Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Történelem

Fraknói Vilmos: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a Római Szent-székkel 2. 1418-1526

Budapest, 1902
Történelem

Fraknói Vilmos: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a Római Szent-székkel 3. 1526-1689

Budapest, 1903
Történelem

Fraknói Vilmos: XI. Incze pápa és Magyarország fölszabadítása a török uralom alól

Budapest, 1886
Történelem

Frankl Vilmos: A magyar nemzet története 1. - Házi Könyvtár 9.

Pest, 1872
Történelem

Frankl Vilmos: A magyar nemzet története 2. - Házi Könyvtár 10.

Pest, 1873
Történelem

Frankl Vilmos: A magyar nemzet története 3. - Házi Könyvtár 11.

Pest, 1873
Történelem

Gajzágó László: Serleg-beszéd Gróf Apponyi Albertről

Budapest, 1944
Életrajz, Történelem

Gajzago, Ladislas: Le Comte Albert Apponyi Juriste International Son Role dans la vie entre nations (1846-1933)

Budapest, 1943
Idegen nyelvű irodalom, Történelem

Giesswein Sándor: Az urali nyelvek helyhatározói demonstratív elemei

Budapest, 1894
Történelem

Godefroid Kurth: A modern civilizáció kezdetei

Fordító: Michel Károly
Budapest, 1928
Történelem

Goriessen, Burkhardt: Szabadkőműves voltam

Fordító: Muth Ágota Gizella
Budapest, 2011
Művészet - Kultúra, Történelem

Győrffy János: A Magyar Nemzet története kapcsolatban a világtörténet főbb eseményeivel. A katholikus népiskolák felső osztályai számára

Budapest, 1903
Tankönyv, Történelem

Hanuy Ferenc: Hetven éves küzdelem az autonomiáért. Két függelékkel: az 1897-1902. évi kongresszus által megalkotott szervezeti szabályzat és az 1917. december 21-iki Apponyi-féle autonomiai törvényjavaslat szövegével

Budapest, 1918
Történelem

Hesemann, Michael: A Szent Grál felfedezése. Egy kutatás vége

Fordító: Diós István
Budapest, 2013
Egyháztörténelem, Történelem

Holló Tivadar (szerk.): Lovastorna emlékkönyve

Budapest, 1902
Művészet - Kultúra, Történelem

Horváth Jenő: Történetszemléletünk egysége és a történelmi Magyarország. Karácsonyi és Franknói szellemi öröksége

Budapest, 1937
Történelem

Hummer Nándor: A Szent István Társulat rövid története

Budapest, 1896
Történelem

Iványi Péter - Fazekas István - Koltai András: Pázmány Péter és a Batthyányak

Budapest, 2008
Történelem

J. Újvárí Zsuzsanna (szerk.): Összekötnek az évezredek

Budapest, 2011
Egyháztörténelem, Történelem

Jedlicska Pál: Eredeti részletek Gróf Pálffy-család okmánytárához 1401–1653, s gróf Pálffyak életrajzi vázlatai

Budapest, 1910
Életrajz, Történelem

Jerney János (szerk.): Magyar nyelvkincsek Árpádék korszakából 1.

Pest, 1854
Ismeretterjesztés, Történelem

Jerney János (szerk.): Magyar nyelvkincsek Árpádék korszakából 2.

Pest, 1854
Ismeretterjesztés, Történelem

Kadic Ottokár: A Mussolini-barlang ásatásának eredményei

Budapest, 1940
Ismeretterjesztés, Történelem

Kafer Istán: Magyar szlovákságismeret

Budapest, 2012
Történelem

Kalmár Gusztáv: A népek és fajok harca. A megélhetésért és a hatalomért

Budapest, 1936
Történelem

Kalmár Gusztáv: Európa földje és népei

Budapest, 1930
Történelem

Kalmár Gusztáv: Magyar hazánk és népei

Budapest, 1932
Történelem

Kalmár Gusztáv: Négy világrész földje és népei. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália

Budapest, 1934
Ismeretterjesztés, Történelem

Kandra Kabos: A váradi regestrum

Budapest, 1898
Egyháztörténelem, Történelem

Kandra Kabos: Az ezeréves Károlyiak

Budapest, 1894
Történelem

Karácson Imre: Két török diplomata Magyarországról a XVIII. században

Budapest, 1894
Egyháztörténelem, Történelem

Karácson Imre: Török-magyar oklevéltár 1533-1789

Budapest, 1914
Történelem

Karácsonyi János: Szent István király élete

Budapest, 1904
Életrajz, Történelem

Kozicz János: Történelem I. Történelem munkatankönyv az 5-6. osztály számára

Budapest, 2013
Tankönyv, Történelem

Kozicz János: Történelem II. Veletek vagyok a világ végezetéig! Történelem munkatankönyv a 7-8. osztály számára

Budapest, 2013
Tankönyv, Történelem

Kühár Flóris: Egyetemes vallástörténet 1. Ősnépek, őstörténelem, kihalt kultúrák

Budapest, 1936
Történelem

Kühár Flóris: Egyetemes vallástörténet 2. Nyugat és kelet Ó- és Újszövetség

Budapest, 1936
Történelem

Lukcsics József: A Galilei-Kérdés

Budapest, 1910
Ismeretterjesztés, Történelem

Meszlényi Antal: A magyar katholikus egyház és az állam 1848/49-ben

Budapest, 1928
Egyháztörténelem, Történelem

Meszlényi Antal: A százéves esztergomi bazilika

Budapest, 1956
Ismeretterjesztés, Történelem

Mezey László (szerk.): Athleta Patriae

Budapest, 1980
Egyháztörténelem, Történelem

Mihályfi Ákos: Emlékbeszéd Szvorényi Józsefről

Budapest, 1895
Életrajz, Történelem

Miskolczy István: Magyar-olasz összeköttetések az Anjouk korában. Magyar-nápolyi kapcsolatok

Budapest, 1937
Történelem

Miskolczy István: Magyarország az Anjouk korában

Budapest, 1923
Történelem

Napolitano, Matteo Luigi: Budapest igazai. A soá és a vatikáni diplomaták

Fordító: Puskely Mária
Budapest, 2014
Történelem

Nemeskürty István: Búcsúpillantás. A Magyar Királyság és kormányzója 1920-1944

Budapest, 2014
Történelem

Nemeskürty István: Vallani és vállalni. A hatalomváltás labirintusában

Budapest, 2011
Jog - Társadalomtudomány, Történelem

Notter Antal: A Szent István Társulat története. Ötvenedik rendes közgyűlése alkalmából

Budapest, 1904
Egyháztörténelem, Történelem

Öveges Kálmán: A mi hazánk 1. rész. A magyar királyság földrajza a magyar nép számára

Budapest, 1910
Ismeretterjesztés, Történelem

Őze Sándor - Kránitz Péter Pál (szerk.): Határ menti területek, migráció a XIX-XX. században tekintettel a XVII-XVIII. századi előzményekre

Budapest, 2019
Történelem

KBART