Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Lelkiségi irodalom

Erdő Péter: Beszélgetések az imádságról és a szentségekről

Budapest, 2021
Lelkiségi irodalom

Erdő Péter: Naplójegyzetek a Papság évében

Budapest, 2010
Lelkiségi irodalom

Erdő Péter: Naplójegyzetek Szent Pál évében

Budapest, 2009
Lelkiségi irodalom

Erdősi Károly: Szociális vezérkönyv. Katholikus legény-, ifjusági- és munkásegyesületek alakítására és vezetésére

Budapest, 1904
Lelkiségi irodalom

Erndrődy László: Lourdesi jegyzetek

Budapest, 1942
Lelkiségi irodalom

Escrivá de Balaguer, Josemaría: Rózsafüzér

Fordító: Berkes Éva
Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom

Escrivá, Josemaría: Isten barátai. Homíliák

Fordító: Kiss B. Zsolt
Budapest, 2008
Lelkiségi irodalom

Escrivá, Josemaría: Keresztút

Fordító: Gömöri Zoltán
Budapest, 2010
Lelkiségi irodalom

Escrivá, Josemaría: Út

Budapest, 2002
Lelkiségi irodalom

Ewetz Friedbert (szerk.): Csak az Isten akarata legyen. Szent Arnold Janssen szavai

Fordító: Szántó János
Budapest, 2008
Lelkiségi irodalom

Eymard, P. Julian: Az isteni nagy szentség

Fordító: Scheffer János
Budapest, 1931
Lelkiségi irodalom

Fábry Kornél - Bors Katalin (szerk.): Fakultációk

Budapest, 2022
Jog - Társadalomtudomány, Lelkiségi irodalom

Fábry Kornél - Bors Katalin (szerk.): Sessioni

Budapest, 2022
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány, Lelkiségi irodalom

Fábry Kornél - Bors Katalin (szerk.): Simposio Teologico

Budapest, 2022
Egyéb teológia, Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom

Fábry Kornél - Bors Katalin (szerk.): Teológiai szimpózium

Budapest, 2022
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Fábry Kornél (szerk.): Catechesi, testimonianze, omelie, discorsi

Budapest, 2022
Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom

Fábry Kornél (szerk.): Katekézisek, tanúségtételek, prédikációk, köszöntők

Budapest, 2022
Lelkiségi irodalom

Fahsel, Helmut: Az Úr Jézus tanító útjainak térképei. Illusztráció Emmerick Anna Katalin Jézus tanító évei 1-3. kötetéhez

Budapest, 2017
Lelkiségi irodalom

Faigel Pál: Az Ur olvasója

Budapest, 1857
Lelkiségi irodalom

Fehér Mátyás: Árpádházi Szent Margit lelke

Budapest, 1944
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Fejős Ottó: „Életünk” Vasárnapi gondolatok

Budapest, 2000
Lelkiségi irodalom

Fekete Antal: Keresztneveink, védőszentjeink

Budapest, 1995
Kézikönyv, Lelkiségi irodalom

Ferenc pápa: Christ is our future! The speeches of His Holiness Pope Francis during his apostolic visit to Hungary. Krisztus a jövőnk! Őszentsége Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatásán elmondott beszédei négy nyelven

Budapest, 2023
Egyéb teológia, Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom, Open access

Ferenc pápa: Fratelli tutti. Ferenc pápa mindnyájan testvérek kezdetű enciklikája

Fordító: Diós István
Budapest, 2021
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Ferenc pápa: Imádság. Az új élet lélegzése

Fordító: Tőzsér Endre
Budapest, 2021
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Fesquet, Henri: XXIII. János pápa virágoskertje. XXIII. János szellemes mondásai és a személyéről szóló anekdoták gyűjteménye

Fordító: Ikvay László
Budapest, 2014
Lelkiségi irodalom

Fisch, Robert O.: Sötétségből világosságba. Gondolatok az életről, a szabadságról és a boldogság kereséséről

