Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Lelkiségi irodalom

Diós István(szerk.): Ily színes a mi hitünk

Fordító: Várhidy Gyula
Budapest, 1992
Lelkiségi irodalom

Dombi Márk: Szent Gertrúd az isteni szeretet követe

Budapest, 1939
Lelkiségi irodalom

Emmerick Anna Katalin: Jézus tanító évei 3.

Budapest, 2017
Lelkiségi irodalom

Emmerick Anna Katalin: A mi Urunk, Jézus Krisztus keserves kínszenvedése

Budapest, 2018
Lelkiségi irodalom

Erdey Ferenc: Engeszteljünk rózsafüzérrel!. Elmélkedések

Budapest, 1944
Lelkiségi irodalom

Erdő Péter: Naplójegyzetek Szent Pál évében

Budapest, 2009
Lelkiségi irodalom

Escrivá de Balaguer, Josemaría: Rózsafüzér

Fordító: Berkes Éva
Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom

Escrivá, Josemaría: Isten barátai. Homíliák

Fordító: Kiss B. Zsolt
Budapest, 2008
Lelkiségi irodalom

Escrivá, Josemaría: Keresztút

Fordító: Gömöri Zoltán
Budapest, 2010
Lelkiségi irodalom

Escrivá, Josemaría: Út

Budapest, 2002
Lelkiségi irodalom

Ewetz Friedbert (szerk.): Csak az Isten akarata legyen. Szent Arnold Janssen szavai

Fordító: Szántó János
Budapest, 2008
Lelkiségi irodalom

Fahsel, Helmut: Az Úr Jézus tanító útjainak térképei. Illusztráció Emmerick Anna Katalin Jézus tanító évei 1-3. kötetéhez

Budapest, 2017
Lelkiségi irodalom

Faigel Pál: Az Ur olvasója

Budapest, 1857
Lelkiségi irodalom

Fejős Ottó: „Életünk” Vasárnapi gondolatok

Budapest, 2000
Lelkiségi irodalom

Fekete Antal: Keresztneveink, védőszentjeink

Budapest, 1995
Kézikönyv, Lelkiségi irodalom

Fesquet, Henri: XXIII. János pápa virágoskertje. XXIII. János szellemes mondásai és a személyéről szóló anekdoták gyűjteménye

Fordító: Ikvay László
Budapest, 2014
Lelkiségi irodalom

Fonyó Pál Gyula: Egyházi szentbeszéd. Porciunkula ünnepére

Budapest, 1905
Lelkiségi irodalom

Frossard, André: Van egy másik világ

Fordító: Puskely Mária
Budapest, 1994
Lelkiségi irodalom

Giesswein Sándor: A kereszténység Magyarország éltető ereje. Szentbeszéd, melyet 1919. évi augusztus 20-án, Szent István ünnepén, a Győri Székesegyházban mondott Dr. Giesswein Sándor

Budapest, 1919
Lelkiségi irodalom

Goffine Lénárt - Steck Xav. Ferencz: Goffine Lénárt Katholikus oktató és épületes könyve. Rövid értelmezése a vasárnapi és ünnepi leczkéknek és evangéliumoknak, ezekből levont hit- és erkölcsi tanításokkal és az egyházi szertartások magyarázatával, továbbá a szentmiséről szóló oktatással

Budapest, 1896
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Grynaeus Alajos: Mennyei korona. A besnyői Bold. Szűz Mária csud. Képszobrához bucsút járók ájtatossága

Budapest, 1856
Lelkiségi irodalom

Guardini, Romano: Az imádság iskolájában

Fordító: Nógrádiné Kelemen Katalin
Budapest, 1988
Lelkiségi irodalom

Guardini, Romano: Levelek az önnevelésről

Budapest, 1992
Lelkiségi irodalom

Guardini, Romano: Az Úr Krisztus

Fordító: Márton Áron
Budapest, 2006
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Gyorgyovich Miklós - Vigyázó Gabriella (szerk.): Imaórák a nemzet lelki megújulásért

Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom

Győrffy János et al.: Harmadik olvasókönyv. A katholikus népiskolák harmadik osztálya számára. Az új tanítástervhez átdolgozva

Budapest, 1918
Hittankönyv, Lelkiségi irodalom, Tankönyv

György Attila: A szeretet üzenete. Példák és gondolatok a vasárnapi evangéliumokhoz, „A” év

Budapest, 1998
Lelkiségi irodalom

György Attila: Üdvözlégy oltáriszentség. Elmélkedések

Budapest, 1991
Lelkiségi irodalom

György Attila: Vasárnapi kenyér „A” év

Budapest, 1981
Lelkiségi irodalom

György Attila: Vasárnapi kenyér „B” év

Budapest, 1982
Lelkiségi irodalom

Gyulai Endre: Ámentől ámenig. Tudatos bekapcsolódás a szentmisébe

Budapest, 2010
Lelkiségi irodalom, Liturgia - Zene

Hagenkord, Bernd: fiatalok@isten

Fordító: Paulik Péter
Budapest, 2008
Gyermek - ifjúsági irodalom, Lelkiségi irodalom

Halász Piusz: Az egyház ereje. A papi és a szerzetesi lelkiségről

Budapest, 2016
Lelkiségi irodalom

Hetényi Gyula: Krisztus világossága

Budapest, 1940
Lelkiségi irodalom

Hetényi Gyula: Lelkek a viharban

Budapest, 1947
Lelkiségi irodalom

Hildebrand, Dietrich von: Átalakulásunk Krisztusban

Fordító: Kisberk Gizella
Budapest, 1991
Lelkiségi irodalom

Hollai Antal: Szemlélni és befogadni. Gondolatok a Jelenések könyvéből

Budapest, 2017
Biblia - Biblikum, Lelkiségi irodalom

Jakubinyi György: Hirdesd az igét!. Gondolatok a vasárnapi és ünnepnapi szentírási szakaszokhoz

Budapest, 2005
Lelkiségi irodalom

Janda, Jozef N.: Hrdinská Láska a či neslobodno luhať. Krátke deje z doby prenasledovania krest'anov

Budapest, 1907
Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom

János Pál pápa, II.: Az emberi szív. Elmélkedések a Hegyi Beszéd alapján

Fordító: Nemessányi Lászlóné
Bécs - Budapest, 1998
Lelkiségi irodalom

János Pál pápa, II.: Legyetek egyek! II. János Pál pápa lelkipásztori látogatása Ukrajnában. 2001. június 23-27.

Fordító: Diós István
Budapest, 2001
Lelkiségi irodalom

János Pál pápa, II.: Szeressétek egymást!. II. János Pál pápa lelkipásztori látogatása Kazahsztánban és Örményországban, 2001. szeptember 22-27.

Fordító: Diós István
Budapest, 2001
Lelkiségi irodalom

Jelenits István: Betű és lélek

Budapest, 1978
Lelkiségi irodalom

Jelenits István: Betű és lélek. 2. javított, bővített kiadás

Budapest, 1994
Lelkiségi irodalom

Jeszenszky Zsigmond: Mária énekel

Budapest, 2005
Lelkiségi irodalom

Károlyi Ignác: Igazi élet

Budapest, 1908
Lelkiségi irodalom

Kecskés Pál: Szent Ágoston breviárium

Fordító: Kecskés Pál
Budapest, 1960
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom, Patrisztika

Kecskés Pál (szerk.): A lelki élet mesterei írásaiból

Budapest, 1963
Lelkiségi irodalom

Kele Pál - Bán Endre: Találkozás Istennel Krisztusban. Elmélkedések az imáról és a lelkiéletről

Budapest, 1973
Lelkiségi irodalom

Kempis Tamás: Isten felé. Kis rózsakert

Fordító: Sarbak Gábor
Budapest, 2016
Lelkiségi irodalom

KBART