Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Lelkiségi irodalom

Lengyel Antal (szerk.): Házasság előtt

Budapest, 1972
Család - Párkapcsolat, Lelkiségi irodalom

Leóczky Gyula Donát: Hogy életük legyen. Elmélkedések

Budapest, 1996
Lelkiségi irodalom

Lepold Antal (szerk.): Szalézi Szent Ferenc válogatott levelei

Budapest, 1924
Lelkiségi irodalom

Liguori Szent Alfonz: Jézus Krisztus iránt való szeretet gyakorlása

Fordító: Dombi Márk
Budapest, 1922
Lelkiségi irodalom

Liguori Szent Alfonz: Jézus Krisztus iránt való szeretet gyakorlása. 2., javított kiadás

Fordító: Dombi Márk
Budapest, 1943
Lelkiségi irodalom

Longo, B. Bartolo: A rózsafüzér imakönyve

Fordító: Diós István
Budapest, 2003
Lelkiségi irodalom

Longo, Boldog Bartolo: A rózsafüzér tizenöt szombatja. Elmélkedések és imádságok a Rózsfüzér Kiráynőjéhez

Fordító: Diós István
Budapest, 2010
Lelkiségi irodalom

Lublich, Chiara: Miért hagytál el engem? A fájdalom az egység lelkiségében

Fordító: Rácz Ilona - Barlay Tamás
Budapest, 1998
Lelkiségi irodalom

Lukács László (szerk.): A csend szava. Válogatás Thomas Merton műveiből

Fordító: Lukács László
Budapest, 2001
Lelkiségi irodalom

Lukácsy István: Mária-Gyüd búcsújáróhely - Népiratkák 279.

Budapest, 1911
Ismeretterjesztés, Lelkiségi irodalom

Macajone, M. Alessandra (szerk.): Szent Ágoston regulája. Egy szív, egy lélek

Fordító: Puskely Mária Kordia
Budapest, 1992
Lelkiségi irodalom

Mácz István: Kísértés a jóra. Etikai olvasókönyv

Budapest, 1993
Etika - Bioetika, Lelkiségi irodalom

Mácz István: Láttam a lelket

Budapest, 1998
Lelkiségi irodalom

Mácz István: Megmentett mondatok

Budapest, 2005
Lelkiségi irodalom

Mácz István: Merjünk boldogok lenni!

Budapest, 2009
Lelkiségi irodalom

Mácz István: Öröm és ünnep

Budapest, 2000
Lelkiségi irodalom

Mácz István: Suttogások és kiáltások. Halhatatlanságunkért

Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom

Mácz István: Találkozás a keresztre feszítettel

Budapest, 2021
Lelkiségi irodalom

Mácz István (szerk.): Szép az Isten. Gondolatok, vallomások, imádságok

Budapest, 1999
Lelkiségi irodalom

Maczki Valér: A pusztában kiáltónak szava

Budapest, 1909
Lelkiségi irodalom

Maddalena, P. Gabriele Di S. M.: Benső végtelen. Elmélkedések a benső életről az év minden napjára

Fordító: Puskely Mária
Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom

Magyar Ferenc - Kele Pál - Márton Dénes: Csendes órák. Olvasmányok, költemények és imák az egyházi év ünnepköreihez

Budapest, 1975
Lelkiségi irodalom

Marczell Mihály: A felnőttek lélekrajza

Budapest, 1934
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Marczell Mihály: A gyermek- és serdülőkor lelki képe

Budapest, 1932
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Marczell Mihály: A lélek megismerésének művészete

Budapest, 1932
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Marczell Mihály: A nevelés alapvonalai

Budapest, 1934
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Marczell Mihály: A nevelés művészete

Budapest, 1935
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Marczell Mihály: Az egyéniség összetevői

Budapest, 1931
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Marczell Mihály: Az ifjúság lelki világa

Budapest, 1933
Lelkiségi irodalom

Marczell Mihály: Neveléstan

Budapest, 1938
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Marianov, Ivan: Hogy mindnyájan egyek legyünk. Uniós kézikönyv

Fordító: Szántay-Szémán István
Budapest, 1939
Lelkiségi irodalom

Marmion, Columba: Béke és boldogság Jézus Krisztusban. Elmélkedési könyv

Fordító: Bóka Imre
Budapest, 1970
Lelkiségi irodalom

Marmion, Dom Columba O.S.B.: Krisztus, a lélek élete. Lelkigyakorlatok

Fordító: Simon Árkád
Budapest, 1938
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Martin, Carlo Maria: Minden utamon Te vezettél. A keresztény lelkiség elmélyítése Mózes élete és Szent János evangéliuma alapján

Fordító: Győrffy Andrea
Budapest, 1986
Lelkiségi irodalom

Martini, Carlo M: A Boldogságok

Fordító: Németh László
Budapest, 1991
Lelkiségi irodalom

Martini, Carlo M.: Az Egyház. Egy, szent, katolikus, apostoli

Fordító: Németh László
Budapest, 1996
Lelkiségi irodalom

Martini, Carlo Maria: A szentségek

Fordító: Németh László
Budapest, 1995
Lelkiségi irodalom

Mercier bíboros: Kispapjaimhoz

Budapest, 1910
Lelkiségi irodalom

Merton, Thomas: Hétlépcsős hegy

Fordító: Lukács László
Budapest, 1981
Lelkiségi irodalom, Világirodalom

Merton, Thomas: Hétlépcsős hegy. 1991-es kiadás

Fordító: Lukács László
Budapest, 1991
Lelkiségi irodalom

Meszlényi Antal: Keresztény magyarságunk küldetésében

Budapest, 1943
Lelkiségi irodalom, Open access

Michelini, Giulio: Együtt Jézussal, együtt Péterrel. Lelkigyakorlatos beszédek Ferenc pápának

Fordító: Kránitz Mihály
Budapest, 2021
Lelkiségi irodalom

Mihályfi Ákos: Egyházi beszédek. Adventi, nagybőjti, ünnepi és alkalmi beszédek

Budapest, 1911
Lelkiségi irodalom

Mihályfi Ákos: Elmélkedések a mennyországról - Keresztény kiskönyvtár 2/3

Budapest, 1916
Lelkiségi irodalom

Mihályfi Ákos: Elmélkedések a pokolról - Keresztény kiskönyvtár 2/2

Budapest, 1916
Lelkiségi irodalom

Mihályfi Ákos: Elmélkedések a tisztítóhelyről - Keresztény kiskönyvtár 2/4

Budapest, 1916
Lelkiségi irodalom

Mihályfi Ákos: Lélekmentés a nagy világégés után

Budapest, 1920
Egyháztörténelem, Lelkiségi irodalom

Mihályfi Ákos: Szűz Mária az ó-szövetségben. Májusi elmélkedések

Budapest, 1929
Biblia - Biblikum, Lelkiségi irodalom

Miksó István: Nagyboldogasszony vagyis a Szent Szűz Máriának nagysága, boldogsága és dicsősége

Budapest, 1902
Lelkiségi irodalom

Miriano, Costanza: Üdvözüljön, aki akar!. A lelki tökéletlenség kézikönyve

Fordító: Karsai Nóra Mária
Budapest, 2021
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

KBART