Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Lelkiségi irodalom

Carlo Maria Martini: Néhány évvel később. Lelkigyakorlatos elmélkedések a papi szolgálatról

Budapest, 2022
Lelkiségi irodalom

Carol Watson: Az én kis karácsonyi könyveim - A napkeleti bölcsek látogatása

Fordító: Hevér Zoltán
Budapest, 1993
Gyermek - ifjúsági irodalom, Lelkiségi irodalom

Carol Watson: Az én kis karácsonyi könyveim - A pásztorok története

Fordító: Hevér Zoltán
Budapest, 1993
Gyermek - ifjúsági irodalom, Lelkiségi irodalom

Carol Watson: Az én kis karácsonyi könyveim - Az újszülött Jézus

Fordító: Hevér Zoltán
Budapest, 1993
Gyermek - ifjúsági irodalom, Lelkiségi irodalom

Carol Watson: Az én kis karácsonyi könyveim - Mária, József és az angyal

Fordító: Hevér Zoltán
Budapest, 1993
Gyermek - ifjúsági irodalom, Lelkiségi irodalom

Carretto, Carlo: Kerestem és megtaláltam. Tapasztalatom Istenről és az egyházról

Fordító: Klemencz Zsuzsanna et al.
Budapest, 2000
Lelkiségi irodalom

Casel, Odo: Az Egyház misztériuma. A megváltottak közössége Jézus Krisztusban. Összegyűjtött írások

Fordító: Nádasi Alfonz
Budapest, 2014
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Castro, Regis - Castro, Maisa: A szabadulás rózsafüzére. „Ha tehát a fiú szabaddá tesz benneteket, akkor valóban szabadok lesztek.” (Jn 8,36)

Fordító: Hamar László
Budapest, 2005
Lelkiségi irodalom

Czapik Gyula: Áldjuk az Urat!

Budapest, 1962
Lelkiségi irodalom

Czapik Gyula (szerk.): Áldjuk az Urat! Ima- és énekeskönyv a katolikus hívek számára

Budapest, 1967
Lelkiségi irodalom

Czapik Gyula (szerk.): Ima- és énekeskönyv. A katholikus hívek számára

Budapest, 1954
Lelkiségi irodalom

Csekó, Gabriel (szerk.): Egri kis katekizmus katholikus gyermekek számára

Budapest, 1912
Hittankönyv, Lelkiségi irodalom

Cséplő István (szerk.): A béke imádságos könyve megemlékezéssel az elesett hősökről

Budapest, 1918
Lelkiségi irodalom

Cserey Farkas: Loretói Litánia

Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom

Cserháti Ferenc: Szentlecke kísérő. Homíliák a vasárnapi szentleckék A-B-C sorozata alapján

Budapest, 2004
Lelkiségi irodalom

Cserháti Ferenc: Szívélyes lelkipásztori üdvözlettel

Budapest, 2000
Lelkiségi irodalom

Cserháti József: Jézus Krisztus a testvérünk

Budapest, 1980
Lelkiségi irodalom

Cserháti József: Másokért élünk

Budapest, 1985
Lelkiségi irodalom

Cserháti József: Mindennap együtt az Úrral B év

Budapest, 1978
Lelkiségi irodalom

Cserháti József: Mindennap együtt az Úrral. Liturgikus szövegek és elmélkedések

Budapest, 1977
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Cserháti József: Mindennap együtt az Úrral. Liturgikus szövegek és elmélkedések. C év

Budapest, 1976
Lelkiségi irodalom

Cserháti József: Mindennapi kenyér. Idézetek a napi evangéliumból, gondolatok és imádságok az 1974. év minden napjára

Budapest, 1974
Lelkiségi irodalom

Cserháti József: Találkozás Istennel

Budapest, 1981
Lelkiségi irodalom

Cserháti József (szerk.): Találkozás Istennel. I. Isten a mennyei Atyánk

Budapest, 1980
Lelkiségi irodalom

Csermák Kálmán (szerk.): A családi élet és szemelvények a schönstatti családmozgalom lelkiségéből és gyakorlatából

Budapest, 1991
Lelkiségi irodalom

Csókay András: Idegsebészet és hétköznapi misztika. „Jól látod, Apu!”

