalomtudomány, Kézikönyv, Pszichológia - Szociológia

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Zsinati Könyve

Budapest, 1994
Kézikönyv

Családlexikon. A családdal és az élettel kapcsolatos vitatott fogalmakról és etikai kérdésekről

Fordító: Diós István
Budapest, 2012
Család - Párkapcsolat, Kézikönyv, Lexikon - Szótár

  • 1
  • 2

KBART