Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Lelkiségi irodalom

Mócsy Imre: Isten közelében. Lelkigyakorlatos elmélkedések

Budapest, 2007
Lelkiségi irodalom

Mócsy Imre: Nyitott szívvel

Budapest, 1988
Lelkiségi irodalom

Mohl Adolf: Loreto magyarországi búcsujáróhely története

Budapest, 1909
Ismeretterjesztés, Lelkiségi irodalom

Mojzes Péter: Lányok az Isten tenyerén

Budapest, 1943
Lelkiségi irodalom

Molnár-Vid, Bartolomej: Modlitebná Knižka pre Vojakov. Modlitby a naucenia pre slovenskych katolickyh vojakov

Budapest, 1917
Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom

Montcheuil, Yves de: Világ világossága. A lelki élet problémái

Fordító: Szabó Ferenc
Budapest, 1990
Lelkiségi irodalom

Moody, Raymond A.: A fényen túl

Fordító: Várhidy Gyula
Budapest, 1989
Lelkiségi irodalom

Morus, Thomas: Erősítő párbeszéd balsors idején

Fordító: Gergely Zsuzsa
Budapest, 2004
Lelkiségi irodalom

Müller Lajos: A hatodik és a kilencedik parancs

Budapest, 1925
Lelkiségi irodalom

Müller Lajos: A hetedik és tizedik parancs

Budapest, 1925
Lelkiségi irodalom

Müller Lajos: A nyolcadik parancs

Budapest, 1925
Lelkiségi irodalom

Müller Lajos: Az első parancs

Budapest, 1924
Lelkiségi irodalom

Müller Lajos S.J.: A bérmálás - Keresztény kiskönyvtár 18.

Budapest, 1926
Lelkiségi irodalom

Müller Lajos S.J.: A harmadik parancs - Keresztény kiskönyvtár 3.

Budapest, 1924
Lelkiségi irodalom

Müller Lajos S.J.: A keresztség - Keresztény kiskönyvtár 17.

Budapest, 1926
Lelkiségi irodalom

Müller Lajos S.J.: A második parancs - Keresztény kiskönyvtár 2.

Budapest, 1924
Lelkiségi irodalom

Müller Lajos S.J.: A negyedik parancs - Keresztény kiskönyvtár 4.

Budapest, 1924
Lelkiségi irodalom

Müller Lajos S.J.: Az egyházirend - Keresztény kiskönyvtár 23.

Budapest, 1928
Ismeretterjesztés, Lelkiségi irodalom

Müller Lajos S.J.: Az isteni erények 1. A hit és remény - Keresztény kiskönyvtár 12.

Budapest, 1926
Lelkiségi irodalom

Müller Lajos S.J.: Az isteni malasztról. Bevezető a hét szentséghez - Keresztény kiskönyvtár 16.

Budapest, 1926
Lelkiségi irodalom

Müller Lajos S.J.: Az Oltáriszentség - Keresztény kiskönyvtár 20.

Budapest, 1927
Lelkiségi irodalom

Müller Lajos S.J.: Az ötödik parancs - Keresztény kiskönyvtár 5.

Budapest, 1924
Lelkiségi irodalom

Müller Lajos S.J.: Az utolsó kenet - Keresztény kiskönyvtár 22.

Budapest, 1928
Ismeretterjesztés, Lelkiségi irodalom

Nádassy M. (szerk.): A fájdalmak útja. Hét szent keresztúti ájtatosság nyilvános és magánhasználatra

Budapest, 1911
Lelkiségi irodalom

Nagy Antal: Egy ösvény a szentek nyomdokain - töredék. Példákban oktató imádságos és énekes könyv mindkétnemű katholikusok számára

Budapest, 1895
Lelkiségi irodalom

Nagy Balázs - Mattyasóvszky Kasszián: Vigilate et orate!. Vakációi jótanácsok papnövendékek számára

Budapest, 1913
Lelkiségi irodalom

Nagy János: Gyónjunk, vagy ne gyónjunk? - Népiratkák 314.

Budapest, 1916
Lelkiségi irodalom

Nailis A. M.: A hétköznap megszentelése

Fordító: Fejes Tibor
Budapest, 1941
Lelkiségi irodalom

Naszályi Emil: Csúcsok és szakadékok

Budapest, 1982
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Navarro, Luis Sánchez: Mit gondol Jézus az újraházasodott elváltakról?. Feledésbe merült fénysugár az aktuális vitára

Fordító: Puskely Márta
Budapest, 2016
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Nemeshegyi Péter S.J.: John Henry Newman vándorútja

Budapest, 2010
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Németh Gyula: Magyarázatok a kis katekizmushoz

Budapest, 1912
Lelkiségi irodalom

Németh László (szerk.): A lélek erejében. Válogatás Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek tízéves főpásztori szolgálata alatt elhangzott szentbeszédeiből, előadásaiból, 1987-1997

Budapest, 1997
Lelkiségi irodalom

Németh László Imre: In memoriam Card. Mindszenty. Omelie a Roma (1999-2018)

Fordító: Márta, Vertse
Budapest, 2018
Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom

Nemetschek, Monika: Boldogok, akik szomorúak

Fordító: Lázár Júlia
Budapest, 2004
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Newman, John Henry: Apologia Pro Vita Sua

Fordító: Balázs Zoltán
Budapest, 2020
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Newman, John Henry: Newman breviárium. Istentől - Istenig

Fordító: Salacz Gábor
Budapest, 1977
Lelkiségi irodalom

Nigg, Walter: A szentek visszatérnek. A keresztény lét útmutatói

Fordító: Vida Tivadar
Budapest, 1984
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Nigg, Walter: A szerzetesek titkai

Fordító: Beöthy György
Budapest, 1984
Egyháztörténelem, Lelkiségi irodalom

Nikelski, Hartmut: Keresztény segítségnyújtás haldoklóknak. Gondolatok a meghalással és a halállal kapcsolatos beszélgetésekhez

Fordító: Király Ernő
Budapest, 1984
Lelkiségi irodalom

Nobilis Márió (szerk.): Teremtésvédelemről lelkipásztoroknak, közösségeknek

Budapest, 2008
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Novák Lajos (szerk.): Nagy Máriacell rövid története és ismertetése. A kegyhelyre zarándokló ájtatos búcsújárók használatára és épülésére

Budapest, 1938
Ismeretterjesztés, Lelkiségi irodalom

Nyéki Kálmán: Vallás és faj

Budapest, 1941
Lelkiségi irodalom

Nyisztor Zoltán: Baptisták - A Magyar Nép Könyvtára 3.

Budapest, 1927
Ismeretterjesztés, Lelkiségi irodalom

Nyisztor Zoltán: Baptisták és Adventisták - Keresztény kiskönyvtár 9.

Budapest, 1925
Ismeretterjesztés, Lelkiségi irodalom

Ormesson, Jean d': A reménység éneke

Fordító: Kállay Tamás
Budapest, 2019
Lelkiségi irodalom

Orosz Ádám: Orosz Ádám egyházi beszédei urunk ünnepeire. 4. kötet

Budapest, 1903
Lelkiségi irodalom

P. Soós István (szerk.): Páduai Szent Antal imakönyv. A nagy csodatevő szent tiszteletének terjesztésére

Budapest, 1902
Lelkiségi irodalom

Páduai Szent Antal: Nagyböjti szentbeszédek

Fordító: Stagl Bernadett
Budapest, 2020
Lelkiségi irodalom

Pákozdi István (szerk.): Jöjjetek, imádjuk!. Szentségimádságok az irgalmasság rendkívüli szentévében

Budapest, 2015
Lelkiségi irodalom

KBART