Szent István Társulat

  Bejelentkezés

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Könyvek - Művészet - Kultúra

Artner Edgár: A keresztény ókor régiségei. Emlékeink nyomdokain

Budapest, 1958
Egyháztörténelem, Művészet - Kultúra

Beke Margit (szerk.): Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis VI.

Budapest, 2014
Egyháztörténelem, Művészet - Kultúra

Csordás Eörs: Párbeszéd az iszlámmal

Budapest, 2001
Művészet - Kultúra

Dávid Katalin: Egy asszony, öltözete a Nap. Isten anyja a tipológiában

Budapest, 2008
Művészet - Kultúra

Dávid Katalin: A kereszt mint jel és ereklye az Árpád-kori Magyarországon

Budapest, 2003
Művészet - Kultúra

Dávid Katalin: A kereszt teológiai és ikonográfiai értelmezése az első évezredben

Budapest, 2011
Művészet - Kultúra

Dávid Katalin: Kereszténység és kultúra

Budapest, 2006
Művészet - Kultúra

Dávid Katalin: Mózes. Gondolatok Mózesről Freud Mózes-tanulmányával kapcsolatban

Budapest, 2006
Művészet - Kultúra

Dávid Katalin: Róma

Budapest, 2006
Művészet - Kultúra

Dávid Katalin: A szép teológiája, mint a művészeti érték megközelítésének módszere

Budapest, 2006
Művészet - Kultúra

Dávid Katalin: A teremtett világ misztériuma. Bibliai jelképek kézikönyve

Budapest, 2002
Kézikönyv, Művészet - Kultúra

Fodor Ferenc: A Jászság életrajza

Budapest, 1942
Művészet - Kultúra

Goriessen, Burkhardt: Szabadkőműves voltam

Fordító: Muth Ágota Gizella
Budapest, 2011
Művészet - Kultúra, Történelem

Hal'ko, Jozef: A Kék templom. A pozsonyi Szent Erzsébet templom története

Budapest, 2007
Művészet - Kultúra

Jókai Anna: Ember a harmadik évezredben. A művész felelőssége

Budapest, 2003
Művészet - Kultúra

Juhász Judit: „Hirdesd a háztetőkről”. A Magyar Katolikus Egyház kommunikációs programja

Budapest, 2003
Művészet - Kultúra, Pszichológia - Szociológia

Juhász László: Bécs magyar emlékei

Budapest, 1999
Művészet - Kultúra

Levárdy Ferenc: Magyar templomok művészete

Fordító: Várhidi Gyula
Budapest, 1982
Művészet - Kultúra

Molnárfi Tibor: A korona. Regnum Marianum. A valóság mítosza, a mítosz valósága

Budapest, 1996
Egyháztörténelem, Művészet - Kultúra

Nagymihályi Géza: Kiáltás éjfélkor. Tanulmányok a teremtés nyolcadik napjáról

Budapest, 2014
Művészet - Kultúra

Németh László Imre: The Chapel of the Hungarians in Rome

Fordító: Héberger Iris
Budapest, 2016
Idegen nyelvű irodalom, Művészet - Kultúra

Németh László Imre: Mindszenty megvalósult álma. A Santo Stefano Rotondo és a Szent István Ház

Budapest, 2009
Művészet - Kultúra

Romhányi Beatrix F. - Sarbak Gábor: Formularium maius Ordinis S. Pauli Primi Heremite

Budapest, 2013
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány, Művészet - Kultúra

Sarbak Gábor (szerk.): Canterburyi Szent Anzelm összes művei

Fordító: Dér Katalin
Budapest, 2007
Filozófia, Művészet - Kultúra, Világirodalom

Sárközy Péter: „Roma Est Patria Omnium Fuitque”

Budapest, 2017
Idegen nyelvű irodalom, Művészet - Kultúra

Stirling János: Magyar reneszánsz kertek a XVI-XVII. Században

Budapest, 2008
Művészet - Kultúra

Stoeger, Franz Xaver (szerk.): Oratio Dominika Polyglotta singularum linguarum characteribus expressa et delineationibus. Az Úr imádsága több nyelven

Budapest, 1991
Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom, Művészet - Kultúra

Szabó Ferenc: A nemzeti küldetés költője. Száz éve született Illyés Gyula

Budapest, 2003
Magyar irodalom, Művészet - Kultúra

Szémán István: A Boldogságos Szűz a Kelet képtiszteletében és legendáiban

Budapest, 1959
Művészet - Kultúra, Néprajz

Szenthelyi-Molnár István: A Boldogságos Szűz Mária kegyhelyei Magyarországon

Budapest, 1971
Művészet - Kultúra

Szenthelyi-Molnár István - Mauks Márta: Magyarország Szűz Mária kegyhelyei. Búcsújárók könyve

Budapest, 1988
Művészet - Kultúra, Néprajz

Valter Ilona: A cikádori, más néven (Báta) Széki ciszterci apátság története

Budapest, 2018
Egyháztörténelem, Művészet - Kultúra

Vanyó László (szerk.): Az Ókeresztény művészet szimbólumai

Budapest, 1988
Művészet - Kultúra

KBART