Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Lelkiségi irodalom

Ágoston Károly: Mária hű leánya. Kongregáció kalauz egyszersmind imakönyv minden kath. nő számára

Budapest, 1930
Lelkiségi irodalom

André Frossard: Van Isten találkoztam vele

Fordító: Puskely Mária
Budapest, 1991
Lelkiségi irodalom

Arnim, Achim von: Krisztus és a szerzetesek

Fordító: Várkonyi Jenő Fidél
Budapest, 1932
Lelkiségi irodalom

Assisi Szent Ferenc: Fioretti

Budapest, 1980
Lelkiségi irodalom

Balás Béla: Csillagösvényen. „Kicsi papoknak”, Gyulafehérvár 2008

Budapest, 2008
Lelkiségi irodalom

Balás Béla: Érintések. Gondolatok, kegyelmek, imák

Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom

Balás Béla: Túl a politikán. Történetek, gondolatok Betonba öntve

Budapest, 2021
Lelkiségi irodalom

Balás Béla: Utak. Emlékek, élmények Budapest-Kaposvár, 1975-2005

Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom

Balás Béla: Ünnepek

Budapest, 2005
Lelkiségi irodalom

Bálint József et al. (szerk.): Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatos könyve

Fordító: Bálint József et al.
Budapest, 1986
Lelkiségi irodalom

Balling, Adalbert Ludwig: A szeretet csendes. Hogyan tanulhatunk meg szeretni és örülni?

Fordító: T. Bori Zsuzsa
Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom

Bangha Béla S.J.: Az örök élet igéi 1.

Budapest, 1942
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Bangha Béla S.J.: Az örök élet igéi 2.

Budapest, 1942
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Bangha Béla S.J.: Az örök élet igéi 3.

Budapest, 1942
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Bangha Béla S.J.: Az örök élet igéi 4.

Budapest, 1942
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Bánk József: Életünk. Gondolatok könyve

Budapest, 1994
Lelkiségi irodalom

Bánk József: Igére vár a nép III. kötet: "C" év. Gondolatok és buzdítások vasárnapokra és ünnepekre

Budapest, 1989
Lelkiségi irodalom

Bánk József: Igére vár a nép. Gondolatok és buzdítások vasárnapokra és ünnepekre

Budapest, 1984
Lelkiségi irodalom

Bánk József: Jézus közelében

Budapest, 1981
Lelkiségi irodalom

Bánk József: Vasárnapok, ünnepnapok. Gondolatok és buzdítások az egyházi év vasárnapjaira és ünnepeire

Budapest, 1966
Lelkiségi irodalom

Baraczius József: A szentmise-áldozat - Népiratkák 323.

Budapest, 1918
Lelkiségi irodalom

Baráczius József: Kegyelem-novéna - Népiratkák 310.

Budapest, 1916
Lelkiségi irodalom

Baritz Sarolta Laura - Fülep Dániel (szerk.): Tanulmánygyűjtemény a környezettudatos gondolkodásához

Budapest, 2008
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Barsi Balázs - Hegedűs Kolos (szerk.): Étkezési imák. Asztali áldások családoknak, szemináriumoknak, szerzetesközösségeknek, lelkigyakorlatos házaknak

Budapest, 1991
Lelkiségi irodalom

Batchelor, Mary: Gyermekek Imádságai

Fordító: Lukácsi Huba - Schein Gábor
Budapest, 1991
Gyermek - ifjúsági irodalom, Lelkiségi irodalom

Báthory Nándorné: Asszonyi életművészet

Budapest, 1916
Lelkiségi irodalom

Beke Margit (szerk.): Boldog Meszlényi Zoltán Lajos válogatott kéziratai

Budapest, 2014
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Belèze, G.: Aranykönyv

Budapest, 1905
Erkölcsteológia, Lelkiségi irodalom

Belon Gellért: Bibliai elmélődések

Budapest, 1987
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Belon Gellért: Bibliai elmélődések. Összegyűjtött dolgozatok

Budapest, 1987
Lelkiségi irodalom

Belon Gellért: Ellesett pillanatok. Evangéliumi elmélkedések

Budapest, 1986
Lelkiségi irodalom

Belon Gellért: Imádkozzál. Elmélkedések gyakori imáinkról

Budapest, 1988
Lelkiségi irodalom

Belon Gellért: Jézus lelkülete

Budapest, 1984
Lelkiségi irodalom

Benedek (pápa), XVI.: A föld sója. Kereszténység és Katolikus Egyház az ezredfordulón

Fordító: Diós István
Budapest, 2005
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Beran Ferenc: Előttünk járnak. Vallomások a lelkipásztori élet küzdelmeiről és szépségeiről

Budapest, 2000
Lelkiségi irodalom

Beran Ferenc: Isten lábnyomai Angyalföldön

Budapest, 2009
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Beran Ferenc: Isten titkai Szűz Mária életében

Budapest, 2005
Lelkiségi irodalom

Beran Ferenc : Húsvét - Pünkösd. Elmélkedések a napi Evangéliumról

Budapest, 2021
Lelkiségi irodalom

Beran Ferenc - Lenhardt Vilmos: Az ember útja. Az Egyház társadalmi tanítása. Harmadik, bővített kiadás

Budapest, 2021
Lelkiségi irodalom

Bilkei Ferenc: A család könyve. Az evangélium, jámbor embereknek, tudód orvosok, tapasztalt nevelők útmutatásai a szép életre

Budapest, 1922
Lelkiségi irodalom

Bíró László: Osztatlan szívvel. A püspök atyával Karikó Éva beszélget hitről, szerelemről és hitvestársi szeretetről

Budapest, 2022
Család - Párkapcsolat, Életrajz, Lelkiségi irodalom

Blaskó Mária: Imádság és élet. Imák és tanítások hajadonok számára

Budapest, 1923
Lelkiségi irodalom

Boda László: A sátán. A nagy Kísértő a teológia, az élet és az irodalom szembesítésében

Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom, Magyar irodalom

Bogdán István: Res Ultimae, lex historiae. Egy historikus gondolatai a végső dolgokról

Budapest, 1999
Lelkiségi irodalom

Bolberitz Pál: Igazság vagy Szeretet?. Vasár- és ünnepnapi szentbeszédek a „C” liturgikus év szerint

Budapest, 2010
Lelkiségi irodalom

Bolberitz Pál: Tanúim lesztek. Vasár- és ünnepnapi szentbeszédek a „B” liturgikus év szerint

Budapest, 2008
Lelkiségi irodalom

Bolberitz Pál: Virrasszatok. Vasár- és ünnepnapi szentbeszédek az „A” liturgikus év szerint

Budapest, 2013
Lelkiségi irodalom

Bolberitz Pál - Szerdahelyi Csongor: Ember vezeti az embert Istenhez. Beszélgetés Bolberitz Pál professzorral

Budapest, 2019
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Bonavenura da Bagnorea: Szent Bonaventura misztikus művei. A lélek zarándokútja Istenbe. Élet fája. A hármas út, avagy a szeretet fellángolása. Beszélgetek a lelkemmel

Fordító: Barsi Balázs - Várnai Jakab
Budapest, 1991
Lelkiségi irodalom

Bonnefons A. S. J.: Az egyházi év megszentelése az Új Jézus imádásában és Szűz Mária tiszteletében

Budapest, 1910
Lelkiségi irodalom

KBART