Szent István Társulat

  Bejelentkezés

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Könyvek - Lelkiségi irodalom

André Frossard: Van Isten találkoztam vele

Fordító: Puskely Mária
Budapest, 1991
Lelkiségi irodalom

Balás Béla: Csillagösvényen. „Kicsi papoknak”, Gyulafehérvár 2008

Budapest, 2008
Lelkiségi irodalom

Balás Béla: Érintések. Gondolatok, kegyelmek, imák

Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom

Balás Béla: Utak. Emlékek, élmények Budapest-Kaposvár, 1975-2005

Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom

Balás Béla: Ünnepek

Budapest, 2005
Lelkiségi irodalom

Bánk József: Életünk. Gondolatok könyve

Budapest, 1994
Lelkiségi irodalom

Bánk József: Igére vár a nép. Gondolatok és buzdítások vasárnapokra és ünnepekre

Budapest, 1984
Lelkiségi irodalom

Bánk József: Jézus közelében

Budapest, 1981
Lelkiségi irodalom

Bánk József: Vasárnapok, ünnepnapok. Gondolatok és buzdítások az egyházi év vasárnapjaira és ünnepeire

Budapest, 1966
Lelkiségi irodalom

Baritz Sarolta Laura - Fülep Dániel (szerk.): Tanulmánygyűjtemény a környezettudatos gondolkodásához

Budapest, 2008
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Barsi Balázs - Hegedűs Kolos (szerk.): Étkezési imák. Asztali áldások családoknak, szemináriumoknak, szerzetesközösségeknek, lelkigyakorlatos házaknak

Budapest, 1991
Lelkiségi irodalom

Batchelor, Mary: Gyermekek Imádságai

Fordító: Lukácsi Huba - Schein Gábor
Budapest, 1991
Gyermek - ifjúsági irodalom, Lelkiségi irodalom

Beke Margit (szerk.): Boldog Meszlényi Zoltán Lajos válogatott kéziratai

Budapest, 2014
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Belon Gellért: Imádkozzál. Elmélkedések gyakori imáinkról

Budapest, 1988
Lelkiségi irodalom

Belon Gellért: Jézus lelkülete

Budapest, 1984
Lelkiségi irodalom

Beran Ferenc: Előttünk járnak. Vallomások a lelkipásztori élet küzdelmeiről és szépségeiről

Budapest, 2000
Lelkiségi irodalom

Beran Ferenc: Isten lábnyomai Angyalföldön

Budapest, 2009
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Beran Ferenc: Isten titkai Szűz Mária életében

Budapest, 2005
Lelkiségi irodalom

Boda László: A sátán. A nagy Kísértő a teológia, az élet és az irodalom szembesítésében

Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom, Magyar irodalom

Bogdán István: Res Ultimae, lex historiae. Egy historikus gondolatai a végső dolgokról

Budapest, 1999
Lelkiségi irodalom

Bolberitz Pál: Igazság vagy Szeretet?. Vasár- és ünnepnapi szentbeszédek a „C” liturgikus év szerint

Budapest, 2010
Lelkiségi irodalom

Bolberitz Pál: Tanúim lesztek. Vasár- és ünnepnapi szentbeszédek a „B” liturgikus év szerint

Budapest, 2008
Lelkiségi irodalom

Bolberitz Pál: Virrasszatok. Vasár- és ünnepnapi szentbeszédek az „A” liturgikus év szerint

Budapest, 2013
Lelkiségi irodalom

Bosák Nándor: A papság szolgálatában. Homíliák, cikkek és előadások

Budapest, 2009
Lelkiségi irodalom

Cserey Farkas: Loretói Litánia

Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom

Cserháti Ferenc: Szívélyes lelkipásztori üdvözlettel

Budapest, 2000
Lelkiségi irodalom

Cserháti József: Jézus Krisztus a testvérünk

Budapest, 1980
Lelkiségi irodalom

Cserháti József: Mindennap együtt az Úrral B év

Budapest, 1978
Lelkiségi irodalom

Cserháti József: Mindennap együtt az Úrral. Liturgikus szövegek és elmélkedések. C év

Budapest, 1976
Lelkiségi irodalom

Cserháti József: Mindennapi kenyér. Idézetek a napi evangéliumból, gondolatok és imádságok az 1974. év minden napjára

Budapest, 1974
Lelkiségi irodalom

Cserháti József: Találkozás Istennel

Budapest, 1981
Lelkiségi irodalom

Csermák Kálmán (szerk.): A családi élet és szemelvények a schönstatti családmozgalom lelkiségéből és gyakorlatából

Budapest, 1991
Lelkiségi irodalom

Csókay András: Idegsebészet és hétköznapi misztika. „Jól látod, Apu!”

Budapest, 2018
Lelkiségi irodalom

Csoklich, Fritz: A Szentatya Ausztriában

Fordító: Kiss László - Komáromi Attila - Rosdy Pál
Budapest, 1988
Lelkiségi irodalom

Csőgl János: Tedd magad igaz emberré. Életünk problémái a mai irodalom tükrében

Budapest, 1988
Lelkiségi irodalom

Diós István: Napi kenyerünk. Hamvazószerdától Nagypéntekig

Budapest, 2002
Lelkiségi irodalom

Diós István (szerk.): XVI. Benedek pápa látogatása Lengyelországban, 2006. május 25-28.

Fordító: Diós István
Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom

Diós István et al. (szerk.): A búcsúk imakönyve

Budapest, 1984
Lelkiségi irodalom

Emmerick Anna Katalin: Jézus tanító évei 3.

Budapest, 2017
Lelkiségi irodalom

Emmerick Anna Katalin: A mi Urunk, Jézus Krisztus keserves kínszenvedése

Budapest, 2018
Lelkiségi irodalom

Erdő Péter: Naplójegyzetek Szent Pál évében

Budapest, 2009
Lelkiségi irodalom

Escrivá de Balaguer, Josemaría: Rózsafüzér

Fordító: Berkes Éva
Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom

Escrivá, Josemaría: Isten barátai. Homíliák

Fordító: Kiss B. Zsolt
Budapest, 2008
Lelkiségi irodalom

Escrivá, Josemaría: Keresztút

Fordító: Gömöri Zoltán
Budapest, 2010
Lelkiségi irodalom

Ewetz Friedbert (szerk.): Csak az Isten akarata legyen. Szent Arnold Janssen szavai

Fordító: Szántó János
Budapest, 2008
Lelkiségi irodalom

Fahsel, Helmut: Az Úr Jézus tanító útjainak térképei. Illusztráció Emmerick Anna Katalin Jézus tanító évei 1-3. kötetéhez

Budapest, 2017
Lelkiségi irodalom

Fejős Ottó: „Életünk” Vasárnapi gondolatok

Budapest, 2000
Lelkiségi irodalom

Fesquet, Henri: XXIII. János pápa virágoskertje. XXIII. János szellemes mondásai és a személyéről szóló anekdoták gyűjteménye

Fordító: Ikvay László
Budapest, 2014
Lelkiségi irodalom

Frossard, André: Van egy másik világ

Fordító: Puskely Mária
Budapest, 1994
Lelkiségi irodalom

Guardini, Romano: Az imádság iskolájában

Fordító: Nógrádiné Kelemen Katalin
Budapest, 1988
Lelkiségi irodalom

KBART