Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Pszichológia - Szociológia

  • 1
  • 2
Balogh Márta CB: Közösség és közösségvezetés. A közösség a hit, a remény és szeretet iskolája

Budapest, 2016
Pszichológia - Szociológia

Bánk József (szerk.): Fegyelem és kegyelem

Budapest, 1973
Család - Párkapcsolat, Pszichológia - Szociológia

Beran Ferenc: Isten lábnyomai Angyalföldön

Budapest, 2009
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Beran Ferenc - Lenhardt Vilmos: Az egyház társadalmi tanítása

Budapest, 2003
Jog - Társadalomtudomány, Pszichológia - Szociológia

Bodrogai Tibor - Pápay Nikolett - Soltész Éva - Vaskó Györgyné: Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája

Budapest, 2012
Jog - Társadalomtudomány, Pszichológia - Szociológia

Christianus: Az evangélium demokráciája és szocializmusa

Budapest, 1946
Jog - Társadalomtudomány, Pszichológia - Szociológia

Cséplő István: Utmutatás ifjúsági egyesületek alakítására és vezetésére

Budapest, 1923
Ismeretterjesztés, Pszichológia - Szociológia

Dieterich, Michael: Pszichológiai és lelkipásztorkodási kézikönyv

Budapest, 2000
Kézikönyv, Pszichológia - Szociológia

Doros György: A sport etikája és lélektana

Budapest, 1943
Pszichológia - Szociológia

Fábiánné Andrónyi Katalin - Balogh Zoltán: Romológiai ismeretek

Budapest, 2012
Pszichológia - Szociológia

Fábiánné Andrónyi Katalin - Dr. Balogh Zoltán: Romológiai ismeretek

Budapest, 2012
Jog - Társadalomtudomány, Pszichológia - Szociológia

Fehér Ágota: Az ember társas világának értékei

Budapest, 2015
Család - Párkapcsolat, Pszichológia - Szociológia, Tankönyv

Giesswein Sándor: Keresztény szociális törekvések a társadalmi és gazdasági életben

Budapest, 1913
Jog - Társadalomtudomány, Pszichológia - Szociológia

Homa Ildikó: Evangéliumi lélektan. Önismeret mindenkinek

Budapest - Kolozsvár, 2015
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Juhász Judit: „Hirdesd a háztetőkről”. A Magyar Katolikus Egyház kommunikációs programja

Budapest, 2003
Művészet - Kultúra, Pszichológia - Szociológia

Klemm Kálmán: Kereszténység vagy faji vallás? Hitvédelmi tanulmány Rosenberg mítosz-vallásáról

Budapest, 1937
Jog - Társadalomtudomány, Pszichológia - Szociológia

Kozma Gábor - Szőke-Milinte Enikő (szerk.): Energiatudatossági és környezeti nevelés. Programok a magyar felsőoktatásban

Budapest, 2023
Ismeretterjesztés, Open access, Pszichológia - Szociológia

Kuminetz Géza: A vezetés művészete Krisztus iskolájában

Budapest, 2023
Jog - Társadalomtudomány, Open access, Pszichológia - Szociológia

Kuminetz Géza: Rendszerszemlélet, stratégiai tervezés és vezetés a katolikus felsőoktatásban

Budapest, 2023
Jog - Társadalomtudomány, Open access, Pszichológia - Szociológia

Mácz István: Élni vagy meghalni? Huszonhat levél azokhoz, akik hívják a halált

Budapest, 1988
Pszichológia - Szociológia

Mailáth József gróf: A Katolikus Egyház társadalmi (szocziális) ereje

Budapest, 1907
Jog - Társadalomtudomány, Pszichológia - Szociológia

Mailáth József gróf: Egy-két irányeszme a szociális bizottság működését illetőleg

Budapest, 1907
Jog - Társadalomtudomány, Pszichológia - Szociológia

Marczell Mihály: A felnőttek lélekrajza

Budapest, 1934
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Marczell Mihály: A gyermek- és serdülőkor lelki képe

