Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Kultúra és terror. A társadalmi kérdés

Budapest, 1927
Jog - Társadalomtudomány, Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Magasságok felé

Budapest, 1928
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Sion hegyén

Budapest, 1929
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Soliloquia 1.

Budapest, 1929
Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Soliloquia 2. - Élet kenyere

Budapest, 1929
Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Új elmélkedések

Budapest, 1929
Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Az Úr házáért

Budapest, 1929
Egyháztörténelem, Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Utak és állomások. Utirajzok és -naplók

Budapest, 1928
Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Ünnepnapok. Emlékezések

Budapest, 1927
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Világosság a sötétségben. Pásztorlevelek

Budapest, 1928
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Puskely Mária: Akik hittek a szeretetben

Budapest, 1979
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Puskely Mária: Játszani jó

Budapest, 2009
Lelkiségi irodalom

Quadrupani, P.: Lelki útmutató

Fordító: Stirling János
Budapest, 1994
Lelkiségi irodalom

Quadrupani, P.: Útmutatás jámbor lelkek számára. A lelki életben való kételyek megoldására

Fordító: Babura László
Budapest, 1923
Lelkiségi irodalom

Quoist, Michel: Így élni jó. Elmélkedések az élet művészetéről- mai keresztényeknek

Fordító: Horváth Mária
Budapest, 2018
Lelkiségi irodalom

Quoist, Michel: Itt vagyok, Uram!

Fordító: Somogyi B. Gergő
Budapest, 1991
Lelkiségi irodalom

Quoist, Michel: Jézus Krisztus randevút adott nekem

Fordító: Mácz Lea
Budapest, 2008
Gyermek - ifjúsági irodalom, Lelkiségi irodalom

Radó Polikárp - Meszlényi Antal - Sík Sándor: Magyarországi Szent Erzsébet 750 éve született. Három elmélkedés Árpádházi Szent Erzsébetről

Budapest, 1957
Lelkiségi irodalom

Rákóczi Ferenc: II. Rákóczi Ferenc fohászai

Fordító: Csóka Gáspár - Déri Balázs
Budapest, 2001
Lelkiségi irodalom

Rédly Elemér: Isten kegyelméből. Emlékeimből

Budapest, 2014
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Regnier A.: Szent Márton élete

Fordító: Rogács Ferenc
Budapest, 1913
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Regőczi István: Isten vándora a szeretetről

Budapest, 2001
Lelkiségi irodalom

Reviczky Aladár C.M.: Mindennapi lelki kenyér. Krisztus testének és vérének gyakori vétele című munka második bővített kiadása

Budapest, 1910
Lelkiségi irodalom

Reviczky, Aladár: Nauky a modlitby

Budapest, 1916
Lelkiségi irodalom

Ring, Kenneth: A halált átélni - az életet megnyerni. Ismeretek és tapasztalatok olyan emberektől, akik a halál küszöbére kerültek, de túlélték azt

Fordító: Benkovics László
Budapest, 1990
Lelkiségi irodalom

Rousselot Péter - Huby József - Brou Sándor - Grandmaison Léoncius: Krisztus és az Egyház

Fordító: Bagaméri József S.J.
Budapest, 1940
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Rózsa Huba: Úton a Beteljesedéshez „A” év. Magyarázatok az „A” liturgikus év olvasmányaihoz

Budapest, 2016
Lelkiségi irodalom

Rózsa Huba: Úton a Beteljesedéshez „B” év. Magyarázatok az „B” liturgikus év olvasmányaihoz

Budapest, 2017
Lelkiségi irodalom

Rózsa Huba: Úton a Mesterrel. Magyarázatok az „A” liturgikus év evangéliumaihoz

Budapest, 2010
Biblia - Biblikum, Lelkiségi irodalom

Rózsa Huba: Úton a Mesterrel. Magyarázatok az „C” év evangéliumaihoz

Budapest, 2009
Biblia - Biblikum, Lelkiségi irodalom

Salacz Gábor: Newman – Brevárium

Fordító: Salacz Gábor
Budapest, 1961
Lelkiségi irodalom

Sarah, Robert bíboros: A csönd ereje a zaj diktatúrájával szemben

Fordító: Barsi Balázs
Budapest, 2018
Lelkiségi irodalom

Seregély István: Jézus Krisztus az élet és a szentség forrása. Ádventi és karácsonyi gondolatok évtizedek igehirdetésében

Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom

Seregély István: Jézus Krisztus az élet és szentség forrása II. Nagyböjti gondolatok évtizedek igehirdetésében

Budapest, 2009
Lelkiségi irodalom

Seregély István: Jézus Krisztus az élet és szentség forrása III. Húsvéti gondolatok évtizedek igehirdetésében

Budapest, 2009
Lelkiségi irodalom

Seregély István: Jézus Krisztus keresztútja

Budapest, 2010
Lelkiségi irodalom

Seregély István: Nevelnek a szentek

Budapest, 2005
Lelkiségi irodalom

Seregély István: Szűz Mária levelei. Elmélkedések a Rózsafüzér titkairól

Budapest, 2007
Lelkiségi irodalom

Sillye Jenő: Hazám útjain

Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom

Simon Árkád: Krisztus a te példaképed!. Szentbeszédek az ifjúság számára

Budapest, 1940
Gyermek - ifjúsági irodalom, Lelkiségi irodalom

Sipos István: A szent év

Budapest, 1925
Lelkiségi irodalom

Stadler Frieda: Újrafoglalt régi gyöngyök

Budapest, 1940
Lelkiségi irodalom

Stoeger, Franz Xaver (szerk.): Oratio Dominika Polyglotta singularum linguarum characteribus expressa et delineationibus. Az Úr imádsága több nyelven

Budapest, 1991
Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom, Művészet - Kultúra

Stolz Albán - Meineke Júlis - Mayer Gyula (szerk.): Végzet és gondviselés. Levelezés Stolz Albánnal

Fordító: Tabódy Jenőné, özv.
Ungvár – New York, 1912
Lelkiségi irodalom

Süle András: Magyar keresztút

Budapest, 1996
Lelkiségi irodalom

Süle András: Te vagy földi éltünk Vezércsillaga

Budapest, 1997
Lelkiségi irodalom

Süllei László - Erdő Zsuzsa - Tóth János Csaba - Míg Balázs - Zubrecki Judit - Szászvári Gabriella (szerk.): Az engesztelés éve 2006. Imaév a nemzet lelki megújulásáért

Budapest, 2007
Lelkiségi irodalom

Szabó Ferenc - Bartók Tibor (szerk.): Jezsuiták Szent Ignác nyomdokain. Hármas jezsuita jubileum

Budapest, 2006
Egyháztörténelem, Lelkiségi irodalom

Szalai János: Igehirdetés és liturgia

Budapest, 1970
Lelkiségi irodalom, Liturgia - Zene

Szalai János: Igehirdetés és Liturgia 2.

Budapest, 1970
Lelkiségi irodalom, Liturgia - Zene

KBART