Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Magyar irodalom

Adamik Tamás: József Attila: Medáliák című ciklusának szerkezete

Budapest, 2006
Magyar irodalom

Adamik Tamás: Sanctissima Religio. Vallás- és irodalomtudományi tanulmányok

Budapest, 2012
Magyar irodalom, Világirodalom

Ágoston Julián: Esteván. Regény

Budapest, 1942
Magyar irodalom

Ágoston Júlián: A magyartanítás módszertana

Budapest, 1947
Magyar irodalom, Tankönyv

Alszeghy Zsolt: A XIX. század magyar irodalma

Budapest, 1923
Magyar irodalom

Andor József: Két világ között 1. Regény két kötetben

Budapest, 1903
Magyar irodalom

Andor József: Két világ között 2. Regény két kötetben

Budapest, 1903
Magyar irodalom

Andor József: Nagy Lajos magyar király. (1326-82.) Regényes korrajz

Budapest, 1908
Magyar irodalom

Andor József (Cyprián): Anyafölfön. Elbeszélések

Budapest, 1901
Magyar irodalom, Világirodalom

Annonymus: Gesta Hungarorum. Béla király jegyzőjének könyve a magyarok cselekedeteiről

Fordító: Pais Dezső
Budapest, 2003
Magyar irodalom, Történelem

Baánné Seratoris Ilona: Hegyek között. Regény fiatal lányok számára

Budapest, 1947
Gyermek - ifjúsági irodalom, Magyar irodalom

Balásházy Péter: Felajánlás. Regény

Budapest, 1929
Magyar irodalom

Balassi Bálint: Dicsérlek énekkel. Istenes versek

Budapest, 1994
Magyar irodalom

Bán Aladár: Áhitat szárnyain. Himnuszok és egyéb vallásos költemények

Budapest, 1900
Magyar irodalom, Világirodalom

Bangha Béla S.J.: Elbeszélések és szinművek

Budapest, 1941
Magyar irodalom

Bangha Béla S.J.: Guadelupe - Lola naplója

Budapest, 1941
Magyar irodalom

Bánhegyi Jób: A magyar irodalom története 2. Kisfaludy Károlytól napjainkig

Budapest, 1930
Magyar irodalom

Bánhegyi Jób: Magyar nőírók

Budapest, 1939
Életrajz, Magyar irodalom

Bánhegyi Jób (összeáll.): Harsányi Lajos válogatott költeményei

Budapest, 1935
Magyar irodalom

Bartha József: A magyar nemzeti irodalom története 1.

Budapest, 1911
Magyar irodalom

Bartha József: A Toldi-monda. Irodalomtörténeti tanulmány

Budapest, 1899
Magyar irodalom

Bartha József: Alexandriai Szent Katalin verses legendája

Budapest, 1906
Magyar irodalom

Bartha József: Magyar nyelvtan. Mondattani alapon a Katholikus polgári és felsőbb leánysikolák I. és II. osztálya számára

Budapest, 1913
Magyar irodalom, Tankönyv

Bartha József: Rendszeres Magyar Nyelvtan. Közép- és polgári iskolák III. osztálya számára

Budapest, 1908
Magyar irodalom, Tankönyv

Bartha József: Tördelt sóhajok

Budapest, 1944
Magyar irodalom

Bartha József - Prónai Antal (szerk.): Magyar Irodalmi Olvasókönyv - Poetikával és irodalomtörténettel. A Katholikus polgári leányiskolák IV. osztálya számára

Budapest, 1912
Magyar irodalom, Tankönyv

Bartha József - Prónai Antal (szerk.): Stilisztika. A polgári leányiskolák III. osztálya számára

Budapest, 1914
Magyar irodalom, Tankönyv

Báthory Nándorné, Özv. : Tündérvilág a városligetben. Ifjúsági regény

Budapest, 1914
Gyermek - ifjúsági irodalom, Magyar irodalom

Benedek Elek: Testamentum

Budapest, 2006
Magyar irodalom

Bilinszky Lajos: Rendszeres magyar nyelvtan és stilisztika olvasókönyvvel. A tanító- és tanítónőképző intézetek I. osztályának

Budapest, 1909
Magyar irodalom

Blaskó Mária: A titok gyermekei

Budapest, 1943
Gyermek - ifjúsági irodalom, Magyar irodalom

Blaskó Mária: Édesanyám. Szűz Mária élete szépirodalmi feldolgozásban az ifjúság számára

Budapest, 1928
Gyermek - ifjúsági irodalom, Magyar irodalom

Blaskó Mária: Király sarj. Elbeszélés Szent József korában

Budapest, 1929
Magyar irodalom

Blaskó Mária: Pityu

Budapest, 1918
Gyermek - ifjúsági irodalom, Magyar irodalom

Blaskó Mária: Tövisek közt. Ifjúsági regény serdülő leányoknak

Budapest, 1914
Magyar irodalom

Blaskó Mária (szerk.): Ünnepeljen minden szív!. Vezérkönyv a Szentév ünnepségeire - Színdarabok, szavalókorusok és szavalatok vallásos ünnepélyekre

Budapest, 1933
Magyar irodalom

Boda László: A sátán. A nagy Kísértő a teológia, az élet és az irodalom szembesítésében

Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom, Magyar irodalom

Boda László: Kimondatlan jelenlét. Válogatott versek, esszék

Budapest, 2014
Magyar irodalom

Bodnár Dániel: Biblia és drámairodalom

Budapest, 2014
Magyar irodalom, Világirodalom

Bodnár Dániel: Biblia és filmművészet

Budapest, 2015
Magyar irodalom

Bodnár Dániel: Elveszett Paradicsom. John Milton eposzánk filmforgatókönyve

Fordító: Jánossy István
Budapest, 2018
Magyar irodalom

Bodnár Dániel: Erzsébet a szeretet szolgálóleánya. Történelmi regény Árpád-házi Szent Erzsébetről

Budapest, 2001
Magyar irodalom

Bodnár Dániel: Genesius, a színész. Történelmi regény

Budapest, 2000
Magyar irodalom

Bodnár Dániel: Sienai Szent Katalin legendája. Történelmi dráma két felvonásban

Budapest, 2017
Magyar irodalom

Bogdán István: Mese mindenkinek

Budapest, 1999
Magyar irodalom

Bokor Malvin: Két világ. Regény

Budapest, 1911
Magyar irodalom

Bordeuaux, Henry: A kis keresztesek

Fordító: Kertész Kálmán
Budapest, 1933
Magyar irodalom

Bourget Pál: A válás. Regény

Fordító: Győri Károly
Budapest, 1908
Magyar irodalom, Világirodalom

Bőle Kornél: Árpádházi Szent Margit

Budapest, 1944
Életrajz, Magyar irodalom

Brunowszky Rezső: Új magyar olvasókönyv. A róm. kath. magyar tannyelvű elemi népiskolák II. oszt. számára

Budapest, 1913
Magyar irodalom, Tankönyv

KBART