Budapest, 1932
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Marczell Mihály: A lélek megismerésének művészete

Budapest, 1932
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Marczell Mihály: A nevelés alapvonalai

Budapest, 1934
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Marczell Mihály: A nevelés művészete

Budapest, 1935
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Marczell Mihály: Az egyéniség összetevői

Budapest, 1931
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Marczell Mihály: Érosz és Étosz

Budapest, 1940
Erkölcsteológia, Pszichológia - Szociológia

Marczell Mihály: Neveléstan

Budapest, 1938
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Marx, Reinhard: A tőke. Védőbeszéd az emberért

Fordító: Marx Gyula
Budapest, 2009
Egyéb teológia, Pszichológia - Szociológia

Mezei Károly - Pulay Gyula: Versenyképes-e a Jó Pásztor? Vezetői eszmények a Bibliában és napjainkban

Budapest, 2008
Pszichológia - Szociológia

Miriano, Costanza: Üdvözüljön, aki akar!. A lelki tökéletlenség kézikönyve

Fordító: Karsai Nóra Mária
Budapest, 2021
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Nelson, Thomas: Szabadulás. Módszertan és Bibliai útmutató szenvedélybetegeknek

Fordító: Borsányi István
Budapest, 2020
Pszichológia - Szociológia

Nemetschek, Monika: Boldogok, akik szomorúak

Fordító: Lázár Júlia
Budapest, 2004
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Noszlopi László: A világnézetek lélektana

Budapest, 2012
Filozófia, Pszichológia - Szociológia

Noszlopi László: Jellemlátás és jellemigézés

Budapest, 1935
Pszichológia - Szociológia

Novák Lajos: A keresztény gyermekvédelem

Budapest, 1917
Jog - Társadalomtudomány, Pszichológia - Szociológia

Poppe Ede: Eucharisztikus módszer a nevelésben

Budapest, 1938
Jog - Társadalomtudomány, Pszichológia - Szociológia

Pukánszky Béla - Sárkány Péter (szerk.): Pedagógia és kereszténység. Teológiai, neveléstörténeti és nevelésfilozófiai metszetek

Budapest, 2023
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány, Open access, Pszichológia - Szociológia

Risch, Hannelore: Isten megvigasztal. Erőt ad a gyász feldolgozásához

Fordító: T. Bori Zsuzsa
Budapest, 2011
Pszichológia - Szociológia

Ruschek Antal: A keresztény nő

Budapest, 1898
Ismeretterjesztés, Pszichológia - Szociológia

Rusznyák Gyula: Faluvédelem. A falu társadalmi problémái

Budapest, 1935
Pszichológia - Szociológia, Történelem

Sághy Ádám: Bevezetés a város teológiájához. Egy lehetséges megközelítés válogatott fejezetei

Budapest, 2023
Egyéb teológia, Jog - Társadalomtudomány, Open access, Pszichológia - Szociológia

Stuhlmann Patrik: Az ifjúkor lélektana. Scientia Amabilis

Budapest, 1933
Pszichológia - Szociológia

Süle Ferenc: Az életerő forrásai a családban

Budapest, 2009
Család - Párkapcsolat, Pszichológia - Szociológia

Szentmártoni Mihály: Lelkipásztori pszichológia

Budapest, 2001
Pszichológia - Szociológia

Tomka Ferenc: Intézmény és karizma az egyházban. Vázlatok a Katolikus Egyház szociológiájához

Budapest, 2015
Pszichológia - Szociológia

Tomka Ferenc: Új evangelizáció. Egyázunk helyzete és feladatai az ezredfordulón

Budapest, 1999
Pszichológia - Szociológia, Tankönyv

Tóth Tamás: Szentségi jog Magyarországon a COVID-19 világjárvány első hulláma idején (2020)

Budapest, 2023
Jog - Társadalomtudomány, Open access, Pszichológia - Szociológia

  • 1
  • 2

KBART