Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Művészet - Kultúra

Prohászka Ottokár: Elbeszélések és útirajzok

Budapest, 1923
Lelkiségi irodalom, Művészet - Kultúra

Romhányi Beatrix F. - Sarbak Gábor: Formularium maius Ordinis S. Pauli Primi Heremite

Budapest, 2013
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány, Művészet - Kultúra

Sarbak Gábor (szerk.): Canterburyi Szent Anzelm összes művei

Fordító: Dér Katalin
Budapest, 2007
Filozófia, Művészet - Kultúra, Világirodalom

Sárközy Péter: „Roma Est Patria Omnium Fuitque”

Budapest, 2017
Idegen nyelvű irodalom, Művészet - Kultúra

Slíz Mariann: Szentkultusz és személynévadás Magyarországon

Budapest, 2021
Ismeretterjesztés, Művészet - Kultúra, Történelem

Solymári Dániel - Pallós Tamás - Fajcsák Györgyi: A Kelet és a diplomácia művészete. Vay Péter püspök világmissziója

Budapest, 2022
Ismeretterjesztés, Művészet - Kultúra, Történelem

Somogyi Antal: Vallás és modern művészet

Budapest, 1927
Művészet - Kultúra

Somogyi Győző: Magyar Hősök arcképcsarnoka

Budapest, 1996
Művészet - Kultúra

Stirling János: Magyar reneszánsz kertek a XVI-XVII. Században

Budapest, 2008
Művészet - Kultúra

Stoeger, Franz Xaver (szerk.): Oratio Dominika Polyglotta singularum linguarum characteribus expressa et delineationibus. Az Úr imádsága több nyelven

Budapest, 1991
Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom, Művészet - Kultúra

Szabó Ferenc: A nemzeti küldetés költője. Száz éve született Illyés Gyula

Budapest, 2003
Magyar irodalom, Művészet - Kultúra

Szalay József: A takarék-magtárról

Budapest, 1902
Ismeretterjesztés, Művészet - Kultúra

Székely János: Cigány népismeret. Te del i Del baxt!

Budapest, 2010
Művészet - Kultúra, Néprajz

Szémán István: A Boldogságos Szűz a Kelet képtiszteletében és legendáiban

Budapest, 1959
Művészet - Kultúra, Néprajz

Szenthelyi-Molnár István: A Boldogságos Szűz Mária kegyhelyei Magyarországon

Budapest, 1971
Művészet - Kultúra

Szenthelyi-Molnár István - Mauks Márta: Magyarország Szűz Mária kegyhelyei. Búcsújárók könyve

Budapest, 1988
Művészet - Kultúra, Néprajz

Szilárdfy Zoltán: A magyarországi kegyképek és szobor tipológiája és jelentése

Budapest, 1994
Művészet - Kultúra

Valter Ilona: A cikádori, más néven (Báta) Széki ciszterci apátság története

Budapest, 2018
Egyháztörténelem, Művészet - Kultúra

Vanyó László (szerk.): Az Ókeresztény művészet szimbólumai

Budapest, 1988
Művészet - Kultúra

Velics László: Vándorelőadásaim az egyházi művészetről

Budapest, 1912
Egyháztörténelem, Művészet - Kultúra

Veuillot Lajos: Roma és Loretto 2.

Fordító: Gyurits Antal
Budapest, 1851
Művészet - Kultúra, Történelem

A Szent István Társulat naptára az 1912. évre

Budapest, 1912
Művészet - Kultúra

Katolikus naptár az 1947. évre

Budapest, 1947
Művészet - Kultúra

Közgyűlési ünnepély és szónoklat a Jó- 's Olcsó Könyv-kiadó Társulatnál

Pest, 1848
Egyháztörténelem, Művészet - Kultúra

Schematismus venerabilis cleri archidioecesis strigoniensis 1936.

Budapest, 1936
Idegen nyelvű irodalom, Művészet - Kultúra

Schematismus venerabilis cleri archidioecesis strigoniensis 1938.

Budapest, 1938
Idegen nyelvű irodalom, Művészet - Kultúra

Schematismus venerabilis cleri archidioecesis strigoniensis 1945.

Budapest, 1945
Idegen nyelvű irodalom, Művészet - Kultúra

Schematismus venerabilis cleri archidioecesis strigoniensis 1947.

Budapest, 1947
Idegen nyelvű irodalom, Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1870-dik évre

Budapest, 1869
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1871-ik évre

Budapest, 1870
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1872-ik évre

Budapest, 1871
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1873-ik évre

Budapest, 1873
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1875-ik évre

Budapest, 1874
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1876-ik szökő-évre

Budapest, 1875
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1877-ik évre

Budapest, 1876
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1878-ik évre

Budapest, 1877
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1879-ik évre

Budapest, 1878
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1880-ik szökő-évre

Budapest, 1879
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1881-ik évre

Budapest, 1880
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1882-ik évre

Budapest, 1881
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1883-ik évre

Budapest, 1882
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1886-ik évre

Budapest, 1885
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1887-ik évre

Budapest, 1886
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1888-ik szökő-évre

Budapest, 1887
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1889-ik évre

Budapest, 1888
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1891-ik közönséges évre

Budapest, 1890
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1892-ik évre

Budapest, 1891
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1893-ik évre

Budapest, 1892
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1922-1930

Budapest, 1929
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1931-1939

Budapest, 1938
Művészet - Kultúra

KBART