Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Néprajz

Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd

Budapest, 1989
Néprajz

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium I.

Budapest, 1977
Néprajz

Bálint Sándor - Barna Gábor: Búcsújáró magyarok. A magyarországi búcsújárás története és néprajza

Budapest, 1994
Néprajz

Barna Gábor (szerk.): „Nyisd meg, Uram szent ajtódat…”. Köszöntő kötet Erdélyi Zsuzsanna 80. születésnapjára

Budapest, 2001
Néprajz

Domokos Pál Péter: „… édes Hazámnak akartam szolgálni…”

Budapest, 1979
Liturgia - Zene, Néprajz

Domokos Pál Péter: Bartók Béla kapcsolata a moldvai csángókkal

Budapest, 1981
Néprajz

Erdélyi Zsuzsanna (szerk.): Boldogasszony ága. Tanulmányok a népi vallásosság köréből

Budapest, 1991
Néprajz

Gazda József: Hát én hogyne siratnám? Csángók a sodró időben

Budapest, 1993
Magyar irodalom, Néprajz

Medgyesy S. Norbert (szerk.): Mária anya - Mária anyánk. Szűz Mária élete és alakja a magyar népi Mária-költészetben Erdélyi Zsuzsanna gyűjtése szerint

Budapest, 2019
Művészet - Kultúra, Néprajz, Open access

Székely János: Cigány népismeret. Te del i Del baxt!

Budapest, 2010
Művészet - Kultúra, Néprajz

Szémán István: A Boldogságos Szűz a Kelet képtiszteletében és legendáiban

Budapest, 1959
Művészet - Kultúra, Néprajz

Szenthelyi-Molnár István - Mauks Márta: Magyarország Szűz Mária kegyhelyei. Búcsújárók könyve

Budapest, 1988
Művészet - Kultúra, Néprajz

Takács György: Aranykertbe' aranyfa. Gyimesi, hárompataki, úz-völgyi csángó imák és ráolvasók

Budapest, 2001
Néprajz

KBART