Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Lelkiségi irodalom

Közép katekizmus katholikus gyermekek számára. A Religio történetének rövid vázlatával

Budapest, 1902
Hittankönyv, Lelkiségi irodalom

Krisztus közöttünk. A keresztény Kelet liturgikus közössége átéli az üdvtörténetet

Fordító: Baán István
Budapest, 1984
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Nagy katekizmus katholikus tanulók számára, a városi iskolákban a Religio történetének rövid vázlatával

Budapest, 1900
Egyházi dokumentum, Lelkiségi irodalom

Newman breviárium

Fordító: Salacz Gábor
Budapest, 1958
Lelkiségi irodalom

Officium Hebdomadae Sanctae. A nagyheti szertartások

Budapest, 1920
Lelkiségi irodalom, Liturgia - Zene

Örömesztendő azaz nagy jubileumi búcsú az 1900-iki szentévben. Alkalomszerű tanítások és áhitatos könyörgések gyűjteménye

Budapest, 1900
Lelkiségi irodalom

Római katolikus elemi katekizmus a Biblia elemeivel

Budapest, 1948
Hittankönyv, Lelkiségi irodalom

Szent István a honalapító. Szentbeszéd, melyet a Nagyboldogasszonyról nevezett Budavári Koronázó Főtemplomban mondott 1916. augusztus hó 20-án Dr. Mikes János gróf szombathelyi püspök

Budapest, 1916
Lelkiségi irodalom

Szent keresztúti ájtatossági gyakorlások Krisztus Jézus kínszenvedéséről és haláláról

Budapest, 1911
Lelkiségi irodalom

Szent Pál apostol nyomában. II. János Pál pápa beszédei Görögországban, Szíriában és Málta szigetén

Fordító: Diós István
Budapest, 2001
Lelkiségi irodalom

A Szentmise miseájtatosságok az egyházi misekönyv alapján. A kath. Magyar közönség használatára

Budapest, 1912
Lelkiségi irodalom, Liturgia - Zene

Szentségek egyessége. Imakönyv halottaink segítésére és az élők vigasztalására

Budapest, 1926
Lelkiségi irodalom

Vasárnapi és ünnepi evangeliumok rövid magyarázatokkal

Budapest, 1917
Lelkiségi irodalom, Liturgia - Zene

Vasárnapi kenyerünk „C” év

Budapest, 1985
Lelkiségi irodalom

A vegyes házasságok

Budapest, 1904
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

KBART