Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Lelkiségi irodalom

Kempis Tamás: Mária követése

Fordító: Paulik Péter
Budapest, 2007
Lelkiségi irodalom

Keppler Vilmos: Több örömet. Húsvéti üdvözlet

Fordító: Némethy Ernő
Budapest, 1911
Lelkiségi irodalom

Keresztes Szilárd: Az én Bibliám – Homíliák. A lélek mélységei

Budapest, 2018
Lelkiségi irodalom

Keresztes Szilárd: Az én Bibliám – Homíliák. Eucharisztia – Jubileumok

Budapest, 2019
Lelkiségi irodalom

Keresztes Szilárd: Az én Bibliám – Homíliák. Karácsony – Vízkereszt

Budapest, 2014
Lelkiségi irodalom

Keresztes Szilárd: Az én Bibliám - Homíliák. Máriapócs - Boldogságok

Budapest, 2015
Lelkiségi irodalom

Keresztes Szilárd: Az én Bibliám – Homíliák. Testvéreim szolgálata

Budapest, 2017
Lelkiségi irodalom

Kerny Géza (szerk.): Temetési könyv. Imák gyűjteménye

Budapest, 1968
Lelkiségi irodalom

Kindelmann Győző (szerk.): Áraszd ránk irgalmadat. Imák az irgalmasság jubileumi szentévére

Budapest, 2016
Lelkiségi irodalom

Kindelmann Győző (szerk.): Boldogasszony Anyánk. Kétezer év legszebb Mária-imái

Budapest, 2017
Lelkiségi irodalom

Kindelmann Győző (szerk.): Híd az égbe. A világ legsezbb imái

Budapest, 2005
Lelkiségi irodalom, Magyar irodalom

Kindelmann Győző (szerk.): Himnusz az élethez. Életútravaló fiataloknak

Budapest, 2016
Lelkiségi irodalom

Kindelmann Győző (szerk.): Isten, hazánkért térdelünk elődbe. Könyörgő és engesztelő imák a nemzeti imaévre

Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom

Kindelmann Győző (szerk.): Ízleljétek és lássátok. Az oltáriszentség imakönyve

Budapest, 2004
Lelkiségi irodalom

Kindelmann Győző (szerk.): Kérjétek az aratás Urát! Imakönyv papoknak, papságra készülőknek és értük imádkozó híveknek

Budapest, 2009
Lelkiségi irodalom

Kindelmann Győző(szerk.): A szentek kincsesháza. Szentek és Boldogok imái az év minden napjára

Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom

Kindelmann Győző(szerk.): Tiszták, hősök, szentek. A magyar nemzet legszebb imái

Budapest, 2005
Lelkiségi irodalom, Magyar irodalom

Király Ilona: Árpád-házi Szent Margit és a sziget

Budapest, 1979
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Kiss Albin: Szent Ágoston De Civitate Dei művének méltatása

Budapest, 1930
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Kiss János (szerk.): Imádkozzunk! Imádságos és énekeskönyv katholikus hivők számára

Budapest, 1924
Lelkiségi irodalom

Kívés Zoltán (szerk.): Induljatok áldásommal! Útravaló fiataloknak

Budapest, 2014
Gyermek - ifjúsági irodalom, Lelkiségi irodalom

Klug Ignác: Vasárnapi könyv

Fordító: Bilkei Ferenc
Budapest, 1924
Lelkiségi irodalom

Koroncz László - Zsédely Gyula: Miért kereszteltetem meg gyermekeimet?

Budapest, 1991
Lelkiségi irodalom

Koroncz László - Zsédely Gyula (szerk.): Vasárnapi könyvünk. Homiliák, elmélkedések és olvasmányok a vasár- és ünnepnapi evangéliumszakaszok alapján

Budapest, 1985
Lelkiségi irodalom

Kovács Gábor: Mágia és Hit

Budapest, 2009
Lelkiségi irodalom

Kránicz Mihály (szerk.): Az Isten Szeretet. Adventi útikönyv Ferenc pápával az Irgalmasság évében

Budapest, 2015
Lelkiségi irodalom

Kránitz Mihály: Hidak a vallások felé. Kihívások egy új vallási kapcsolatrendszer előtt

Budapest, 2014
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Kránitz Mihály: Maga az Isten jön el. Adventi útikönyv - Ferenc pápa gondolataival - Fésűs Éva verseivel

Budapest, 2017
Lelkiségi irodalom

Kránitz Mihály: Nézd, a te Megváltód!. Adventi útikönyv - Ferenc pápa gondolataival - Nagy Gáspár verseivel

Budapest, 2016
Lelkiségi irodalom

Kriston Endre: Aggódó lélekkel…

Budapest, 1916
Lelkiségi irodalom

Leclerc, P. Eloi O. F. M.: Egy szegény ember bölcsessége

Fordító: Barsi Balázs O. F. M.
Budapest, 1985
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Lelovics Lipót (szerk.): Szent Tamás Breviárium

Fordító: Lelovics Lipót
Budapest, 1968
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Leóczky Gyula Donát: Hogy életük legyen. Elmélkedések

Budapest, 1996
Lelkiségi irodalom

Lepold Antal (szerk.): Szalézi Szent Ferenc válogatott levelei

Budapest, 1924
Lelkiségi irodalom

Liguori Szent Alfonz: Jézus Krisztus iránt való szeretet gyakorlása

Fordító: Dombi Márk
Budapest, 1922
Lelkiségi irodalom

Liguori Szent Alfonz: Jézus Krisztus iránt való szeretet gyakorlása. 2., javított kiadás

Fordító: Dombi Márk
Budapest, 1943
Lelkiségi irodalom

Longo, Boldog Bartolo: A rózsafüzér tizenöt szombatja. Elmélkedések és imádságok a Rózsfüzér Kiráynőjéhez

Fordító: Diós István
Budapest, 2010
Lelkiségi irodalom

Lublich, Chiara: Miért hagytál el engem? A fájdalom az egység lelkiségében

Fordító: Rácz Ilona - Barlay Tamás
Budapest, 1998
Lelkiségi irodalom

Lukács László (szerk.): A csend szava. Válogatás Thomas Merton műveiből

Fordító: Lukács László
Budapest, 2001
Lelkiségi irodalom

Macajone, M. Alessandra (szerk.): Szent Ágoston regulája. Egy szív, egy lélek

Fordító: Puskely Mária Kordia
Budapest, 1992
Lelkiségi irodalom

Mácz István: Kísértés a jóra. Etikai olvasókönyv

Budapest, 1993
Etika - Bioetika, Lelkiségi irodalom

Mácz István: Láttam a lelket

Budapest, 1998
Lelkiségi irodalom

Mácz István: Megmentett mondatok

Budapest, 2005
Lelkiségi irodalom

Mácz István: Merjünk boldogok lenni!

Budapest, 2009
Lelkiségi irodalom

Mácz István: Öröm és ünnep

Budapest, 2000
Lelkiségi irodalom

Mácz István: Suttogások és kiáltások. Halhatatlanságunkért

Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom

Mácz István (szerk.): Szép az Isten. Gondolatok, vallomások, imádságok

Budapest, 1999
Lelkiségi irodalom

Maczki Valér: A pusztában kiáltónak szava

Budapest, 1909
Lelkiségi irodalom

Maddalena, P. Gabriele Di S. M.: Benső végtelen. Elmélkedések a benső életről az év minden napjára

Fordító: Puskely Mária
Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom

Magyar Ferenc - Kele Pál - Márton Dénes: Csendes órák. Olvasmányok, költemények és imák az egyházi év ünnepköreihez

Budapest, 1975
Lelkiségi irodalom

KBART