Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Tankönyv

Ember K. - Margitai J. - Mihalicska J. (szerk.): A magyar beszéd- és nyelvgyakorlás olvasó- és tankönyve. A nem magyar tanítási nyelvű katholikus osztatlan népiskolák számára

Budapest, 1910
Tankönyv

Ember Károly: A magyar birodalom földrajza. A polgári leányiskolák I. osztálya számára

Budapest, 1913
Tankönyv

Ember Károly: A magyar nyelv és fogalmazás kézikönyve. Elemi iskolák számára 1. rész II. osztály

Budapest, 1906
Tankönyv

Ember Károly: A magyar nyelv és fogalmazás kézikönyve. Elemi iskolák számára 2. rész III. osztály

Budapest, 1906
Tankönyv

Ember Károly: A magyar nyelv és fogalmazás kézikönyve. Elemi iskolák számára 3. rész IV. osztály

Budapest, 1907
Tankönyv

Ember Károly: A magyar nyelv és fogalmazás kézikönyve. Elemi iskolák számára 4. rész V-VI. osztály

Budapest, 1904
Tankönyv

Ember Károly: Földrajz - Európa és Ázsia leírása. A polgári leányiksola II. osztálya számára

Budapest, 1911
Tankönyv

Ember Károly: Földrajz. Afrika, Amerika, Ausztrália leírása a magyar birodalom áttekintése a polgári leányiskolák III. osztálya számára

Budapest, 1917
Tankönyv

Ember Károly: Katholikus falusi iskolások olvasó- és tankönyve. Osztatlan népiskolák egyesített III-IV. és V-VI. oszt. használatára

Budapest, 1913
Tankönyv

Ember Károly: Magyar nyelvtan különös tekintettel a helyesírás és fogalmazás gyakorlására. Polgári és felsőbb leányiskolák I-II. osztálya számára

Budapest, 1912
Tankönyv

Ember Károly - Kovács Pál: Számtan. Polgári és felsőbb leányiskolák I. és II. osztálya számára

Budapest, 1911
Tankönyv

Ember Károly - Kovács Pál: Számtan. Polgári és felsőbb leányiskolák III. és IV. osztálya számára

Budapest, 1912
Tankönyv

Ember Károly - Kováts Pál: Számtan és mértan. Polgári és felsőbb leányiskolák III. és IV. osztálya számára

Budapest, 1902
Tankönyv

Endrefalvy Ottó: Katolikus egyháztörténelem. Polgári iskolák IV. osztálya számára

Budapest, 1946
Egyháztörténelem, Tankönyv

Erdő Péter: Egyházjog

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Fehér Ágota: Az ember társas világának értékei

Budapest, 2015
Család - Párkapcsolat, Pszichológia - Szociológia, Tankönyv

Fogassy Judit: Katekéták kézikönyve

Budapest, 2002
Kézikönyv, Tankönyv

Forgó András et al.: Történelem I. Történelem munkatankönyv a 9-10. osztály számára

Budapest, 2013
Tankönyv, Történelem

Frenyó Zoltán: A filozófia tankönyve

Budapest, 2016
Filozófia, Tankönyv

Frivaldszky János (szerk.): A jogfilozófia alapvető kérdései és elemei

Budapest, 2013
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Frivaldszky János (szerk.): A jogi gondolkodás mérföldkövei. A kezdetektől a XIX. század végéig. Tankönyv jogászhallgatók számára

Budapest, 2021
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Frivaldszky János (szerk.): Klasszikus természetjog és jogfilozófia

Budapest, 2007
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Frivaldszky János (szerk.): Természetjog. Szöveggyűjtemény

Fordító: Hornyik Veronika et al.
Budapest, 2006
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Fülöpné Erdő Mária - Fehér Ágota (szerk.): Befogadó szülőket segítő szakemberek képzése és továbbképzése. Hallgatói tananyag

Budapest, 2014
Tankönyv

Fülöpné Erdő Mária - Fehér Ágota (szerk.): Helyettes szülők képzése. Hallgatói tananyag

Budapest, 2014
Tankönyv

Fülöpné Erdő Mária - Fehér Ágota (szerk.): Hivatásos és gyermekvédelmi gyámok képzése és továbbképzése. Hallgatói tananyag

