Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Nyelvkönyv

Bors Edit: Az irodalmi nyelv. Francia-magyar kontrasztív szövegstilisztikai tanulmányok

Budapest, 2015
Nyelvkönyv, Tankönyv, Világirodalom

Cserép József: Latin nyelvtan - 1. Alaktan. A gymnásiumok számára

Budapest, 1902
Nyelvkönyv

Cserép József: Latin olvasó- és gyakorló-könyv. A gymnasiumi I. és II. osztálya számára

Budapest, 1902
Nyelvkönyv, Tankönyv

Danielné Lamács Lujza: Mein dritters Deutsches Buch. Harmadik német könyvem

Budapest, 1911
Idegen nyelvű irodalom, Nyelvkönyv

Danielné Lamács Lujza: Mein drittes Deutsches buch - „Harmadik német könyvem”. A polgári- és felsőbb leányiskola III. osztályú tanulói számára

Budapest, 1911
Nyelvkönyv, Tankönyv

Danielné Lamács Lujza: Mein erstes Deutsches buch - „Első német könyvem”. A polgári- és felsőbb leányiskola I. osztályú tanulói számára

Budapest, 1910
Nyelvkönyv, Tankönyv

Danielné Lamács Lujza: Mein viertes Deutsches buch - „Negyedik német könyvem”. A polgári- és felsőbb leányiskola IV. osztályú tanulói számára

Budapest, 1912
Nyelvkönyv, Tankönyv

Danielné Lamács Lujza: Mein viertes Deutsches Buch. Negyedik német könyvem

Budapest, 1912
Idegen nyelvű irodalom, Nyelvkönyv

Danielné Lamács Lujza: Mein zweites Deutsches buch - „Második német könyvem”. A polgári- és felsőbb leányiskola II. osztályú tanulói számára

Budapest, 1910
Nyelvkönyv, Tankönyv

Dobos Károly Dániel: Sém fiai. A sémi nyelvek és a sémi írásrendszerek története

Budapest, 2016
Biblia - Biblikum, Nyelvkönyv, Tankönyv

Gergely Ferenc - Jósvay Gábor - Szkalka Lajos: Magyar nyelvkönyv. A katholikus elemi népiskolák III. osztálya számára

Budapest, 1927
Nyelvkönyv, Tankönyv

Goullet, Monique - Parisse, Michel: Középkori latin nyelvkönyv. Egyetemi hallgatóknak

Fordító: Sarbak Gábor
Budapest, 2019
Idegen nyelvű irodalom, Nyelvkönyv

Laki Bennó: Német nyelvtan és olvasókönyv I. A gimnázium III., a reáliskola I. osztálya számára

Budapest, 1918
Nyelvkönyv

Laki Bennó: Rendszeres német nyelvtan

Budapest, 1918
Idegen nyelvű irodalom, Nyelvkönyv, Tankönyv

Oswald Karolina: Német tankönyv. A tanítóképző-intézetek III. osztálya számára

Budapest, 1917
Nyelvkönyv, Tankönyv

Rózsavári Nóra: Az Aranyszázadi spanyol nyelv

Budapest, 2015
Nyelvkönyv, Tankönyv, Világirodalom

Schulk, Emerich: ABC- und Lesebuch

Budapest, 1919
Nyelvkönyv

Schulk, Emerich: ABC- und LESEBUCH. Zweite Anflage

Budapest, 1901
Idegen nyelvű irodalom, Nyelvkönyv

Szabó Mária: Bevezetés a biblia héber nyelvbe

Budapest, 2017
Nyelvkönyv, Tankönyv

Szabó Mária: Bevezetés az Újszövetség görög nyelvébe

Budapest, 2014
Biblia - Biblikum, Nyelvkönyv, Tankönyv

Sződy Erzsébet: Practise more together 1.

Budapest, 1994
Nyelvkönyv

Sződy Erzsébet: Practise more together 2.

Budapest, 1994
Nyelvkönyv

Sződy Erzsébet: Practise Together 1-2. Tanári kézikönyv

Budapest, 1993
Nyelvkönyv

Sződy Erzsébet: Practise together 2. Fun and learning

Budapest, 2003
Nyelvkönyv

Szörényi József (szerk.): Német nyelvkönyv I. Képekkel és szójegyzékkel

Budapest, 1911
Nyelvkönyv

Techert József: Magyar nyelvkönyv. A gimnázium és a leánygimnázium VII-VIII. osztálya számára

Budapest, 1941
Nyelvkönyv, Tankönyv

KBART