Szent István Társulat

  Bejelentkezés

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Könyvek - Világirodalom

  • 1
  • 2
Adamik Tamás: Sanctissima Religio. Vallás- és irodalomtdományi tanulmányok

Budapest, 2012
Magyar irodalom, Világirodalom

Aldrich, B.S.: Ella kisasszony

Fordító: S. Bokor Malvin
Budapest, 1989
Világirodalom

Aldrich, B.S.: És lámpást adott kezembe az Úr

Fordító: Ruzitska Mária
Budapest, 1989
Világirodalom

Aldrich, B.S.: A múlt dala

Fordító: Ruzitska Mária
Budapest, 1988
Világirodalom

Aldrich, B.S.: Száll a fehér madár

Fordító: Ruzitska Mária
Budapest, 1989
Világirodalom

Aldrich, Bess Streeter: És lámpást adott kezeme az Úr

Fordító: Ruzitska Mária
Budapest, 2017
Világirodalom

Bernanos, Georges: A sátán árnyékában

Fordító: Just Béla
Budapest, 1985
Világirodalom

Berzeviczy Klára - Jónácsik László - Lőkös Péter - Sarbak Gábor (szerk.): Ad fontes. Ünnepi kötet Vizkelety András 80. születésnapjára

Budapest, 2011
Idegen nyelvű irodalom, Történelem, Világirodalom

Bodnár Dániel: Biblia és drámairodalom

Budapest, 2014
Magyar irodalom, Világirodalom

Bolt, Robert: A misszió

Fordító: Vajda Julianna
Budapest, 1988
Világirodalom

Bors Edit: Az irodalmi nyelv. Francia-magyar kontrasztív szövegstilisztikai tanulmányok

Budapest, 2015
Nyelvkönyv, Tankönyv, Világirodalom

Dante, Alighieri: Isteni színjáték

Fordító: Babits Mihály
Budapest, 2002
Világirodalom

Dobraczynski, Jan: A szent kard

Fordító: Pályi András
Budapest, 2009
Világirodalom

Farkasfalvy Dénes: Himnuszok

Budapest, 2010
Világirodalom

Farkasfalvy Dénes (szerk.): Rilke nyomában. Műfordítások

Fordító: Farkasfalvy Dénes
Budapest, 1990
Világirodalom

Garagnon, Francois: Jázmin és az élet szent rejtelmei

Fordító: Balázs Tibor
Budapest, 1994
Gyermek - ifjúsági irodalom, Világirodalom

Gchesterton, Gilbert Keith: Páter Brown bölcsessége

Fordító: Aradi Zsolt
Budapest, 1988
Világirodalom

Greene, Graham: Hatalom és dicsőség

Fordító: Sőtér István
Budapest, 1984
Világirodalom

Gúthy Andor (szerk.): Válogatás Paul Claudel műveiből

Fordító: Gáldi László et al.
Budapest, 1982
Világirodalom

Higgins, Jack: Ima a terroristáért

Fordító: Vajda Julianna
Budapest, 1989
Világirodalom

Hünermann, W.: A Rajna-parti dóm. Premontrei Szent Hermann életműve

Fordító: Sallér Géza
Budapest, 1984
Világirodalom

Hünermann, Wilhelm: Lángoló tűz

Fordító: Kárpáti Károly
Budapest, 2015
Életrajz, Világirodalom

Kazantzakisz, Nikosz: Isten szegénykéje. Assisi Szent Ferenc

Fordító: Lukacsi Huba
Budapest, 1998
Világirodalom

Kindelmann Győző (szerk.): Vándorfény. A keresztény világ legszebb elbeszélései

Fordító: Balássy András
Budapest, 2007
Világirodalom

Lagerlöf, Selma: Az Antikrisztus csodái. Regény

Fordító: Tóth Sándor
Budapest, 1997
Világirodalom

Lagerlöf, Selma: Krisztus-legendák

Fordító: Tóth Sándor
Budapest, 2008
Világirodalom

Lewis, C. S.: A végső ütközet

Fordító: K. Nagy Erzsébet
Budapest, 1993
Gyermek - ifjúsági irodalom, Világirodalom

