Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Világirodalom

Rilke Rainer Marie: Szonettek Orfeuszhoz. Műfordítás bevezetéssel és jegyzetekkel

Fordító: Farkasfalvy Dénes
Budapest, 2014
Világirodalom

Rilke, Rainer Marie: Történetek a Jóistenről

Fordító: Vidor Miklós
Budapest, 2001
Világirodalom

Robinson, Henry Morton: A bíboros

Fordító: Búzás József
Budapest, 1988
Világirodalom

Rózsavári Nóra: Az Aranyszázadi spanyol nyelv

Budapest, 2015
Nyelvkönyv, Tankönyv, Világirodalom

Rubenescu M. Auguszta: Krisztus-legendák [Rubenescu Auguszta]

Budapest, 1917
Világirodalom

Sajgó Krisztián (szerk.): Mirtusz kisasszony. Clemens Brentano legszebb meséi

Fordító: Sík Sándor - Tarczai György
Budapest, 2018
Világirodalom

Sarbak Gábor (szerk.): Canterburyi Szent Anzelm összes művei

Fordító: Dér Katalin
Budapest, 2007
Filozófia, Művészet - Kultúra, Világirodalom

Saresberiensis, Ioannes: Metalogicon

Fordító: Adamik Tamás
Budapest, 2003
Filozófia, Világirodalom

Sienkiewicz, Henryk: Őt kövessük!

Fordító: Kindelmann Győző
Budapest, 2007
Világirodalom

Sík Sándor - Juhász Vilmos (szerk.): A szeretet breviáriuma

Budapest, 1991
Világirodalom

Sík Sándor - Tarczai György: Brentano legszebb meséi

Budapest, 1922
Világirodalom

Spidlík, Tomás: Két Melania. Regényes életutak az V. században

Fordító: Puskely Mária
Budapest, 2009
Világirodalom

Spillmann, J. S.J.: Bátran és híven. Regény XVI. Lajos korából

Budapest, 1926
Gyermek - ifjúsági irodalom, Világirodalom

Szabó Ferenc: Szavak alkímiája. Francia, olasz és német költők válogatott műfordítások

Budapest, 2002
Világirodalom

Szabó Ferenc SJ: Paul Claudel és Konvertita barátai. Válogatás Claudel műveiből

Budapest, 2013
Magyar irodalom, Világirodalom

Szémán István: Az újabb orosz irodalom. A régibb irodalom történetének vázlatával

Budapest, 1926
Ismeretterjesztés, Világirodalom

Szőcs Géza: Tasso Marchini és Dsida Jenő

Budapest, 2010
Magyar irodalom, Világirodalom

Tarbay Ede (szerk.): Michelangelo Buonarroti versei

Fordító: Rónay György
Budapest, 2005
Világirodalom

Taso, Torquato: A megszabadított Jeruzsálem

Fordító: Hárs Ernő
Budapest, 2013
Világirodalom

Tasso, Torquato: A megszabadított Jeruzsálem 1.

Fordító: Jánosi Gusztáv
Budapest, 1893
Világirodalom

Tasso, Torquato: A megszabadított Jeruzsálem 2.

Fordító: Jánosi Gusztáv
Budapest, 1893
Világirodalom

Theissen, Gerd: Nyomon követtem

Fordító: M. Jelenkovits Teréz I.B.M.V. - M. Tatár Margit I.B.M.V.
Budapest, 1989
Egyháztörténelem, Világirodalom

Tóth István (szerk.): Szívvel szóval tiszta ésszel. Himnuszok, zsolozsmák, intelmek és könyörgések latin nyelvű költészetünkből