Budapest, 2013
Tankönyv

Fülöpné Erdő Mária - Fehér Ágota (szerk.): Hivatásos és gyermekvédelmi gyámok képzése és továbbképzése. Oktatói segédanyag

Budapest, 2013
Tankönyv

Fülöpné Erdő Mária - Fehér Ágota (szerk.): Hivatásos nevelők átképzése. Különleges és speciális ellátási igényű gyermekek gondozása, nevelése. Hallgatói tananyag

Budapest, 2014
Tankönyv

Fülöpné Erdő Mária - Fehér Ágota (szerk.): Hivatásos nevelők átképzése. Különleges és speciális ellátási igényű gyermekek gondozása, nevelése. Oktatói segédanyag

Budapest, 2014
Tankönyv

Fülöpné Erdő Mária - Fehér Ágota (szerk.): Működő nevelőszülők képzése. Hallgatói tananyag 1.

Budapest, 2013
Tankönyv

Fülöpné Erdő Mária - Fehér Ágota (szerk.): Működő nevelőszülők képzése. Oktatói segéanyag 1.

Budapest, 2014
Tankönyv

Fülöpné Erdő Mária - Fehér Ágota (szerk.): Működő nevelőszülők képzése. Oktatói segéanyag 2.

Budapest, 2013
Tankönyv

Fülöpné Erdő Mária - Fehér Ágota (szerk.): Nevelőszülők továbbképzése. Hallgatói tananyag

Budapest, 2014
Tankönyv

Fülöpné Erdő Mária - Fehér Ágota (szerk.): Nevelőszülőket képzők képzése. Okatatói és hallgatói segédanyag

Budapest, 2013
Tankönyv

Fülöpné Erdő Mária - Fehér Ágota (szerk.): Új nevelőszülők képzése. Hallgatói tananyag 1.

Budapest, 2013
Tankönyv

Fülöpné Erdő Mária - Fehér Ágota (szerk.): Új nevelőszülők képzése. Hallgatói tananyag 2.

Budapest, 2013
Tankönyv

Fülöpné Erdő Mária - Fehér Ágota (szerk.): Új nevelőszülők képzése. Oktatói segéanyag 1.

Budapest, 2013
Tankönyv

Fülöpné Erdő Mária - Fehér Ágota (szerk.): Új nevelőszülők képzése. Oktatói segéanyag 2.

Budapest, 2013
Tankönyv

Fülöpné Erdő Mária - Fehér Ágota (szerk.): Vér szerinti szülők felkészítő kompetenciafejlesztő programja. Hallgatói tananyag

Budapest, 2014
Tankönyv

G. Havas Katalin: Így logikus!

Budapest, 2002
Filozófia, Tankönyv

Gasparicsné Kovács Erzsébet: Irodalom I. Irodalom munkatankönyv az 5-6. osztály számára

Budapest, 2016
Magyar irodalom, Tankönyv

Gasparicsné Kovács Erzsébet: Peti és barátai. Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv a 3-4. osztály számára

Budapest, 2013
Magyar irodalom, Tankönyv

Gasparicsné Kovács Erzsébet: Peti olvas. Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára

Budapest, 2013
Magyar irodalom, Tankönyv

Gerencsér Balázs - Tamás András (szerk.): Magyar Közigazgatási anyagi jog. Kari jegyzet

Budapest, 2011
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Gergely Ferenc - Jósvay Gábor - Szkalka Lajos: Magyar nyelvkönyv. A katholikus elemi népiskolák III. osztálya számára

Budapest, 1927
Nyelvkönyv, Tankönyv

Gergely József: Római Katholikus szertartástan. Polgári iskolák számára

Budapest, 1911
Tankönyv

Gidró Bonifác - Borosay Dávid: Mennyiségtan a gimnázium és reálgimnázium III. osztálya számára. Számtan-algebra-mértan

Budapest, 1932
Tankönyv

Gidró Bonifác - Mattyasóvszky Kasszián: Mennyiségtan a gimnázium és reálgimnázium I. osztálya számára. Számtan-mértan

Budapest, 1931
Tankönyv

Gondos József: A szülőhely és Somogyvármegye földrajza

Budapest, 1904
Ismeretterjesztés, Tankönyv

Gubicza Lajos - Győrffy János: Földrajzi előismeretek. Veszprémvármegye rövid földrajza. A veszprémvármegyei népiskolák III. osztályú tanulói számára

Budapest, 1904
Tankönyv

KBART