Mátyus Norbert: Babits és Dante. Filológiai közelítés Babits Mihály Pokol-fordításához

Budapest, 2015
Magyar irodalom, Világirodalom

May, Karl: Feltámadás

Fordító: Schiff Béla - Kindelmann Győző
Budapest, 2006
Gyermek - ifjúsági irodalom, Világirodalom

Merton, Thomas: Hétlépcsős hegy

Fordító: Lukács László
Budapest, 1981
Lelkiségi irodalom, Világirodalom

Orczy Emma: Isten és a császár. Regény az első keresztények korából

Budapest, 2010
Világirodalom

Péter Erdő - Péter Szabó (szerk.): Territorialita e personalita nel diritto canonico ed ecclesiastico. Il diritto canonico di fronte al terzo millennio

Budapest, 2002
Idegen nyelvű irodalom, Világirodalom

Porter, Eleanor H.: Az élet játéka

Fordító: Forscher Irma
Budapest, 2016
Világirodalom

Rilke Rainer Marie: Szonettek Orfeuszhoz. Műfordítás bevezetéssel és jegyzetekkel

Fordító: Farkasfalvy Dénes
Budapest, 2014
Világirodalom

Rilke, Rainer Marie: Történetek a Jóistenről

Fordító: Vidor Miklós
Budapest, 2001
Világirodalom

Rózsavári Nóra: Az Aranyszázadi spanyol nyelv

Budapest, 2015
Nyelvkönyv, Tankönyv, Világirodalom

Sajgó Krisztián (szerk.): Mirtusz kisasszony. Clemens Brentano legszebb meséi

Fordító: Sík Sándor - Tarczai György
Budapest, 2018
Világirodalom

Sarbak Gábor (szerk.): Canterburyi Szent Anzelm összes művei

Fordító: Dér Katalin
Budapest, 2007
Filozófia, Művészet - Kultúra, Világirodalom

Saresberiensis, Ioannes: Metalogicon

Fordító: Adamik Tamás
Budapest, 2003
Filozófia, Világirodalom

Sienkiewicz, Henryk: Őt kövessük!

Fordító: Kindelmann Győző
Budapest, 2007
Világirodalom

Spidlík, Tomás: Két Melania. Regényes életutak az V. században

Fordító: Puskely Mária
Budapest, 2009
Világirodalom

Szabó Ferenc: Szavak alkímiája. Francia, olasz és német költők válogatott műfordítások

Budapest, 2002
Világirodalom

Szőcs Géza: Tasso Marchini és Dsida Jenő

Budapest, 2010
Magyar irodalom, Világirodalom

Tarbay Ede (szerk.): Michelangelo Buonarroti versei

Fordító: Rónay György
Budapest, 2005
Világirodalom

Taso, Torquato: A megszabadított Jeruzsálem

Fordító: Hárs Ernő
Budapest, 2013
Világirodalom

Tóth István (szerk.): Szívvel szóval tiszta ésszel. Himnuszok, zsolozsmák, intelmek és könyörgések latin nyelvű költészetünkből

Fordító: Tóth István
Budapest, 2001
Magyar irodalom, Világirodalom

Trapp Mária Auguszta: A Trapp család. A kolostortól a világsikerig

Fordító: Búzás József
Budapest, 1989
Világirodalom

Twain, Mark: Jeanne d'Arc. Sieur Louis de Conte emlékiratai

Fordító: Victor János
Budapest, 2002
Világirodalom

Vizkelety András: Fordítás vagy kommentár? A Biblikus költészet a kora-középkori német irodalomban

Budapest, 2011
Világirodalom

Wallace, Lewis: Ben-Hur. Regény Krisztus Urunk korából

Fordító: Szekrényi Lajos
Budapest, 1981
Világirodalom

  • 1
  • 2

KBART