Szent István Társulat

  Bejelentkezés

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Könyvek - Liturgia - Zene

Bárdos Lajos (szerk.): Missa de Angelis (nyomtatott kotta). És a latin ordinárium többi énekei

Budapest, 1973
Liturgia - Zene

Bárdos Lajos (szerk.) - Kertész Gyula (szerk.): Motetták és Kodály énekei. Nyomtatott kotta

Budapest, 2018
Liturgia - Zene

Benedek pápa, XVI.: Sacramentum Caritatis-A szeretet szentsége

Fordító: Diós István
Budapest, 2007
Egyházi dokumentum, Liturgia - Zene

Blazsek Andrea: Ének-zene A szakrális zene tanítása. Tanári segédkönyv 1-4. osztály

Budapest, 2019
Liturgia - Zene, Tankönyv

Czapik Gyula: Betegellátó könyv

Budapest, 1962
Liturgia - Zene

Diós István (szerk.): Váci egyházmegyei praeorator

Budapest, 1998
Liturgia - Zene

Dolhai Lajos: Az Egyházi év. Liturgikus-teológiai esszék

Budapest, 2016
Liturgia - Zene

Dörnyei István - Gergye Győző - Csőgl János: Szentmiseáldozat és oltáriszentség

Budapest, 1971
Egyéb teológia, Liturgia - Zene

Fogassy Judit: A szentmise katekézise. Katekétáknak, családoknak

Budapest, 2004
Hittankönyv, Liturgia - Zene

Füzes Ádám (szerk.): Culmen et Fons. A II. Vatikáni zsinat Liturgikus Konstitúciója, a Sacrosanctum Concilium negyvenedik évfordulójának alkalmával, 2003. december 4-én rendezett ünnepi szimpózium tanulmánykötete

Budapest, 2004
Liturgia - Zene

Guardini, Romano: Örökmécs

Fordító: Halamka Gyula
Budapest, 1983
Liturgia - Zene

Gyulai Endre: Ámentől ámenig. Tudatos bekapcsolódás a szentmisébe

Budapest, 2010
Lelkiségi irodalom, Liturgia - Zene

Harmat Artur - Werner Alajos: Turbák. A négy passió tömegénekei háromszólamú vegyeskarra magyar szöveggel (szoprán, alt és egy férfiszólam)

Budapest, 2014
Liturgia - Zene

Harmat Artúr - Werner Alajos: Cantus Cantorum. Szertartáskönyv karnagyok, kántorok számára

Budapest, 1958
Liturgia - Zene

Harmat Artúr - Werner Alajos: Cantus. Cantorum

Budapest, 1958
Liturgia - Zene

János Pál pápa, II.: II. János Pál Ecclesia de eucharistia kezdetű enciklikája a püspököknek, a papoknak és diákonusoknak, a szerzeteseknek és minden hívőnek az eucharisztia és az egyház kapcsolatáról

Fordító: Diós István
Budapest, 2003
Egyházi dokumentum, Liturgia - Zene

Kósa Ferenc (szerk.): Templomi énekrend. „A” „B” „C” évre

Budapest, 1977
Liturgia - Zene

Kozma György (szerk.): Kézikönyv világi lelkipásztori kisegítők számára

Fordító: Gál Ferenc
Budapest, 1987
Kézikönyv, Liturgia - Zene

Lisznyai Gábor: Boldogasszony mise

Fordító: Diós István
Budapest, 1968
Liturgia - Zene

Németh László Imre (szerk.): A népi jámborság és liturgia direktóriuma. Alapelvek és iránymutatók

Fordító: Domokos György
Budapest, 2005
Egyházi dokumentum, Liturgia - Zene

Neunheuser, Burkhard: Liturgiatörténet. Egyház- és kultúrtörténeti megközelítésben

Fordító: Dolhai Lajos
Budapest, 2012
Liturgia - Zene

Ottó Ferenc: II. Magyar mise. Vegyeskarra és orgonára

Budapest, 1971
Liturgia - Zene

Pákozdi István (szerk.): A szentmise előkészületei és hálaadási imádságai. A római misekönyv (2008) ajánlása szerint

