Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Lelkiségi irodalom

Palau Gábor S.J.: Krisztus útján. A katholikus tevékenység főelvei

Fordító: Timkó Jordán
Budapest, 1923
Lelkiségi irodalom

Papencordt Gáspár: Gonzagai Szent Alajos az ifjúság példaképe és védőszentje

Budapest, 1901
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Paul Poupard: Bevezetés a katolikus hitbe

Fordító: Kemény Lajos
Budapest, 1980
Lelkiségi irodalom

Pázmány Péter: Keresztény imádságos könyv

Budapest, 1892
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Pázmány Péter: Keresztény imádságoskönyv

Pest, 1851
Lelkiségi irodalom

Perlaky Lajos: A boldog élet filozófiája

Budapest, 2004
Lelkiségi irodalom

Perlaky Lajos: A megtalált Isten

Budapest, 1947
Lelkiségi irodalom

Perlaky Lajos: A szív filozófiája

Budapest, 1999
Lelkiségi irodalom

Philippe, Jacques: Tanulj meg imádkozni, és megtanulsz szeretni

Fordító: Száraz Katalin
Budapest, 2021
Lelkiségi irodalom

Platz Bonifácz: Katholikus levelekegy megtérő nőhöz

Budapest, 1902
Lelkiségi irodalom

Pokorny Emánuel (szerk.): Ájtatossági gyakorlatok. Imádságok és egyházi énekek a római katholikus ifjuság számára

Budapest, 1912
Lelkiségi irodalom

Pollák János: Renan és az apostolok

Budapest, 1866
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Poós Rezső: Életbátorság

Budapest, 1912
Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Az igazi karácsony. Esszék és elmélkedések a legszentebb titkairól

Budapest, 2020
Lelkiségi irodalom, Magyar irodalom

Prohászka Ottokár: Az igazság napszámában

Budapest, 1929
Lelkiségi irodalom, Magyar irodalom

Prohászka Ottokár: Az Úr házáért

Budapest, 1929
Egyháztörténelem, Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Elbeszélések és útirajzok

Budapest, 1923
Lelkiségi irodalom, Művészet - Kultúra

Prohászka Ottokár: Élet igéi 1. Beszédek

Budapest, 1927
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Élet igéi 2. Beszédek - Az Úr ünnepei

Budapest, 1929
Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Élet igéi 3.

Budapest, 1929
Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Élet kenyere. Az Oltáriszentség imádása (1929)

Budapest, 1929
Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Élet kenyere. Az Oltáriszentség imádása (1991)

Budapest, 1991
Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Gondolatok a századvégi hódolatnak és a magyar katholiczizmus 900. jubileumának ünnepére

Budapest, 1900
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Iránytű

Budapest, 1929
Jog - Társadalomtudomány, Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Korunk lelke

Budapest, 1928
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Kultúra és terror. A társadalmi kérdés

Budapest, 1927
Jog - Társadalomtudomány, Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Magasságok felé

Budapest, 1928
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Sion hegyén

Budapest, 1929
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Soliloquia 1.

Budapest, 1929
Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Soliloquia 2. - Élet kenyere

Budapest, 1929
Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Új elmélkedések

Budapest, 1929
Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Utak és állomások. Utirajzok és -naplók

Budapest, 1928
Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Ünnepnapok. Emlékezések

Budapest, 1927
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Világosság a sötétségben. Pásztorlevelek

Budapest, 1928
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Puskely Mária: Akik hittek a szeretetben

Budapest, 1979
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Puskely Mária: Játszani jó

Budapest, 2009
Lelkiségi irodalom

Quadrupani, P.: Lelki útmutató

Fordító: Stirling János
Budapest, 1994
Lelkiségi irodalom

Quadrupani, P.: Útmutatás jámbor lelkek számára. A lelki életben való kételyek megoldására

Fordító: Babura László
Budapest, 1923
Lelkiségi irodalom

Quoist, Michel: Így élni jó. Elmélkedések az élet művészetéről- mai keresztényeknek

Fordító: Horváth Mária
Budapest, 2018
Lelkiségi irodalom

Quoist, Michel: Itt vagyok, Uram!

Fordító: Somogyi B. Gergő
Budapest, 1991
Lelkiségi irodalom

Quoist, Michel: Jézus Krisztus randevút adott nekem

Fordító: Mácz Lea
Budapest, 2008
Gyermek - ifjúsági irodalom, Lelkiségi irodalom

Quoist, Michel: Krisztus él! Második kiadás

Fordító: Tokaji Teréz - Gyulai Jolán
Budapest - Bécs, 1998
Lelkiségi irodalom

Radó Polikárp - Meszlényi Antal - Sík Sándor: Magyarországi Szent Erzsébet 750 éve született. Három elmélkedés Árpádházi Szent Erzsébetről

Budapest, 1957
Lelkiségi irodalom

Rahner, Karl: A hit alapjai

Fordító: Endreffy Zoltán
Budapest, 1983
Lelkiségi irodalom

Rajz Mihály: Párbeszédben az Úrral

Budapest, 1979
Lelkiségi irodalom

Rákóczi Ferenc: II. Rákóczi Ferenc fohászai

Fordító: Csóka Gáspár - Déri Balázs
Budapest, 2001
Lelkiségi irodalom

Rédly Elemér: Isten kegyelméből. Emlékeimből

Budapest, 2014
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Regnier A.: Szent Márton élete

Fordító: Rogács Ferenc
Budapest, 1913
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Regőczi István: Isten vándora a szeretetről

Budapest, 2001
Lelkiségi irodalom

Réty Imre: Mit tartsunk a babtistákról

Budapest, 1912
Ismeretterjesztés, Lelkiségi irodalom

KBART