Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Világirodalom

Adamik Tamás: Sanctissima Religio. Vallás- és irodalomtudományi tanulmányok

Budapest, 2012
Magyar irodalom, Világirodalom

Aldrich, B.S.: A múlt dala

Fordító: Ruzitska Mária
Budapest, 1988
Világirodalom

Aldrich, B.S.: Ella kisasszony

Fordító: S. Bokor Malvin
Budapest, 1989
Világirodalom

Aldrich, B.S.: És lámpást adott kezembe az Úr

Fordító: Ruzitska Mária
Budapest, 1989
Világirodalom

Aldrich, B.S.: Száll a fehér madár

Fordító: Ruzitska Mária
Budapest, 1989
Világirodalom

Aldrich, Bess Streeter: És lámpást adott kezeme az Úr

Fordító: Ruzitska Mária
Budapest, 2017
Világirodalom

Andor József (Cyprián): Anyafölfön. Elbeszélések

Budapest, 1901
Magyar irodalom, Világirodalom

Bán Aladár: Áhitat szárnyain. Himnuszok és egyéb vallásos költemények

Budapest, 1900
Magyar irodalom, Világirodalom

Bernanos, Georges: A sátán árnyékában

Fordító: Just Béla
Budapest, 1985
Világirodalom

Bertrand, Louis: Sanguis Martyrum

Fordító: Petrich Béla
Budapest, 1933
Világirodalom

Berzeviczy Klára - Jónácsik László - Lőkös Péter - Sarbak Gábor (szerk.): Ad fontes. Ünnepi kötet Vizkelety András 80. születésnapjára

Budapest, 2011
Idegen nyelvű irodalom, Történelem, Világirodalom

Birkás Géza: A francia irodalom története. A legrégibb időktől napjainkig

Budapest, 1927
Ismeretterjesztés, Világirodalom

Bodnár Dániel: Biblia és drámairodalom

Budapest, 2014
Magyar irodalom, Világirodalom

Bolt, Robert: A misszió

Fordító: Vajda Julianna
Budapest, 1988
Világirodalom

Bordeaux, Henry: A fehér köntös. La robe de laine. Regény

Budapest, 1925
Világirodalom

Bordeaux, Henry: Behavazott lábnyomok. Regény két részben

Fordító: Ernuszt Gézáné
Budapest, 1930
Világirodalom

Bordeaux, Henry: Tuilette

Fordító: Kendeffy Katinka
Budapest, 1933
Világirodalom

Bors Edit: Az irodalmi nyelv. Francia-magyar kontrasztív szövegstilisztikai tanulmányok

Budapest, 2015
Nyelvkönyv, Tankönyv, Világirodalom

Bourgeon, Roger: Ben-Hur fia. Regény az első keresztények idejéből

Budapest, 1986
Világirodalom

Bourget Pál: A válás. Regény

Fordító: Győri Károly
Budapest, 1908
Magyar irodalom, Világirodalom

Brackel Ferdinande, báró: A műlovas leánya 1. Regény három kötetben

Fordító: Rada István
Budapest, 1905
Világirodalom

Brackel Ferdinande, báró: A műlovas leánya 2. Regény három kötetben

Fordító: Rada István
Budapest, 1905
Világirodalom

Brackel Ferdinande, báró: A műlovas leánya 3. Regény három kötetben

Fordító: Rada István
Budapest, 1905
Világirodalom

Buol M.: A Mária-kép. Elbeszélés

Fordító: Sziklay János
Budapest, 1901
Magyar irodalom, Világirodalom

Burnett, Francis Hodgson: A padlásszoba kis hercegnője

Fordító: Pogány Kázmér
Budapest, 1928
Magyar irodalom, Világirodalom

Castenuovo, Encrico: Küzdelmek 1. Olasz regény két kötetben

Budapest, 1904
Világirodalom

Castenuovo, Encrico: Küzdelmek 2. Olasz regény két kötetben

Budapest, 1904
Világirodalom

Coloma, D. Luis: Spanyol képek

Fordító: Jándi Bernardin
Budapest, 1906
Világirodalom

Coloma, Don Luis: Juan Miseria. Regény

Fordító: Jándi Bernardin
Budapest, 1928
Világirodalom

Coloma, Luis: Boy

Fordító: Gergely Jolán
Budapest, 1925
Világirodalom

Coloma, P. Luis: Boy 1-2.

Fordító: Gergely Jolán
Budapest, 1911
Magyar irodalom, Világirodalom

Coudenhove, Ida Friederike: Egy hősi élet hősi legendája. Ward Mária

Fordító: Thurzó Gábor
Budapest, 1938
Életrajz, Világirodalom

Cronin, Archibald Joseph: A mennyország kulcsa

Fordító: Bíró Sándor
Budapest, 1986
Világirodalom

Cyprián: Utak az életben. Elbeszélések

Budapest, 1899
Magyar irodalom, Világirodalom

Csapodi Istvánné: A kékruhás asszony. Egy fiatal lány életéből

Budapest, 1902
Magyar irodalom, Világirodalom

D. Jovanovich Lea S.M.: Nem csak kenyérrel…. Regény

Budapest, 1926
Világirodalom

Dante, Alighieri: Isteni színjáték

Fordító: Babits Mihály
Budapest, 2002
Világirodalom

Dickens, Charles: Tücsök szól a tűzhelyen. Az otthon tündérmeséje

Fordító: Benedek Marcell
Budapest, 2012
Világirodalom

Dobraczynski, Jan: A szent kard

Fordító: Pályi András
Budapest, 2009
Világirodalom

Erdősi Károly: A gyermek diadala. Misztikus karácsonyi játék három felvonásban és egy változattal - Népiratkák 287.

Budapest, 1913
Világirodalom

Farkasfalvy Dénes: Himnuszok

Budapest, 2010
Világirodalom

Farkasfalvy Dénes (szerk.): Rilke nyomában. Műfordítások

Fordító: Farkasfalvy Dénes
Budapest, 1990
Világirodalom

Federer Henrik: Patria! Írek harca a szabadságért. elbeszélések

Budapest, 1921
Világirodalom

Filó Károly: A vértanú szelleme 1. Történeti regény a Diokleczián-féle keresztényüldözés korából

Budapest, 1901
Magyar irodalom, Világirodalom

Filó Károly: A vértanú szelleme 2. Történeti regény a Diokleczián-féle keresztényüldözés korából

Budapest, 1901
Magyar irodalom, Világirodalom

Filó Károly: A vértanú szelleme 3. Történeti regény a Diokleczián-féle keresztényüldözés korából

Budapest, 1901
Magyar irodalom, Világirodalom

Fisch, Robert O.: Sötétségből világosságba. Gondolatok az életről, a szabadságról és a boldogság kereséséről

Fordító: Bozsik Rozália et al.
Budapest, 2012
Lelkiségi irodalom, Világirodalom

Fort, Gertrud von Le: A magdeburgi menyegző

Fordító: Ijjas Antal
Budapest, 1940
Világirodalom

France, Anatole: Thaisz

Fordító: Szerb Antal
Budapest, 2012
Világirodalom

Frankó Iván: Hricz és az urfi. Elbeszélés az 1846-1848. zivataros évekből

Fordító: Zsátkovics Kálmán
Budapest, 1902
Magyar irodalom, Világirodalom

KBART