Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Könyvek - Tankönyv

Botos Katalin - Bódy László: Magyar pénz- és tőkepiaci rendszer

Budapest, 2015
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Botos Katalin - Kőrösi István: Nemzetközi gazdasági ismeretek. Közgazdaságtan joghallgatók számára

Budapest, 2004
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Boytha Györgyné (szerk.): Versenyjog. Egyetemi jegyzet

Budapest, 2006
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Brunowszky Rezső: Új ábécé és olvasókönyv kapcsolatban a Biblia és a katekizmus elemeivel. A római katolikus elemi népiskolák I. osztálya számára

Budapest, 1913
Tankönyv

Brunowszky Rezső: Új magyar olvasókönyv. A róm. kath. magyar tannyelvű elemi népiskolák II. oszt. számára

Budapest, 1913
Magyar irodalom, Tankönyv

Brunowszky Rezső: Új magyar olvasókönyv. A róm. kath. magyar tannyelvű elemi népiskolák III. oszt. számára

Budapest, 1914
Magyar irodalom, Tankönyv

Csapkovits János: Magyar nyelvtan különös tekintettel a helyesírás és fogalmazás gyakorlására. A katholikus falusi népiskolák II., III., IV., V. és VI. osztálya számára

Budapest, 1912
Tankönyv

Cserép József: Latin olvasó- és gyakorló-könyv. A gymnasiumi I. és II. osztálya számára

Budapest, 1902
Nyelvkönyv, Tankönyv

Cserép József: Latin olvasókönyv. Cornelius Nepos-, Titus Livius- és Phaedrus-szemelvényekből a gymnasiumi III. osztály számára

Budapest, 1904
Tankönyv

Cserép József: Magyar nyelvtan 2. mondattan. A gymnasiumok számára

Budapest, 1904
Tankönyv

Cserép József: Szemelvény Caius Julius Caesar commentarii de Bello Gallico című művéből. A gymnasiumi IV. osztály használatára

Budapest, 1904
Tankönyv

Danielné Lamács Lujza: Háztartási és Nevelési Ismeretek. Polgári és felsőbb leányiskolák számára

Budapest, 1910
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Danielné Lamács Lujza: Mein drittes Deutsches buch - „Harmadik német könyvem”. A polgári- és felsőbb leányiskola III. osztályú tanulói számára

Budapest, 1911
Nyelvkönyv, Tankönyv

Danielné Lamács Lujza: Mein erstes Deutsches buch - „Első német könyvem”. A polgári- és felsőbb leányiskola I. osztályú tanulói számára

Budapest, 1910
Nyelvkönyv, Tankönyv

Danielné Lamács Lujza: Mein viertes Deutsches buch - „Negyedik német könyvem”. A polgári- és felsőbb leányiskola IV. osztályú tanulói számára

Budapest, 1912
Nyelvkönyv, Tankönyv

Danielné Lamács Lujza: Mein zweites Deutsches buch - „Második német könyvem”. A polgári- és felsőbb leányiskola II. osztályú tanulói számára

Budapest, 1910
Nyelvkönyv, Tankönyv

Dékány Mihály: Természetrajz. polgári leányiskolák I. osztálya számára

Budapest, 1912
Tankönyv

Dékány Mihály: Természetrajz. polgári leányiskolák I. osztálya számára. 8., átdolgozott kiadás

Budapest, 1923
Tankönyv

Dékány Mihály: Vegytan és Ásványtan. A polgári leányiskolák III. osztálya számára

Budapest, 1912
Tankönyv

Demény Dezső: Alapvető hittan. Középiskolák használatára

Budapest, 1904
Tankönyv

Demény Dezső: Egyháztörténelem. A középiskolák felsőbb osztályai számára

Budapest, 1904
Egyháztörténelem, Tankönyv

Demkovits Ágoston: Katholikus szertartástan. Népiskolák számára

Budapest, 1914
Hittankönyv, Tankönyv

Demkovits Ágoston: Római Katholikus szertartástan. Felsőbb leány- és polgári iskolák számára

Budapest, 1912
Liturgia - Zene, Tankönyv

Dobai Károly: Hitelemzések a Római Katholikus népiskolák I-II. osztálya számára módszertanilag kidolgozva. A Római Katholikus elemi katekizmus alapján, a Magyar Püspöki Karnak 1907. évi március 14-én készült tanításterve és utasításai szerint

Budapest, 1910
Hittankönyv, Tankönyv

Dobos Károly Dániel: Sém fiai. A sémi nyelvek és a sémi írásrendszerek története

Budapest, 2016
Biblia - Biblikum, Nyelvkönyv, Tankönyv

Dóri B. László: Kis gazdaságtan. Az elemi fiúiskolák III. és IV. osztálya számára

Budapest, 1922
Ismeretterjesztés, Tankönyv

Dreisziger Ferenc: Általános és részletes oktatástan. Férfi- és nőtanítóképző-intézetek számára

