Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Lelkiségi irodalom

Szalai János: Igehirdetés és Liturgia 3.

Budapest, 1970
Lelkiségi irodalom, Liturgia - Zene

Számord Ignác (szerk.): Kicsinyek áhitata. Vallásos vezérkönyv kisdedóvó-intézetek, elemi iskolák, óvónőképzők, nevelők és családok számára

Budapest, 1909
Lelkiségi irodalom

Szeghy Ernő: A belső várkastély kapuja. Gondolatok az imáról

Budapest, 1990
Lelkiségi irodalom

Szendi József - Gyűrű Géza: Hétköznap is szól az Úr

Budapest, 1989
Lelkiségi irodalom

Szennay András: Rejtőző Istenség. Hívők és nemhívők a dialógus útján

Budapest, 1969
Lelkiségi irodalom

Szent-Gálya Kata: Napról napra. Gondolatok az év minden napjára

Budapest, 1987
Lelkiségi irodalom

Széppataki Viktória (szerk.): A fény felé. Nők imakönyve

Budapest, 2017
Lelkiségi irodalom

Sziénai Szent Katalin: Levelek

Fordító: Csertő György
Budapest, 1983
Egyháztörténelem, Lelkiségi irodalom

Szuromi Szabolcs Anzelm: „Lelkem Hozzád emelem, Uram”. Elmélkedések a „B” liturgikus év egyes vasárnapjaira és ünnepeire

Budapest, 2008
Lelkiségi irodalom

T. Pelikán Krizsó (szerk.): Orosz Ádám néhai eger-szalóky plébános egyházi beszédei urunk ünnepeire

Budapest, 1903
Lelkiségi irodalom

Tárkányi B. József (szerk.): Vezérkönyv a Kath. Ker. Anyaszentegyházban tartatni szokott Processiókhoz

Budapest, 1890
Lelkiségi irodalom, Liturgia - Zene

Teréz, Aviliai Szent: A tökéletesség útja. A belső várkastély

Budapest, 1979
Lelkiségi irodalom

Theurer, Andreas: Miért ne lehetnék katolikus? Egy evangélikus lelkész „illetlen” gondolatai

Fordító: Paulik Péter
Budapest, 2013
Dogmatika, Lelkiségi irodalom

Tóth Tihamér: Szentbeszédek Krisztus királyságáról. A budapesti Pázmány-Egyetem templomában az 1926-27. tanévben

Budapest, 1927
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Tower Vilmos: A katholikus hitvallás

Budapest, 1926
Lelkiségi irodalom

Trikál József: Új élet a régi romjain

Budapest, 1934
Lelkiségi irodalom

Unger Zsuzsa: A Miatyánk és kincsei

Budapest, 2013
Lelkiségi irodalom

Vajda József: Megszentelt élet

Budapest, 1978
Lelkiségi irodalom

Varillon, Francois: Isten alázata és szenvedése

Fordító: Szabó Ferenc
Budapest, 2002
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Varjas Győző: Találkozás Jézussal. Ima- és énekeskönyv katolikus gyermekek számára

Budapest, 1973
Gyermek - ifjúsági irodalom, Lelkiségi irodalom

Vass József: Magyarok vigasztalása

Budapest, 1916
Lelkiségi irodalom

Verlinde atya, Joseph-Marie: A tiltott tapasztalat. Az asramtól a monostorig

Fordító: Karsai Nóra
Budapest, 2017
Lelkiségi irodalom

Vigyázó Gabriella - Gyorgyovich Miklós (szerk.): A Biblia válaszol

Budapest, 2008
Lelkiségi irodalom

Vigyázó Gabriella (szerk.): Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok!. Imák Medjugorjéból

Budapest, 2004
Lelkiségi irodalom

Walker, Jean-Raphael: Az Oltáriszentség imádása

Fordító: Szabó Ráhel
Budapest, 2016
Lelkiségi irodalom

Walter János: Isten képe a természetben

Budapest, 1924
Lelkiségi irodalom

Werner Alajos: Keresztút az Oltáriszentség előtt

Budapest, 2017
Lelkiségi irodalom

Wildinger, Jakov: Novi vinac andrjeoski

Budapest, 1925
Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom

Wolkenberg Alajos: Missziós előadások és szentbeszédek Vademecuma

Budapest, 1931
Lelkiségi irodalom

Zerfass, Rolf: Nevedet hirdetem. A homiletika alapelemei

Fordító: Várnai Jakab
Budapest, 1995
Lelkiségi irodalom

Zubriczky Aladár: Jézus élete és a vallás története

Budapest, 1923
Biblia - Biblikum, Lelkiségi irodalom

Ájtatosság könyve. Imák és énekek a katholikus ifjúság számára

Budapest, 1912
Lelkiségi irodalom

Babérlombok a hősök sírjára. Elmélkedések és imák a világháborúban elesett hősök hozzátartozóinak vigasztalására

Budapest, 1915
Lelkiségi irodalom

A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szivének tisztelete a hitetlenek és bűnösök megtéritéseért

Pest, 1854
Lelkiségi irodalom

Dodjite K' Meni

Budapest, 1962
Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom

Dodjitek 'meni ... : Molitvenik i pismarica za krščansko-katolicki narod

Budapest, 1962
Lelkiségi irodalom

Egri Elemi Katekizmus. Katolikus gyermekek számára

Budapest, 1905
Hittankönyv, Lelkiségi irodalom

Az egyszerűség útja. Ferences írások. Assisi Szent Ferenc írásai

Fordító: Balanyi György
Budapest, 1982
Lelkiségi irodalom, Világirodalom

Az életszentség, erények és csodák hírének bizonyítása 1. Isten szolgájához, mint az ifjúság lelkiatyjához intézett levelek

Budapest, 1947
Lelkiségi irodalom

Elmélkedések, imák és kegyhelyek

Budapest, 1998
Lelkiségi irodalom

Emeljük föl szívünket! Görögkatolikus imakönyv

Budapest, 1988
Lelkiségi irodalom

Emeljük föl szívünket! Görögkatolikus imakönyv [1958-as kiadás]

Budapest, 1958
Lelkiségi irodalom, Liturgia - Zene

Emeljük föl szívünket! Görögkatolikus imakönyv [1967-es kiadás]

Budapest, 1967
Lelkiségi irodalom

Fatima üzenete. A harmadik titok dokumentumai és a Hittani Kongregáció kommentárja

Fordító: Diós István
Budapest, 2000
Egyházi dokumentum, Lelkiségi irodalom

Hit- és erkölcstan. Hittankönyv az általános iskolák 7-8. Osztályának katolikus tanulói számára

Budapest, 1964
Lelkiségi irodalom

Isten gyermeke vagyok. Ima- és énekeskönyv gyermekeknek

Budapest, 2018
Gyermek - ifjúsági irodalom, Lelkiségi irodalom, Liturgia - Zene

A kereszténység eredményei

Fordító: Schreiber László
Budapest, 1850
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Keresztes Szent János művei. A legújabb spanyol kritikai szöveg alapján 2. kötet

Fordító: Sz. Teréziáról nev. P. Ernő
Budapest, 1926
Lelkiségi irodalom

Keresztút Pio atyával

Fordító: Richter Csilla
Budapest, 2017
Lelkiségi irodalom

Közép katekizmus katholikus gyermekek számára a religió történetének rövid vázlatával

Budapest, 1890
Egyházi dokumentum, Lelkiségi irodalom

KBART