Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Tankönyv

Tőkés Lajos: Természetrajz. Középiskolák II. osztálya számára

Budapest, 1906
Tankönyv

Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba 1.

Budapest, 2011
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Turay Alfréd: Istent kereső filozófusok. Teodicea

Budapest, 1990
Filozófia, Tankönyv

Turay Alfréd - Nyíri Tamás - Bolberitz Pál: A filozófia

Budapest, 1981
Filozófia, Tankönyv

Uhlyárik Jenő - Madarász István: Apologétika vagy a katholikus vallás alapigazságainak védelme

Budapest, 1914
Dogmatika, Tankönyv

Ujházy László: A Magyar Nemzet oknyomozó történelme. Középiskolák VIII. osztálya számára

Budapest, 1906
Tankönyv, Történelem

Ujházy László: A magyar nemzet történelme. Középiskolák alsó osztályai számára. I. rész a harmadik osztály számára

Budapest, 1909
Tankönyv, Történelem

Varga Csaba: A jog mint folyamat

Budapest, 2005
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Varga Csaba (szerk.): A jog társadalomelmélete felé

Budapest, 2002
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Vékey Károly: Horatius. Szemelvények Q. Horatius Flaccus műveiből. A gimnázium és leánygimnázium számára

Budapest, 1942
Tankönyv, Világirodalom

Waldstein, Wolfgang: A szívébe írva. A természetjog mint az emberi társadalom alapja

Fordító: Erdődy János - Radványi Anna
Budapest, 2015
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Zelliger József: Magyar ábécéskönyv. Magyarország katholikus tót-tannyelvű népiskolái számára

Budapest, 1902
Tankönyv

Zelliger József: Magyar olvasókönyv. A tót tannyelvű katholikus népiskolák második osztályának

Budapest, 1902
Tankönyv

Zimmermann Jakab: Magyar nyelvtan kisebb tanulók használatára

Budapest, 1850
Tankönyv

Zlinszky János: Keresztény erkölcs és jogászi etika

Budapest, 2017
Etika - Bioetika, Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Bürgerliche Rechte und Pflichten

Budapest, 1904
Idegen nyelvű irodalom, Tankönyv

Elemi népiskolai értesítő-könyvecske

Budapest, 1913
Tankönyv

Erkölcstan. A középiskolák felsőbb osztályai számára

Budapest, 1906
Tankönyv

Erkölcstan. A középiskolák fölsőbb osztályai számára

Budapest, 1899
Tankönyv

Katolikus egyháztörténelem. A gimnáziumok III. osztályának római katolikus tanulói számmára

Budapest, 1950
Egyháztörténelem, Tankönyv

Magyar olvasókönyv. A kath. elemi iskolák II. osztálya számára

Budapest, 1927
Magyar irodalom, Tankönyv

Olvasó és tankönyv a katholikus osztatlan elemi népiskolák IV. osztálya számára

Budapest, 1927
Tankönyv

Rimsko-Katolícky Maly Katechismus

Budapest, 1912
Idegen nyelvű irodalom, Tankönyv

Római kath. szertartástani képek. Szemléltető segédeszközül a Római Katholikus Katekizmushoz

Budapest, 1910
Hittankönyv, Tankönyv

Római Katholikus nagyobb katekizmus. Polgári iskolák, felsőbb leányiskolák és középiskolák alsó osztályai részére

Budapest, 1911
Hittankönyv, Tankönyv

Római katolikus kis katekizmus. Az általános iskolák III-IV. osztályának római katolikus tanulói számára

Budapest, 1951
Hittankönyv, Tankönyv

Römisch-Katholischer Elementarkatechismus. Mit den grundzügen der Bibel

Budapest, 1907
Idegen nyelvű irodalom, Tankönyv

Számtan. Polgári iskolák I. és II. osztálya számára

Budapest, 1914
Tankönyv

KBART