Budapest, 1904
Tankönyv

Dreisziger Ferenc: Lakóhelyi ismeretek. Beszéd és értelemgyakorlatok az osztott és az egy teremben vezetendő osztatlan iskolák I. és II. osztálya számára

Budapest, 1909
Tankönyv

Dreisziger Ferenc: Útmutató a Mócsy-Petrovácz-Schultz féle első és második olvasó- és tankönyv módszeres fölhasználásához

Budapest, 1900
Tankönyv

Dreisziger Ferenc - Potzta Ferenc: Az osztatlan népiskola

Budapest, 1910
Művészet - Kultúra, Tankönyv

Dreisziger Ferenc (szerk.): Uj magyar ÁBC- és olvasókönyv

Budapest, 1901
Tankönyv

Dreisziger Ferencz: Vezérkönyv a Szent-István_Társulat Új ABC-jéhöz

Budapest, 1901
Tankönyv

Dreisziger Ferencz - Györffy János - Róvó János (szerk.): Olvasókönyv az általános és gazdasági ismétlő leányiskolák számára

Budapest, 1902
Tankönyv

É. Kiss Katalin - Hegedűs Attila - Pintér Lilla (szerk.): Nyelvelmélet és dialektológia 3

Budapest, 2015
Tankönyv

É. Kiss Katalin - Hegedűs Attila - Pintér Lilla (szerk.): Nyelvelmélet és kontaktológia 3

Budapest, 2016
Tankönyv

Éles Károly - Győrffy János: Zalavármegye rövid földrajza. A zalavármegyei népiskolák III. osztályú tanulói számára

Budapest, 1904
Tankönyv

Ember K. - Margitai J. - Mihalicska J. (szerk.): A magyar beszéd- és nyelvgyakorlás olvasó- és tankönyve a nem magyar tanítási nyelvű katholikus népiskolák számára. A II. osztály részére

Budapest, 1910
Tankönyv

Ember K. - Margitai J. - Mihalicska J. (szerk.): A magyar beszéd- és nyelvgyakorlás olvasó- és tankönyve a nem magyar tanítási nyelvű katholikus osztott és osztatlan népiskolák számára. A III. osztály részére

Budapest, 1910
Tankönyv

Ember K. - Margitai J. - Mihalicska J. (szerk.): A magyar beszéd- és nyelvgyakorlás olvasó- és tankönyve a nem magyar tanítási nyelvű katholikus osztott és osztatlan népiskolák számára. A IV. osztály részére

Budapest, 1911
Tankönyv

Ember K. - Margitai J. - Mihalicska J. (szerk.): A magyar beszéd- és nyelvgyakorlás olvasó- és tankönyve a nem magyar tanítású nyelvű katholikus népiskolák számára

Budapest, 1909
Magyar irodalom, Tankönyv

Ember K. - Margitai J. - Mihalicska J. (szerk.): A magyar beszéd- és nyelvgyakorlás olvasó- és tankönyve a nem magyar tanítású nyelvű katholikus osztatlan népiskolák számára. Az egyesített V-VI. osztály számára

Budapest, 1913
Tankönyv

Ember K. - Margitai J. - Mihalicska J. (szerk.): A magyar beszéd- és nyelvgyakorlás olvasó- és tankönyve. A nem magyar tanítási nyelvű katholikus osztatlan népiskolák számára

Budapest, 1910
Tankönyv

Ember Károly: Földrajz - Európa és Ázsia leírása. A polgári leányiksola II. osztálya számára

Budapest, 1911
Tankönyv

Ember Károly: Földrajz. Afrika, Amerika, Ausztrália leírása a magyar birodalom áttekintése a polgári leányiskolák III. osztálya számára

Budapest, 1917
Tankönyv

Ember Károly: Katholikus falusi iskolások olvasó- és tankönyve. Osztatlan népiskolák egyesített III-IV. és V-VI. oszt. használatára

Budapest, 1913
Tankönyv

Ember Károly: A magyar birodalom földrajza. A polgári leányiskolák I. osztálya számára

Budapest, 1913
Tankönyv

Ember Károly: A magyar nyelv és fogalmazás kézikönyve. Elemi iskolák számára 1. rész II. osztály

Budapest, 1906
Tankönyv

Ember Károly: A magyar nyelv és fogalmazás kézikönyve. Elemi iskolák számára 2. rész III. osztály

Budapest, 1906
Tankönyv

Ember Károly: A magyar nyelv és fogalmazás kézikönyve. Elemi iskolák számára 3. rész IV. osztály

Budapest, 1907
Tankönyv

Ember Károly: A magyar nyelv és fogalmazás kézikönyve. Elemi iskolák számára 4. rész V-VI. osztály

Budapest, 1904
Tankönyv

KBART