Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Pszichológia - Szociológia

Balogh Márta CB: Közösség és közösségvezetés. A közösség a hit, a remény és szeretet iskolája

Budapest, 2016
Pszichológia - Szociológia

Bánk József (szerk.): Fegyelem és kegyelem

Budapest, 1973
Család - Párkapcsolat, Pszichológia - Szociológia

Beran Ferenc: Isten lábnyomai Angyalföldön

Budapest, 2009
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Beran Ferenc - Lenhardt Vilmos: Az egyház társadalmi tanítása

Budapest, 2003
Jog - Társadalomtudomány, Pszichológia - Szociológia

Cséplő István: Utmutatás ifjúsági egyesületek alakítására és vezetésére

Budapest, 1923
Ismeretterjesztés, Pszichológia - Szociológia

Dieterich, Michael: Pszichológiai és lelkipásztorkodási kézikönyv

Budapest, 2000
Kézikönyv, Pszichológia - Szociológia

Doros György: A sport etikája és lélektana

Budapest, 1943
Pszichológia - Szociológia

Fábiánné Andrónyi Katalin - Balogh Zoltán: Romológiai ismeretek

Budapest, 2012
Pszichológia - Szociológia

Fehér Ágota: Az ember társas világának értékei

Budapest, 2015
Család - Párkapcsolat, Pszichológia - Szociológia, Tankönyv

Juhász Judit: „Hirdesd a háztetőkről”. A Magyar Katolikus Egyház kommunikációs programja

Budapest, 2003
Művészet - Kultúra, Pszichológia - Szociológia

Mailáth József gróf: Egy-két irányeszme a szociális bizottság működését illetőleg

Budapest, 1907
Jog - Társadalomtudomány, Pszichológia - Szociológia

Mailáth József gróf: A Katolikus Egyház társadalmi (szocziális) ereje

Budapest, 1907
Jog - Társadalomtudomány, Pszichológia - Szociológia

Marczell Mihály: Az egyéniség összetevői

Budapest, 1931
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Marczell Mihály: Érosz és Étosz

Budapest, 1940
Erkölcsteológia, Pszichológia - Szociológia

Marczell Mihály: A felnőttek lélekrajza

Budapest, 1934
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Marczell Mihály: A gyermek- és serdülőkor lelki képe

Budapest, 1932
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Marczell Mihály: A lélek megismerésének művészete

Budapest, 1932
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Marczell Mihály: A nevelés alapvonalai

Budapest, 1934
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Marczell Mihály: A nevelés művészete

Budapest, 1935
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Marczell Mihály: Neveléstan

Budapest, 1938
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Marx, Reinhard: A tőke. Védőbeszéd az emberért

Fordító: Marx Gyula
Budapest, 2009
Egyéb teológia, Pszichológia - Szociológia

Nemetschek, Monika: Boldogok, akik szomorúak

Fordító: Lázár Júlia
Budapest, 2004
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Noszlopi László: Jellemlátás és jellemigézés

Budapest, 1935
Pszichológia - Szociológia

Noszlopi László: A világnézetek lélektana

Budapest, 2012
Filozófia, Pszichológia - Szociológia

Novák Lajos: A keresztény gyermekvédelem

Budapest, 1917
Jog - Társadalomtudomány, Pszichológia - Szociológia

Risch, Hannelore: Isten megvigasztal. Erőt ad a gyász feldolgozásához

Fordító: T. Bori Zsuzsa
Budapest, 2011
Pszichológia - Szociológia

Rusznyák Gyula: Faluvédelem. A falu társadalmi problémái

Budapest, 1935
Pszichológia - Szociológia, Történelem

Stuhlmann Patrik: Az ifjúkor lélektana. Scientia Amabilis

Budapest, 1933
Pszichológia - Szociológia

Süle Ferenc: Az életerő forrásai a családban

Budapest, 2009
Család - Párkapcsolat, Pszichológia - Szociológia

Szentmártoni Mihály: Lelkipásztori pszichológia

Budapest, 2001
Pszichológia - Szociológia

Tomka Ferenc: Intézmény és karizma az egyházban. Vázlatok a Katolikus Egyház szociológiájához

Budapest, 2015
Pszichológia - Szociológia

Tomka Ferenc: Új evangelizáció. Egyázunk helyzete és feladatai az ezredfordulón

Budapest, 1999
Pszichológia - Szociológia, Tankönyv

Tóth Tihamér: Az ifjúság lelki gondozása 1.

Budapest, 1935
Etika, Gyermek - ifjúsági irodalom, Pszichológia - Szociológia

Tóth Tihamér: Az ifjúság lelki gondozása 2.

Budapest, 1935
Etika, Gyermek - ifjúsági irodalom, Pszichológia - Szociológia

Tóth Tihamér: Az intelligencia lelki gondozása

Budapest, 1936
Etika, Gyermek - ifjúsági irodalom, Pszichológia - Szociológia

Tóth Tihamér: A jellemes ifjú - Dohányzol?

Budapest, 1935
Etika, Gyermek - ifjúsági irodalom, Pszichológia - Szociológia

Tóth Tihamér: Krisztus és az ifjú

Budapest, 1935
Etika, Gyermek - ifjúsági irodalom, Pszichológia - Szociológia

Tóth Tihamér: A művelt ifjú - Ne igyál!

Budapest, 1936
Etika, Gyermek - ifjúsági irodalom, Pszichológia - Szociológia

Tóth Tihamér: A tiszta férfiúság

Budapest, 1935
Etika, Gyermek - ifjúsági irodalom, Pszichológia - Szociológia

Ujházi Lóránd István: Psychological suitability in relation to holy orders. Thesis ad Doctoratum in Iure Canonico totaliter edita

Budapest, 2007
Idegen nyelvű irodalom, Pszichológia - Szociológia

Zsidai Ágnes: A tiszta jogszociológia. Horváth Barna szinoptikus jogbölcselete

Budapest, 2008
Jog - Társadalomtudomány, Pszichológia - Szociológia

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma. Az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa

Fordító: Dér Katalin - Horváth Pál
Budapest, 2007
Jog - Társadalomtudomány, Kézikönyv, Pszichológia - Szociológia

KBART