Budapest, 2018
Lelkiségi irodalom

Csoklich, Fritz: A Szentatya Ausztriában

Fordító: Kiss László - Komáromi Attila - Rosdy Pál
Budapest, 1988
Lelkiségi irodalom

Csordás Eörs et al.: Miles Christi. Rendi ima- és énekeskönyv

Budapest, 2022
Lelkiségi irodalom, Liturgia - Zene

Csőgl János: Tedd magad igaz emberré. Életünk problémái a mai irodalom tükrében

Budapest, 1988
Lelkiségi irodalom

Dabóci Mária - Fila Béla - Fila Lajos (szerk.): Horváth Sándor O. P emlékkönyve. Örök eszmék Aquinói Szent Tamásnál

Budapest, 1985
Filozófia, Lelkiségi irodalom

Daubner, Alojz: Mesiac Božského srdca ježišovho

Budapest, 1908
Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom

Desdouits, M.: Az ember és a teremtés. vagy a végokok elmélete a mindenségben

Budapest, 1853
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Diat, Nicolas: Esteledik, a Nap már lemenőben

Fordító: Barsi Balázs
Budapest, 2019
Lelkiségi irodalom

Dienes Valéria: Hajnalvárás

Budapest, 1983
Lelkiségi irodalom

Dienes Valéria: Miénk az idő

Budapest, 1983
Lelkiségi irodalom

Diós István: Napi kenyerünk. Hamvazószerdától Nagypéntekig

Budapest, 2002
Lelkiségi irodalom

Diós István (szerk.): XVI. Benedek pápa látogatása Lengyelországban, 2006. május 25-28.

Fordító: Diós István
Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom

Diós István et al. (szerk.): A búcsúk imakönyve

Budapest, 1984
Lelkiségi irodalom

Diós István(szerk.): Ily színes a mi hitünk

Fordító: Várhidy Gyula
Budapest, 1992
Lelkiségi irodalom

Dombi Márk: Szent Gertrúd az isteni szeretet követe

Budapest, 1939
Lelkiségi irodalom

Dupanloup Bódog: A mi Urunk Jézus Krisztus élete / Dupanloup

Fordító: Ruschek Antal
Budapest, 1895
Lelkiségi irodalom

Edward Sri: Úton Máriával. Bibliai utazás Názárettől a keresztig

Fordító: Ailer Gellért
Budapest, 2022
Lelkiségi irodalom

Elmer István (szerk.): Hogy a lámpatartóra tegyék. Fekete Károly református püspök, Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek, Palánki Ferenc római katolikus megyéspüspök húsvéti üzenetéről

Budapest, 2019
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Emmerick Anna Katalin: A mi Urunk, Jézus Krisztus keserves kínszenvedése

Budapest, 2018
Lelkiségi irodalom

Emmerick Anna Katalin: Jézus tanító évei 3.

Budapest, 2017
Lelkiségi irodalom

Erasmus, Rotterdamus Desiderius: Krisztus fegyverzetében. avagy az üdvösségre vezető élet szabályainak kalauza

Fordító: Babics Zsófia
Budapest, 2000
Lelkiségi irodalom

Erdey Ferenc: Apostolok iskolája. Emlékedések apostoli lelkeknek. I. Apostoli hivatás

Budapest, 1947
Lelkiségi irodalom

Erdey Ferenc: Elmélkedések könyve I. kötet. Istennek élő lelkek számára

Budapest, 1943
Lelkiségi irodalom

Erdey Ferenc: Engeszteljünk rózsafüzérrel!. Elmélkedések

Budapest, 1944
Lelkiségi irodalom

Erdő Péter: Beszélgetések a hitvallásról és a tízparancsolatról

Budapest, 2021
Lelkiségi irodalom

KBART