Szent István Társulat

[1] Vanyó László: Az ókeresztény egyház és irodalma

Budapest, 1988
Patrisztika

[1] Perendy László: Apostoli atyák (Perendy)

Budapest, 2018
Patrisztika

[2] Vanyó László (szerk.): Apokrifek

Budapest, 1988
Patrisztika

[3] Vanyó László (szerk.): Apostoli atyák

Budapest, 1988
Patrisztika

[4] Vanyó László (szerk.): Euszebiosz egyháztörténete

Fordító: Baán István
Budapest, 1983
Egyháztörténelem, Patrisztika

[5] Erdő Péter: Az ókeresztény kor egyházfegyelme. Az első négy században

Budapest, 1983
Egyháztörténelem, Jog - Társadalomtudomány

[6] Vanyó László (szerk.): A kappadókiai atyák. Nagy Szent Baszileiosz, Nazianzoszi Szent Gergely, Nüsszai Szent Gergely és Ikonioni Amphilokhiosz

Budapest, 1983
Patrisztika

[7] Vanyó László (szerk.): Vértanuakták és szenvedéstörténetek

Fordító: Vanyó László et al.
Budapest, 1984
Patrisztika

[8] Vanyó László (szerk.): A II. századi görög apologéták

Fordító: Vanyó László et al.
Budapest, 1984
Patrisztika

[9] Vanyó László (szerk.): Szókratész egyháztörténete

Fordító: Baán István
Budapest, 1984
Patrisztika

[11] Vanyó László (szerk.): Aurelius Augustinus Fiatalkori párbeszédek

Budapest, 1986
Patrisztika

[12] Vanyó László (szerk.): Tertullianus művei

Budapest, 1986
Patrisztika

[13] Vanyó László (szerk.): Szent Athanasziosz művei

Budapest, 1991
Patrisztika

[14] Vanyó László (szerk.): Órigenész az imádságról és a vértanúságról

Fordító: Vanyó László
Budapest, 1997
Patrisztika

[15] Vanyó László (szerk.): Szent Cyprianus művei

Budapest, 1999
Patrisztika

[16] Vanyó László (szerk.): Nagy Szent Baszileiosz művei

Fordító: Vanyó László
Budapest, 2001
Patrisztika

[17] Vanyó László (szerk.): Nazianzoszi Szent Gergely beszédei

Budapest, 2001
Patrisztika

[18] Vanyó László (szerk.): Nüsszai Szent Gergely művei

Fordító: Vanyó László
Budapest, 2002
Patrisztika

[19] Perendy László (szerk.): Jeruzsálemi Szent Kürillosz összes művei

Fordító: Vanyó László
Budapest, 2006
Patrisztika

[20] Vanyó László (szerk.): Bevezetés az Ókeresztény kor dogmatörténetébe

Budapest, 2009
Patrisztika