Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Történelem

Ackermann Kálmán: A tatárjárás. Pályadíjat nyert történelmi olvasmány

Budapest, 1913
Ismeretterjesztés, Történelem

Angenendt, Arnold: A kora középkor. A nyugati kereszténység 400-tól 900-ig

Fordító: Varóczi Zsuzsanna
Budapest, 2008
Egyháztörténelem, Történelem

Annonymus: Gesta Hungarorum. Béla király jegyzőjének könyve a magyarok cselekedeteiről

Fordító: Pais Dezső
Budapest, 2003
Magyar irodalom, Történelem

Bajza József: A magyar-horvát unio felbomlása

Budapest, 1925
Ismeretterjesztés, Történelem

Balanyi György: A Szentszék és a magyarság szerepe Budavár visszafoglalásában

Budapest, 1937
Történelem

Balatincz Anna - Nagy Anna (szerk.): Pálosok, építészet, régészet

Budapest, 2022
Ismeretterjesztés, Történelem

Balics Lajos: A kereszténység története hazánk mai területén a magyarok letelepedéséig

Budapest, 1901
Egyháztörténelem, Történelem

Balogh Albin: Hazánk történelme

Budapest, 1929
Tankönyv, Történelem

Balogh Albin: Magyarország történelme. A középiskolák 3. osztálya számára

Budapest, 1923
Tankönyv, Történelem

Balogh Albin: Művelődés Magyarország földjén. A magyar honfoglalás előtt

Budapest, 1925
Történelem

Balogh Albin: Ország és nyelv a magyar történelemben

Budapest, 1928
Történelem

Bank Barbara - Berek Patrícia - Domján Dániel - J. Újváry Zsuzsanna (szerk.): Múlt nélkül nincs jövő. Doktorandusz-konferenciák 2019-2020

Budapest, 2022
Ismeretterjesztés, Történelem

Barnabás: A kassai vértanúk élete és halála

Budapest, 1904
Életrajz, Történelem

Bártfai Szabó László: A Forgách család története

Budapest, 1910
Életrajz, Történelem

Bártfai Szabó László: A Sárvár-Felsővidéki gróf Széchényi család története 1.

Budapest, 1911
Életrajz, Történelem

Bártfai Szabó László: A Sárvár-Felsővidéki gróf Széchényi család története 2.

Budapest, 1913
Életrajz, Történelem

Berzeviczy Klára - Jónácsik László - Lőkös Péter - Sarbak Gábor (szerk.): Ad fontes. Ünnepi kötet Vizkelety András 80. születésnapjára

Budapest, 2011
Idegen nyelvű irodalom, Történelem, Világirodalom

Bíró Bence et al. (szerk.): A magyar múltat kutatni, írni és láttatni - ez által szolgálni a hazát. Tisztelgő kötet J. Újváry Zsuzsanna 25. pázmányos oktatói éve előtt

Budapest, 2020
Ismeretterjesztés, Történelem

Boér Miklós: Az Unam Sanctam Bulla az egyház és az állam viszonyáról

Budapest, 1941
Egyháztörténelem, Történelem

Bumüller János: Világtörténet 1.

Fordító: Feniczy János
Budapest, 1884
Történelem

Cantu Caesar: Az utolsó harmincz év története

Budapest, 1881
Történelem

Cantu Caesar: Világtörténelem 1. 1. és 2. korszak

Budapest, 1877
Történelem

Cantu Caesar: Világtörténelem 10. 13. korszak

Budapest, 1868
Történelem

Cantu Caesar: Világtörténelem 12. 15. korszak

Budapest, 1870
Történelem

Cantu Caesar: Világtörténelem 13. 16. korszak

Budapest, 1873
Történelem

Cantu Caesar: Világtörténelem 14. 17. korszak

Budapest, 1875
Történelem

Cantu Caesar: Világtörténelem 15. 18. korszak

Budapest, 1876
Történelem

Cantu Caesar: Világtörténelem 2. 3. korszak

Budapest, 1878
Történelem

Cantu Caesar: Világtörténelem 3. 4. korszak

Budapest, 1882
Történelem

Cantu Caesar: Világtörténelem 4. 5. korszak

Budapest, 1876
Történelem

Cantu Caesar: Világtörténelem 5. 6. korszak

Budapest, 1877
Történelem

Cantu Caesar: Világtörténelem 6. 7. korszak

Budapest, 1866
Történelem

Cantu Caesar: Világtörténelem 7. 8. és 9. korszak

Budapest, 1876
Történelem

Cantu Caesar: Világtörténelem 8. 12. korszak

Budapest, 1867
Történelem

Christoph, Peter: Milites Christi. A keresztény lovagság

Fordító: Paulik Péter
Budapest, 2007
Egyháztörténelem, Történelem

Czobor Béla: A keresztény archeológusok első kongresszusa

Budapest, 1895
Jog - Társadalomtudomány, Történelem

Czuberka Alfréd: Kuruczkori fegyverek

Budapest, 1906
Ismeretterjesztés, Történelem

Császár Mihály: A magyar művelődés a XV. században. Antonio Bonfini Rerum Hungaricum Decades-ének alapján

Budapest, 1902
Művészet - Kultúra, Történelem

Csíky Balázs et al.: Történelem II. Történelem munkatankönyv a 11-12. osztály számára

Budapest, 2013
Tankönyv, Történelem

Damaschke Adolf: A földreform

Fordító: Déri Imre
Budapest, 1916
Ismeretterjesztés, Történelem

Danielik Nep. János: Columbus vagy Amerika fölfedezése

Budapest, 1856
Történelem

Dávid Antal: Bábel és Assur 1. Történet

Budapest, 1926
Történelem

Dávid Antal: Bábel és Assur II. Művelődés

Budapest, 1927
Ismeretterjesztés, Történelem

Dávid Katalin: Soah. Emlékeim vészkorszak idejéből

Budapest, 2014
Életrajz, Történelem

Dávid Nóra et al. (szerk.): Tíz évhét. Tanulmányok Fröhlich Ida 70. születésnapja alkalmából

Budapest, 2018
Biblia - Biblikum, Történelem

Dedek Crescenes Lajos: Boncz könyve. A vallás körüli felségjogokról

Budapest, 1894
Jog - Társadalomtudomány, Történelem

Demény Dezső: A Budapesti Királyi Vár Szent István Apostoli Királyról nevezett kápolnájának díszes új ornátusa

Budapest, 1901
Történelem

Demjén Balázs Ádám - J. Újváry Zsuzsanna - Őze Sándor (szerk.): II. Rákóczi Ferenc emlékezete. Tanulmányok II. Rákóczi Ferenc fejedelemmé választásának 315. évfordulója tiszteletére

Budapest, 2021
Történelem

Divald Kornél: A régi Buda és Pest művészete a középkorban. Műtörténelmi és topográfiai tanulmány

Budapest, 1901
Ismeretterjesztés, Történelem

Divéki Adorján: Felső-Magyarország kereskedelmi összeköttetése Lengyelországgal, főleg a XVI-XVII. században

Budapest, 1905
Ismeretterjesztés, Történelem

KBART