Szent István Társulat

  Bejelentkezés

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Könyvek - Magyar irodalom

Adamik Tamás: Sanctissima Religio. Vallás- és irodalomtdományi tanulmányok

Budapest, 2012
Magyar irodalom, Világirodalom

Annonymus: Gesta Hungarorum. Béla király jegyzőjének könyve a magyarok cselekedeteiről

Fordító: Pais Dezső
Budapest, 2003
Magyar irodalom, Történelem

Balassi Bálint: Dicsérlek énekkel. Istenes versek

Budapest, 1994
Magyar irodalom

Benedek Elek: Testamentum

Budapest, 2006
Magyar irodalom

Boda László: Kimondatlan jelenlét. Válogatott versek, esszék

Budapest, 2014
Magyar irodalom

Boda László: A sátán. A nagy Kísértő a teológia, az élet és az irodalom szembesítésében

Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom, Magyar irodalom

Bodnár Dániel: Biblia és drámairodalom

Budapest, 2014
Magyar irodalom, Világirodalom

Bodnár Dániel: Biblia és filmművészet

Budapest, 2015
Magyar irodalom

Bodnár Dániel: Elveszett Paradicsom. John Milton eposzánk filmforgatókönyve

Fordító: Jánossy István
Budapest, 2018
Magyar irodalom

Bodnár Dániel: Erzsébet a szeretet szolgálóleánya. Történelmi regény Árpád-házi Szent Erzsébetről

Budapest, 2001
Magyar irodalom

Bodnár Dániel: Genesius, a színész. Történelmi regény

Budapest, 2000
Magyar irodalom

Bodnár Dániel: Sienai Szent Katalin legendája. Történelmi dráma két felvonásban

Budapest, 2017
Magyar irodalom

Czakó Gábor: Velünkjáró

Budapest, 2001
Magyar irodalom

Czigány György: 80 nyár

Budapest, 2011
Magyar irodalom

Czigány György: Égi kémia

Budapest, 2008
Magyar irodalom

Czigány György: Keresztény élmény, magyarság. Úton Babitshoz, Kodályhoz és utódaikhoz

Budapest, 2015
Magyar irodalom

Czigány György: Kilenc szimfónia

Budapest, 2016
Magyar irodalom

Czigány György: Mézet ont az ég. Hetven vers

Budapest, 2002
Magyar irodalom

Czigány György: A nyár feltámadása

Budapest, 2017
Magyar irodalom

Czigány György: Révfalu álom

Budapest, 2013
Magyar irodalom

Czigány György: A Teremtő ministránsai. Próza-füzet

Budapest, 2003
Magyar irodalom

Czigány György: Tizedek. Ötszáztíz mondat, tíz új madrigál

Budapest, 2004
Magyar irodalom

Czigány György: Zárófogadás

Budapest, 2009
Magyar irodalom

Dallos Sándor: Máriafű

Budapest, 2001
Magyar irodalom

Dékány Endre: Pusztaszer alkotmánya

Budapest, 1996
Magyar irodalom

Dénes Gizella: Csodálatos fazekas

Budapest, 1965
Magyar irodalom

Fazekas Lajos: Kereszt a hegyen. Versek

Budapest, 1965
Magyar irodalom

Fekete István: Barangolások. Elbeszélések

Budapest, 1995
Magyar irodalom

Fekete István: Emberpor

Budapest, 2003
Magyar irodalom

Fekete István, Ifj.: Emlékek gyalogútján. Történetek a régmúltból és a közelmúltból

Budapest, 2006
Magyar irodalom

Fésűs Éva: Csepp víz. Összegyűjtött versek

Budapest, 2016
Magyar irodalom

Fésűs Éva: Az ezüsthegedű

Budapest, 2017
Gyermek - ifjúsági irodalom, Magyar irodalom

Gárdonyi Géza: Evangéliumi álmok

Budapest, 2009
Magyar irodalom

Gárdonyi Géza: Isten rabjai

Budapest, 1994
Magyar irodalom

Gárdonyi Géza - Kindelmann Győző (szerk.): Útra-készülés. Istenes versek

Budapest, 2007
Magyar irodalom

Gazda József: Hát én hogyne siratnám? Csángók a sodró időben

Budapest, 1993
Magyar irodalom, Néprajz

Harsányi Lajos: Az elragadott herceg. Szent Imre herceg életregénye

Budapest, 1990
Magyar irodalom

Harsányi Lajos: Fegyverletétel

Budapest, 1992
Magyar irodalom

Harsányi Lajos: A szent asszony. Magyarországi Szent Erzsébet életregénye

Budapest, 2006
Magyar irodalom

Határ Győző: Görgőszínpad. A középkori angol titokjátékokból mutatóba egybeszedett kisded florilégium

Budapest, 1988
Magyar irodalom

Herczeg Ferenc: Az élet kapuja

Budapest, 2007
Magyar irodalom

Ijjas Antal: A látogató

Budapest, 1960
Magyar irodalom

Jelenits István: „Ha valaki beszél…”. Interjúk és versek

Budapest, 2007
Magyar irodalom

Jelenits István (szerk.): Sík Sándor összegyűjtött versei

Budapest, 1976
Magyar irodalom

Jókai Anna: Bölcsek és pásztorok

Budapest, 2006
Magyar irodalom

Just Béla: Hajnali kettő

Budapest, 1989
Magyar irodalom

Kalász Márton: Gyermek-Bábel. Novellák, versek, tárcák

Budapest, 2015
Magyar irodalom

Kalász Márton: Ki kap szamárkenyeret? Versek gyerekeknek, felnőtteknek

Budapest, 2016
Magyar irodalom

Kalász Márton: Látható, láthatatlan

Budapest, 2007
Magyar irodalom

Kányádi Sándor: A Corcovado Krisztusa. Válogatott versek és műfordítások

Budapest, 2015
Magyar irodalom

KBART