Szent István Társulat

  Bejelentkezés

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Könyvek - Patrisztika

Benedek pápa, XVI.: Az egyházatyák Római Szent Kelementől Szent Ágostonig

Fordító: Kránitz Mihály
Budapest, 2009
Patrisztika

D. Tóth Judit - Heidl György (szerk.): Irodalom, Teológia, Művészet. Válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság VII-XI. Konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változataiból

Budapest, 2014
Patrisztika

Gál Ferenc (szerk.): Aurelius Augustinus a Szentháromságról

Budapest, 1985
Patrisztika

Hubai Péter: A Megváltó a keresztről. Kopt apokrifek Núbiából. A Kasr el-Wizz kódex

Fordító: Hubai Péter
Budapest, 2006
Patrisztika

Kecskés Pál: Szent Ágoston breviárium

Fordító: Kecskés Pál
Budapest, 1960
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom, Patrisztika

Kránitz Mihály (szerk.): Az atyák dicsérete. A 60 éves Vanyó László köszöntése

Budapest, 2002
Kézikönyv, Patrisztika

Markschies, Christoph: A gnózis

Fordító: Boros István
Budapest, 2011
Egyháztörténelem, Patrisztika

Perendy László: Apostoli atyák

Budapest, 2018
Patrisztika

Perendy László (szerk.): Jeruzsálemi Szent Kürillosz összes művei

Fordító: Vanyó László
Budapest, 2006
Patrisztika

Perendy László (szerk.): Patres. Olvasmányok az I. évezred keresztény irodalmából

Budapest, 2011
Patrisztika

Vanyó László (szerk.): Apokrifek

Budapest, 1988
Patrisztika

Vanyó László (szerk.): Bevezetés az Ókeresztény kor dogmatörténetébe

Budapest, 2009
Patrisztika

Vanyó László (szerk.): A II. századi görög apologéták

Fordító: Vanyó László et al.
Budapest, 1984
Patrisztika

Vanyó László (szerk.): Nagy Szent Baszileiosz művei

Fordító: Vanyó László
Budapest, 2001
Patrisztika

Vanyó László (szerk.): Nazianzoszi Szent Gergely beszédei

Budapest, 2001
Patrisztika

Vanyó László (szerk.): Nüsszai Szent Gergely művei

Fordító: Vanyó László
Budapest, 2002
Patrisztika

Vanyó László (szerk.): Órigenész az imádságról és a vértanúságról

Fordító: Vanyó László
Budapest, 1997
Patrisztika

Vanyó László (szerk.): Szókratész egyháztörténete

Fordító: Baán István
Budapest, 1984
Patrisztika

Vanyó László (szerk.): Vértanuakták és szenvedéstörténetek

Fordító: Vanyó László et al.
Budapest, 1984
Patrisztika

KBART