Szent István Társulat

  Bejelentkezés

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Könyvek - Történelem

Angenendt, Arnold: A kora középkor. A nyugati kereszténység 400-tól 900-ig

Fordító: Varóczi Zsuzsanna
Budapest, 2008
Egyháztörténelem, Történelem

Annonymus: Gesta Hungarorum. Béla király jegyzőjének könyve a magyarok cselekedeteiről

Fordító: Pais Dezső
Budapest, 2003
Magyar irodalom, Történelem

Berzeviczy Klára - Jónácsik László - Lőkös Péter - Sarbak Gábor (szerk.): Ad fontes. Ünnepi kötet Vizkelety András 80. születésnapjára

Budapest, 2011
Idegen nyelvű irodalom, Történelem, Világirodalom

Dávid Katalin: Soah. Emlékeim vészkorszak idejéből

Budapest, 2014
Életrajz, Történelem

Dávid Nóra et al. (szerk.): Tíz évhét. Tanulmányok Fröhlich Ida 70. születésnapja alkalmából

Budapest, 2018
Biblia - Biblikum, Történelem

Erdélyi László: Egyházi földesúr és szolgái a középkorban

Budapest, 1907
Egyháztörténelem, Történelem

Fraknói Vilmos: Magyarország a mohácsi vész előtt. A pápai követek jelentései alapján

Budapest, 1884
Történelem

Fraknói Vilmos: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a Római Szent-székkel 1. 1000-1417

Budapest, 1901
Történelem

Fraknói Vilmos: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a Római Szent-székkel 2. 1418-1526

Budapest, 1902
Történelem

Fraknói Vilmos: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a Római Szent-székkel 3. 1526-1689

Budapest, 1903
Történelem

Fraknói Vilmos: XI. Incze pápa és Magyarország fölszabadítása a török uralom alól

Budapest, 1886
Történelem

Frankl Vilmos: A magyar nemzet története 1. - Házi Könyvtár 9.

Pest, 1872
Történelem

Frankl Vilmos: A magyar nemzet története 2. - Házi Könyvtár 10.

Pest, 1873
Történelem

Frankl Vilmos: A magyar nemzet története 3. - Házi Könyvtár 11.

Pest, 1873
Történelem

Goriessen, Burkhardt: Szabadkőműves voltam

Fordító: Muth Ágota Gizella
Budapest, 2011
Művészet - Kultúra, Történelem

Hesemann, Michael: A Szent Grál felfedezése. Egy kutatás vége

Fordító: Diós István
Budapest, 2013
Egyháztörténelem, Történelem

Iványi Péter - Fazekas István - Koltai András: Pázmány Péter és a Batthyányak

Budapest, 2008
Történelem

J. Újvárí Zsuzsanna (szerk.): Összekötnek az évezredek

Budapest, 2011
Egyháztörténelem, Történelem

Jerney János (szerk.): Magyar nyelvkincsek Árpádék korszakából 1.

Pest, 1854
Ismeretterjesztés, Történelem

Jerney János (szerk.): Magyar nyelvkincsek Árpádék korszakából 2.

Pest, 1854
Ismeretterjesztés, Történelem

Kandra Kabos: A váradi regestrum

Budapest, 1898
Egyháztörténelem, Történelem

Karácson Imre: Török-magyar oklevéltár 1533-1789

Budapest, 1914
Történelem

Kozicz János: Történelem I. Történelem munkatankönyv az 5-6. osztály számára

Budapest, 2013
Tankönyv, Történelem

Meszlényi Antal: A magyar katholikus egyház és az állam 1848/49-ben

Budapest, 1928
Egyháztörténelem, Történelem

Mezey László (szerk.): Athleta Patriae

Budapest, 1980
Egyháztörténelem, Történelem

Miskolczy István: Magyar-olasz összeköttetések az Anjouk korában. Magyar-nápolyi kapcsolatok

Budapest, 1937
Történelem

Napolitano, Matteo Luigi: Budapest igazai. A soá és a vatikáni diplomaták

Fordító: Puskely Mária
Budapest, 2014
Történelem

Nemeskürty István: Búcsúpillantás. A Magyar Királyság és kormányzója 1920-1944

Budapest, 2014
Történelem

Nemeskürty István: Vallani és vállalni. A hatalomváltás labirintusában

Budapest, 2011
Jog - Társadalomtudomány, Történelem

Pompéry Aurél: Kossuth Lajos 1837/39-iki hűtlenségi perének története kapcsolatban Wesselényi Miklós báró hűtlenségi és az ifjak felségsértési perének történetével

Budapest, 1913
Történelem

Pór Antal: Nagy Lajos király viszonya az aquiléjai pátriárkákhoz

Budapest, 1900
Történelem

Róna Tamás - Mezei Mónika: A magyarországi zsidóság története

Budapest, 2018
Tankönyv, Történelem

Rónai András (szerk.): Atlas of Central Europe

Budapest, 1993
Idegen nyelvű irodalom, Történelem

Sáry Pál: Pogány birodalomból keresztény birodalom. A Római Birodalom kereszténnyé válása a Codes Theodosianus tükrében

Budapest, 2009
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv, Történelem

Schlett András: Sziget a szárazföldön. A Bábolnai Állami Gazdaság története 1960 és 1990 között

Budapest, 2007
Tankönyv, Történelem

Surányi-Unger Tivadar: A gazdasági válságok történetének vázlata 1920-ig

Budapest, 1921
Történelem

Vaszary Kolos: A várnai csata

Pest, 1864
Történelem

Szent István király Intelmei és törvényei

Fordító: Bollók János - Kristó Gyula
Budapest, 2001
Történelem

KBART