Szent István Társulat

  Bejelentkezés

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Könyvek - Tankönyv

  • 1
  • 2
Bagi István: Ingatlanjog

Budapest, 2007
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Bándi Gyula: Környezetjog

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Bánrévy Gábor: A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga

Budapest, 2016
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Bittsánszky Géza et al.: Közgazdaságtani bevezetés

Budapest, 2011
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Blazsek Andrea: Ének-zene A szakrális zene tanítása. Tanári segédkönyv 1-4. osztály

Budapest, 2019
Liturgia - Zene, Tankönyv

Bors Edit: Az irodalmi nyelv. Francia-magyar kontrasztív szövegstilisztikai tanulmányok

Budapest, 2015
Nyelvkönyv, Tankönyv, Világirodalom

Botos József: Általános statisztika és példatár. Egyetemi jegyzet

Budapest, 2013
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Botos Katalin - Bódy László: Magyar pénz- és tőkepiaci rendszer

Budapest, 2015
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Botos Katalin - Kőrösi István: Nemzetközi gazdasági ismeretek. Közgazdaságtan joghallgatók számára

Budapest, 2004
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Boytha Györgyné (szerk.): Versenyjog. Egyetemi jegyzet

Budapest, 2006
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

É. Kiss Katalin - Hegedűs Attila - Pintér Lilla (szerk.): Nyelvelmélet és dialektológia 3

Budapest, 2015
Tankönyv

É. Kiss Katalin - Hegedűs Attila - Pintér Lilla (szerk.): Nyelvelmélet és kontaktológia 3

Budapest, 2016
Tankönyv

Fehér Ágota: Az ember társas világának értékei

Budapest, 2015
Család - Párkapcsolat, Pszichológia - Szociológia, Tankönyv

Fogassy Judit: Katekéták kézikönyve

Budapest, 2002
Kézikönyv, Tankönyv

Frivaldszky János (szerk.): A jogfilozófia alapvető kérdései és elemei

Budapest, 2013
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Frivaldszky János (szerk.): A jogi gondolkodás mérföldkövei. A kezdetektől a XIX. század végéig. Tankönyv jogászhallgatók számára

Budapest, 2013
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Frivaldszky János (szerk.): Klasszikus természetjog és jogfilozófia

Budapest, 2007
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Frivaldszky János (szerk.): Természetjog. Szöveggyűjtemény

Fordító: Hornyik Veronika et al.
Budapest, 2006
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Fülöpné Erdő Mária - Fehér Ágota (szerk.): Befogadó szülőket segítő szakemberek képzése és továbbképzése. Hallgatói tananyag

Budapest, 2014
Tankönyv

Fülöpné Erdő Mária - Fehér Ágota (szerk.): Helyettes szülők képzése. Hallgatói tananyag

Budapest, 2014
Tankönyv

Fülöpné Erdő Mária - Fehér Ágota (szerk.): Hivatásos és gyermekvédelmi gyámok képzése és továbbképzése. Hallgatói tananyag

Budapest, 2013
Tankönyv

Fülöpné Erdő Mária - Fehér Ágota (szerk.): Hivatásos és gyermekvédelmi gyámok képzése és továbbképzése. Oktatói segédanyag

Budapest, 2013
Tankönyv

Fülöpné Erdő Mária - Fehér Ágota (szerk.): Hivatásos nevelők átképzése. Különleges és speciális ellátási igényű gyermekek gondozása, nevelése. Hallgatói tananyag

Budapest, 2014
Tankönyv

Fülöpné Erdő Mária - Fehér Ágota (szerk.): Hivatásos nevelők átképzése. Különleges és speciális ellátási igényű gyermekek gondozása, nevelése. Oktatói segédanyag

Budapest, 2014
Tankönyv

Fülöpné Erdő Mária - Fehér Ágota (szerk.): Működő nevelőszülők képzése. Hallgatói tananyag 1.

Budapest, 2013
Tankönyv

Fülöpné Erdő Mária - Fehér Ágota (szerk.): Működő nevelőszülők képzése. Oktatói segéanyag 1.

Budapest, 2014
Tankönyv

Fülöpné Erdő Mária - Fehér Ágota (szerk.): Működő nevelőszülők képzése. Oktatói segéanyag 2.

Budapest, 2013
Tankönyv

Fülöpné Erdő Mária - Fehér Ágota (szerk.): Nevelőszülők továbbképzése. Hallgatói tananyag

Budapest, 2014
Tankönyv

Fülöpné Erdő Mária - Fehér Ágota (szerk.): Nevelőszülőket képzők képzése. Okatatói és hallgatói segédanyag

Budapest, 2013
Tankönyv

Fülöpné Erdő Mária - Fehér Ágota (szerk.): Új nevelőszülők képzése. Hallgatói tananyag 1.

Budapest, 2013
Tankönyv

Fülöpné Erdő Mária - Fehér Ágota (szerk.): Új nevelőszülők képzése. Hallgatói tananyag 2.

Budapest, 2013
Tankönyv

Fülöpné Erdő Mária - Fehér Ágota (szerk.): Új nevelőszülők képzése. Oktatói segéanyag 1.

Budapest, 2013
Tankönyv

Fülöpné Erdő Mária - Fehér Ágota (szerk.): Új nevelőszülők képzése. Oktatói segéanyag 2.

Budapest, 2013
Tankönyv

Fülöpné Erdő Mária - Fehér Ágota (szerk.): Vér szerinti szülők felkészítő kompetenciafejlesztő programja. Hallgatói tananyag

Budapest, 2014
Tankönyv

G. Havas Katalin: Így logikus!

Budapest, 2002
Filozófia, Tankönyv

Gerencsér Balázs - Tamás András (szerk.): Magyar Közigazgatási anyagi jog. Kari jegyzet

Budapest, 2011
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Hársfai Katalin: Bevezetés a házasságjogba

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Hársfai Katalin: Bevezetés a politikai és társadalometikába

Budapest, 2009
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Hársfai Katalin: Bírósági gyakorlat

Budapest, 2008
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Hársfai Katalin: Etika

Budapest, 2012
Etika - Bioetika, Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Hársfai Katalin: A házassági semmisségi perek a DC után

Budapest, 2013
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Hársfai Katalin: A keresztény etika gyökerei Szent Ágostonnál

Budapest, 2010
Etika - Bioetika, Tankönyv

Hegedűs Attila: A vonzatosság a magyar nyelvjárásokban

Budapest, 2012
Tankönyv

Hegedűs Attila - Kovács Mónika (szerk.): Kísérlet a magyar nyelvjárások komplex klasszifikációjára

Budapest, 2016
Tankönyv

Hervada, Javier: Kritikai bevezetés a természetjogba

Fordító: Hársfai Katalin
Budapest, 2004
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Horváth Éva - Kálmán György: Nemzetközi eljárások joga. A kereskedelmi választottbíráskodás

Budapest, 2003
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Horváth Katalin - Mányó Váróczi Violetta: Számvitel

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Jelenits István et al.: Emberismeret és etika

Budapest, 2013
Etika - Bioetika, Filozófia, Tankönyv

Jobbágyi Gábor: Kötelmi jog I. A kötelmek közös szabályai - A szerződések általános szabályai - Felelősségtan

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Jobbágyi Gábor: Magyar pogári jog I. Általános rész-Emberi személy-Családjog-Szellemi alkotások joga

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

  • 1
  • 2

KBART