Fordító: Bozsik Rozália et al.
Budapest, 2012
Lelkiségi irodalom, Világirodalom

Fonyó Pál Gyula: Egyházi szentbeszéd. Porciunkula ünnepére

Budapest, 1905
Lelkiségi irodalom

Frayese, G.: Szerzetes katekizmus

Budapest, 1913
Lelkiségi irodalom

Frielingsdorf, Karl: Istenképek. Ahogy beteggé tesznek - és ahogy gyógyítanak

Fordító: Tringer László
Budapest, 2019
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Frossard, André: Ne féljetek! André Frossard és II. János Pál pápa párbeszéde

Fordító: Pápai Lajos et al.
Budapest, 1986
Lelkiségi irodalom

Frossard, André: Van egy másik világ

Fordító: Puskely Mária
Budapest, 1994
Lelkiségi irodalom

Fülöpp István: Az Élő Rózsafüzér Társulat kézikönyve a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére és a lelkek üdvére

Budapest, 1911
Lelkiségi irodalom

Gál Ferenc: Katolikus hittételek

Budapest, 1960
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Gál Ferenc: Úton a teljesség felé

Budapest, 1977
Lelkiségi irodalom

Galambos Ferenc (összeáll.): Neuer Rosengarten der ewigen Liebe. Eine Sammlung von Gebeten und Liedern für das christkatholische Volk

Budapest, 1959
Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom

Giesswein Sándor: A kereszténység Magyarország éltető ereje. Szentbeszéd, melyet 1919. évi augusztus 20-án, Szent István ünnepén, a Győri Székesegyházban mondott Dr. Giesswein Sándor

Budapest, 1919
Lelkiségi irodalom

Giesswein Sándor: Világegyetem és a lélek világa

Budapest, 1913
Lelkiségi irodalom

Giussani, Luigi: Lehet így élni? A keresztény lét szokatlan megközelítése. 3. A szeretet

Fordító: Domokos György
Budapest, 2009
Lelkiségi irodalom

Godefried, Henrik: A lélek hazája. Időre és örökkévalóságra szóló keresztény életbölcsesség

Fordító: Budapesti Növendékpapság Magyar Egyházirod. Iskolája
Budapest, 1925
Lelkiségi irodalom

Goffine Lénárt - Steck Xav. Ferencz: Goffine Lénárt Katholikus oktató és épületes könyve. Rövid értelmezése a vasárnapi és ünnepi leczkéknek és evangéliumoknak, ezekből levont hit- és erkölcsi tanításokkal és az egyházi szertartások magyarázatával, továbbá a szentmiséről szóló oktatással

Budapest, 1896
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Golen Károly (szerk.): Út az Ómega felé. Válogatás Teilhard de Chardin műveiből

Fordító: P. Rezek Román
Budapest, 1980
Filozófia, Lelkiségi irodalom

Gräf, Richard P.: Igen, Atyám! Mindennapi életünk Istenben

Fordító: Kertész Kálmán
Budapest, 1939
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Grynaeus Alajos: Mennyei korona. A besnyői Bold. Szűz Mária csud. Képszobrához bucsút járók ájtatossága

Budapest, 1856
Lelkiségi irodalom

Guardini, Romano: Az imádság iskolájában

Fordító: Nógrádiné Kelemen Katalin
Budapest, 1988
Lelkiségi irodalom

Guardini, Romano: Az Úr Krisztus

Fordító: Márton Áron
Budapest, 2006
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Guardini, Romano: Az Úr. Elmélkedések Jézus Krisztus személyéről és életéről

Fordító: Csanád Béla
Budapest, 1986
Lelkiségi irodalom

Guardini, Romano: Levelek az önnevelésről

Budapest, 1992
Lelkiségi irodalom

Guardini, Romano: Örökmécs. A liturgia világa

Fordító: Halamka Gyula
Budapest, 2000
Lelkiségi irodalom

Gyorgyovich Miklós - Vigyázó Gabriella (szerk.): Imaórák a nemzet lelki megújulásért

Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom

KBART