Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Művészet - Kultúra

Artner Edgár: A keresztény ókor régiségei. Emlékeink nyomdokain

Budapest, 1958
Egyháztörténelem, Művészet - Kultúra

Barna Gábor (szerk.): Leborulva áldlak…. Az Oltáriszentség és az Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában

Budapest, 2020
Ismeretterjesztés, Művészet - Kultúra

Beke Margit (szerk.): Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis VI.

Budapest, 2014
Egyháztörténelem, Művészet - Kultúra

Biró Béla: Műalkotások könyve II. A középiskolák V-VI. osztálya számára

Budapest, 1934
Művészet - Kultúra, Tankönyv

Császár Mihály: A magyar művelődés a XV. században. Antonio Bonfini Rerum Hungaricum Decades-ének alapján

Budapest, 1902
Művészet - Kultúra, Történelem

Csordás Eörs: Párbeszéd az iszlámmal

Budapest, 2001
Művészet - Kultúra

Dávid Katalin: A kereszt mint jel és ereklye az Árpád-kori Magyarországon

Budapest, 2003
Művészet - Kultúra

Dávid Katalin: A kereszt teológiai és ikonográfiai értelmezése az első évezredben

Budapest, 2011
Művészet - Kultúra

Dávid Katalin: A római Santa Maria Maggiore 5. századi újszövetségi mozaikjainak ikonográfiája az Efezusi Zsinat tükrében

Budapest, 2005
Művészet - Kultúra

Dávid Katalin: A szép teológiája, mint a művészeti érték megközelítésének módszere

Budapest, 2006
Művészet - Kultúra

Dávid Katalin: A teremtett világ misztériuma. Bibliai jelképek kézikönyve

Budapest, 2002
Kézikönyv, Művészet - Kultúra

Dávid Katalin: Egy asszony, öltözete a Nap. Isten anyja a tipológiában

Budapest, 2008
Művészet - Kultúra

Dávid Katalin: Kereszténység és kultúra

Budapest, 2006
Művészet - Kultúra

Dávid Katalin: Mózes. Gondolatok Mózesről Freud Mózes-tanulmányával kapcsolatban

Budapest, 2006
Művészet - Kultúra

Dávid Katalin: Róma

Budapest, 2006
Művészet - Kultúra

Divald Kornél: A magyar iparművészet története

Budapest, 1929
Művészet - Kultúra

Divald Kornél: Magyar művészettörténet

Budapest, 1927
Ismeretterjesztés, Művészet - Kultúra

Divald Kornél: Művészettörténeti korrajzok 1. Bevezetésül a képzőművészetek egyetemes történetébe

Budapest, 1900
Művészet - Kultúra

Divald Kornél: Művészettörténeti korrajzok 2. Bevezetésül a képzőművészetek egyetemes történetébe

Budapest, 1901
Művészet - Kultúra

Dreisziger Ferenc - Potzta Ferenc: Az osztatlan népiskola

Budapest, 1910
Művészet - Kultúra, Tankönyv

Ehrhard Albert - Huszár Elemér: Katholikus kereszténység és modern kultúra

Budapest, 1907
Egyháztörténelem, Művészet - Kultúra

Fieber Henrik: Modern művészet

Budapest, 1914
Művészet - Kultúra

Fodor Ferenc: A Jászság életrajza

Budapest, 1942
Művészet - Kultúra

Füssy Tamás (szerk.): Szent István Társulat naptára 1868-dik évre

Budapest, 1867
Művészet - Kultúra

Garay Lajos (szerk.): Szent István Társulat naptára 1864-ik szökőévre

Budapest, 1863
Művészet - Kultúra

Gerevich Tibor et al. (szerk.): Magyar Katolikus Almanach I. évfolyam, 1927

Budapest, 1927
Ismeretterjesztés, Művészet - Kultúra

Gerevich Tibor et al. (szerk.): Magyar Katolikus Almanach III. évfolyam, 1929

Budapest, 1929
Egyháztörténelem, Művészet - Kultúra

Goriessen, Burkhardt: Szabadkőműves voltam

Fordító: Muth Ágota Gizella
Budapest, 2011
Művészet - Kultúra, Történelem

Gyürki László: Magyar zarándokok és emlékek a Szentföldön

Budapest, 2008
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés, Művészet - Kultúra, Történelem

Hal'ko, Jozef: A Kék templom. A pozsonyi Szent Erzsébet templom története

Budapest, 2007
Művészet - Kultúra

Hende Fanni - Kisdi Klára - Korondi Ágnes (szerk.): „Mestereknek gyengyének”. Ünnepi kötet Madas Edit hetvenedik születésnapjára

Budapest, 2020
Művészet - Kultúra

Holló Tivadar (szerk.): Lovastorna emlékkönyve

Budapest, 1902
Művészet - Kultúra, Történelem

Horváth E. János: A babonáról. Jó tanácsok a magyar nép számára

Budapest, 1906
Ismeretterjesztés, Művészet - Kultúra

Jókai Anna: Ember a harmadik évezredben. A művész felelőssége

Budapest, 2003
Művészet - Kultúra

Juhász Judit: „Hirdesd a háztetőkről”. A Magyar Katolikus Egyház kommunikációs programja

Budapest, 2003
Művészet - Kultúra, Pszichológia - Szociológia

Juhász László: Bécs magyar emlékei

Budapest, 1999
Művészet - Kultúra

Katona Vilmos: Az Úr bevonul szentélyébe. Kortárs római katolikus templomépítészet a liturgia tükrében

Budapest, 2020
Egyháztörténelem, Művészet - Kultúra

Kelemen Andor: Tut-Ankh-Amen földjén. Útirajzok Egyiptomból

Budapest, 1927
Művészet - Kultúra

Kiss János: A szépről és a szépművészetekről

Budapest, 1904
Művészet - Kultúra

Levárdy Ferenc: Magyar templomok művészete

Budapest, 1982
Művészet - Kultúra

Medgyesy S. Norbert (szerk.): Mária anya - Mária anyánk. Szűz Mária élete és alakja a magyar népi Mária-költészetben Erdélyi Zsuzsanna gyűjtése szerint

Budapest, 2019
Művészet - Kultúra, Néprajz, Open access

Molnárfi Tibor: A korona. Regnum Marianum. A valóság mítosza, a mítosz valósága

Budapest, 1996
Egyháztörténelem, Művészet - Kultúra

Nagymihályi Géza: Kiáltás éjfélkor. Tanulmányok a teremtés nyolcadik napjáról

Budapest, 2014
Művészet - Kultúra

Nemeskürty István: Kis magyar művelődéstörténet. Negyedik, javított és bővített kiadás

Budapest, 2002
Művészet - Kultúra

Németh László Imre: Magyar emlékek római temploma. A Santo Stefano Rotondo ábrázolásai

Budapest, 2022
Ismeretterjesztés, Művészet - Kultúra, Történelem

Németh László Imre: Mindszenty megvalósult álma. A Santo Stefano Rotondo és a Szent István Ház

Budapest, 2009
Művészet - Kultúra

Németh László Imre: The Chapel of the Hungarians in Rome

Fordító: Héberger Iris
Budapest, 2016
Idegen nyelvű irodalom, Művészet - Kultúra

Ozsvári Csaba: Ozsvári Csaba ötvösművész

Budapest, 2001
Művészet - Kultúra

Pitroff Pál: A szépirodalom esztétikája

Budapest, 1933
Filozófia, Művészet - Kultúra

Pitroff Pál: Bevezetés az esztétikába

Budapest, 1930
Filozófia, Művészet - Kultúra

KBART