Fordító: Tóth István
Budapest, 2001
Magyar irodalom, Világirodalom

Trapp Mária Auguszta: A Trapp család. A kolostortól a világsikerig

Fordító: Búzás József
Budapest, 1989
Világirodalom

Twain, Mark: Jeanne d'Arc. Sieur Louis de Conte emlékiratai

Fordító: Victor János
Budapest, 2002
Világirodalom

Vauel, Clément: Az álomgép

Fordító: Kertész Kálmán
Budapest, 1911
Magyar irodalom, Világirodalom

Vékey Károly: Horatius. Szemelvények Q. Horatius Flaccus műveiből. A gimnázium és leánygimnázium számára

Budapest, 1942
Tankönyv, Világirodalom

Vizkelety András: Fordítás vagy kommentár? A Biblikus költészet a kora-középkori német irodalomban

Budapest, 2011
Világirodalom

Wallace, Lewis: Ben-Hur. Regény Krisztus Urunk korából

Fordító: Szekrényi Lajos
Budapest, 1981
Világirodalom

Werfel, Franz: Bernadette

Fordító: Wiesner Juliska
Budapest, 1981
Világirodalom

Werfel, Franz: Élhetünk-e istenhit nélkül?

Fordító: Dénes Béla
Budapest, 2009
Filozófia, Világirodalom

Werfel, Franz: Halljátok az igét

Fordító: Szántó Rudolf
Budapest, 1980
Világirodalom

Wilder, Thornton: Sorsom az ég

Fordító: Szentmihályi János
Budapest, 1947
Világirodalom

Williamson, C. N. - Williamson, A. M.: Titokzatos történet

Fordító: Pantl Kálmán
Budapest, 1920
Világirodalom

Williamson, C.M.-A.M.: Az arany csönd. The golden silence

Fordító: Früchtl Ede
Budapest, 1925
Világirodalom

Williamson, E. N. - Williamson, A. M.: Hercules vendégei

Budapest, 1913
Világirodalom

Wiseman Miklós: Fabiola vagy a katakombák egyháza I. kötet

Fordító: Haudek Ágoston
Budapest, 1911
Magyar irodalom, Világirodalom

Wiseman Miklós: Fabiola vagy a katakombák egyháza II. kötet

Fordító: Haudek Ágoston
Budapest, 1911
Magyar irodalom, Világirodalom

Wiseman Miklós: Fabiola vagy a katakombák egyháza III-IV. kötet

Fordító: Haudek Ágoston
Budapest, 1911
Magyar irodalom, Világirodalom

Wiseman Miklós: Fabiola, vagy a katakombák egyháza

Fordító: Haudek Ágoston
Budapest, 1897
Világirodalom

Wiseman, Nicolas: Fabiola. Regény a katakombák korából

Fordító: Haudek Ágoston
Budapest, 2004
Világirodalom

X…grófnő: Eszter 1. Eredeti irányregény két kötetben

Budapest, 1900
Magyar irodalom, Világirodalom

X…grófnő: Eszter 2. Eredeti irányregény két kötetben

Budapest, 1900
Magyar irodalom, Világirodalom

Zoltvány Irén: Erotika és irodalom

Budapest, 1924
Magyar irodalom, Világirodalom

A Rigómezei ütközet. Szerb népdal a XIV. századból

Fordító: Margalits Ede
Budapest, 1898
Magyar irodalom, Világirodalom

Az egyszerűség útja. Ferences írások. Assisi Szent Ferenc írásai

Fordító: Balanyi György
Budapest, 1982
Lelkiségi irodalom, Világirodalom

Az ezer tó országból. Finn elbeszélések

Fordító: Bán Aladár
Budapest, 1903
Világirodalom

Fabiola, vagy a katakombák egyháza. A magyar ifjúság számára átdolgozott új kiadás

Budapest, 1925
Gyermek - ifjúsági irodalom, Világirodalom

Himnuszok könyve. A keresztény himnuszköltészet remekei latinul és magyarul

Fordító: Sík Sándor
Budapest, 1943
Magyar irodalom, Világirodalom

Magyarországi Szent Erzsébet legendája - Legendam Sanctae Elisabeth

Budapest, 1857
Életrajz, Világirodalom

KBART