Budapest, 2014
Liturgia - Zene

Ratzinger, Joseph: A liturgia szelleme

Fordító: Heller György
Budapest, 2002
Egyéb teológia, Liturgia - Zene

Schneider, Athanasius: Dominus Est. Egy közép-ázsiai püspök gondolatai a szentáldozásról

Fordító: Sallai Gábor
Budapest, 2014
Liturgia - Zene

Semjénné Menus Gabriella - Sirákné Kemény Kinga: Liturgikus dallamgyűjtemény II.

Budapest, 2001
Liturgia - Zene, Tankönyv

Sillye Jenő: Napfénydal. Nyomtatott kotta. Katolikus egyházi ifjúsági énekek

Budapest, 1981
Liturgia - Zene

Szalai János: Igehirdetés és liturgia

Budapest, 1970
Lelkiségi irodalom, Liturgia - Zene

Verbényi István: Ministránsok kézikönyve

Budapest, 2016
Liturgia - Zene

Verbényi István - Arató Miklós Orbán (szerk.): Liturgikus lexikon

Budapest, 2001
Kézikönyv, Lexikon - Szótár, Liturgia - Zene

Verbényi István (szerk.): Psallite sapienter. A 80 éves Béres György köszöntése

Budapest, 2008
Liturgia - Zene

Volly István: Karácsonyi és Mária-énekek

Budapest, 1982
Liturgia - Zene

Canticum Novum (nyomtatott kotta). Az Orsz. M. Cecilia Társulat kántortanfolyamai részére. Előkészítő tanfolyam

Budapest, 1973
Liturgia - Zene

Görögkatholikus Egyházi szerkönyv

Budapest, 1964
Liturgia - Zene

A II. Vatikáni Egyetemes Zsinat rendelkezései a szent liturgiáról

Budapest, 1964
Egyházi dokumentum, Liturgia - Zene

Az imaórák liturgiája III. évközi idő I-XVII. Hét

Fordító: Forró József
Budapest, 2016
Liturgia - Zene

Isten gyermeke vagyok. Ima- és énekeskönyv gyermekeknek

Budapest, 2018
Gyermek - ifjúsági irodalom, Lelkiségi irodalom, Liturgia - Zene

Kiegészítő füzet az imaórák Liturgiájához és a zsolozsmáskönyvhöz. A Római misekönyv harmadik, hivatalos kiadásában található újabb szentek zsolozsmájának szövegei

Budapest, 2008
Liturgia - Zene

Kis misekönyv. „B” év

Budapest, 2015
Liturgia - Zene

Liturgiam authenticam. A népnyelvek használata a római liturgia könyveinek kiadásában

Fordító: Rihmer Zoltán
Budapest, 2001
Egyházi dokumentum, Liturgia - Zene

Régi vallásos énekek és énekeskönyvek

Fordító: Diós István
Budapest, 2011
Liturgia - Zene

A római misekönyv általános rendelkezései

Fordító: Diós István
Budapest, 2009
Liturgia - Zene

A Szentmise állandó részei. A külföldi magyaroknak

Fordító: Diós István
Budapest, 1995
Liturgia - Zene

A Szentmise rendje nyolc nyelven

Budapest, 2017
Idegen nyelvű irodalom, Liturgia - Zene

Temetési szertartáskönyv

Budapest, 2018
Liturgia - Zene

Temetési Szertartáskönyv Lovari nyelven

Fordító: Vesho-Farkas Zoltán et al.
Budapest, 2015
Idegen nyelvű irodalom, Liturgia - Zene

Templomi Énekrend. Az 1962. évre

Fordító: Vesho-Farkas Zoltán et al.
Budapest, 1962
Liturgia - Zene

Templomi énekrend. Az 1967. évre

Budapest, 1966
Liturgia - Zene

Templomi énekrend. Az 1973. évre

Budapest, 1972
Liturgia - Zene

KBART